အချစ်ငတ်သူ

~ ချစ်သူ ~
မင်း​ရင်ထဲမှာ
ငါမရှိ​ေပမဲ့​
ငါ့​ရင်ထဲမှာ
မင်း​ရှိ​ေနပါတရ်....


~ ချစ်သူ ~

မင်း​ဘက်က ငါ့​ကိုဘယ်​ေလာက်ပဲ

မုန်း​ေနပါ​ေစ

ငါ့​ဘက်က မင်း​ကို

တစ်စက်​ေလး​မှ

မုန်း​လို့​မရပါ...


~ ချစ်သူ ~


တစ်ြခား​ရင်ခွင်မှာ

မင်း​ေပျာ်​ေနချိန်

ငါ့​မှာ​ေတာ့​

မီး​တံုး​ြကီး​ကို

ကိုင်ထား​ရသလို

ငါ့​ရင်​ေတွ ပူ​ေလာင်​ေနတာ

မင်း​သိရင် ​ေလာင်​ေြပာင်​ေနမှာလား​.....

Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::