​ေငွ

ရိုး​သား​တဲ့​ ဘဝ​ေတွကို

မင်း​ကဖျက်စီး​ခဲ့​တရ်

မင်း​ေြကာင့်​ လူ​ေတွ

​ေန့​စဉ်ပင်ပန်း​ေနရတရ်

ဟိုအရင် ​ေကျာက်ခတ်ကဆိုရင်

မင်း​မရှိလဲ ြဖစ်ခဲ့​တရ်

အခု​ေတာ့​ .........

​ေလာကြကီး​မှာ မင်း​ကို

မရှိမြဖစ်လိုအပ်​ေန​ေပမဲ့​

တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​

မင်း​မရှိရင် ​ေလာကြကီး​

​ေအး​ချမ်း​သွား​နိုင်တရ်.........
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::