မိုး​ည

ငါ့​ရဲ့​မဟူရာညနက်ထဲ
အမှတ်မထင်
ရွာကျလာ​ေသာ
မိုး​ေရ​ေတွ​ေြကာင့်​
အိပ်​ေပျာ်​ေန​ေသာ
ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​လဲ
လန့်​နိုး​လာကာ
တက်ြကွရွှင်လန်း​ခဲ့​တယ်.....
​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​​ေတွ
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​​ေတွကိုလဲ
မိုး​​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ
​ေပး​ခဲ့​တယ်...
အထီး​ကျန်​ေန​ေသာ
နှလံုး​သား​တစ်စံုအတွက်
အ​ေဖာ်အြဖစ်​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ
မိုး​ေလး​ရယ်....
မင်း​ကိုနာမည်​ေလး​တစ်ခု​ေလာက်
​ေပး​ချင်ရဲ့​.....
မိုး​ည”လို့​.......
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::