အမှတ်တရများ​စွာ

တစ်ဘဝစာအတွက်
တစ်ခဏတာမှန်း​
အစကတည်း​က
သိြပီး​သား​ပါကွယ်
​ေပါင်း​စပ်ြခင်း​မရှိတဲ့​
တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​
အနှုတ်လက္ခာ​ေတွမှာ
ညီမျှြခင်း​ေတွ
ကိုယ်စီနဲ့​ပါ
တစ်ချိန်တစ်ခါက
ကုန်း​ဆံုး​ခဲ့​ေသာအချိန်​ေတွမှာ
မင်း​နဲ့​တို့​နှစ်​ေယာက်
​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​တဲ့​အရာ​ေတွကို
ြပန်လည်း​စဉ်း​စား​မိတိုင်း​
မင်း​မ​ေမ့​ပါနဲ့​လား​ချစ်သူ
အရာရာတိုင်း​ဟာ
အမှတ်တရ​ေတွနဲ့​မို့​ပါ………


Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::