ဘဝ​ေဆာင်ပုဒ်

​ေကာင်း​ကင်တစ်စံု ​ေအာက်က မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွနဲ့​ လူသား​များ​စွာ “နံဖူး​က​ေချွး​ ​ေြခမကျ” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာ ရှိတယ်.........
ပင်ပန်း​မှု​ေတွနဲ့​ရင်း​နှီး​ြပီး​မှရတဲ့​ မတန်တစ်ဆ ​ေလး​ေတွကို မိသား​စုအတွက် ​ေထာက်ပံကူညီ​ေနရတဲ့​ လူသား​များ​စွာ “တစ်​ေန့​လုပ် တစ်​ေန့​စား​” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာရှိတယ်…...............
ဘဝအတွက် “မ​ေရရာတဲ့​ မနက်ြဖန်”​ေတွမှာ သူတို့​ေတွ ရှင်သန်​ေနြကရတယ်…
“ြဖစ်ချင်တာြဖစ် ​ေမာင်ဘချစ်” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ်ကို ကိုင်​ေဆာင်ထား​ြကတဲ့​ လူတစ်ချို့​… မိသား​စု အသိုက်အြမံုအတွက် ဘဝကို “စွန့်​လွှတ်ရဲတဲ့​ သတ္တိ”သူတို့​မှာရှိတယ်…။
အညတရ​ေတာ့​မဟုတ်ြက​ေပမဲ့​ အညတရြဖစ်​ေအာင် ကံြကမ္မာက ​ေစညွန်ြပန်​ေတာ့​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​မှာလူ​ေပါင်း​များ​စွာ ရုန်း​ကန်​ေနဆဲ​ေပါ့​......
ဘဝများ​စွာ​ေတွအတွက် ပံုြပင်ထဲက ြမစ်​ေစာင့်​နတ်လို ြကင်နာမှုရှိရင် မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွြကား​က လွတ်​ေြမာက်နိုင်​ေသး​ရဲ့​.................

မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွကို
ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့​
ခံနိုင်ရည်​ေတာ့​ ရှိရမည်
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 4 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

October 14, 2008 at 7:05 PM

ဒီပို့​စ်​ေလး​ ကျ​ေနာ် အရမ်း​ြကိုက်တယ် ​ေကျး​ဇူး​ပါ ​ေဇာင်း​ေရ့​ ဘဝသရုပ်​ေဖာ် ပို့​စ်​ေလး​လို့​ ​ေခါ်ရမယ်ထင်တယ်။

October 15, 2008 at 2:26 PM

ဒီ..ဘဝ​ေဆာင်ပုဒ်...​ေလး​ကိုသ​ေဘာကျတယ်.... ​ေရး​တတ်လိုက်တာ​ေနာ်...​ေတာ်ပါ​ေပတယ်​ေဇာင်း​ေရ

အိမ်
October 17, 2008 at 2:07 PM

​ေကာင်း​လိုက်တဲ့​ စာသား​ေလး​ေတွဗျာ ရင်ကိုထိတယ်ဗျာ
ကျွန်​ေတာ်တို့​ရဲ့​ ဘဝ​ေတွကို ညွှန်း​ဆိုထား​သလိုပါပဲဗျာ

November 5, 2008 at 12:50 AM

ဘဝ​ေဆာင်ပုဒ်​ေတွကို ​ေလး​ေလး​နက်နက် ဖတ်ရှုသွား​ပါတယ်ဗျာ။
​ေပျာ်ရာမှာမ​ေန ​ေတာ်ရာမှာ​ေနရတဲ့​ ဘဝအတွက်
တခါတ​ေလမှာ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ် ​ေမာင်ဘချစ်ဆိုြပီး​
လွှင့်​ထုတ်လိုက်ချင်​ေပမယ့်​ ပါး​လျလျ​ေလး​ ကျန်​ေန​ေသး​တဲ့​ ခံနိုင်ရည်တချို.ကို အား​နာြပီး​...........

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::