​ေဆာင်း​အလွမ်း​

အ​ေတွး​ေတွကိုယ်စီနဲ့​
ဒီ​ေဆာင်း​မှာ​ေတာ့​
ခိုက်ခိုက်တုန်​ေန​ေပမဲ့​
မင်း​ကိုလွမ်း​ေနမယ်ဆိုတာ​ေတာ့​သိ​ေစချင်..။

နီး​လျှက်နဲ့​ေဝး​​ေနရတာအခုဆို
ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာ​ေန့​
ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာညပါပဲ….။

ြပန်​ေြပာမရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​
လွမ်း​ြခင်း​ေတွကို ဒီ​ေဆာင်း​ညမှာ​ေတာ့​ ​ေြဖ​ေဖျာက်ချင်တယ်….။

နီး​စပ်ခွင့်​ရှိမယ်ဆိုရင် နီး​စပ်ပါရ​ေစချစ်သူ….
တစ်ကယ်ဆို ငါ​ေနချင်တာ မင်း​အနား​မှာပါ….။


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

November 16, 2008 at 5:42 PM

နှင်း​မှုန်​ေတွြကား​မှာ
ခိုက်ခိုက်တုန်ပ​ေလ့​ေစ
​ေနွး​ေထွး​ေစမယ့်​
မင်း​ရဲ့​ရင်​ေငွ့​ကို
တမ်း​တဆဲမို့​
​ေနချင်တယ်
မင်း​ေလး​အနား​မှာ

http://winzaw-mdy.blogspot.com

November 17, 2008 at 12:19 AM

ြပန်​ေြပာမရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​ လွမ်း​ြခင်း​ေတွကို ဒီ​ေဆာင်း​ညမှာ​ေတာ့​ ​ေြဖ​ေဖျာက်ချင်တယ်….။

ဘာ​ေြပာတာလဲဟင်???????????

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::