​ေြကွချိန်မတန်​ေသာ ြကယ်များ​

ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က ြကယ်​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ အား​ကျ သ​ေဘာကျခဲ့​တယ်...။ လမင်း​ြကီး​ကို ​ေတာက်ပ​ေအာင် အ​ေဖာ်ရ​ေအာင် တစ်ခါတစ်​ေလ လမင်း​ြကီး​မရှိတဲ့​ အချိန်​ေတွမှာဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက လမင်း​ြကီး​ကိုယ်စား​ ထွက်ထွက်လာြကတယ်..။ လှလိုက်တာ သူတို့​ရဲ့​ ဂုဏ်​ေရာင်​ေတွ စွမ်း​အား​ေတွ​ေပါ့​...။ ဒီလိုြကယ်​ေလး​ေတွကို အား​ကျ​ေနခိုက် ြဖုတ်ဆို ​ေြကွကျလာတဲ့​ ြကယ်က​ေလး​ကို ြမင်​ေတာ့​ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ခံစား​လိုက်ရတယ်..။ တစ်ကယ်ဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက ​ေလာကြကီး​ကို အကျိုး​ြပု​ေနတဲ့​ ြကယ်ပါ လမင်း​ြကီး​ကို လည်း​ ​ေတာက်ပ​ေအာင် စွမ်း​ေဆာင်​ေပး​ေနြကတာ​ေလ..။ အချိန်မတိုင်ပဲ အ​ေြကွ​ေစာခဲ့​ရတဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွကို ဘယ်လိုတား​ေပး​ရပါ့​မလဲ​ေလ.... ငါ့​ကိုယ်ငါနတ်သား​ ြဖစ်​ေနရင်​ေတာင် ဒီြကယ်စင်​ေတွကို ငါကယ်နိုင်ပါ့​မလား​.... ။ ြကယ်​ေတွသာ ​ေြကွသွား​ေပမဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွရဲ့​ အလင်း​ဟာ ရင်ထဲမှာထာဝရပါ.... ြကယ်​ေတွကို ​ေြကွ​ေအာင် ဆု​ေတာင်း​ေပး​ေနတဲ့​ နတ်ဆိုး​က​ေတာ့​ ​ေပျာ်​ေနမှာပါ ​ေပျာ်​ေန​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​က အမဲ​ေရာင်​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေပါ့​...............

တန်း​ဖိုး​ရှိ​ေသာ အရာကို

စွန့်​လွတ်လိုက်ရြခင်း​ဟာ

အနာဂတ််ရဲ့​ နစ်နာမှုတစ်ခု

{ကို​ေဇာင်း​}


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

အိမ်
November 28, 2008 at 7:47 PM

​ေလာကမှာဘယ်အရာမှမတည်ြမဲပါဘူး​။ယူတတ်ရင်​ေတာ့​ တရား​ေပါ့​ဗျာ မယူတတ်ရင်​ေတာ့​အလကား​ပါပဲ။
ဟီ ဆရာလုပ်ြကည့်​တာ

November 29, 2008 at 6:38 AM

"​ေြကွချိန်မတန်​ေသာ ြကယ်များ​"

ကို လာဖတ်တယ်--
ပိုစ့်​ေကာင်း​ေလး​တခုပါ--

December 7, 2008 at 1:57 AM

Idea ​ေကာင်း​ေလး​ လာဖတ်သွား​ပါတယ်။

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::