အြပစ်မယူရက်ပါShare this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 4 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

December 17, 2008 at 2:19 PM

တ​ေပါထား​ြကည်း​ဒယ် .. ..

http://winzaw-mdy.blogspot.com

December 17, 2008 at 10:06 PM

တင်ြပပံုက​ေတာ့​မိုက်တယ်။

December 17, 2008 at 10:06 PM

ကျွှန်​ေတာ်မျိူး​ြကီး​ေသသင့်​ပါတယ်။

December 25, 2008 at 1:02 AM

ဂွတ်၏။ ကဗျာ​ေလး​ေရာ တင်ြပပံု​ေလး​ေရာ
ဂွတ်၏

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::