မျက်ရည်မိုး​……

တိမ်စိုင်​ေတွ
ဝိုင်း​အံုထား​ေသာ
အစုအ​ေဝး​ထဲက
ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ
မိုး​ေရစက်လို
သူမ အလိုရှိ​ေနမယ်ဆိုရင်​ေပါ့​….
ကျွနိုပ်ရဲ့​ မျက်လံုး​အိမ်ထဲက ​ေရ​ေတွကို
မိုး​ေရအြဖစ်ရွာသွန်း​ချင်ရဲ့​….
8:36 PM
ရှင် နဲ့​ ပတ်သက်မှုအရာတိုင်း​ဟာ အခုရွာ​ေနတဲ့​ မိုး​ေရစက်​ေတွနဲ့​အတူ ​ေမျှာပါသွား​ြပီလို့​ သတ်မှတ်လိုက်ပါ” မိုး​ေရ​ေတွထဲမှာ သူမရဲ့​ ြပတ်သား​ခက်ထန်လှ​ေသာစကား​လံုး​ေတွက ရင်ကိုစူး​ရှ​ေစတယ်​ေလ…။ အ​ေနှာင်အဖွဲ့​ေတွြကား​က မင်း​သွား​လိုရာသွား​ေတာ့​ လို့​ အမိန်​ေပး​လိုက်သလိုပါပဲ။ သို့​ေပမဲ့​ အရှံုး​ကိုရရှိလိုက်ရတဲ့​ မင်း​ဒဿလို နိဂံုး​မချူပ်ချင်သူ လူတစ်​ေယာက်အဖို့​ ​ေရွး​စရာဟာ ချစ်​ေသာသူနဲ့​ ​ေဝး​ကွာချင်တဲ့​လား​ အဥ္ဇလီ…။ မင်း​ရဲ့​ ​ေယာကင်္ျား​ဆန်​ေသာ ရက်စက်ြခင််း​ေတွ​ေအာက်မှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့​စွာ လည်စဉ်း​ခံ​ေနရတဲ့​ သိုး​ငယ်တစ်​ေကာင်​ေလာက် မင်း​တန်ဖိုး​ထား​တတ်မယ်ဆိုရင် ငါ​ေပး​ဆပ်လိုက်ရတဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာ​ေတွဟာ သဲထဲ​ေရသွန်သလို မြဖစ်​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​…။ မင်း​ရဲ့​ အမိန်​ေတာ်တိုင်း​ေပါ့​ အဥ္ဇလီ ​ေစလိုရာ​ေစရမှာပါ​ေလ ငါဟာ နဂါး​မျက်​ေစာင်း​လို မင်း​ရဲ့​အြကည့်​ေတွကို ​ေြကာက်တဲ့​ လုလင်ငယ်လိုပါ…။ မင်း​ရဲ့​ မုန်း​တီး​ြခင်း​အမိန့်​​ေတွ​ေြကာင့်​ ကျလာခဲ့​ရတဲ့​ မျက်ရည်​ေတွဟာ မိုး​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ စီး​ဆင်း​သွား​ခဲ့​ပါြပီ….။ ဒီလို ရွာသွန်း​ေနတဲ့​ မိုး​ေရ​ေတွဟာ ငါ့​ရဲ့​ရင်ကို​ေဆး​ေြကာ​ေပး​ေစတဲ့​ မျက်ရည်မိုး​​ေတွသာ….. 


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 6 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

This post has been removed by the author.

May i know pls, Nyi Lay.
Who's that?

Anonymous
May 17, 2009 at 11:40 AM

ဖတ်သွား​ပါတယ်ရှင်..။

May 20, 2009 at 3:45 AM

တစ်ကယ်လား​ကွ ​ေရှ့​ေနမ​ေလး​က တစ်ကယ်လုပ်သွား​တာလား​???

မျက်ရည်မိုး​ေတွ မျက်ရည်မိုး​ေတွ ရွာသွန်း​စွာ ခံစား​ေနရြပီလား​...။

အိမ်
June 1, 2009 at 4:32 AM

အြဖစ်ဆိုး​လှချည်လား​ဗျာ.​ေနာက်တ​ေယာက်သာရှာဗျာ။ဟီး​

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::