လယ်ထွန်ကဗျာ

ရွာဦး​ေကျာင်း​က
တံုး​ေမာင်း​ေခါက်သံ
ြကား​ရနား​ဝယ်
သာယာပါဘိ

လင်း​တက်ချိန်ခါ
​ေရာက်ြကရာဝယ်
ညိုနီ
လှည်း​၌ဆင်လျှက်
​ေမာင်း​နှင်ထွက်ခွာ
လယ်ယာြပင်သို့​
ငါဟဲ့​ေယာကင်္ျား​
လယ်သမား​ဟု
စိတ်၌​ေြကွး​ေြကာ်
ထွန်တံုး​ယက်သည်

လယ်လုပ်တစ်​ေထာက်
နား​ြကချိန်ဝယ်
ဆာ​ေလာင်ဝမ်း​ဟာ
ဝမ်း​စာြဖည့်​ဖို့​
ငပိရည်နှင့်​
ထမင်း​ြကမ်း​ခဲ
​ေလွး​ြကစို့​ေလး​….

{ကို​ေဇာင်း​}


 

မကျီး​ကန်ရွာ...

               ရွာအမည်က​ေတာ့​ မကျီး​ကန်ရွာလို့​ ​ေခါ်ပါတယ်။ မကျီး​ကန်ရွာလို့​ ​ေခါ်ပံု​ေလး​ကဒီလိုပါ ဟိုး​အရင်က မကျီး​ကန်ရွာြဖစ်မဲ့​ေနရာ​ေလး​မှာ ဘီလူး​ေမာင်နှမသံုး​ေယာက်​ေနထိုင်ြကတယ် (ဘီလူး​ဆို​ေတာ့​ ​ေကာင်လို့​သံုး​ရလား​ ​ေယာက်လို့​သံုး​ရလား​သိဘူး​ေနာ်) အဲ့​ဒီ ဘီလူး​ေမာင်နှမက တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ သိပ်ချစ်ြကတယ်တဲ့​ တစ်​ေန့​မှာ ဘီလူး​ေပါက်စန​ေလး​ြဖစ်တဲ့​ ​ေမာင်ယက္ခဟာ ​ေတာကစား​ထွက်လာတဲ့​ ဘုရင်ြကီး​နဲ့​တိုး​ြပီး​ ြပသနာတစ်ခုခုြဖစ်လို့​ ထင်ပါရဲ့​ ဘီလူး​ြကီး​က ​ေဒါသပုန်ထကာ ဘီလူး​ေပါက်စန​ေလး​ကို ြမှား​နဲ့​ခွင်း​လိုက်​ေတာ့​ အနိစ္စသ​ေဘာနဲ့​ ကိစ္စ​ေလျာသွား​ေရာ ဆိုပါစို့​ဗျာ… ​ေမာင်ငယ်​ေလး​ ဘီလူး​ေပါက်စန ယက္ခ ​ေသဆံုး​သွား​တာကို သိလိုက်တဲ့​   အစ်မြကီး​ြဖစ်တဲ့​ ဘီလူး​မက က​ေလး​တစ်​ေယာက် လိုတာမရလို့​ ပူဆာတဲ့​ အငိုမျိုး​ ​ေြမ​ေပါ်မှာ လူး​လဲငိုယိုတာ​ေပါ့​ ​ေြခ​ေထာက်ကလည်း​ အြငိမ်မ​ေနဘူး​ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့​ ငို​ေနတာကို ​ေနာက်ဆံုး​ရင်ခွဲနာကျြပီး​ ​ေသဆံုး​သွား​တာကို အစွဲြပုြပီး​ မြကီး​ကန်ရွာ လို့​ေပး​ခဲ့​တယ် ​ေနာက်ပိုင်း​ေတာ့​ တစ်​ေြဖး​ေြဖး​နဲ့​ ြဖစ်သလို​ေခါ်လိုက်တာ မကျီး​ကန်ြဖစ်သွား​ေရာ ဒါက​ေတာ့​ မကျီး​ကန်ရဲ့​ ရာဇဝင်​ေလး​ပါ..။ ကျ​ေနာ့်​အဖွား​ရဲ့​ ​ေမွး​ရပ်ဇာတိတစ်ခု​ေပါ့​။ ကျ​ေနာ်ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေပါ့​ဗျာ အဖွား​က သူ့​ကို နင်း​နိပ်​ေပး​ရင် ပံုြပင်​ေတွ​ေြပာြပ ရွာအ​ေြကာင်း​ေတွ​ေြပာြပပါတယ်..။  ​ေတာရွာ​ေလး​က​ေတာ့​ အလယ်ပိုင်း​ေဒသ​ေလး​မှာ တည်ရှိပါ၏။ ​ေန့​လည်ဆိုရင် ​ေနဒဏ်​ေြကာင့်​ ပူကျစ်​ေတာက် ( တရုတ်စကား​ဟုတ်ဘူး​ေနာ် ) တာ တအား​ပါပဲ ရှမ်း​ြပည်က လာတဲ့​လူဆိုရင် အပူဒဏ်​ေြကာင့်​ ဖျား​ေတာင်ဖျား​ပါတယ်…။ ရွာထဲမှာကလည်း​ ​ေြမြကီး​ေတွက သဲလိုမျိုး​ေတွ တစ်နည်း​ေြပာရရင်ြဖင့်​ သဲ​ေြမလိုမျိုး​ေတွ​ေပါ့​။  
                       တစ်ရွာလံုး​ရဲ့​ နိုး​စက်ပမာြဖစ်တဲ့​ ရွာဦး​ဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​က တံုး​ေမာင်း​ေခါက်သံ ြကား​ြပီဆိုရင် ရွာထဲမှာ ရှိတဲ့​ လယ်ထွန်တဲ့​လူတိုင်း​ ထြကတယ်…။ လယ်ထွန်သွား​ဖို့​ ထမင်း​ြကမ်း​နဲ့​ ငပိရည်ကျိုတို့​ ငါး​ေြခာက်ဖုတ်တို့​နဲ့​ ​ေရ​ေနွး​ြကမ်း​အိုး​ကို သယ်သွား​ြကတယ်…။ အိပ်​ေရး​ဝလား​ မဝလား​ မသိရတဲ့​ နွား​နှစ်​ေကာင်ကို နှင်တံနဲ့​တို့​လိုက်​ေတာ့​ အိပဲအိပဲနဲ့​ လှည်း​က​ေလး​က လယ်ထဲကို ​ေရာက်ရှိလာပါတယ်…။ လယ်ထဲလည်း​ေရာက်​ေရာ မဟာလုပ်ငန်း​ြကီး​ စလိုက်ပါ​ေတာ့​တယ်..။  လူ​ေရာနွား​ေရာ ဖက်ဖက်​ေမာပါ၏ဗျာ….။  ငယ်ငယ်တုန်း​က ထမင်း​ဘယ်ကရလည်း​လို့​ ​ေတွး​မိတာက​ေတာ့​
ထမင်း​ဘယ်ကရ
ထမင်း​အိုး​ထဲကရ
ထမင်း​အိုး​ထဲက ထမင်း​
ဘယ်ကရ
ဆန်ကရ
ဆန်ဘယ်ကရ
နို့​ဆီဗူး​ထဲကရ
အဲ့​ဒီလို​ေလး​သာ လယ်ထွန်တဲ့​ ဦး​ြကီး​များ​ မ​ေြပာနဲ့​ ခိုင်း​နွား​ေတွြကား​ရင် ဂျိုနဲ့​လိုက်​ေခွ့​မှာ ​ေသချာ၏….
{ကို​ေဇာင်း​}


စာြကွင်း​။               ။ အဖွား​ရဲ့​ ရွာသို့​ အလည်တစ်​ေခါက် ​ေရာက်ချိန်တုန်း​က               လယ်ထွန်လိုက်သွား​ခဲ့​တာ​ေလး​ကို အမှတ်ရ၍ ​ေရး​လိုက်ပါသည်။

 

ကျွန်​ေတာ် ဝါသနာပါသည် { Tag }

 ဟိုမှဒီမှ တစ်ဆင့်​ ကိုလင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ) က Tag ထား​တယ်​ေနာ် အဟက် တဲ့​… 
ဘာအ​ေြကာင်း​လည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဝါသနာပါသည် တဲ့​… ကျ​ေနာ် ဘာ​ေတွကို ဝါသနာပါ ပါလိမ့်​လို့​ စဉ်း​စား​ရင်း​……
ကဗျာတို​ေတွ စာတို​ေတွ​ေရး​တာကို ဝါသနာပါ ပါတယ်… ဘယ်​ေလာက်ထိ ဝါသနာပါသလည်း​ ဆိုရင်​ေပါ့​ေလ… ငယ်ငယ်တုန်း​ စာသင်​ေကျာင်း​မှာ ဆရာမ စာသင်​ေနတာကို ​ေသချာလိုက်ြကည့်​ြပီး​ ​ေကျာက်သင်ပုန်း​ေပါ်မှာ ဆရာမ မလာခင် ကဗျာတို​ေလး​ေရး​ထား​လိုက်တာကို ဆရာမ​ေတွ့​သွား​ေတာ့​ ​ေမး​တာ​ေပါ့​ဗျာ ဒီကဗျာ ဘယ်သူ​ေရး​တာလည်း​ အ​ေရှ့​ထွက်ခဲ့​စမ်း​တဲ့​ လာခဲ့​ေခါ်​ေတာ့​လည်း​ စပ်ြဗဲြဗဲနဲ့​ ဆရာမနား​သွား​လိုက်တာ အရင်ဆံုး​ စီး​ြကိုတာက​ေတာ့​ ြကိမ်တုတ်ပါခင်ဗျာ… ကျ​ေနာ်တို့​ရဲ့​ ဘယ်​ေကျာ်ဆရာမအပျိုြကီး​ က ကဗျာကို ဖတ်ြပီး​ ဘာကိုစိတ်တိုသွား​လည်း​ေတာ့​သိဘူး​ဗျ ​ေဆာ်ပ​ေလာ်က​ေတာ့​ တီး​ချက်ကနာပဲဗျာ… ကဗျာ​ေလး​လည်း​ ြကည့်​ပါအံုး​ဗျာ ……
””ဘယ်​ေကျာ်စာ​ေရး​
ညာလက် ဒုတ်ကိုင်
ြပူး​ြပမျက်လံုး​
​ေအာ်ကာမာန်မဲ
မျက်နှာမဲနှင့်​
ဤလိုဆရာမ
​ေယာကင်္ျား​မရ””
အဲ့​လို​ေတွ​ေပါ့​ဗျာ ကဗျာတို​ေလး​ေရး​တာကို ဝါသနာပါတာကို ​ေြပာပါတယ်..။

ကွန်ပျူတာနဲ့​ပတ်သက်လို့​ ဟိုနည်း​နည်း​ ဒီနည်း​နည်း​ ​ေပါ့​ဗျာ.. အထူး​စိတ်ဝင်စား​တာက​ေတာ့​ ဂရပ်ဖစ်တို့​ ​ေလျှာက်ကလိတာတို့​ေပါ့​….။
​ေနာက်တစ်ခု ဝါသနာအပါဆံုး​က ပန်း​ပင်​ေလး​ေတွကို စိုက်တာဝါသနာပါတယ်…။ ကိုယ်စိုက်ပျိုး​ထား​တဲ့​ ပန်း​ပင်​ေလး​ထဲက ပန်း​ရဲ့​က​ေလး​ေတွ ပန်း​ပွင့်​ေပါ့​ဗျာ… အဲ့​လို ပန်း​ေလး​ေတွပွင့်​လာတာကို ြမင်လိုက်ရရင် ပီတိြဖစ်မိတယ်…။


အဲ့​ဒီ​ေလာက်ပါပဲ ကိုလင်း​ဦး​ေရ ဝါသနာပါတာ သိပ်မရှိဘူး​ဗျ ဟိုနည်း​နည်း​ ဒီနည်း​နည်း​က များ​ေန​ေတာ့​ အစွဲြကီး​စွဲတာ သိပ်မရှိ​ေတာ့​ေလ ဝါသနာ ​ေတွက နည်း​ေနတယ်ဗျ…. ဒီ​ေလာက်ဆို  The end ​ေနာ်  ကိုလင်း​ဦး​

စာြပီး​ချိန်။            ။ ဘုန်း​ြကီး​ အာရံုဆွမ်း​စား​ တံုး​ေမာင်း​ေခါက်ချိန် ကျီး​များ​လန့်​ြဖန့်​ ​ေနမင်း​ြကီး​မှာ            စက်​ေတာ်​ေခါ်လို့​ နာရီြပန်ြကည့်​ မနက် ​ေလး​နာရီ သံုး​ဆယ့်​ငါး​ေတာင် ရှိ​ေလ၏
4:35AM

 

မခိုင်ြမဲြခင်း​

                      အရာရာတိုင်း​ကိုတည်ြငိမ်​ေသာ ​ေကျာက်​ေတာင်လို ပမာနှိုင်း​ြပ၍လည်း​ မြဖစ်နိုင်ပါ…။ မည်သို့​ပင် တည်ြငိမ်​ေစကာမှု ငလျင်လှုပ်ရင်ြဖင့်​ တုန်လှုပ်ရမည်မှာ ​ေကျာက်​ေတာင်တိုင်း​ သဘာဝသာြဖစ်​ေပသည်။ ထိုအတူ ခိုင်မာ​ေကာင်း​မွန်ြပီး​ အြပတ်​ေတာက် အချိတ်အချက် မရှိ​ေသာ ြကိုး​တစ်​ေချာင်း​ဟာ မိုး​ဒဏ်၊​ ​ေလဒဏ်၊​ ​ေနဒဏ်တို့​ေြကာင့်​ တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ​ေဆွး​ေြမ့​ကာ ြပတ်​ေတာက်သွား​ခဲ့​ရင် အြပတ်အ​ေတာက်ကို တစ်ဆက်တည်း​ြဖစ်​ေအာင် ြပန်လည်ဆက်​ေစအံုး​ေတာ့​ စင်း​လံုး​ေချာ အ​ေကာင်း​ပကတိအတိုင်း​ မြဖစ်နိုင်​ေတာ့​ေချ…။ ထို့​အတူပါပဲ အရာရာတိုင်း​၌ တည်ြငိမ်သ​ေယာင်ြဖင့်​ပံု​ေဖာ်ထား​ေသာ်လည်း​ ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ ခွဲခွာပူ​ေဆွး​ရြခင်း​ကို ြဖစ်​ေပါ်​ေစပါသည်။

                          တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ခွဲရမှာမို့​
                                                         အခုကတည်း​က ထား​ရစ်ခဲ့​ 

ဥ​ေယျာဉ်မှူး​ေကာင်း​

                                         နှုး​ညံ့​မှု့​ေတွ သင်း​ရနံ့​ေတွ ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ထား​ြကတဲ့​ ပန်း​က​ေလး​ေတွဟာ အများ​ြမင်မှာ တင့်​တယ်​ေစပါတယ်..။ သူတို့​ေတွကို ြပုစုပျိုး​ေထာင် ​ေြမ​ေတာင်​ေြမှာက်​ေပး​ြကတဲ့​ ဥ​ေယျာဉ်မှူး​ေတွဟာ အလို​ေလာဘရမ္မက်​ေတွ မပါပဲ စိတ်​ေရာကိုယ်ပါ စိုက်ပျိုး​တတ်ြကပါတယ်..။ သူတို့​ေတွ စိုက်ပျိုး​ထား​တဲ့​ ပန်း​ေလး​ေတွဟာ ​ေရာင်စံု​ေလး​ေတွ သင်း​ရနံ့​ေလး​ေတွ နဲ့​ ြကိုင်လှိုင်​ေနတဲ့​အခါ သူတို့​ေတွရဲ့​ စိတ်မှာ လွန်စွာ ပီတီ ြဖစ်တတ်ြကာပါတယ်...။ ဒီလို ပီတိ ​ေလး​ေတွက ဥ​ေယျာဉ်မှူး​တို့​ရဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေလး​ေတွပါ....။ အြမင့်​စံပန်း​ပဲ ြဖစ်ြဖစ် အနိပ့်​စံပန်း​ပဲြဖစ်ြဖစ် လှပခန့်​ညား​ေနတာ ​ေတွ့​ရင် စိတ်ြကည်နှူး​တတ်ြကသည်မှာ သဘာဝပါ...။ ကိုယ်ြပုစုပျိုး​ေထာင်လိုက်သည့်​ ပန်း​ဟာ အ​ေြကွ​ေစာသွား​သည့်​ ပန်း​မျိုး​ြဖစ်ခဲ့​ရင် ဥ​ေယျာဉ်မှူး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ရလဒ်ဟာ မျက်ရည်စက်လက်ပမာပါပဲ..။ ဥ​ေယျာဉ်မှူး​တို့​မည်သည် မိမိစိုက်ပျိုး​တဲ့​ ပန်း​သာ အတင့်​သယ်ဆံုး​ ြဖစ်လိုသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ြဖစ်လိုသ​ေဘာ​ေတွတန်ဆာဆင်​ေန​ေပမဲ့​  အရာရာမတည်ြငိမ်မိုး​သား​ေတွ​ေအာက်မှာ တည်ရှိ​ေနသည်မို့​ ပိုး​ကိုက်သည့်​ပန်း​ ​ေလတိုက်မခံသည်ပန်း​ အ​ေြကွ​ေစာသည့်​ပန်း​ စသည့်​ပန်း​ ​ေပါင်း​စံု နဲ့​ကင်း​လွတ်ဖို့​ဆိုရာ၌ ခံစား​မှု ခံနိုင်ရင် ဝိညာဉ်အပိုပါမှြဖစ်လိမ့်​မည်....။
                               
ငါပစ်​ေပါက်လိုက်သည့်​ပန်း​ဟာ နာြကင်သွား​မယ်ဆိုရင်
                                                          ပန်း​တို့​မျက်ရည် မြမင်ရက်​ေလြပီ.........
                                                                                                                   .
 

တစ်ခါက စံပယ်ကုန်း​ရွာ......

လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်နှစ်ဆယ်​ေကျာ်​ေလာက်က ကျွန်​ေတာ်ချစ်တဲ့​ စံပယ်ကုန်း​ရွာ နံမည်​ေလး​က ကဗျာဆန်သလို ြမန်မာလည်း​ဆန်ပါတယ်..။ ဒါ​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီရွာ​ေလး​မှာ ဗမာ​ေတွတစ်​ေယာက်မှ မရှိြကပါဘူး​..။ ဓနု တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွပဲ ​ေနထိုင်ြကပါတယ်..။ သူတို့​ေတွရဲ့​ အလုပ်အကိုင်က စိုက်ပျိုး​ေရး​နဲ့​ အမဲလိုက် အလုပ်​ေတွ​ေပါ့​..။ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေမရဲ့​ဘြကီး​ဆိုရင် ြမိုင်ရာဇာတွတ်ပီ မဟုတ်​ေပမဲ့​ အမဲလိုက်မုဆိုး​ေခါင်း​ေဆာင်ဗျ..။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်​ေလာက် ​ေတာထဲဝင်သွား​ြပီး​ ြပန်လာြပီဆိုရင် သမင်၊​ ဂျီ၊​ ဝက်ဝံ၊​ ​ေတာဝက်၊​ ဆတ်၊​ တစ်ခုခုက​ေတာ့​ပါလာပါတယ်..။ ​ေနာက်ဆံုး​ဘာမှ မပါဘူး​ဆိုရင်​ေတာင် ယုန်​ေလာက်က​ေတာ့​ မပါမရှိပါပဲ..။ ရွာ​ေလး​က ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ကို ​ေခါင်တယ်​ေြပာရမလား​ပဲ ရွာထဲမှာ ​ေဈး​ဆိုင်နဲ့​တူတာဆိုလို့​ မုန့်​ြပား​သလက် ဆိုင်လိုမျိုး​ေတာင်မရှိ ခုနှစ်ရက် ဆယ်ရက်​ေလာက်မှ တစ်ခါ နွား​လှည်း​နှစ်စီး​နဲ့​ ​ေဈး​လာ​ေရာင်း​တာပဲ ရှိတယ်။ အဲ့​ဒီအခါကျမှ လိုချင်တာကို ဝယ်ထား​ရတယ်..။ ​ေနာက်ြပီး​ ကား​အင်ဂျင်သံြကား​ြပီဆိုရင် ရွာထိပ်က ကား​လမ်း​ေပါ်ထွက်ြပီး​ တစ်ရွာလံုး​နီး​ပါး​ပဲ ကား​ကို ထွက်ြကည့်​ြကတယ်..။ ထွက်ြကည့်​ြကတယ်ဆိုတာ ကား​ကို တစ်ရွာလံုး​က နှစ်လသံုး​လ ​ေလာက်မှတစ်ခါ​ေတွ့​ရတာ..။ ​ေတွ့​ရတဲ့​ကား​ကလည်း​ ဒီလမ်း​မှာ အဲ့​ဒီကား​တစ်စီး​တည်း​ြဖတ်တယ် ကျန်တဲ့​ကား​ေတွမလာဘူး​ဗျ…။ လာတဲ့​ကား​ကလည်း​ ဘာကား​လည်ဆိုရင် စစ်ကား​ပါ…။ ခရီး​သွား​ကား​ေတွ ဒီလမ်း​ေပါ်ကို မြဖတ်ရဲြကဘူး​ေလ အဲ့​ဒီအချိန်က ဓါး​ြပ ​ေတွ ​ေသာင်း​ကျန်း​ေနတာကိုး​ဗျ…။ ရွာထဲက လူ​ေတွက တိုင်း​ရင်း​သား​ပီပီ ရိုး​သား​ြကပါရဲ့​ဗျာ ​ေရချိုး​ရင်​ေတာင် အလွတ်ပဲ…။ က​ေလး​ေပါက်စက​ေန အသက်ြကီး​တဲ့​အထိ ဒီလိုပဲ​ေရချိုး​ြကတယ် စမ်း​ေချာင်း​ထဲမှာ..….။ ရွာအ​ေြကာင်း​ေတွး​ေနရင်း​နဲ့​ တစ်ခုသတိရမိ​ေသး​ရဲ့​.. ြမို့​ေပါ်က က​ေလး​ေတွဆိုရင် မုန့်​စား​ချင်တယ်ဆိုရင် မိဘနား​ပိုက်ဆံ​ေတာင်း​ြပီး​ မုန့်​ဆိုင်​ေြပး​လို့​ရတယ် ကျွန်​ေတာ်တို့​ မှာ​ေတာ့​ မိဘနား​မုန့်​ဖိုး​ေတာင်း​ြပီး​ ​ေြပး​စရာမုန့်​ဆိုင်က မရှိ…။ အ​ေမတို့​လက်ထက်ကတည်း​ကအတိုင်း​ ရွာက သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​အတူး​ ြခံစည်း​ရိုး​မှာစိုက်ထား​တဲ့​ ပဲစိမ်း​ငံုတို့​ ပဲြကီး​တို့​၊​ ပဲလိပ်ြပာတို့​ ပဲပုဇွန်တို့​စသည့်​ ပဲပင်က အ​ေစ့​ေတွကို ခွာြပီး​ ​ေနပူလှန်း​ ​ေြခာက်ြပီး​ဆိုရင် မီး​ဖို​ေပါ် ဒယ်အိုး​အဖံုး​တင်ြပီး​ ​ေလှာ်စား​ရသည့်​အရသာ ြပန်၍သတိရ​ေနပါ၏…….။

အ​ေမနဲ့​ရွာကို သား​ေမာင်လွမ်း​

{ZaunG}
 

ချစ်ကိုြကီး​ အတွက် မျက်​ေတာ်​ေြပ

အသက်အရွယ်အား​ြဖင့်​ ဂနှစ်ကွာြခား​ ညီငယ်အမိုက်အမဲ​ေလး​ခဗျာ Chatting မလာ၊​ ဖုန်း​ြမည်သံ တတီတီ မြကား​၊​ ​ေစာင့်​ေမျှာ်ခဲ့​ရ ​ေန့​နဲ့​ညလည်း​ မှား​ခဲ့​ပါြပီ…။ လူသို့​ဆို​ေစ အမှား​ေတွရှိအပ် ၊​ အမှား​ရှိမှ အမှန်ြမင်ရာ၏ ဆိုသလိုသာ…။ ပစ်ပယ်ကာ မထား​ပါနဲ့​ အ​ေဝး​အရပ်မှာလည်း​ စိတ်အား​ငယ်လှ သိမ်ငယ်ရြခင်း​ေြကာင့်​ အစား​မမှန် အအိပ်မ​ေပျာ် တစ်လိမ်လိမ် ပိန်တိန်တိန် မို့​ အ​ေဖ​ေပျာက်တဲ့​ သား​တစ်​ေယာက်လို အစ်ကို​ေပျာက်တဲ့​ ညီတစ်​ေယာက်လို လှမ်း​၍ြကည့်​ပါအံုး​လား​ေလ..။ အရင်ကဆို Chatting သံ တတိန်တိန် ဖုန်း​သံ တတီတီနဲ့​ သာယာခဲ့​သည်မှာ ြကည်နှူး​စရာအလား​….။ ​ေလး​ရက်မျှ စကား​မ​ေြပာရတာကို နှစ်​ေပါင်း​၃ဝဝဝ​ေလာက် ပူ​ေဆွး​ငို​ေြကွး​ရဲ့​တဲ့​ ကိန္နရီ​ေမာင်နှံလို ကျွန်​ေတာ်မျိုး​တို့​ ကိန္နရီညီအစ်ကို​ေတွပါ…။ ​ေရွှစိတ်ရယ် မြငိုြငင်ပါနဲ့​ မျက်​ေတာ်​ေြပပါ​ေလ…

​ေရွှစိတ်ရယ် မြငိုြငင်ပါနဲ့​ စိ်တ်​ေြပကာ လှမ်း​ခဲ့​ပါ​ေတာ့​လား​
ချစ်ကိုြကီး​
{ ချစ်ညီ​ေလး​ ​ေဇာင်း​ }