​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ေနာက်.............

တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်အချဉ်​ေပါက်သလိုြဖစ်မိတဲ့​အခါ မနုဿ​ေတွရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေတွ့​ြကံုြဖစ်ပျက်ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ အတိုင်း​ေရး​မိတဲ့​အခါ.......
                  တစ်ခါတုန်း​က မိုး​သည်း​ထန်စွာ ရွာသွန်း​ချိန်မှာ​ေပါ့​ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက် ​ေရထဲက​ေမျှာလာတာကို အမဲလိုက်မုန်ဆိုး​ြကီး​တစ်​ေယာက်က ​ေတွ့​၍ ဆယ်ယူကယ်တင်ထား​လိုက်ပါတယ်၊​ ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ အသက်မှာ ၆နှစ်သာသာပဲ ရှိပါ​ေသး​တယ်၊​ ​ေကာင်​ေလး​ဟာ သွား​စရာလာစရာမရှိ ခိုကိုး​စရာမရှိတဲ့​အတွက်​ေြကာင့်​ မုဆိုး​ြကီး​နား​မှာပဲ ခိုကပ်​ေန​ေနရပါတယ်၊​ မုဆိုး​ြကီး​နဲ့​ ​ေကာင်​ေလး​နဲ့​က သား​အဖ လို ချစ်ခင်စွာ ​ေနထိုင်ြက​ေပမဲ့​ မုဆိုး​ြကီး​မှာ ရှိတဲ့​ ညီမက ​ေကာင်​ေလး​အ​ေပါ် အြမင်မြကည်ဘူး​ ဘာြဖစ်လို့​လည်း​ဆို​ေတာ့​ ​ေကာင်​ေလး​ေရာက်လာတဲ့​ေနာက်ပိုင်း​ အစ်ကိုြဖစ်တဲ့​ မုဆိုး​က သူ့​ညီမအ​ေပါ် ဂရုစိုက်မှုနည်း​ပါး​လား​ေတာ့​ မုဆိုး​ြကီး​ရဲ့​ ညီမ မှာ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေပါ် ြငိုး​မာန်ဖွဲ့​ပါ​ေလ​ေရာ၊​ ​ေကာင်​ေလး​နဲ့​ပတ်သက်လာရင် မုဆိုး​ြကီး​ရဲ့​ ညီမက အြမဲတမ်း​အတိုက်အခံ လုပ်တာများ​လာ​ေတာ့​  တစ်​ေန့​မှာ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေပါ် မုဆိုး​ြကီး​က တစ်မျိုး​တစ်မည် ​ေြပာင်း​လည်း​ဆက်ဆံလာတယ် အရင်နဲ့​မတူ​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​ေလ...။ ​ေကာင်​ေလး​ခဗျာ မုဆိုး​ြကီး​ကို အား​ကို၍ ​ေန​ေနရတာ ဒီြကား​ထဲ သူ့​ညီမက ရန်ရှာရှာ​ေန​ေတာ့​ အခက်သား​လား​ ပိုဆိုး​တာက မုဆိုး​ြကီး​ရဲ့​ ဆက်ဆံမှု​ေြပာင်း​လဲလာြခင်း​ေြကာင့်​ ​ေကာင်​ေလး​မှာ စိတ်အား​ငယ်လာခဲ့​တယ်၊​ သူအား​ကိုး​တဲ့​ လူ သူယံုြကည်တဲ့​လူက သူ့​ကို သူစိမ်း​ဆန်သလိုြဖစ်လာခဲ့​တဲ့​ေနာက် ​ေကာင်​ေလး​မှာ အရွယ်နဲ့​မလိုက်​ေအာင် ဝမ်း​နည်း​အား​ငယ်မှု​ေတွနဲ့​အတူ မုဆိုး​ြကီး​ရဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာ နဲ့​ ဂရုစိုက်မှု​ေတွကို ​ေမျှာ်ကိုး​ရင်း​........။
အား​ငယ်ြခင်း​ဆိုတာ နိပ်ကျသွား​တဲ့​အခါ စွန့်​ပစ်သွား​တဲ့​အခါ အထီး​ကျန်ဆန်သွား​တဲ့​အခါ မ​ေခါ်လည်း​ပဲ​ေရာက်လာတတ်သည်
{ကို​ေဇာင်း​}

 

Menu Bar သို့​မဟုတ် Image Map ြပုလုပ်ြခင်း​{ပံု​ေပါ်က စာ​ေတွ​ေပါ် Mouse တင်ြပီး​ နိပ်ချင်တာကို နိပ်ြကည့်​လိုက်ပါ}


ဒါ​ေလး​က​ေတာ့​ Memu Bar သို့​မဟုတ် Image Map ြပုလုပ်နည်း​ေလး​ပါ စိတ်ဝင်စား​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ အရင်ဆံုး​ Download....!! လိုက်ပါ File Size က​ေတာ့​ 1.12 MB ပဲ ရှိပါတယ်။


ထံုး​စံအတိုင်း​ Software ရသွား​ြပီဆိုရင် run ​ေပး​ြပီး​ အဆင့်​အတိုင်း​ လိုက်လုပ်ရံုပါပဲ...။ အသံုး​ြပုနည်း​ေလး​က အင်မတန် လွယ်ကူပါတယ်၊​ image map လုပ်ချင်တာပဲြဖစ်ြဖစ် image menu တစ်ခု လုပ်ချင်တာပဲ ြဖစ်ြဖစ် အရင်ဆံုး​ေတာ့​ Photo Edit Software တစ်ခုခု ( ဥပမာ.. Photoshop, Paint....) နဲ့​  မိမိလိုချင်တဲ့​ ပံုကို ဆွဲ​ေပး​ဖို့​လိုပါတယ်၊​ အခု ကျ​ေနာ်က ဒီ Software ​ေလး​ နဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ​ေြပာမှာြဖစ်တဲ့​အတွက် ပံုဆွဲနည်း​ပိုင်း​ကို​ေတာ့​ မပါ​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​ခင်ဗျာ...

၁။  File---->load image က​ေနတစ်ဆင့်​ မိမိဆွဲြပီး​သား​ ပံုကိုယူလိုက်ပါ (ပံုထဲကအတိုင်း​ြဖစ်သွား​ပါလိမ့်​မယ်)
 

၂။ ဆွဲြပီး​သား​ ပံုထဲက အမျိုး​အစား​ခွဲထား​တဲ့​ စာ​ေတွမှာ link ထည့်​ဖို့​အတွက် အရင်ဆံုး​ ​ေနရာချထား​ေပး​ဖို့​ရာ အနီ​ေရာင် ​ေဘာင်နဲ့​ ြပထား​တဲ့​ ​ေနရာကို တစ်ချက်နိပ်ြပီး​ မိမိ ​ေနရာချထား​လိုတဲ့​ ​ေနရာကို ပံုထဲက အတိုင်း​ လိုက်၍ ဆွဲ​ေပး​ရပါမယ်။ ပံုထဲကအတိုင်း​ ပတ်လည်​ေနရာချထား​ြပီး​ရင်​ေတာ့​ ​ေဘာင်အဝါ​ေရာင်​ေလး​ နဲ့​ ြပထား​တဲ့​ ြမှား​ေလး​ကို နိပ်လိုက်တဲ့​အခါ ပံု(၃) ထဲကလို ​ေပါ်လာပါလိမ့်​မယ်
( ဒီလိုပဲ ​ေနာက်ကျန်ရှိ​ေနတဲ့​ ​ေနရာ​ေတွကိုလည်း​ ထိုနည်း​အတိုင်း​ လိုက်လုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်)
 

၃။ Area Name က​ေတာ့​ မိမိ​ေပး​လိုတဲ့​ အချက်ရဲ့​ အမည်ကို ထည့်​ရမှာြဖစ်ြပီး​
​ေဘာင်အနီနဲ့​ ြပထား​တဲ့​ URL: မှာ​ေတာ့​ မိမိထည့်​လိုတဲ့​ link ကို ထည့်​ရပါမယ်
Destination Target: မှာ​ေတာ့​ လိမ္မာ်​ေရာင်​ေဘာင်နဲ့​ြပထား​တဲ့​ ​ေနရာကိုတစ်ချက်နိပ်ြပီး​ _BLANK ကို​ေရွး​ေပး​ရပါမယ် _BLANK ကို​ေရွး​ေပး​ရရင်း​ အ​ေြကာင်း​က link ကိုနိပ်လိုက်တဲ့​အခါ စာမျက်နှာအသစ်မှာ ​ေပါ်ဖို့​အတွက် ရည်ရွယ်ရင်း​ြဖစ်ပါတယ်
 


၄။ အထက်က အဆင့်​အတိုင်း​ လုပ်ြပီး​သွား​ြပီဆိုရင်​ေတာ့​ Code ​ေတွကို ရယူဖို့​အတွက် ပံုထဲကလို Html ကို နိပ်​ေပး​ရပါ့​မယ်။
 


၅။ Html ဆိုတဲ့​ ခလုတ်​ေလး​ကို နိပ်ြပီး​သွား​တဲ့​အခါ ​ေအာက်ပါပံုတိုင်း​ေတွ့​ရပါလိမ့်​မယ်၊​ သူ​ေပး​ထား​တဲ့​ code ​ေတွကို Copy & Save လုပ်ရပါမယ်

အရင်ဆံုး​ Code ကို နိပ်ထား​လိုက်ပါ


ဒါက​ေတာ့​ Menu တစ်ခုြပုလုပ်ြပီး​တဲ့​အပိုင်း​ပါ၊​ ကျန်တာက​ေတာ့​ မိမိဆွဲထား​ပံုကို Upload ဖို့​ ကျန်ပါ​ေသး​တယ်၊​ Upload ြပီး​ရင်​ေတာ့​
 ပံု(၅)ထဲက <img src=" ဒီ​ေနရာမှာ ပံု link ">ကို ထည့်​ဖို့​ လိုပါတယ်၊​
ဒီ​ေဆာ့​ဝဲလ်​ေလး​က 1.12MB ပဲ ရှိတယ်ဆို​ေပမဲ့​ လုပ်တတ်သ​ေလာက် အသံုး​ဝင်ပါတယ်၊​ ကျ​ေနာ့်​ Blog မှာ ထည့်​ထား​သလိုဆိုရင် Layout---> Page Elements---> Add a Gadget ထဲက HTML/JavaScript ကို​ေရွး​ြပီး​ Code ထည့်​၍ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ် ( မိမိတတ်ကျွမ်း​သလို အသံုး​ဝင်ပါ၏) တစ်ကယ်တမ်း​က အလွယ်ဆံုး​ေလး​ပါ ကျ​ေနာ် စာ​ေရး​တာ ရှည်သွား​တဲ့​အတွက် လွန်တာရှိ ဝန္ဒာမိ....

အ​ေပါ်ဆံုး​မှာ ထည့်​ထား​တဲ့​ ပံု​ေလး​ရဲ့​ Code နမူနာ​ေလး​ပါ <img src="http://img26.imageshack.us/img26/9471/menublogc.gif/" usemap="#menu ( blog)" border="0">
<map name="menu ( blog)">
<area shape="poly" coords="8,34,62,38,66,16,64,12,4,12,8,34" href="http://myanmarmultiplyszone.ning.com/"
title="ြမန်မာ မာတီရပ်ဝန်း​" target="_BLANK">
<area shape="poly" coords="76,32,132,36,132,14,76,12,76,32" href="http://makingburmarmultiply.multiply.com/" 
 title="ြမန်မာ မာတီြပုလုပ်နည်း​" target="_BLANK">
<area shape="poly" coords="144,36,144,12,192,14,190,34,144,36" href="http://myanmarbloggersociety.ning.com/"
 title="ြမန်မာ ဘ​ေလာ့​ဂါများ​" target="_BLANK">
<area shape="poly" coords="90,70,96,44,198,50,198,74,90,70" href="http://www.zaung.net" target="_BLANK">
<area shape="poly" coords="152,96,152,78,16,76,8,78,8,88,8,94,152,98" href="http://mraungj.multiply.com" 
title="ပထမဆံုး​ လုပ်ထား​တဲ့​ Site ​ေလး​ မာတီပလိုင်း​ကပါ" target="_BLANK">
</map>

{ကို​ေဇာင်း​}


 

သတ်ပံုမှား​တဲ့​ည...........

​ေရာင်စံုကာရံ​ေတွမစံုညီလှပါပဲ
သတ်ပံုမှား​တဲ့​ငါ့​ရဲ့​ည
ဘယ်သူလာကာ
မီး​ထွန်း​ခဲ့​သလဲ
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာပါပဲ
ငါ့​ရဲ့​ေြခသံကို
ငါြပန်ြကား​မိ​ေနတယ်
အိမ်​ေြမှာင်တစ်​ေကာင်ရဲ့​
စုတ်သပ်ချက်သံက
ြကက်သီး​အလီလီ
ထ​ေစခဲ့​တဲ့​ေနာက်
ငါ့​ရဲ့​ အရိုင်း​ညဟာ ပိုလို့​
သူစိမ်း​ဆန်ခဲ့​တယ်...
{ကို​ေဇာင်း​}


 

နှင်း​စက် များ​ကို အ​ေရာင်​ေြပာင်း​တင်ြခင်း​

​ေမအိ: ကို​ေဇာင်း​ေရ နှင်း​ကျတာ သင်​ေပး​ပါ

                                         Blog ရဲ့​ Page ​ေပါ်မှာ နှင်း​ကျတာက​ေတာ့​ နည်း​ပညာနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ Blog ​ေတွမှာ တင်ထား​တာ​ေတွ့​ရပါတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီမှာက နှင်း​ကျ​ေအာင် ဆိုြပီး​ နှင်း​ေရာင်ပဲ အြဖူ​ေရာင်​ေလး​ေပါ့​ဗျာ ​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ အခုက ကျ​ေနာ် နှင်း​ကို အ​ေရာင် မျိုး​စံုခွဲထား​ေပး​ပါတယ် အနီစက်​ေလး​ေတွ အြပာစက်​ေလး​ေတွ အြဖူစက်​ေလး​ေတွ အ​ေနနဲ့​ပါ...၊​ ​ေအာက်မှာ ကုတ်​ေတွကို ​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ မိမိြကိုက်နှစ်သက်မဲ့​ အ​ေရာင်ရဲ့​ ကုတ်ကိုသာ ကူး​ယူနိုင်ပါတယ်၊​

ထည့်​သွင်း​နည်း​ ။       ။ အရင်ဆံုး​ Blogger.com ကိုအ​ေကာင့်​နဲ့​ဝင်ြပီး​ ကိုသွား​လိုက်ပါ၊​ ြပီး​ရင် Layout  ---->  Edit HTML ကိုသွား​ပါ  အလွယ်ကူဆံုး​နည်း​ြဖင့်​ ကုတ်ရှာလို​ေသာ် Ctrl+F ကို တွဲနိုပ်​ေပး​လိုက်ရင်
ပံုထဲက အတိုင်း​ေပါ်လာတဲ့​အခါ Box ​ေလး​ထဲကို </head> ကို​ေရး​လိုက်ပါ ပံုထဲကအတိုင်း​ ​ေပါ်လာ ပါ လိမ့်​ မယ်၊​ (မိမိရှာတဲ့​ကုတ်) ​ေတွ့​ရှိြပီဆိုရင်​ေတာ့​ </head> ​ေအာက် မှာ မိမိထည့်​လိုတဲ့​ Code ကို ထည့်​ြပီး​ Save လုပ်လိုက်ရံုပါပဲခင်ဗျာ.....


ြကိုက်နှစ်သက်​ေသာ အ​ေရာင်များ​ရဲ့​ Code ကို Copy ယူပါ   


အနီ​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/red.js" type="text/javascript"/>


အမဲ​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/Black.js" type="text/javascript"/>


အြဖူ​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/w.js" type="text/javascript"/>


အြပာ​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/blue.js" type="text/javascript"/>


မိုး​ြပာနု​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/Aqua.js" type="text/javascript"/>


အစိမ်း​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/green.js" type="text/javascript"/>


အပန်း​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/pink.js" type="text/javascript"/>


အဝါ​ေရာင်<script src="http://mraungj.googlepages.com/yellow.js" type="text/javascript"/>
​ေလး​စား​စွာြဖင့်​
{ကို​ေဇာင်း​} 

တစ်ချိန်က အနမ်း​

ဆံနွယ်​ေလး​ေတွ
​ေလမှာဝဲပျံ​ေနခိုက်
ခဏသာ ​ေမှး​စက်ဖူး​တဲ့​
ပါး​ြပင်ထက်မှာ
ြကင်နာစွာ ဖွဖွ​ေလး​
ခူး​ေြခွခဲ့​ေသာ
အနမ်း​တစ်စံုကို
အ​ေန​ေဝး​လို့​
​ေသွး​ေအး​သွား​တဲ့​အခါ
မင်း​ေမ့​သွား​မလား​ေလ.....
{ကို​ေဇာင်း​}

 

ဘာထင်​ေနလဲ.......

ဘဝ ကို ဘာမှမသိပဲနဲ့​
 ပံု​ေသမတွက်ပါနဲ့​
ဟား​တိုက်မယ်မြကံနဲ့​
ဘဝပျက်သွား​မယ်
တစ်ကယ်​ေတာ့​လူဆိုတာ
ဘဝအစိတ်အပိုင်း​ထဲက 
ပုရွတ်ဆိတ် တစ်​ေကာင်သာသာ​ေလာက်ပဲရှိတယ်
 {ကို​ေဇာင်း​}

 

အား​နာတယ်.....

                           တစ်ခါတစ်​ေလကျ​ေတာ့​လည်း​ မနုဿ​ေတွက ဘာမှန်း​ကို မသိ​ေတာ့​ဘူး​ ြဖစ်ချင်တာ လိုချင်တာပဲ သိတတ်ြကပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက ဘယ်လို​ေနမယ်မှန်း​မသိတတ်ြကပါဘူး​၊​ တစ်ချို့​ေတွက စိတ်မပါလည်း​ အား​နာတတ်တဲ့​စိတ်​ေြကာင့်​ လိုက်​ေလျာ​ေနြကရတာကိုလည်း​ေတွ့​ရပါတယ်၊​ အား​နာတတ်တဲ့​ စိတ်ရှိြခင်း​ဟာ အရှံုး​တစ်ဝက်ကို ​ေရာက်​ေနသလိုပါပဲ၊​ ကျ​ေနာ်လည်း​ အခုထက်ထိ အား​နာတတ်တဲ့​ စိတ်ကို မ​ေပျာက်​ေသး​ဘူး​၊​ အား​နာတတ်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ အလိမ်ခံရတတ်သလို၊​ အား​နာတဲ့​စိတ်​ေြကာင့်​ ဘဝလဲမွဲပျာကျသွား​နိုင်ပါတယ်၊​ အား​နာတက်တဲ့​စိတ်က ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် ချူပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း​ရှိသလဲ ဆိုရင် တစ်ဖက်လူကို တစ်ခုခု​ေြပာရမှာကိုလည်း​အား​နာတယ်၊​ ကိုယ့်​ပစ္စည်း​ြပန်​ေတာင်း​ဖို့​ကိုလည်း​အား​နာတယ်၊​ အား​နာတတ်တဲ့​ လူကို ြကိုက်တာက​ေတာ့​ လူလည်​ေတွ လူလိမ်​ေတွပါပဲ၊​ အား​နာတတ်တဲ့​စိတ်ဟာ လူတိုင်း​မှာ ရှိတတ်ြကပါတယ် သို့​ေပမဲ့​ အနည်း​နဲ့​အများ​ပဲ ကွာပါတယ်...၊​ လူတစ်​ေယာက် ရဲ့​ ချို့​ယွင်း​ချက်​ေတွထဲမှာ အား​နာတတ်တာလည်း​ပါတာပါပဲ၊​ ​ေရှး​လူြကီး​သူမ​ေတွ ​ေြပာတဲ့​ စကား​လို​ေပါ့​ “အား​နာရင် ခါး​ပါတတ်တယ်” တဲ့​။ အား​နာရြခင်း​ကလည်း​ ကိုယ်ချင်း​စာလို့​ ြဖစ်လာတဲ့​ အရာထဲကပါပဲ၊​ တစ်ချို့​ေတွက​ေြပာြကပါတယ် အား​နာတိုင်း​မ​ေကာင်း​ဘူး​တဲ့​ အား​နာတယ်ဆိုတာ အတိုင်း​အတာ တစ်ခုရှိတယ်တဲ့​၊​ မှန်​ေတာ့​ မှန်ပါတယ် ဒါ​ေပမဲ့​ အား​နာတဲ့​လူက အား​နာတတ်စြမဲပါပဲ........

အား​နာရင် ခါး​ပါတတ်တယ်
{ကို​ေဇာင်း​}

 

အလိမ်ခံရ​ေသာအခါ.............

                             အလိမ်ခံလိုက်ရလို့​ အ​ေပါင်း​အသင်း​ြကား​မှ ရှက်​ေနတဲ့​ မိတ်​ေဆွတစ်​ေယာက်ကို ြကည့်​ြပီး​ ကျ​ေနာ် စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်မိတာအမှန်ပါ၊​ အလိမ်ခံလိုက်ရတာကို ရှက်စရာဆို​ေပမဲ့​လည်း​ တစ်ကယ်တမ်း​ေတွး​ြကည့်​ရင် ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး​၊​ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုရင် မိမိနား​က တစ်စံုတစ်ခုကို ​ေပး​လိုက်ြခင်း​ သို့​မဟုတ် လာ​ေရာက် ချည်း​ငှား​လာ​ေသာအခါ တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ချင်း​စာြခင်း​ ထက် ငါချင်း​စာ​ေသာ စိတ်​ေြကာင့်​ ​ေပး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်သလို ယူလိုက်​ေသာ တစ်ဖက်လူက​ေတာ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​အတ္တစိတ်နဲ့​ လုပ်ြကံကာ မ​ေပါ်လာဇာတ်ကား​ရိုက်သွား​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေပး​လိုက်သူမှာ ြပန်မရ​ေတာ့​မဲ့​အတူတူ လှူလိုက်တယ် ကူညီတယ်လို့​ပဲ စိတ်ထဲမှာ ထား​ကာမှ ​ေစတနာသက်​ေရာက်ပါလိမ့်​မယ်၊​ သို့​ေပမဲ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​အတ္တစိတ်နဲ့​ ယူ​ေဆာင်သွား​တဲ့​သူက​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​ဘဝတစ်​ေလျှာက်မှာ အရိပ်အမဲြကီး​က လိုက်​ေနြမဲ လိုက်​ေနအံုး​မှာပါပဲ၊​
{ဒီလို​ေြပာလို့​ ခင်ဗျား​က အလိမ်မှ မခံရဖူး​တာလို့​ေတာ့​ မ​ေြပာ​ေစချင်ပါ ကျ​ေနာ်လည်း​ အလိမ်ခံရဖူး​သူပါပဲ}

ကိုယ်ချင်း​စာြခင်း​ထက် ငါချင်း​စာတတ်​ေစချင် 
{ကို​ေဇာင်း​}

 

Myanmar Blogger Day Phone Theme ( 2 )
Supported Models


LG
KS10

Nokia
5320 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 classic, 6210 Navigator, 6220 classic, 6290, 6650, 6710 Navigator, 6720 classic, 6730 classic, E50, E51, E52, E55, E65, E66, E75, N71, N73, N75, N76, N78, N79, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N95-3NAM, N96, N96-3

Samsung
SGH-i400, SGH-i450, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i560

ထည့်​သွင်း​နည်း​
Nokia မှာ ​ေတာ့​ Setting---> Data Manager----> File Manager က မိမိသိမ်း​ထား​ေသာ file ကို​ေရွး​၍ ​ေမာင်း​သွင်း​လိုက်ရံုပါပဲ။
{ကို​ေဇာင်း​}

 

Myanmar Blogger Day Phone Theme ...............

၂၉.၈.၂၀၀၉ မှာ ကျ​ေရာက်မဲ့​ ြမန်မာ ဘ​ေလာ့​ဂါ​ေန့​ အမှတ်တရ​ေလး​ တစ်ခုပါ၊​ အား​တာနဲ့​ Phone Theme ​ေလး​တစ်ခု လုပ်ထား​တယ်ဗျ၊​ ဖုန်း​တိုင်း​ကို ထည့်​လို့​မရ​ေပမဲ့​ ထည့်​လို့​ရမဲ့​ အမျိုး​အစား​ကို ​ေရး​ြပထား​ပါတယ်ခင်ဗျာ။


Download Here!

Supported Models


LG
KS10

Nokia
5320 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 classic, 6210 Navigator, 6220 classic, 6290, 6650, 6710 Navigator, 6720 classic, 6730 classic, E50, E51, E52, E55, E65, E66, E75, N71, N73, N75, N76, N78, N79, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N95-3NAM, N96, N96-3

Samsung

SGH-i400, SGH-i450, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i560


ထည့်​သွင်း​နည်း​
Nokia မှာ ​ေတာ့​ Setting---> Data Manager----> File Manager က မိမိသိမ်း​ထား​ေသာ file ကို​ေရွး​၍ ​ေမာင်း​သွင်း​လိုက်ရံုပါပဲ။

ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး​ြပုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ http://www.ownskin.com မှာ အ​ေကာင့်​တစ်ခု လုပ်ြပီး​ ဖန်တီး​နိုင်ပါ၏ခင်ဗျာ
{ကို​ေဇာင်း​}


 

ဘဝသီချင်း​

                      သီချင်း​ေလး​ရဲ့​ စာသား​ေတွဟာ ဘဝကိုရွက်အလွှင့်​ေနတဲ့​ သူ​ေတွအတွက် အား​ေဆး​အြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​တဲ့​ သီချင်း​ေလး​ဆိုရင် မှား​မယ်မထင်ပါ၊​ လိုချင်ရင်​ေတာ့​ Download ဖို့​ ​ေအာက်ဆံုး​မှာ ​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ ကျ​ေနာ် ြကိုက်တဲ့​ သီချင်း​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ၊​ သီချင်း​ရဲ့​ စာသား​ေလး​ကို ​ေအာက်မှာ ​ေရး​ေပး​လိ်ုက်ပါတယ်၊​

သီချင်း​အမည်၊​         ၊​ ဘဝသီချင်း​
​ေတး​ဆို၊​                 ၊​ ဗစ်တာခင်ညို


ဘယ်မှာ ​ေသာင်တင်မယ် အသိအကျမသိနိုင် ဒို့​ရဲ့​ မ​ေဝး​ေတာ့​တဲ့​ေန့​..
အချိန်​ေတွကုန်သွား​လည်း​ အ​ေသအချာတ​ေရွ့​ေရွ့​
ဘဝဆိုတာ ​ေတွး​ြကည့်​ေတာ့​မလွယ် ရင်ဆိုင်​ေြပး​ေတွ့​ရံုပဲ
ဒါဏ်ရာအရှံုး​ေတွနဲ့​ အိမ်ြပန်မ​ေရာက်နိုင်ြပီ

တစ်ကယ်ကို ဘဝဆိုတာ ​ေတွး​ြကည့်​သ​ေလာက်မလွယ် တစ်ကယ်ကို နက်ရှိုင်း​ြခင်း​
အို.. ြကံု​ေနြကမှာပါ Yap... အြဖစ်ဆံုး​ေတွနဲ့​ မ​ေရှာင်နိုင်ခဲ့​ေတာ့​
ဘဝကို လက်ခံအိပ်​ေတာ့​ေနာ်က​ေလး​...
ဒီမနက်လင်း​ရင်​ေတာ့​ ​ေနြခည်ထွန်း​အံုး​မယ်

ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
ကိုယ်​ေမျှာ်​ေန​ေသာ​ေန့​ သူအ​ေရာက်လာမယ်
ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
အား​ငယ်​ေနသူ တွဲ​ေခါ်မယ်

လူဟာစိတ်ဓါတ်ကျ​ေနလိုက်ရင် စိတ်ဓါတ်ကျကာ ​ေဖး​မမဲ့​သူနဲ့​
အို... ဒီကမ္ဘာ​ေြမသ​ေဘာထား​ မင်း​..​ေမ့​မ​ေနနဲ့​
အို... ဘဝဆိုတာ ​ေတွး​ြကည့်​သ​ေလာက် မလွယ် တစ်ကယ်ကို နက်ရှိုင်း​ြခင်း​
အို... အရှံုး​ေတွနဲ့​တာ ထပ်​ေနလည်း​ အြပံုး​က​ေလး​နဲ့​

ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
ကိုယ်​ေမျှာ်​ေန​ေသာ​ေန့​ သူအ​ေရာက်လာမယ်
ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
အား​ငယ်​ေနသူ တွဲ​ေခါ်မယ်
                                  အား​ငယ်​ေနသူ တွဲ​ေခါ်မယ်
                                                                အား​ငယ်​ေနသူ တွဲ​ေခါ်မယ်{ကို​ေဇာင်း​} 

ပိုင်ဆိုင်လို့​မရ​ေသာအရာ...

                                      လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မှာ ခန့်​မှန်း​ရအခက်ဆံုး​ က “စိတ်” ပါပဲ၊​ ​ေရှ့​တင်မှာ ြပံုး​ြပ​ေန​ေပမဲ့​ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် အ​ေကာက်ြကံ​ေနမလည်း​ဆိုတာကို မည်သူကမှ မသိနိုင်ြကပါ၊​ ကျွနိုပ်တို့​လို မနုဿ ​ေတွ အ​ေနနဲ့​က​ေတာ့​ စိတ် ကို အစိုး​ရဖို့​ ခက်ပါတယ်၊​ စိ်တ် ကို အစိုး​ရတာ ဆိုလို့​ ဘုရား​ရှင် ပဲရှိပါတယ်၊​ စိတ်ကိုနိုင်ရင် စိတ်ရဲ့​ သခင်ြဖစ်တတ်သလို စိတ်ကိုမနိုင်ရင်​ေတာ့​ စိတ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန်ြဖစ်သွား​တတ်ပါတယ်၊​ စိတ်ဆိုတာ အ​ေြဖရှာရခက်တဲ့​ ဝကင်္ပါ ြကီး​ဆိုလည်း​ မှား​မယ်မထင်ပါ၊​ နက်ရှိုင်း​ြပီး​ အ​ေြပာကျယ်တဲ့​ ပင်လယ်ြကီး​ နဲ့​ နှိုင်း​ရင်း​လည်း​ မှား​မယ်မထင်အံ့​..........!
လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မှာ ခန့်​မှန်း​ရအခက်ဆံုး​ က “စိတ်”
{ကို​ေဇာင်း​}

 

အြဖည့်​ခံ မြဖစ်​ေစချင်

                     အ​ေမ ဆံုး​မခဲ့​ဖူး​တဲ့​ စကား​ေတွအများ​ြကီး​ ရှိခဲ့​တဲ့​ အထဲက ““မိမိြပည့်​စံုဖို့​အတွက် သူတစ်ပါး​ကို အြဖည့်​ခံ မြဖစ်​ေစနဲ့​””တဲ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ အ​ေမ​ေြပာသမျှ​ေတွကို နား​ေထာင်ခဲ့​တယ်၊​ တစ်ခါတစ်​ေလ တိုက်ဆိုင်မှု​ေတွ ရှိလာ​ေတာ့​ အ​ေမ​ေြပာခဲ့​တာ​ေတွကို ြပန်သတိရမိတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်​ေြခ​ေတာက်​ေပါ်ကိုယ်ရပ်တည် ရမယ်ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ်နဲ့​ ကိုယ့်​အား​ကိုယ်ကိုး​ရမယ် ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် ​ေတွက ရှိ​ေနြပီး​သား​ပါ၊​ ကိုယ့်​အား​ကိုယ်ကိုး​ရမယ်ဆိုတာ အချိန်အခါ ရှိပါတယ်၊​ ​ေမွး​ကင်း​စ က​ေလး​ေလး​ကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်း​တဲ့​အခါ လမ်း​ထ​ေလျှာက်ခိုင်း​တဲ့​အချိန်မှာ ​ေမွး​ကင်း​စ က​ေလး​ေလး​အ​ေနနဲ့​ ကိုယ်အား​ကိုယ်ကိုချင်တဲ့​ စိတ်ရှိ​ေပမဲ့​လည်း​ အချိန်အခါ ဆိုတာ သူ့​မှာ ရှိ​ေနတာ​ေြကာင့်​ မိဘ (သို့​မဟုတ်) ​ေဘး​မှာ ရှိတဲ့​လူရဲ့​ အား​ကို ကိုး​မှာသာ မတတ်ရပ်နိုင်  လမ်း​ေလျှာက်နိုင်မှာပါ၊​ ထိုအတူပါပဲ ဘုရား​ေတာင်မှ အမှီမရှိပဲ မပွင့်​ခဲ့​ဘူး​ ဆိုသလို​ေပါ့​၊​ သူတစ်ပါး​ကို အား​ကိုး​တဲ့​ အခါမှာလည်း​ အခိုက်အတန့်​ကို ြကည့်​ရပါတယ်။ သူတစ်ပါး​ကို အား​ကိုး​မိတယ်ဆိုရင်လည်း​ပဲ ခဏသာအား​ကိုး​ြခင်း​က ​ေကာင်း​မွန်ပါတယ် ထာဝရ အား​ကိုး​ြခင်း​ဆိုရင်​ေတာ့​ အား​ကိုး​ခံလိုက်ရတဲ့​ လူအ​ေနနဲ့​ကလည်း​ အြဖည့်​ခံြဖစ်သွား​နိုင်သလို အား​ကိုး​ေနတဲ့​ လူအ​ေနနဲ့​ကလည်း​ ​ေလာင်း​ရိပ်မိသွား​နိုင်ပါတယ်..
မိမိြပည့်​စံုဖို့​အတွက် သူတစ်ပါး​ကို အြဖည့်​ခံ မြဖစ်​ေစချင်ပါ...

{ကို​ေဇာင်း​}


 

ပျက်သုဉ်း​ြခင်း​

                                    မိုး​သည်း​ထန်စွာရွာ​ေနခိုက် ဟိုဟိုဒီဒီ​ေြပး​လွှား​ေဆာ့​ကစား​ေနြကတဲ့​ ​ေလ​ေြပညင်း​ေလး​ေတွဟာ မိုး​ေရစက်​ေအာက်မှာ ​ေအး​ြမစွာ မိုး​ေရချိုး​ေနြကတယ်။ ​ေလညင်း​ေလး​ေတွဟာ လွတ်လပ်မှု​ေတွနဲ့​အတူ ရုတ်တစ်ရက် ကျလာတဲ့​ မိုး​သီး​ဒဏ်​ေြကာင့်​ သူတို့​ရဲ့​ ​ေအး​ြမ​ေသာ ​ေပျာ်ရွှင်မှုဟာ ချက်ြခင်း​ပဲ ပျက်သုဉ်း​ခဲ့​ရ​ေလတယ်...
ခဏသာဆို​ေပမဲ့​ ပျက်သုဉ်း​သွား​တဲ့​ အရာဟာ ြပန်ရယူဖို့​ခက်လှတယ်
{ကို​ေဇာင်း​}