“​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​

ြမန်မာ့​ သမိုင်း​နဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ြမန်မာတစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ သိသင့်​ေလ့​လာသင့်​တယ်လို့​ ကျ​ေနာ်ယူဆမိပါတယ်၊​ ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကျာင်း​စာ​ေတွ သင်ခဲ့​ရတာ​ေတွ အလွတ်ကျက်ခဲ့​ရတာ​ေတွက ဆရာ ဆရာမ​ေတွ ​ေြပာတဲ့​ ပံုြပင်လိုလို ဒဏ္ဍာရီလိုလို နဲ့​ စာ​ေတွကို အလွတ်ကျက် စာ​ေမး​ပွဲ​ေတွမှာ ​ေြဖခဲ့​ရပါတယ်၊​ ဗမာ့​ရာဇာဝင်သမိုင်း​ထဲက သူရဲ​ေကာင်း​ေတွကို ပံုနဲ့​တကွ ြမင်နိုင်ဖို့​က ​ေကျာင်း​စာထဲမှာ သိပ်မရှိသ​ေလာက်ပါပဲ အခု​ေတာ့​ ဗမာ့​ပံုရိပ်တစ်ချို့​ကို ​ေတွ့​ြမင်နိုင်ပါြပီ၊​ ဒီလိုစု​ေဆာင်း​ ထိန်း​သိမ်း​လာတဲ့​ လူြကီး​မင်း​များ​ကို အထူး​ေကျး​ဇူး​တင်မိတာအမှန်ပါ၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဒါ​ေတွဟာ တန်ဖိုး​ြဖတ်လို့​မရတဲ့​ အဖိုး​တန်​ေတွထဲက ရတနာတစ်ပါး​ဆိုလည်း​ မှား​မယ်မထင်မိပါ၊​

ကျ​ေနာ် တစ်​ေန့​က CityMart ကို​ေရာက်တုန်း​ စာအုပ်တန်း​ဖက် ြကည့်​မိလိုက်တဲ့​အချိန်မှာ ြမန်မာ့​သမိုင်း​ပံုရိပ်နဲ့​ပတ်သက်လို့​ ဒီစာအုပ်​ေလး​ကို ​ေတွ့​ရှိခဲ့​ပါတယ်။ စာအုပ်​ေလး​ထဲမှာ “​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ပံုရိပ်​ေတွကို ရှား​ရှား​ပါး​ပါး​ ရှာ​ေဖွစု​ေစာင်း​တင်ြပထား​တာကို ​ေတွ့​ရတာနဲ့​ ဝမ်း​သာအား​ရဝယ်ယူခဲ့​ပါတယ်၊​ ​ေြကာ်ြငာအ​ေနနဲ့​ေြပာရရင် စာအုပ်တစ်အုပ်မှ ၂၅၀၀ ကျပ်သာ ​ေပး​ရြပီး​ တန်ဖိုး​ရှိလှတဲ့​စာအုပ်​ေလး​တစ်အုပ်ပါ၊​ စာအုပ်ထဲမှာ မင်း​တုန်း​မင်း​ က​ေန သီ​ေပါမင်း​ပါ​ေတာ်မှု တဲ့​ေနာက်ပိုင်း​အထိ ပါပါတယ်၊​ အခုတင်ြပထား​တဲ့​ ပံုတစ်ချို့​က​ေတာ့​ စာအုပ်ထဲက ပံုအနည်း​အငယ်သာြဖစ်ပါတယ်၊​ စာအုပ်ထဲမှ ပံုများ​ကို စု​ေဆာင်း​တင်ြပသူက​ေတာ့​ ဆရာဝန်တင်​ေမာင်ြကည်(မန္တ​ေလး​) ြဖစ်ပါတယ်။

{ဒါက​ေတာ့​ စာအုပ်ရဲ့​ အဖံုး​ကာဗာ ပါ}
{ဟို..ယခင်တုန်း​က ​ေယာကင်္ျား​မှန်ရင် ထိုး​ကွင်း​ရှိရမယ်လို့​ ယူဆ​ေသာ​ေြကာင့်​ ​ေယာကင်္ျား​မှန်ရင် ထိုး​ကွင်း​နဲ့​မကင်း​}

{ဟို...ယခင်က အများ​အ​ေခါ် လူင​ေမျာက်မဖံုး​ နှင့်​ မိသား​စု}

{ရှမ်း​ြပည်က ဂံုမင်း​သမီး​}​ေနာက်ထပ်ြကည့်​ချင်​ေသး​တယ်ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေပး​ထား​ပါ၏.....
Burma History ( 1 )
Burma History ( 2 )
Burma History ( 3 )
Burma History ( 4 )
Burma History ( 5 )
{ကို​ေဇာင်း​}


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 9 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

ညီ..... ​ေဇာင်း​ေရ ​ေကာင်း​ေလ၏ ​ေနာက်ထပ်အစ်ကိုရရင် လည်း​တင်​ေပး​ ဦး​မယ်

Nyi Latt,

Great...
Appreciate for ur attention.

Best rgds,

September 6, 2009 at 1:58 AM

wowow........ မိုက်တယ်။. မြမင်ဘူး​ေသး​တဲ့​ ပံု​ေလး​ေတွကို ြကည့်​ရလို့​ ...

ဦး​ေဇာင်း​ေရ.... အခုလို ြမန်မာ့​ေရှး​ေဟာင်း​ ရှား​ပါး​ပံု​ေလး​ ​ေကျး​ဇူး​ပါ။

​ေနာက်ထပ်လဲ ြကည့်​ခွင့်​ရရင် ြကည့်​ချင်ပါတယ်။

September 6, 2009 at 11:10 AM

ရှား​ပါး​ပံု​ေလး​ေတွ ြကည့်​ရတယ်

​ေကျး​ဇူး​

အိမ်
September 6, 2009 at 12:19 PM

pdf လုပ်​ေပး​ဗျာ ဖတ်ချင်လို့​ ​ေနာ်..အကို။ ဝါသနာပါတယ်ဗျ အဲလို စာအုပ်​ေတွ ဖတ်ရတာ။ လုပ်ဗျာ​ေနာ ​ေမျှာ​ေနမယ်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် ရှိြပီး​သား​ဆိုလဲ ညွှန်​ေပး​ဗျာ။ ​ေကျး​ဇူး​ပါ။

September 6, 2009 at 9:41 PM

I visited ur nice site.....
I taked ur photos...

September 7, 2009 at 12:51 PM

ပံု​ေလး​ေတွလာြကည့်​သွား​ပါတယ်

အိမ်
July 27, 2010 at 2:33 PM

ပံု​ေတွ အကုန်လံုး​ အမှတ်တရ သိမ်း​ဆည်း​ထား​ရ​ေအာင် ကူး​ယူသွား​ပါတယ်ဗျာ။ အခုလို တကူတက​ေဖာ်ြပ​ေပး​တာ ​ေကျး​ဇူး​ပါ။

November 4, 2010 at 9:55 PM

လာလည်သွား​ပါတယ်

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::