စိတ်ချဉ်ြခင်း​

                      ်း​​ေမာမိခဲ့​သမျှ စိတ်ကိုခဝါချမိ​ေသာ်လည်း​ စိတ်ချဉ်ြခင်း​တတ်မှု​ေတွက ဆယ်ဆယ်လီတစ်ရာလိုပဲ စိတ်က သပွတ်အူလို ရှုပ်​ေတွလှ၏၊​ စကား​စကား​ေမး​ပါများ​ေတာ့​လည်း​ ​ေြဖရသူမှာ ယုန်က​ေလး​နှာ​ေစး​၏၊​ အခန်း​ကျဉ်း​ေလး​ထဲက ပိုး​ဟပ်တစ်​ေကာင်လိုပဲ စိတ်က တစ်ခါတစ်​ေလ မှာ နံ​ေစာ်​ေနတတ်တဲ့​အခါ သည်း​ခံနိုင်စွမ်း​က သဲထဲ​ေရသွန်သလို ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​တတ်၏၊​

 ​ေလာကမှာ မြဖစ်နိုင်ဘူး​ဆိုတာ မရှိဘူး​ဆိုရင် ဘာ​ေြကာင့်​ ​ေကာင်း​ကင်နဲ့​ပင်လယ် ​ေပါင်း​စပ်လို့​မရနိုင်တာလည်း​၊​
 ​ေလာကမှာ မြဖစ်နိုင်ဘူး​ဆိုတာ မရှိဘူး​ဆိုရင် ဘာ​ေြကာင့်​ ​ေလကိုဆုပ်ကိုင်လို့​မရတာလည်း​၊​

အဲ့​ဒီလိုပဲ တစ်ခါတစ်​ေလ ခပ်မှိန်း​မှိန်း​ ချဉ်စုပ်စုပ် ပုစိ​ေညှာင့်​ေတာင့်​အ​ေတွး​ေလး​ေတွက ​ေခါင်း​ထဲမှာ ပလံုစီလာ​ေသာအခါ....

{ကို​ေဇာင်း​}


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

September 9, 2009 at 11:52 PM

ြပီး​ေတာ့​ ဘာဆက်ြဖစ်လဲဟင်... :)

September 10, 2009 at 12:10 PM

ဟိုနင်း​... မရနိုင်လဲ အဲလို ​ေမး​ခွန်း​ေလး​ေတွဆို လဲ လို့​သံုး​ရတယ် ကို​ေဇာင်း​ေရ.. ​ေနာက် စုပ်ကိုင် မဟုတ်ဘူး​ ဆုပ်ကိုင် .... စာသား​ေလး​ေတွက ​ေကာင်း​ပါတယ်... ဒါ​ေပမယ့်​ စာလံုး​ေပါင်း​ေလး​ေတွ မှား​ေန​ေတာ့​ ဖတ်ရတာ တမျိုး​ြဖစ်ြဖစ်သွား​တယ်...

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 1:58 PM

အင်း​ ​ေလာကမှာမြဖစ်နိုင်တာမရှိဘူး​ လို့​ဆိုလာရင် ဒီ​ေမး​ခွန်း​၂ခုနဲ့​ ြပန်ရစ်အံုး​မှ....

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::