ဆံုမှတ် infinity …. {Tag}

စည်း​တစ်ဖက်ြခား​လို့​
လက်ြပနှုတ်ဆက်
​ေကျာခိုင်း​ခဲ့​ရင်​ေတာင်မှ
ဒို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​
ဆံုမှတ်ဟာ
ဟိုအ​ေဝး​ကို လွှင့်​လို့​ေမျှာရင်း​......
ဝါြကင်ြကင် ပျား​ရည်စက်​ေအာက်က ဓါး​သွား​ထက်ကို လျှာနဲ့​လျက်တာမှ လျှာြပတ်ဖွယ်ရှိပါအံုး​မယ်၊​ လူတစ်​ေယာက်ကို ချစ်မိတာက နှလံုး​သား​တစ်စံုကို အရင်း​ြပုထား​ေတာ့​ ခဲ​ေလသမျှ သဲ​ေရကျအြဖစ်ဟာ မလွယ်လွန်း​ခဲ့​ပါ။            
                     လူတစ်​ေယာက်ကို အဓိက ပံ့​ပိုး​ေန​ေသာ အချစ်နဲ့​ဘဝက တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဟိုး​အ​ေဝး​က ​ေညာင်အိုပင်လိုပဲ သီး​ြခား​ကွဲြပား​ေစခဲ့​တယ်။ သူမရဲ့​ဘဝမှ အလိုအပ်ဆံုး​က အချစ်မဟုတ်​ေပမဲ့​၊​ ​ေပး​နိုင်တာက အချစ်ြဖစ်​ေတာ့​ ဆီနဲ့​ေရလို ကွာြခား​လွန်း​လှတဲ့​ ဘဝမှာ ဒို့​နှစ်​ေယာက်အတွက် ဆံုနိုင်ခွင့်​ဆိုတာ ​ေရအိုင်ထဲက လရိပ်လိုပါ။
                                                                                                                   ဒို့​နှစ်​ေယာက်အတွက် အမှတ်မထင် ဆံုဆည်း​ခဲ့​တဲ့​ ဒီဆံုမှတ်ဟာ အခု​ေတာ့​ ဒဏ္ဍာရီထဲက ပံုြပင်​ေတွလို အ​ေခါက်​ေခါက်အခါခါ ဖတ်လည်း​ ဇာတ်လမ်း​ေတွက သတ်ပံုမှား​ေစခဲ့​တယ်။ ထို့​ေြကာင့်​.....
လမ်း​ြကံုလို့​
​ေရဝင်​ေသာက်ခဲ့​ရင်​ေတာင်မှ
​ေရအိုး​စင်​ေလး​ရဲ့​
အြဖစ်ကို စာနာ
နား​လည်​ေစချင်
{ကို​ေဇာင်း​}

မှတ်ချက်။         ။ ကိုအချစ်မဲ့​ဂစ်တာမှ Tag ထား​ေသာ​ေြကာင့်​ {ဆံုမှတ် infinity ….}Tag Post ​ေလး​ကို ဒီလိုပဲ​ေရး​လိုက်ပါ၏ ကိုအချစ်မဲ့​ဂစ်တာြကီး​ နဲ့​  ကျ​ေနာ်နဲ့​ အချစ်မဲ့​လိုက်ြပီဗျာ၊​ ​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစ....

Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 6 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

September 12, 2009 at 7:46 AM

အမယ်​ေလး​ ဘ​ေလာ့​ဂါ​ေတွလိုက်လည်​ေနတာ ပထမဆံုး​မန့်​ရတာပဲ​ေဟ့​ လိုတိုရှင်း​တင်ြပသွား​တဲ့​ ဆံုမှတ်က​ေတာ့​ ထိတယ်ဗျိုး​့​)))

September 12, 2009 at 10:53 AM

ခံစား​ချက်​ေတွ သိပ်နက်ရှိုင်း​တာပဲ​ေနာ်၊​

သူများ​ေတွများ​ ​ေရး​ြပီး​တာ ြမန်ပါ့​ :(
ပန်း​ခင်း​လည်း​ဘာ​ေရး​ရမလဲ စဉ်း​စား​ေနတာ
ဝိုင်း​စဉ်း​စား​ေပး​မလား​ :P

​ေကာင်း​တယ် ​ေကာင်း​တယ်.. ​ေရး​ေပး​တာ​ေကျး​ဇူး​ သယ်ရင်း​ေရ..
​ေရအိုး​စင်​ေလး​ကို ဘယ်နှစ်​ေခါက်များ​ ​ေရဝင်​ေသာက်သွား​ြကြပီး​ြပီတုန်း​...

September 14, 2009 at 5:01 PM

​ေအာ် အင်ဖနီတီ ဆိုတာ ဒါမျိုး​လား​။
​ေရဝင်​ေသာက်မလို့​ပါပဲ။ ​ေရအိုး​စင်ရဲ့​ အြဖစ်​ေလး​ကို စိတ်မ​ေကာင်း​လို့​ အိမ်​ေရာက်မှ တဝြကီး​ေသာက်ပစ်လိုက်မယ်။ ဟဲဟဲ

tei zar
September 16, 2009 at 2:53 PM

အလွမ်း​.....အလွမ်း​.....အလွမ်း​....
ဇာတ်နာ​ေလး​..တပုဒ်​ေပါ့​....ဟုတ်လား​..

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::