ြကယ်ရယ်သံ

ြကယ်စင်​ေတွဟိုအ​ေဝး​
​ေကာင်း​ကင်ယံ​ေြပး​လွှား​ေဆာ့​ကစား​
​ေလညင်း​ေလး​ရယ်
​ေခါ်​ေဆာင်လို့​လာ
ဒီလိုညတိုင်း​ ငါနဲ့​မင်း​
အတူ​ေနခွင့်​ရှိရင်
အတိုင်း​ထက်အလွန်
​ေနာ​ေနာ်သီချင်း​ြပန်ြကား​ေယာင်မိ
အခု​ေတာ့​လည်း​
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ​ေပါ့​
ညစဉ်ဖုန်း​ေြပာတိုင်း​
​ေကာင်း​ကင်ထက်က
ြကယ်​ေပါက်စ​ေလး​ေတွရယ်
ငါ့​ကို​ေလာင်လို့​ေြပာင်
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::