ချစ်စရာ့​အရွယ်...

ငယ်စဉ်အရွယ်
လမ်း​ေလျှာက်တတ်ဖို့​
အား​လံုး​ ထူကာ
​ေဖး​မြကတယ်
ငါ့​ရဲ့​သား​ေလး​
ရပ်နိုင်​ေပ ရပ်နိုင်​ေပတဲ့​..

အရွယ်​ေရာက်လာ
စာ​ေတွတတ်ဖို့​
​ေကျာင်း​သို့​ပို့​ကာ
​ေစလွတ်ခဲ့​တယ်

က၊​ ခ၊​ ဘယ်လို​ေရး​လဲ
မိဘများ​က ြပန်​ေမး​တယ်
​ေရး​ြပလိုက်တယ်
ဝလံုး​ ဘဲဥ
ြပံုး​ေပျာ်ကာြဖင့်​
အား​ေပး​တယ်

မပီကလာ
ပီကလာ
စကား​သံများ​
တီတီတာနဲ့​
ချစ်စရာ့​အရွယ်
က​ေလး​ငယ်ငယ်
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

December 12, 2009 at 1:07 PM

လက်က​ေလး​ေတွ
ဆုပ်တတ်​ေအာင်​ေတာ့​
ချိုမိုင်ချိုချို့​
​ေပါ့​ေနာ်..
မိဘ​ေမတ္တာ​ေပါ့​..
ကဗျာ​ေလး​ေတွ အား​ေပး​လျှက်...

အိမ်
December 13, 2009 at 3:58 PM

က​ေလး​ဘဝ ြပန်​ေြပာင်း​အမှတ်ရစရာပါပဲဗျာ။ ဘာမှမသိပဲ ​ေအး​ချမ်း​စွာ​ေနရတဲ့​ က​ေလး​ဘဝ ြပန်လိုချင်မိတယ်ဗျာ။ အခု​ေတာ့​ လို​ေလာဘ​ေတွ ြပည့်​နျက်​ေနတဲ့​ ဘဝြကီး​ကို မုန်း​တီး​ေနမိ​ေပမဲ့​ ဆက်​ေလျှာက်​ေနရတုန်း​ပဲဗျာ။

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::