ပျက်ဆီး​အိမ်


တစ်ခါတစ်ရံမှာ မတရား​ရာကျခဲ့​ေလသလား​
ချစ်ြခင်း​သစ္စာက အနား​သပ်လို့​ မရ​ေအာင်
စုတ်ချက်ြကမ်း​ြကမ်း​ ​ေလနီသရမ်း​လို
ပျက်ဆီး​အိမ်
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 1 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

December 16, 2009 at 7:58 PM

​ေကာင်း​တယ်ဗျာ....
​ေနာက်တစ်​ေြကာင်း​ေလာက်​ေတာင်ထပ်ြဖည့်​ေစချင်..
ီဟီး​.. ကဗျာက​ေတာ့​လာဖတ်ြမဲပါ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::