​ေရွှဓါး​တစ်လက် နဲ့​ ကဗျာတစ်ပုဒ်

တစ်​ေနဝင်လို့​ တစ်​ေနထွက်ခဲ့​ြပီ
​ေတာင်စွယ်​ေနကွယ်ချိန်မှာ
​ေရွှဓါး​တစ်လက် နဲ့​ ပါကွက်သား​
ဇ​ေဝဇဝါနဲ့​ အ​ေယာင်​ေယာင်မှား​

စက္ကန့်​တိုင်း​မှာ ​ေြပာင်း​လဲတတ်တဲ့​
နိယာမ​ေြကာင့်​ မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​လား​

ကွမ်း​တစ်ရာ ​ေရတစ်မှုတ်​ေတာ့​ မဟုတ်
ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့​ အလကင်္ာတစ်ချို့​

နှစ်သိမ့်​ေစရာ မျက်ရည်ခံထိုး​လို့​
မနက်ြဖန်အတွက် အသက်ရှုဖို့​ရာ
ကဗျာကို​ေရး​လို့​ ​ေတး​ကိုဆိုရင်း​.....

{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

December 15, 2009 at 12:27 PM

စက္ကန့်​တိုင်း​မှာ ​ေြပာင်း​လဲတတ်တဲ့​
နိယာမ​ေြကာင့်​ မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​လား​..မှန်ပါတယ်ရှင်..။
မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသြခာတဲ့​ အတွက် ယ​ေန့​ ယခုမှာပဲ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ေနထိုင်သွား​တာ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ေပါ့​။

December 15, 2009 at 2:03 PM

​ေကာင်း​လိုက်တဲ့​ကဗျာ ခံစား​တွား​တယ်ရို့​

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::