ရင်ထဲက မိုး​ေရစက်များ​

ဘဝက ခါး​တတ်
ဝိုင်တစ်ခွက်​ေလာက်
ချိုြမြမ​ေလး​ မြဖစ်​ေပမဲ့​

ရင်ဝယ်ဆီက
ြပင်း​ထန်စွာ
ရွာသွန်း​တဲ့​မိုး​
​ေအး​စိမ့်​မ​ေန​ေတာ့​
ဒီမိုး​ေရ​ေတွဟာ
မျက်ရည်မိုး​အလား​
အ​ေယာင်​ေယာင်မှား​
​ေချာက်ချား​စွာ​ေပါ့​ ခံစား​ရတယ်

က​ေလး​တစ်​ေယာက်လို
ငါ့​မှာ မငို​ေြကွး​တတ်ပဲ
မျက်ရည်မိုး​ေတွ
အလိုလိုြဖာကာ ကျ​ေတာ့​
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ​ေပါ့​ ​ေဝခွဲမရစွာ ငါြဖတ်သန်း​ခဲ့​တယ်.....
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::