ချိုြမိန်ြခင်း​

သံစဉ်​ေတး​သွား​ေလး​ေတွရယ်
​ေကာင်း​ကင်ယံက လတစ်စင်း​ရယ်
ခပ်စိမ့်​စိမ့်​ ​ေတာင်​ေလ​ေြပ​ေလး​ရယ်
နား​လည်​ေပး​တတ်​ေသာ သူမရယ်
နှူး​ညံ့​စွာ ခံစား​တတ်​ေသာ နှလံုး​သား​တစ်စံုရယ်
​ေဆး​ေပါင်း​ခတဲ့​ည လို
ခံစား​မှု​ေတွက
ချိုြမိန်ြခင်း​
​ေတွ

ြဖစ်
လှပ
စွာ
နစ်
လို့​ေမျှာ
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::