ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​ရှိ​ေသာ

လူတိုင်း​မှာ အ​ေတွး​ကိုယ်စီဆိုတာ အ​ေကာင်း​ြဖစ်ြဖစ် အဆိုး​ြဖစ်ြဖစ် တစ်ခုခု​ေတာ့​ ရှိ​ေနတတ်ြကပါသည်၊​ ဘုရင်ြဖစ်​ေစ သူ​ေတာင်း​စား​ြဖစ်​ေစ အ​ေတွး​ကိုယ်စီရှိတာကို ြငင်း​၍မရသည်မှာ အမှန်ြဖစ်​ေပ၏။ လူအများ​စုတွင် အဓိပ္ပါယ်​ေတွ တူသ​ေယာင်နှင့်​ မတူ​ေသာ ထို စကား​သံုး​ခွန်း​ သို့​မဟုတ် စကား​စု သံုး​စု ရှိ​ေပသည်။
  • အ​ေတွး​
  • စိတ်ကူး​
  • ​ေမျှာ်လင့်​
ထို စကား​သံုး​ခွန်း​ သို့​မဟုတ် စကား​စု သံုး​စု သည် လူတို့​တွင် ချူး​တစ်ြပား​မှ မရှိ​ေစကာမူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​ရှိ​ေသာ အရာများ​ပင် ြဖစ်​ေပသည်။
{ZaunG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

December 25, 2009 at 9:19 PM

အ​ေတွး​.......
ဘယ်သူမှ လာြပီး​ ​ေနှာင့်​ယှက်လို့​ မရသလို အကန့်​သတ်မရှိ အတိုင်း​တာမရှိ အနံမရှိ အလျှား​မရှိ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသာ ​ေတွး​ရင် ​ေတွး​သ​ေလာက် ကျယ်ပျံတယ်။
စိတ်ကူး​........
ကိုယ့်​စိတ်ရဲ့​ ြဖစ်​ေစချင်တဲ့​ ြဖစ်ချင်တဲ့​ အိမ်မက် ဆိုလဲ မမှား​နိုင်ဘူး​ ။
​ေမျှာ်လင့်​ချက်........
အဲဒီစိတ်ကူး​ေလး​ေတွကိုဘဲ တကယ်ြဖစ်ချင်လာတဲ့​ အခါ ​ေမျှာ်လင့်​ချက် ဆိုတာ ြဖစ်လာရတယ် ။​ေမျှာ်လင့်​မိတယ်​ေပါ့​။

စဉ်စား​မိတဲ့​ အတိုင်း​ေရး​ချ မိတယ် ကို​ေဇာင်း​ေရ..။

အမှန်​ေတွချည်း​ပါလား​ဗျာ
ကျွန်​ေတာ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့​အရာ​ေတွလဲဒီသံုး​ခုပဲ
း​)

​ေနဝသန်
December 26, 2009 at 1:51 PM

ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ အ​ေတွး​ရယ်.. စိတ်ကူး​ေလး​ရယ်.. ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေလး​ရယ်.. ဒါ​ေတွမှ မရှိခဲ့​ဘူး​ဆိုရင် အသက်​ေတာင်ရှင်သန်​ေနမယ် မထင်ဘူး​ ကို​ေဇာင်း​ရာ....

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::