နှစ်ဆယ် တစ်ဆယ်

ရာသီ​ေတွလည်း​ ​ေြပာင်း​ခဲ့​လို့​
​ေဟာင်း​သွား​တယ် ယူဆရမလား​

တစ်နှစ်ကုန်လို့​ တစ်နှစ်အသက်ြကီး​လာသလား​
ခါး​ကိုင်း​လို့​
ပါး​ေရတွန့်​

​ေဟာင်း​နွမ်း​ခဲ့​ြပီ​ေပါ့​ အရင်က ၃၆၅ရက်
ြပဿဒါး​ရက်စွဲ​ေတွကို သယ်ပိုး​ရင်း​
သူ့​ရဲ့​ေနဝင်ချိန်မှာ လူ​ေတွအား​လံုး​က
Happy New Year လို့​ ကုန်း​ေအာ်ကာ
သြဂိုလ်လိုက်ြက....

​ေပျာ်ရွှင်စွာ​ေပါ့​ Happy in the new 2010


{ZaUnG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

January 2, 2010 at 2:20 PM

အသစ် ၃၆၅ ရက်က​ေတာ့​ နှစ်ရက် ​ေဟာင်း​သွား​ြပန်ြပီ​ေလ..
အဆင်​ေြပ​ေချာ​ေမွ့​တဲ့​ ၂၀၁၀ ြဖစ်ပါ​ေစ..
ကျန်း​မာ ထီ​ေပါက် ​ေရာက်ချင်တာ ​ေရာက်ပါ​ေစ လို့​ ဆု​ေတာင်း​ေပး​ပါတယ်ရှင်.......။

January 3, 2010 at 12:52 PM

နှစ်ဆယ် တစ်ဆယ်း​)

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::