​ေတာ်ဝင်ပန်း​ြကိုက် နမ်း​မထိုက်

​ေတာ်ဝင်ပန်း​ြကိုက်၊​ နမ်း​မထိုက်လို့​၊​ ြငိုး​ငယ်မျက်နှာ၊​
ရွာသွန်း​မျက်ရည်၊​ ဖျာကာကျလျှက်၊​ အညတရ၊​
​ေစာင့်​တည်သစ္စာ၊​ ပန်း​ခ​ေရမှာလှ၊​ တည်ြမဲလှသည်။

ြမင့်​လွန်း​ေတာ်ဝင်၊​ မမှန်း​ေလဆ၊​ ထိုထိုကာလ၊​
​ေမာက်မာထွား​ြကိုင်၊​ ဆိုရိုး​ရှိခဲ့​၊​ ြမင်သူရှုြက၊​
ဘဝင်ခိုက်ြကရာဝယ်၊​ မတူမတန်၊​ စိတ်၏ခွဲြခား​၊​ သူ​ေလများ​ြပီ၊​

မာနထွတ်ထိပ်၊​ အြမင့်​စံပန်း​မို့​၊​ အြပစ်မဖို့​ချင်ပါ၊​
ဝန်တိုမှုလည်း​၊​ မရှိတာ​ေြကာင့်​၊​ ​ေြမသို့​သက်ဆင်း​၊​
​ေြကွကာကျတဲ့​၊​ ပန်း​ခ​ေရကိုကွယ် ြမတ်နိုး​တယ်....

မှတ်ချက် ။ ။ အြမင့်​စံ သဇင်ပန်း​ နှင့်​ ​ေြကွကာကျမှ ​ေကာက်ကာ ပန်ဆင်ရ​ေသာ ခ​ေရပန်း​ တို့​ကို ကဗျာ ဖွဲ့​ထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

January 11, 2010 at 6:47 PM

​ေြကွြကလာမှ ရတဲ့​ ပန်း​လည်း​ အြမင့်​က လာတဲ့​ပန်း​ဘဲ လို့​ေတွး​လို့​ရတယ်။ ဘယ်ပန်း​မဆို သူ့​ဂုဏ်နဲ့​သူ အရည်​ေသွး​ရှိပါတယ်။ လူ​ေတွရဲ့​ ခွဲြခား​ချင်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​သာ တကယ်​ေတာ့​ အား​လံုး​က တူတူပါဘဲ။

အိမ်
January 11, 2010 at 11:27 PM

တံချူနဲ့​ချူဗျာ

သိပ်​ေကာင်း​တဲ့​ ကဗျာပဲဗျာ
အရမ်း​ြကိုက်တယ်

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::