​ေမျှာ်​ေတာ်ရက်ရှည်

မနက်ြဖန် သို့​မဟုတ် ဘယ်​ေတာ့​အခါ
​ေမျှာ်ဖန်များ​လာ အချိန်ရာသီများ​စွာထဲ

​ေမ့​ေမ့​ေမာ​ေမာ မူး​မူး​ေမာက်​ေမာက်
​ေငး​ေငး​မှိုင်မှိုင် ​ေထွ​ေထွယိုင်တိုင်

မိုင်တိုင်များ​စွာ​ေရတွက်ရင်း​
ယမကာရယ် မ​ေသာက်ရပါပဲ
​ေမျှာ်​ေတာ်ရက်ရှည် မူး​ေဝခဲ့​သည်

အလွမ်း​များ​ြငိမ်း​ေစသတည်း​....
{ZaUnG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 5 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

January 21, 2010 at 11:20 PM

ကို​ေဇာင်း​ အလွမ်း​ေတွ ြငိမ်း​ပါ​ေစဗျာ...

January 22, 2010 at 9:20 PM

အလွမ်း​ေတွ အ​ေဆွး​ေတွ အား​လံုး​ ြငိမ်း​ေစဗျာ...

ကဗျာ​ေလး​ ဖတ်လိုက်​ေတာ့​ ​ေကာ်နီသီချင်း​ကို နား​ထဲမှာ ြကား​ေယာင်မိသလိုပါ....

စံလင်း​ထွန်း​
January 24, 2010 at 7:11 PM

​ေမ့​ေမ့​ေမာ​ေမာ မူး​မူး​ေမာက်​ေမာက်
​ေငး​ေငး​မှိုင်မှိုင် ​ေထွ​ေထွယိုင်တိုင်

အသံုး​အနှံုး​ေလး​ေတွ ​ေကာင်း​တယ်ဗျာ။

အား​ေပး​လျက်ပါ..ကို​ေဇာင်း​ေရ...။

အိမ်
January 28, 2010 at 3:24 AM

မ​ေသာက်ရဘဲ မူး​ေနတယ်ဆို​ေတာ့​... မိုက်တယ်ဗျာ ကျ​ေနာ်​ေတာင် ခံစား​ချင်လာြပီ..

Anonymous
January 28, 2010 at 11:36 PM

လွမ် လွမ့်​ လွမ်း​5

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::