နှင်း​မိုး​ေတွြကား​

နှင်း​မိုး​ေတွ ရွာ​ေနချိန်
​ေဆာင်း​မနက်ခင်း​ေလး​တစ်ခုရဲ့​
အြကည့်​တစ်ချို့​ နှင်း​မှုန်​ေတွြကား​

​ေအး​စက်စက်နဲ့​ မျက်နှာချင်း​ဆိုင်
​ေကျာချင်း​လှည့်​ခွာလို့​

သူစိမ်း​တစ်​ေယာက်လို
လက်ြပနှုတ်ဆက် ဒီ​ေဆာင်း​မနက်​ေလး​မှာ

​ေနာက်​ေန့​ မနက်​ေတွမှာ သူမရှိ​ေတာ့​ပါ။

{ZaUnG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 1 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

January 5, 2010 at 2:13 PM

နှင်း​ေတွထဲမှာဘဲ ..
တ​ေရး​ေရး​နဲ့​ ​ေြပာက်ကွယ်သွား​ကာ.........
သူ့​အရိပ်တစ်ဆံုး​ အထိ ကိုယ့်​ေစာင့်​ြကည့်​ေနပါတယ်......။

စိတ်မ​ေကာင်း​စရာ​ေလး​..

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::