ရှင်မထီး​ = အရည်ြကီး​

တံုး​ခံု ​ေရငုတ် ၊​ ဇယ်ခုတ် မီး​လှံု
အယူတိမ်း​လို့​ နတ်စိမ်း​ြဖစ်အလား​
ရှင်မထီး​တို့​ရဲ့​
ကျင့်​စဉ်အလွဲ....

ြပိုကျမိုး​တိမ်ပမာ ​ေဆွး​ေြမ့​ေလာင်ကျွမ်း​
မျက်ရည်မိုး​ေတွ ဖျာကာကျလျှက်
ပန်း​ဦး​လွှတ်ပွဲ အြဖစ် ​ေြခလှမ်း​ကို စလှမ်း​ခဲ့​ရ

ရှင်မထီတို့​ရဲ့​ ​ေသရည်တစ်ငံုစာက
ထံုမှိုင်း​မူး​ေဝ​ေစတဲ့​ ​ေဆး​တစ်ချို့​ကို ​ေရာလို့​
တံုး​၊​ ​ေရ၊​ ဇယ်၊​ မီး​ ပမာ သိန္ဓိဝင်သတဲ့​လား​
ရက်စက်လိုက်​ေလြခင်း​.....

​ေြကကွဲြခင်း​နဲ့​တပ်တူ မျက်ရည်မိုး​ကို ရွာသွန်း​ြဖိုး​ရင်း​
ရှင်မထီး​တို့​ရဲ့​ မီး​ပံုပွဲထဲ ပင့်​သက်ကိုရှုကာ
​ေြကကွဲခဲ့​ရတဲ့​ ​ေန့​ရက်​ေတွ
ဟိုအရင် ​ေကျာက်စာ​ေတွစီက
​ေြပာြပလို့​ေန.....

{ZaUnG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 1 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

အင်း​ ဟုတ်ပါ့​ဗျာ
မျက်စိထဲြမင်မိတယ်
​ေတာ်​ေတာ်ဆိုး​တဲ့​ အကျင့်​ကို

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::