စိမ်း​

စိမ်း​သရဖူကို ဆွတ်ခူး​ခဲ့​ေလသလား​
စိမ်း​ရင့်​ကာ စိမ်း​လို့​
စိမ်း​ကား​စွာ ြပုမူဆက်ဆံခဲ့​သူ
စိမ်း​မယ်ဆိုလည်း​
စိမ်း​​ေလာက်ပါရဲ့​ အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​ခဲ့​ေပ​ေပါ့​
စိမ်း​မျိုး​စိမ်း​နွယ်
စိမ်း​စိမ်း​ကား​ကား​ရယ်နဲ့​
တွံ​ေတး​သိန်တန် သီချင်း​ထဲကလို​ေပါ့​
ပန်း​နွယ်ကစိမ်း​
ŃŽãửʼnĢ
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 15, 2010 at 7:30 PM

​ေရး​လည်း​ေရး​တတ်ပါ​ေပတယ်....

February 15, 2010 at 8:04 PM

စိမ်း​ သ ရ ဖူ စိမ်..
။............
ြမန်မာဆန်ဆန်..​ေမာ်ဒန် ကဗျာ ​ေလး​ေတွက လှတယ်ဗျာ..

လိုင်
February 15, 2010 at 8:29 PM

စိမ်း​ကိုကဗျာစပ်သွား​တာ​ေကာင်း​တယ်

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::