တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​

ဇ​ေဝဇဝါနဲ့​ ြမို့​ပျက်ညထဲ
တစ်​ေယာက်တည်း​ရယ်

​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွရယ်
ြကည်နှူး​ြခင်း​ေတွရယ်

အခုများ​ေတာ့​
အိပ်ပျက်ကာသတိရရင်း​ေပါ့​

ြကယ်​ေတွ​ေြကွတာ
တစ်​ေယာက်တည်း​ထိုင်ြကည့်​ေနမိတယ်

ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​ ​ေလ​ေြပ​ေအး​ေတွက
ငါ့​ကို ​ေနာက်​ေြပာင်​ေနြကတယ်

ဘယ်ကို​ေရာက်​ေနလဲ စိတ်ညှိ့​ရှင်ရယ်
နာြကင်ြခင်း​ေတွအစား​ ြကင်နာြခင်း​ေတွကို
​ေအာက်​ေမ့​လို့​ ြပန်လာခဲ့​ပါ
ချစ်ငှက်ငယ်....
ŃŽãửʼnĢ
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 4 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 17, 2010 at 10:16 AM

ရှယ်ပဲ...ဒီကဗျာလည်း​ြကိုက်တယ်...

February 17, 2010 at 11:50 AM

လှမ်း​ခဲ့​ေတာ့​ အချစ်ငှက်ငယ်ရယ်​ေပါ့​...

​ေြပာ​ေနကျစကား​ပဲ ထပ်​ေြပာသွား​မယ်ဗျာ ..
ဒီလူ ​ေတာ်​ေတာ် ကဗျာ​ေရး​နိ်ုင်တာပဲ..

February 20, 2010 at 3:31 AM

ြမို့​ပျက်ညထဲမှာ တစ်​ေယာက်တည်း​ ဇ​ေဝဇဝါ ြဖစ်​ေနသလား​ကို​ေဇာင်း​ေရ.. အိပ်​ေရး​ဝဝအိပ်ပါ။
အိပ်မပျက်​ေစနဲ့​။ မနက်ခင်း​ ပဲအီြကာ မစား​လိုက်ရပဲ​ေနမယ်။ အဟဲ

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:23 PM

ဘယ်ကို​ေရာက်​ေနလဲ စိတ်ညှိ့​ရှင်ရယ်
နာြကင်ြခင်း​ေတွအစား​ ြကင်နာြခင်း​ေတွကို
​ေအာက်​ေမ့​လို့​ ြပန်လာခဲ့​ပါ
ချစ်ငှက်ငယ်....

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::