​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေလသလား​

အ​ေြခအ​ေန နဲ့​ အချိန်အခါက
စိ်တ်ကို ​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေစသလား​

ဟိုအရင်တချိန်က
ချစ်တယ်လို့​ေြပာတိုင်း​ ရင်ကို နစ်ကာဝင်သွား​ေစခဲ့​သူ

အခုချိန်များ​ေတာ့​
ချစ်တယ်လို့​ ​ေြပာတိုင်း​ ​ေလာင်​ေြပာင် တတ်ခဲ့​သူ

ဟိုအရင်တစ်ချိန်က
အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်စရာြဖစ်ခဲ့​ေပမဲ့​

အခုချိန်များ​ေတာ့​
အချစ်က မင်း​အတွက် ဟာသြဖစ်​ေနခဲ့​

မာန နဲ့​ အတ္တ မ​ေရာတတ်ခဲ့​ပါဘူး​
အခုရင်ဝယ်မှာ စူး​နစ်စွာနဲ့​ ခံစား​ေနရသူ

တစ်ချက်​ေလာက်​ေတာ့​ ငဲ့​လှည့်​ြကည့်​ေပါ့​
ဒီရင်မှာ မင်း​အတွက် ​ေလာင်ြမိုက်​ေနတဲ့​လူ

ŽãųʼnĢ
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 6 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 19, 2010 at 5:36 PM

ကို​ေဇာင်း​ေရ...
လွမ်း​ဖို့​ေကာင်း​ပါဘိ..

ုြမင်​ေယာင်မိပါတယ်ဗျာ.......

အ​ေြခအ​ေန မဟုတ်ဘူး​လား​ဗျ။

February 19, 2010 at 6:45 PM

ဟုတ်၏ဗျ၊​ ြပင်လိုက်ပါြပီ၊​ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ် ကိုလကင်္ာ :)

February 20, 2010 at 1:00 PM

မာနဲ့​ အတ္တလား​ မာနနဲ့​ အတ္တလား​

February 23, 2010 at 12:47 PM

​ေကာင်း​တယ်ဗျာ ကဗျာက

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:20 PM

"တစ်ချက်​ေလး​ေစာင်း​ငဲ့​ြကည့်​အံုး​ နင်မရှိရင် ငါ့​ဘဝမရှိ" (ချစ်​ေကာင်း​သီချင်း​ေလး​ပါ)

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::