အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​

အရူး​အမူး​ တမ်း​တ​ေနမှန်း​သိလို့​
ပစ်ဖယ်ကာ အ​ေဝး​မှာ​ေရှာင်ရစ်​ေနသလား​
​ေတွး​မရ​ေပမဲ့​

အချစ်ရဲ့​သက်​ေသ
ြကင်နာြခင်း​တစ်ချို့​ေတွရယ်

ဘယ်​ေလာက်​ေဝး​ေဝး​ ဒီရင်ထဲမှာ
အစဉ်အြမဲရှိ​ေနသည်မို့​ အြပစ်များ​ရယ်
ပ​ေပျာက်ပါရ​ေစ​ေတာ့​

​ေန့​တိုင်း​ပဲ​ေစာင့်​ေနရင်း​နဲ့​
အချိန်​ေတွကုန်ခဲ့​တာ မင်း​အသိပါပဲ....

ŽãųʼnĢ
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 1 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:32 PM

အချစ်ရဲ့​သက်​ေသ
ြကင်နာြခင်း​တစ်ချို့​ေတွရယ်
ဘယ်​ေလာက်​ေဝး​ေဝး​ ဒီရင်ထဲမှာ
အစဉ်အြမဲရှိ​ေနသည်မို့​

“​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ်ရင်း​ ခုထိ​ေမျှာ်​ေနရင်း​”

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::