အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်တဲ့​လား​
စကား​လံုး​တစ်ခုကို အလွယ်တစ်ကူသံုး​လိုက်မိ​ေပမဲ့​

အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​သွား​တဲ့​အခါ
မျဉ်း​ြပိုင်နှစ်​ေြကာင်း​က ြပိုင်မျဉ်း​ေတွလို​ေပါ့​

စိမ်း​သက်သက်စိမ်း​!

တစ်ကယ်ဆို မင်း​နဲ့​ငါ
အနား​ညီစတုန်း​ရန်း​ေတွသာြဖစ်ချင်သူပါ

ခွဲခွာြခင်း​ကို အနှုတ်လက္ခဏာြပြပီး​
ဆံုဆည်း​ြခင်း​ကို အ​ေပါင်း​လက္ခဏာ၊​
အ​ေြမှာင့်​လက္ခဏာ နဲ့​ အသံုး​ြပုလိုက်ရင်
အဆ​ေပါင်း​များ​စွာရရှိလာမဲ့​အ​ေြဖက
​ေပျာ်ရွှင်ြကည်နှူး​ြခင်း​ဆိုရင် မင်း​ယံုနိုင်မလား​....

မျဉ်း​နှစ်​ေြကာင်း​ရဲ့​ ​ေပါင်း​ဆံုမှုဆိုတာ
နား​လည်မှုကို ဗဟိုြပုလိုက်ရင်
အ​ေြဖထွက်မဲ့​ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
{ZaunG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 11, 2010 at 3:07 PM

​ေနာက်တခါ ပုစ္ဆာတွက်မရရင် ကို​ေဇာင်း​ဆီလာခဲ့​မယ်ခင်ဗျ...

အတွက်ခက်​ေနတဲ့​ ပုစ္ဆာ​ေတွ​ေတာ့​ရှိတယ်ဗျိုး​့​)

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:12 PM

အ​ေန​ေဝး​ရင် ​ေသွး​ေအး​သွား​တာက​ေတာ့​ သဘာဝပါပဲ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::