ကဗျာ​ေအး​ေအး​ ​ေလချို​ေတွး​

ြကယ်​ေရာင်​ေတွ ြပိုး​ပျက်လို့​
လ​ေရာင်နဲ့​ ​ေရာယှက်ခဲ့​တယ်

​ေလ​ေြပ​ေတွလာတဲ့​အခိုက်မှာ
ရင်ဝကို စံုကန်လို့​ ထွက်ခွါသွား​တဲ့​
အပူဒဏ် ​ေကျး​ဇူး​ပါ​ေလ...

တစ်ကယ်ဆို ငါနှစ်သက်သာ
တစ်ပတ်မနွမ်း​တဲ့​ နတ်ဒိုး​လို
ြကည်ြဖူစွာ လက်ခံတတ်တဲ့​ ​ေအး​ြမြခင်း​ေတွ​ေပါ့​

လ​ေရာင်​ေအာက်က ​ေလ​ေြပ​ေလး​ေတွ
ညတစ်ခုရဲ့​ တိတ်ဆိတ်​ေသာ ​ေအး​ြမြခင်း​ေတွကို
နှစ်သက်စွာ​ေပါ့​

တစ်ကယ်ဆို ဒီကဗျာ​ေလး​က
​ေနွကို ဆန့်​ကျင်လျက်
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 6 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

ကဗျာ​ေလး​ဖတ်ရတာ ြငိမ်း​ချမ်း​တဲ့​ အ​ေငွ့​ အသက်က​ေလး​နဲ့​

April 9, 2010 at 9:02 AM

အခု​ေနာက်ပိုင်း​ ကို​ေဇာင်း​ရဲ့​ ကဗျာ​ေလး​ေတွက ခွင့်​လွှတ်သည်း​ခံြခင်း​ နား​လည်ြခင်း​ေတွနဲ့​ ြငိမ်း​ချမ်း​လို့​ေနတယ်ဗျား​။

April 9, 2010 at 3:38 PM

​ေခါင်း​စဉ်နဲ့​ စာကိုယ် လိုက်ဖက်တဲ့​
ကဗျာ​ေအး​ေအး​ေလး​ပါ
ြငိမ်း​ချမ်း​တယ်..။

ကဗျာ​ေတွအတွက်​ေလး​စား​ပါတယ်။ ဖတ်လို့​လည်း​ေကာင်း​ပါ့​။

ခင်တဲ့​
သဒ္ဓါ

Anonymous
April 9, 2010 at 5:08 PM

ကဗျာ​ေတွအား​လံုး​ကိုလွှမ်း​ြခံုြကည့်​လျှင်
အသိအြမင်​ေနွး​ေထွး​လျှက်လှပစွာခံစား​ရပါသည်။
ြငိမ်း​စိုး​ဦး​

Anonymous
October 13, 2011 at 11:04 AM

တစ်ကယ်ဆို ငါနှစ်သက်တာ
ြကည်ြဖူစွာ လက်ခံတတ်တဲ့​
​ေအး​ြမြခင်း​ေတွ​ေပါ့​

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::