ပန်း​က​ေလး​များ​ ပွင့်​ေတာ့​မည်

“ပန်း​က​ေလး​များ​ ပွင့်​ေတာ့​မည်
ဖူး​တံဝင့်​လို့​ချီ”
အရွယ်​ေရာက်လာသည်နှင့်​ စာသင်​ေကျာင်း​ြကီး​ဆီကို အသက်၅နှစ် ြပည့်​တာအမျှ စာ​ေတွ့​ဟူ​ေသာ ပညာများ​ကို သင်ြကရသည်မှာလည်း​ ကျွန်ုပ်တို့​ ငယ်စဉ်ကတည်း​ကပင်ြဖစ်သည်။ ယ​ေန့​သည် ၆လပိုင်း​ ၁ရက်​ေန့​ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ စာသင်​ေကျာင်း​များ​လည်း​ ပန်း​များ​ပမာ အြပိုင်ပွင့်​ေနပါ​ေတာ့​သည်။
“​ေနချည်မှာ ​ေရွှရည်​ေလာင်း​
ငါတို့​စာသင်​ေကျာင်း​”
“အရွယ်​ေရာက်လာ ​ေကျာင်း​အပ်ကာ
ပညာ​ေပး​ေပ မိဘ​ေတွ”
ဤသို့​စာသင်​ေကျာင်း​များ​ ဖွင့်​လာတာနှင့်​အညီ သား​သည်မိခင် ဖခင်များ​သည်လည်း​ အြပံုး​ပန်း​များ​ကို ​ေဝဆာလို့​ ပီတိများ​စွာြဖင့်​ သား​သမီး​များ​ကို စာသင်​ေကျာင်း​သို့​ အပ်နှံြကသည်မှာလည်း​ တစ်​ေပျာ်တစ်ပါး​ပင်။


​ေကျာင်း​များ​မဖွင့်​မှီ သား​သမီး​များ​အတွက် မိဘများ​သည်လည်း​ ​ေကျာင်း​အပ်နှံဖို့​အ​ေရး​ေတွး​လို့​ ပူ​ေနရ​ေသာ အပူများ​သည် ​ေကျာင်း​ဝတ်စံု အထက်ြဖူ ​ေအာက်စိမ်း​ ​ေလး​များ​ြဖင့်​ ချစ်စရာ့​အရွယ်​ေလး​ကို ြကည့်​၍ မိဘများ​၏ ဝမ်း​သာပီတိအြကည့်​များ​သည် လွန်စွာမှ ပျား​တကာလိုချို၍ အပူများ​လည်း​ြငိမ်​ေစ​ေတာ့​သည်။

ထို့​အတူပါပဲ ကျွန်ုပ်လည်း​ ငယ်စဉ်​ေကျာင်း​သား​ဘဝ​ေလး​ကို လွန်စွာမှာ သတိရမိသည်။
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

တူ​ေနပါြပီ​ေကာကို​ေဇာင်း​ေရ..။ သဒ္ဓါလည်း​ဒီ​ေန့​
ဇွန်လ ၁ရက်​ေန့​မှာငယ်ငယ်တုန်း​က​ေကျာင်း​တက်
ခဲ့​ရတာကိုလွမ်း​ေနမိတယ်။

ခင်တဲ့​
သဒ္ဓါ

ဟုတ်တယ်​ေနာ်
ငယ်ငယ်တုန်း​ကများ​ဒီ​ေန့​ဆို သိပ်​ေပျာ်မဲ့​ရက်ဘဲ
အကင်္ျီအသစ်​ေတွ လွယ်အိတ်စာအုပ်အသစ်​ေတွနဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်တက်ြကွလို့​..
ြပီး​ေတာ့​ ​ေကျာင်း​မှာ ခံု​ေနရာ​ေတွဦး​ြက၊​ မ​ေတွ့​တာြကာတဲ့​ သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ ဆံုြကနဲ့​
အရမ်း​ေတာင် သတိရသွား​ြပီ

June 2, 2010 at 12:29 PM

ဇွန်လ ၁ရက်​ေန့​က ​ေကျာင်း​ေတွြပန်ဖွင့်​တဲ့​ရက်ပဲ။ ​ေကျာင်း​သူဘဝ​ေလး​ကို အခု​ေတာ့​လည်း​ လွမ်း​သလိုလို.... ​ေကျာင်း​သူဘဝ​ေလး​က အပူအပင်မရှိ အရမ်း​ကိုလွတ်လပ် ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ရတယ်ဆိုတာ အခုမှပိုသ​ေဘာ​ေပါက်လာမိတယ်။

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::