အင်ထရိုဝင်ခွင့်​ြပုပါ

​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က ြကယ်​ေလး​ေတွ တစ်ြဖုတ်ြဖုတ်နဲ့​ ​ေြကွ၊​ ပင်လယ်​ေရလည်း​ တသွင်သွင်နဲ့​စီး​ဆင်း​ေနဆဲမှာ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါအသိုင်း​အဝိုင်း​တို့​လည်း​ ​ေပါ်လာလိုက် ​ေပျာက်သွား​လိုက် အသစ်​ေတွတိုး​လာလိုက်၊​ အ​ေဟာင်း​ေတွလည်း​ လံုး​ဝ ​ေပျာက်သွား​လိုက်နဲ့​ ြကယ်ပွင့်​ေလး​ေတွလို ပန်း​ပွင့်​ေလး​ေတွလို ပင်လယ်​ေရ​ေတွလို မသိမသာနဲ့​ရယ် အချိန်တန်​ေတာ့​ ခွဲကွာ ​ေကျာခိုင်း​နှုတ်ဆက် ကွယ်​ေပျာက်သွား​ြကတဲ့​ေနာက် ​ေရထဲ ခဲတစ်လံုး​ ကျသွား​သလို “ပလံု”ဆိုတာ​ေလး​ေတာင် မြကား​လိုက်ရတာ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ဘ​ေလာ့​ဂါ့​အသိုင်း​အဝိုင်း​ေတွပါ။
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ​ေပါ်လာလိုက်​ေပျာက်သွား​လိုက်နဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂင်း​ဖို့​က စိတ်ကမပါတာနဲ့​ မအား​တာနဲ့​ စံု​ေနလို့​ ခဏ​ေတာ့​ ​ေပျာက်သွား​ခဲ့​တယ်ဗျာ။ ကျွန်​ေတာ်စာ​ေရး​ေနသည်ြဖစ်​ေစ မ​ေရး​ပဲ​ေနသည်ြဖစ်​ေစ အြမဲတမ်း​လာ​ေရာက်ြက​ေသာ မိတ်​ေဆွများ​ကို ​ေကျး​ဇူး​တင်လျှက်ပါခင်ဗျာ။
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

အား​ရင်အား​သလို ကျွန်​ေတာ် စာများ​ကို ​ေရး​ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါ​ေပမဲ့​ မိတ်​ေဆွတို့​ရဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ကို ြပန်လည်၍မလည်ပတ်ြဖစ်ခဲ့​ရင် နား​လည်​ေပး​ပါ။ ကျွန်​ေတာ်သံုး​ေနတဲ့​ အင်တာနက်ရဲ့​ ဆွဲအား​က ​ေနှး​ေကွး​လို့​ပါ။ အခုပိုစ့်​ေလး​က အင်ထရိုဝင်တဲ့​သ​ေဘာပါ အင်ထရိုပိုစ့်​ေလး​ကို လာဖတ်တာကိုပဲ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါ​ေြကာင်း​။
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
{​ေဇာင်း​}

Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 11 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

မြမဲြခင်း​ သ​ေဘာတရား​ေတွ​ေပါ့​ ညီလတ်ရာ
ဒီလိုပါပဲ..... လမ်း​ေတွ​ေလျှာက်ရင်း​ လမ်း​ေတွ​ေပျာက်
အင်း​..... ဆက်​ေလျှာက် ညီလတ်။


ချစ်ခင်စွာြဖင့်​
ကိုရီး​{ကိုြကီး​}

August 26, 2010 at 11:39 PM

Please do not stop it.

Carry on!!

cheers! :P

Anonymous
August 27, 2010 at 8:19 AM

​ေကာင်း​ပါတယ် ​ေရး​မယ်ဆိုတာ အင်ထရိုဝင်လိုက်​ေတာ့​ လည်း​ ပိုစ့်​တစ်ပုဒ်ြဖစ်ဖတ်ခွင့်​ရတာ​ေပါ့​။ ဆက်​ေရး​ဖို့​အား​ေပး​လျှက်ပါ။
သာယာချမ်း​ေြမ့​ပါ​ေစရှင်း​
မိုး​

August 27, 2010 at 3:59 PM

ကို​ေဇာင်း​ေရ ​ေရာက်တယ်ဗျာ ဆီပံုး​ြဖုတ်ထား​ေတာ့​ ဒီမှာပဲ ​ေရး​ခဲ့​လိုက်တယ် ကျန်း​မာ​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစဗျာ...

ဟုတ်ပါတယ်ကို​ေဇာင်း​ရယ် .... ကျမတို့​လည်း​ ဒီအတိုင်း​ပါပဲ။ ​ေပါ်လာလိုက်၊​ ​ေပျာက်သွား​လိုက်ပါပဲ။

August 27, 2010 at 8:16 PM

​ေပါ်လာလိုက်​ေပျာက်သွား​လိုက်နဲ့​ပဲ အင်ထရို​ေလး​ကိုဖတ်သွား​ပါတယ်၊​

ယွန်း​
August 28, 2010 at 12:57 AM

ကို​ေဇာင်း​ေရ..ခုမှပဲ​ေပါ်လာ​ေတာ့​တယ်..
​ေပျာက်​ေနတာြကာြပီ....

August 28, 2010 at 2:43 AM

ကျွန်​ေတာ်က အင်ထရိုနဲ့​ စဝင်​ေနဆဲပါ ကို​ေဇာင်း​ ..
အချိန်ရတဲ့​အခါ ဝင်ပါအံုး​ ...
​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစဗျာ .

Anonymous
August 28, 2010 at 2:13 PM

အင်ထရိုြပီး​ရင်..
စာ​ေတွ​ေရး​ေတာ့​မယ်​ေပါ့​..
5

August 28, 2010 at 11:41 PM

​ေမျှာ်​ေနပါတယ် ..
​ေဇာင်း​ေရတဲ့​ ကဗျာ​ေတွက တခါတခါ ​ေတာ်​ေတာ်ထိရှတယ် ...
ြပန်လာတာကို ဝမ်း​ေြမာက်ဝမ်း​သာ ြကိုဆိုပါတယ် ...

ခင်တဲ့​
ညလင်း​အိမ်

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::