လွမ်း​ခက်

တီး​တိုး​စကား​ ​ေဝဝါး​စွာနဲ့​
အလှမ်း​ေဝး​က ငါဟာ သစ်ပင်အို

​ေမျှာ်​ေတာ်မူ ​ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ြကွင်း​လည်း​
မျက်ရည်ကျတတ်ခဲ့​ြပီ

အလွမ်း​ဆိုတာ ထမင်း​စား​ေရ​ေသာက်
ဗိုက်​ေမှာက်​ေနလို့​ရတဲ့​ အရာမဟုတ်​ေတာ့​
အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွသာ “ပလူ”ပျံ​ေစခဲ့​တယ်

အ​ေဝး​တစ်​ေနရာဆီ ခဏ​ေလး​ဆိုြပီး​
ထွက်ခွာသွား​တဲ့​ အြကင်နာ....

ဒီရင်မှာ​ေတာ့​ အဟုတ်ထင်လို့​
ငါဟာ နှလံုး​သား​ ဝိညာဉ် ခိုကိုး​ရာမဲ့​တဲ့​သူ......

{​ေဇာင်း​}
၁၅း​၅၀၊​ စ​ေန၊​ ၃၀-၁၀-၂၀၁၀။
 

အလွမ်း​ြပိုင်

အညာ​ေြမက တမာအလွမ်း​ နဲ့​
ရှမ်း​ြပည်က ချယ်ရီအလွမ်း​
ဘယ်ဟာကို “မယ်”တမ်း​တပါ့​မလည်း​

အလွမ်း​ချင်း​ြပိုင် ဘယ်ဟာနိုင်နိုင်
လွမ်း​ေငွ့​ေဝ​ေဝ ​ေပ​ေတ​ေတနဲ့​

တမာဟာလည်း​ လွမ်း​သက်​ေသ
ချယ်ရီဟာလည်း​ လွမ်း​မျက်ရည်

မယ်မင်း​ တမာ
​ေနွလည်ရိပ်ထဲ လွမ်း​ချင်း​ေတွလည်း​
ဥဩ နဲ့​ အြပိုင် သီး​ကျူး​ကာ လွမ်း​ေန​ေရာ့​မယ်

အလွမ်း​ေတွ​ေဝ ချယ်ရီ​ေြမထဲ
ကျူး​ရင့်​ကာ လွမ်း​ရရင်ြဖင့်​

စိုင်း​ဆိုင်​ေမာစ့်​ သီချင်း​ထဲကလိုနှယ်
“ချယ်ရီသက်​ေသ ​ေမာင့်​မျက်ရည်............”
{​ေဇာင်း​}
၁၁း​၅၉၊​ ​ေသာြကာ၊​ ၂၉-၁၀-၂၀၁၀။
 

က​ေလး​တစ်​ေယာက် နဲ့​ အ​ေတွး​

ကျွန်​ေတာ်တို့​ကို ငယ်ငယ်က​ေလး​ထဲက လူြကီး​မိဘ အုပ်ထိန်း​သူ​ေတွက ​ေမး​တတ်ြကပါတယ်၊​ အခု လက်ရှိက​ေလး​ေတွလည်း​ အ​ေမး​ခံ​ေနရဆဲပါ။ အဲ့​ဒီစကား​လံုး​ေတွက​ေတာ့​ “သား​ ြကီး​လာရင် ဘာလုပ်မလဲ” ၊​ “သမီး​ ြကီး​လာရင် ဘာလုပ်မလဲ” ဆိုတာ​ေလး​ပါ။ ဟုတ်ကဲ့​။ လူြကီး​ေတွ စိတ်ချမ်း​သာ​ေစချင်လို့​လား​ တစ်ကယ်ြဖစ်ချင်လို့​လား​၊​ ရုပ်ရှင် ​ေတွထဲက ဇာတ်​ေကာင်​ေတွကို အား​ကျလို့​လား​ေတာ့​ မသိပါဘူး​၊​ အ​ေဖက ​ေမး​ရင် “စစ်ဗိုလ်ြကီး​လုပ်မယ်”၊​ အ​ေမက ​ေမး​ရင် “ဆရာဝန်ြကီး​လုပ်မယ်”၊​ အ​ေဒါ်​ေတွက ​ေမး​ရင်“ ​ေကျာင်း​ဆရာလုပ်မယ်၊​ အင်ဂျင်နီယာြကီး​လုပ်မယ်” စသည်ြဖင့်​ေြဖတတ်ြကသလို ​ေြဖခဲ့​ဖူး​တာ လည်း​ရှိြကပါလိမ့်​မယ်။ သမီး​မိန်း​က​ေလး​ဆိုရင်​ေတာ့​ သမီး​ြကီး​လာရင်“ဆရာဝန်မြကီး​လုပ်မယ်၊​ ​ေကျာင်း​ဆရာမလုပ်မယ်၊​” စသည်ြဖင့်​ က​ေလး​ငယ်ငယ်အ​ေတွး​ေတွထဲ ဒီလို အြမင့်​စား​စကား​လံုး​ေတွကို ​ေြဖခဲ့​ြကတယ်၊​ ဒီလို​ေြဖမှလည်း​ မိဘ​ေတွက “ငါ့​သမီး​ေလး​ ရည်မှန်း​ချက်ြမင့်​မား​တယ်၊​ ငါ့​သား​ေလး​ရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက်ြမင့်​မား​တယ်”ဆိုြပီး​ ြပံုး​ေပျာ်ချီး​ကျူး​ကာ အိတ်ကတ်ထဲက ​ေငွငါး​ြပား​ မုန့်​ဖို့​ေပး​ဖို့​ ဝန်မ​ေလး​ခဲ့​ြကပါဘူး​။

က​ေလး​ဆိုတာကလည်း​ သူတို့​ကိုသူတို့​ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား​ထဲက “ရဲ​ေဘာ်​ေမာင်တူး​”အြဖစ် ြဖစ်ချင်ြကသလို၊​ “ဘုတ်စကုတ်ထဲက လူြကမ်း​ြကီး​ ဦး​အံ့​ေကျာ်”ကိုလည်း​ အား​ကျချင်အား​ကျ​ေနအံုး​မှာ၊​ ဒီြကား​ထဲ ြကွက်နဲ့​ေြကာင် ကာတွန်း​ကား​ထဲက ြကွက်ကို အား​ကျရင် ြကွက်ြဖစ်ချင်ရင်ြဖစ်​ေနမယ်၊​ ​ေြကာင်ြဖစ်ချင်ရင်​ေြကာင်ြဖစ်​ေနမယ်၊​ တစ်ခါတစ်ခါ ဗီဒီယိုရံုက ြပန်လာတဲ့​ က​ေလး​ေလး​တစ်​ေယာက် ​ေြကာင်လို ​ေအာ်ြပီး​ ြပန်လာတာကို ​ေတွ့​ဖူး​ေသး​ရဲ့​။ က​ေလး​ဆိုတာက “​ေမျာက်နဲ့​တူ​ေသာ အရွယ်ပါ”၊​ ဆိုလိုချင်တာက “အတုြမင်အတတ်သင်ချင်ြကြခင်း​သာ.....”

တစ်ကယ်လို့​များ​ မိဘက သား​ေလး​ ြကီး​ရင် ဘာလုပ်မလဲ၊​ သမီး​ေလး​ ြကီး​ရင် ဘာလုပ်မလဲ လို့​ေမး​လိုက်တဲ့​အခါ၊​ “သား​က​ေတာ့​ ဓါး​ြပဗိုလ်လုပ်မယ်၊​” ဟုတ်တယ်​ေလ နယ်ချဲ့​က ဓါး​ြပလို့​သတ်မှတ်ထား​တဲ့​ သတ္တိရှိသူ ဗိုလ်စံဖဲကို အား​ကျမိတာကိုး​၊​ သမီး​က​ေတာ့​ ြကီး​လာရင် သူ​ေဌး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ “မယား​ငယ် လုပ်မယ်”၊​ ဟုတ်တယ်​ေလ ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင် မယား​ငယ်လုပ်သူက အရာရာကို ပိုင်စိုး​ထား​တာ ြပီး​ေတာ့​ တအား​နဲ့​ ချမ်း​သာတယ်၊​

တကယ်​ေတာ့​ စိတ်ကူး​နဲ့​လက်​ေတွ့​ဆိုတာ တစ်ဖက်ကမ်း​အလွန်ပါ။ ြဖစ်ချင်တာနဲ့​ ြဖစ်သင့်​တာ​ေတွက ပလံုစီ​ေနတာမို့​ ြကီး​လာရင် စစ်ဗိုလ်ြကီး​လုပ်မယ်လို့​ေြပာတဲ့​ က​ေလး​က ြကီး​လာတဲ့​အခါ ပလပ်စတိတ် ​ေကာက်ချင်​ေကာက်​ေနရမယ်၊​ ဓါး​ြပဗိုလ်လုပ်မဲ့​ က​ေလး​က  ြကီး​လာတဲ့​အခါ စစ်ဗိုလ်လုပ်ချင်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါက​ေတာ့​ ကံတရား​ရဲ့​ လှည့်​ကွက် လို့​လည်း​ထင်ပါတယ်။

ြကီး​လာတဲ့​အခါ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မိဘ​ေတွမှာ သူတို့​ သား​သမီး​ေတွက “ဆရာဝန်၊​ စစ်ဗိုလ်၊​ အင်ဂျင်နီယာ၊​ ​ေကျာင်း​ဆရာ”လုပ်မယ်​ေြပာလို့​ ြပံုး​ေပျာ်​ေနတာကို​ေတာ့​ မှတ်မိပါ​ေသး​တယ်....။

{​ေဇာင်း​}
ရး​၅၇၊​ ၁၆-၁၀-၂၀၁၀၊​ စ​ေန