ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​

အား​လံုး​ပဲ မဂင်္လာပါ.....
ဧရာြမန်မာယူနီကုတ်အဖွဲ့​အ​ေနနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ စုစည်း​တင်ဆက်ထား​တဲ့​ တင်ဆက်​ေနဆဲ စု​ေဆာင်း​ေနဆဲ ြဖစ်တဲ့​ Blog တစ်ခုနဲ့​ သင့်​ကို မိတ်ဆက်​ေပး​ပါရ​ေစ...။ Blog ရဲ့​ အမည်က ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​ လို့​ ​ေပး​ထား​တာ ြဖစ်ြပီး​ သူ့​ဆီမှာ ြမန်မာစာနဲ့​ပတ်သက်သာ​ေတွ သမိုင်း​ဆိုင်ရာ​ေတွ ဗဟုသုတရစရာ​ေတွကို စံုလင်စွာ ​ေတွ့​ြမင် ဖတ်ရှု​ေလ့​လာလို့​ရပါတယ်။

Blog မှာ ဘာ​ေတွရှိလည်း​ ဘာ​ေတွရနိုင်လည်း​ ဘယ်လို​ေတွ လုပ်ထား​လည်း​ဆိုတာကို အ​ေရး​အသား​ထက် ​ေြပာထား​တာ​ေလး​ကို နား​ဆင်ြကည့်​ပါ .....
  • ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​
  • www.myanmarsar.org

{ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ VOA အင်တာဗျူး​ထား​တာ​ေလး​ပါ}


Blog ထဲမှာ အား​လံုး​က​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ြကီး​ေတွပါပဲ။ သို့​ေသာ် သမိုင်း​ဆိုင်ရာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ေတာ့​ တခုရှိပါ​ေသး​တယ်။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ ​ေရှ့​ေဟာင်း​ဂျာနယ်​ေတွပါပဲ။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ မသိလိုက် မြမင်လိုက်တဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွ ပံုရိပ်​ေတွကို မျက်ဝါး​ထင်ထင်ြမင်​ေနရသလို ခံစား​ရမဲ့​ Blog တခုပါ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​...


{ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ VOA အင်တာဗျူး​ထား​တာ​ေလး​ပါ}တကယ်လို့​များ​ သင့်​ရဲ့​ ဘ​ေလာ့​မှာ လင့်​ချိတ်ြပီး​ ​ေြကာ်ြငာ​ေပး​ထား​လိုတဲ့​အခါ ​ေအာက်က ကုတ်ကို ယူသွား​ပါ...။ ဒါကလည်း​ အများ​အတွက် လမ်း​ညွန်ရာ​ေရာက်​ေစပါတယ်...
​ေရာက်ရှိလာသူ မိတ်​ေဆွများ​ ​ေပျာ်ရွှင်ချမ်း​ေြမ့​ြကပါ​ေစ
{​ေဇာင်း​}
 

မိုး​စက်များ​ရဲ့​အလွန်.........

အခန်း​ (၁)
မိုး​ေရစက်​ေတွ တစ်​ေပါက်ြပီး​တစ်​ေပါက် မျက်နှာ​ေပါ် ကျလာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်နိုး​ခဲ့​ရပါြပီ။

ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​မဟုတ်ပါဘူး​။ အ​ေဖရယ် အ​ေမရယ် အစ်မြကီး​ရယ် ညီ​ေလး​၊​ ညီမ​ေလး​ေတွ​ေရာ​ေပါ့​။ ​ေဈး​သက်သက်သာသာနဲ့​ ရှာဌား​ထား​ရတဲ့​ ​ေခါင်မိုး​မလံုတဲ့​ အိမ်​ေလး​ဆို​ေတာ့​ မိုး​ရွာြပီဆိုရင် ဒုက္ခ​ေရာက်ြကရတာက​ေတာ့​ အြမဲလိုလိုပါပဲ။ မိုး​ရွာြပီဆိုရင်​ေတာ့​ အိပ်​ေနရာမှ အား​လံုး​ထြကြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​တစ်​ေနရာမှာ ဝိုင်း​စုထိုင်​ေနြကရတဲ့​ ြမင်ကွင်း​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​ထဲ တရိပ်ရိပ်ြမင်​ေနမိပါတယ်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၂)
သူ့​ရဲ့​ နာမည်အတို​ေကာက်က ဖိုး​လံုး​။ ပုပုလံုး​လံုး​မို့​ ဖိုး​လံုး​လို့​ ​ေခါ်ြကတာ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မိသား​စုဟာ အ​ေဖက ပန်း​ရံသမား​၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့​အစ်မက အိမ်ပတ်ဝန်း​ကျင်း​မှာ ​ေတာက်တိုမယ်ရ​ေလး​ေတွ လိုက်လုပ်​ေပး​တယ်။ သူက​ေတာ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွကို ထိန်း​ေပး​ရတယ်​ေပါ့​။ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝကို ြခံုြကည့်​လိုက်ရင် တစ်​ေန့​လုပ်တစ်​ေန့​စား​ဆိုတာ ဒါမျိုး​ကို ​ေခါ်တာြဖစ်မယ်။ တစ်​ေန့​အလုပ်မရရင် အိမ်က က​ေလး​ေတွ ဆာ​ေန​ေရာ့​မယ် ငို​ေန​ေရာ့​မယ်ဆိုတဲ့​အ​ေတွး​ေတွ မိဘ​ေတွရဲ့​ေခါင်း​ထဲမှာ ြပည့်​နှက်​ေနမယ်ဆိုတာ စာ​ေရး​သူ ကျွန်ုပ်အ​ေနြဖင့်​ အိမ်​ေထာင်မကျ​ေသး​ေသာ်လည်း​ ကိုယ်ချင်း​စာမိတာအမှန်ပါ။

တစ်​ေန့​လုပ်မှတစ်​ေန့​စား​ရတဲ့​ ဘဝမျိုး​ေတွ ​ေလာကြကီး​မှာ များ​ြပား​ေနပါလျက်နဲ့​ သူတို့​ အ​ေြကာင်း​ေလး​ေတွပဲ ​ေရွး​ေြပာမိတယ်။ အ​ေြကာင်း​က ဒီလိုပါ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ရဲ့​ အ​ေဖဟာ ပန်း​ရံဆရာြဖစ်​ေလ​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​သား​လည်း​ အရွယ်​ေရာက်လာြပီြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ ပန်း​ရံထဲ ဆွဲ​ေခါ်ြပီး​ အလုပ်လုပ်ခိုင်း​တယ်​ေပါ့​။ ဒါကလည်း​ ဆင်ရဲနွမ်း​ပါး​မှု​ေြကာင့်​သာ ဆွဲ​ေခါ်ရတာြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​လည်း​ မိသား​စုကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစဖို့​ရယ်။ မိသား​စုအ​ေပါ် သိတတတ်တဲ့​ စိတ်တို့​ရယ်​ေြကာင့်​ အရွယ်ပင်ငယ်​ေသာ်ြငား​လည်း​ ပင်ပန်း​တဲ့​အလုပ်​ေတွ လိုက်လုပ်ခဲ့​ပါတယ်.။ အလုပ်လိုက်လုပ်​ေပမဲ့​ ညည ြပန်​ေရာက်ြပီဆိုရင် ဘိလပ်​ေြမဒယ်အိုး​ရဲ့​ အ​ေလး​ချိန်နဲ့​ သူ့​ရဲ့​ အရွယ်မမျှမှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ပခံုး​နာတာ​ေတွ ပင်ပန်း​တာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ညီး​ညူသံက ကျွန်ုပ်အိမ်ဖက်ထိ ြကား​ေနမိတဲ့​အခါ ကျွန်ုပ်အ​ေနနှင့်​ စိတ်မ​ေကာင်း​ရံုမှတပါး​ ကူညီဖို့​ကလည်း​ မတတ်နိုင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​ စာမူ​ေလး​ တစ်ပုဒ်ပို့​ရမှ ဆန်ဖိုး​ဆီဖိုး​ေလး​ ရတာဆို​ေတာ့​ဗျာ။ ဟင်း​......................!
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၃)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်စိ​ေရှ့​မှာတင် ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ အရွယ်​ေတာ်​ေတာ်​ေရာက်ခဲ့​လာပါြပီ။ အခုဆိုရင် အသက်က ၁၃နှစ်အရွယ်​ေပါ့​။ သနား​စရာ​ေကာင်း​တာက​ေတာ့​ သူများ​က​ေလး​ေတွလို ပါး​ြပင်မှာ သနပ်ခါး​ ပါး​ကွက်ြကား​ ဘယ်ညာလူး​ြပီး​ ​ေကျာင်း​လွယ်အိတ်​ေလး​လွယ်လို့​ ​ေကျာင်း​လည်း​မသွား​နိုင်ရှာ။ တြခား​က​ေလး​ေတွ ​ေကျာင်း​သွား​ ​ေကျာင်း​ြပန်လုပ်​ေနချိန်မှာ ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ ​ေရခဲ​ေချာင်း​/​ေရခဲထုတ် ​ေသတ္တာ​ေလး​ကို လွယ်လို့​ ​ေခါင်း​ေလာင်း​ေလး​ကို “က​ေလာင် က​ေလာင် က​ေလာင်” ြမည်​ေအာင် လှုပ်ရမ်း​ြပီး​ ​ေရခဲထုတ်လိုက်​ေရာင်း​ေနရတယ်။ တစ်ခါတစ်​ေလ သူ့​အ​ေဖ ြမက်ရိတ်​ေခါ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရ။ သူ့​အ​ေမ အဝတ်​ေလျှာ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရနဲ့​ အရွယ်နဲ့​မမျှ​ေအာင်ပါပဲ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ​ေဈး​ေရာင်း​လို့​ ရတာ​ေလး​ေတွ ချစ်သူခင်သူ​ေတွက မုန့်​ဖိုး​ေပး​တာ​ေလး​ေတွထဲက အ​ေမကိုလည်း​ ​ေပး​တယ်။ တစ်ချို့​တစ်ဝက်ကို သူ့​ရဲ့​ ဝါး​ကျည်​ေတာက်စုဗူး​ေလး​ထဲမှာ စုထား​ေလရဲ့​....။ သူဟာ က​ေလး​ဆို​ေပမဲ့​ အသိဉာဏ်ြကွယ်ဝတဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ပါ။ သူ့​ရဲ့​ ​ေြပာစကား​ေလး​ကို ြကား​မိ​ေတာ့​ စိတ်ထဲ စို့​တက်လာမိတယ်ဗျာ။ “ဦး​ သား​ေလ ခု ပိုက်ဆံ​ေတွစုထား​တယ်သိလား​!...။ သား​က ​ေကျာင်း​အရမ်း​ေနချင်တာဗျ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ဗျာ....သား​ေအာက်မှာလည်း​ သား​ရဲ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွ ရှိတယ်ဆို​ေတာ့​ေလ ​ေဖြကီး​ေမြကီး​တို့​ကလည်း​ အလုပ်သိပ်အဆင်မ​ေြပ​ေတာ့​ အငယ်​ေတွ အရွယ်​ေရာက်လာရင် ​ေကျာင်း​ထား​ေပး​လို့​ရ​ေအာင် သား​ေလမုန့်​မဝယ်စား​ပဲ ​ေဖြကီး​တို့​ ​ေမြကီး​တို့​ မသိ​ေအာင် ညီ​ေလး​ညီမ​ေလး​ေတွအတွက် ပိုက်ဆံစုထား​တယ်...”တဲ့​...... ြကည့်​စမ်း​ပါအံုး​ဗျာ ကျွန်​ေတာ့်​ရင်ထဲ မ​ေကာင်း​လိုက်တာ......

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၄)
မိဘ​ေတွဟာ မနက် ၆နာရီထိုး​တာနဲ့​ က​ေလး​ေတွကို အိမ်မှာ ထား​ခဲ့​ြပီး​ အလုပ်ကိုယ်စီ သွား​ြကရပါတယ်။ အိမ်မှာ အစ်မြကီး​နဲ့​ေမာင်ဖိုး​လံုး​နဲ့​ က​ေလး​ေတွနဲ့​ သာကျန်ရစ်ခဲ့​တယ်။ အစ်မြကီး​က​ေတာ့​ ထံုး​စံအတိုင်း​ ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်​ေတွမှာ အိမ်တွင်း​သန့်​ရှင်း​ေရး​လုပ်​ေပး​ ရလာတဲ့​ မုန့်​ေတွ စား​စရာ​ေတွကို အိမ်က အငယ်​ေတွအတွက် ယူလာ​ေပး​နဲ့​ သူတို့​ နှစ်​ေယာက်ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့​ ​ေရှ့​တန်း​က တာဝန်​ေကျပွန်တဲ့​ စစ်သည်​ေတာ်​ေတွလိုပဲ မိသား​စု ရဲ့​ သိတတ်စိတ်​ေလး​ေတွက ချစ်စရာ​ေလး​ေတွနဲ့​ သနား​စရာ​ေလး​လည်း​ ​ေကာင်း​လိုက်တာ။ တစ်​ေန့​မှာ​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ့​ရဲ့​ ညီ​ေလး​နဲ့​ညီမ​ေလး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​ ဝက်သက်​ေတွ​ေပါက်ြပီး​ အြပင်း​ဖျား​ေနလို့​ သူ့​ရဲ့​ အ​ေမအလုပ်သွား​လုပ်ရာ ြမို့​ထဲကိုသွား​ေခါ်ဖို့​ရာ လိုင်း​ကား​နဲ့​သွား​ြပီး​ မှတ်တိုင်​ေရာက်ခါနီး​မှာ သူ့​အ​ေမကို ​ေတွ့​လို့​ ကား​ေပါ်က ​ေြပး​အဆင်း​ ကား​ရဲ့​အရှိန်က တအား​မြပင်း​ေပမဲ့​ ​ေမာင်း​ေနချိန် ​ေြပး​ဆင်း​လိုက်တာဆို​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ခမျာ.... ကတ္တရာလမ်း​နဲ့​ ​ေခါင်း​နဲ့​ရိုက်မိသလိုြဖစ်သွား​ြပီး​ အုတ်ဆက်ပွင့်​ကာ!...!...!....!...!....!


❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၅)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်ဝန်း​ထဲ ြမင်​ေနတဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွက အတုမဟုတ်တဲ့​ အစစ်​ေတွပါပဲလား​....။
အ​ေဖ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အ​ေမ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အစ်မြကီး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
ညီငယ်နဲ့​ညီမ​ေလး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အကုန်လံုး​ကို ကျွန်​ေတာ်​ေတွ့​ေနရတယ်။ မိုး​ရွာလို့​ မိုး​ေရစက်​ေတွကျလာတဲ့​အခါ အိပ်​ေနရင်း​က သူတို့​ေတွထ​ေြပး​ြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​မှာ သွား​ထိုင်​ေနြကတာ​ေတွ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ အလုပ်အဆင်မ​ေြပလို့​ ဆန်ြပုတ် ြပုတ်​ေသာက်​ေနြကတာ​ေတွကို ​ေတွ့​ေန ြမင်​ေနရတယ်.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ဘာများ​လုပ်​ေပး​နိုင်ပါ့​မလဲ!.....
ဘဝြခင်း​မတူ​ေတာ့​တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​လား​!.....
ကျွန်​ေတာ်တကယ် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီလား​!.....
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

{​ေဇာင်း​}
1:26 AM 9/25/2011

 

ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​

အနာဂတ်ကို ဦး​တည်၍ မသွား​ေသာ မနက်ြဖန် နှင့်​ ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိ မရှိကို အ​ေဝး​က သစ်ပုတ်ပင်ြကီး​သာ သိလိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်​မည်။ ြကယ်​ေတွ​ေြကွတိုင်း​ စို့​နစ်​ေနခဲ့​ေသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်​ ပန်း​တစ်ဆုပ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အ​ေဖာ်မွန်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုဖို့​ မနက်ြဖန်နှင့်​ အတိတ်ြပန်ဇာတ်လမ်း​ေတွကို​ေတာ့​ ​ေမ့​ထား​မှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မည်။

မလိုတာ​ေတွရြပီး​ လိုတာ​ေတွမရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် အမည်နာမများ​စွာြဖင့်​ ​ေဆး​ေြကာသုတ်သင်ဖို့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ ​ေတး​သီ၍ ​ေဖာ်ြကူး​ခဲ့​ြကသည့်​ ပံုရိပ်များ​သည် တိမ်ပန်း​ချီပမာ ခပ်ရွရွ​ေလး​ ြမူး​ြကွ​ေနလျက်၊​ ​ေတွ​ေဝ၊​ ​ေဆွး​ေငး​ဖို့​ကို အချိန်​ေတွအ​ေဝး​သို့​ ထွက်​ေြပး​သွား​ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေနာက်သို့​ လံုး​ဝ(လံုး​ဝ) လှည့်​မြကည့်​တတ်​ေသာ ရထား​တစ်စင်း​နှင့်​ အြပတ်ြပတ်သစ္စာတို့​သည် လံုး​ဝ အနား​သတ်၍ မရသည်ကို ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်က ဆံုး​ြဖတ်သွား​လိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရင်း​ ကျွန်ုပ်သည် ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်ကို သမင်လည်ြပန်အြကည့်​မျိုး​ြဖင့်​ ြကည့်​၍သာ တ​ေရွ့​ေရွ့​လှမ်း​ေနဆဲ ​ေြခလှမ်း​များ​မှာ ပျား​ရည်စက်နှင့်​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ေလသည်။
“မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်စုဆိုရင်
အဲ့​ဒီမျိုး​နွယ်စုကို သစ္စာ​ေဖာက်သင့်​ရင်​ေဖာက်ရပါလိမ့်​မည်”

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

အ​ေဝး​မှတိုက်ခိုက်လာ​ေသာ ​ေလ​ေြပ​ေလနုတို့​၏ ထိ​ေတွ့​မှုတို့​သည် ကျွန်ုပ်အား​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အ​ေဝး​သို့​ေခါ်​ေဆာင်သွား​လိုက်၊​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အထီး​ကျန်စွာ ထား​ခဲ့​လိုက်နှင့်​ သဘာဝြကီး​နှင့်​ ကျွန်ုပ် “စိမ်​ေြပး​တမ်း​”ကစား​ေနသည်နှင့်​ တူ​ေန​ေလသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်က က​ေလး​သဘာဝအရ ​ေဆာ့​ကစား​ခဲ့​ဖူး​ေသာ ကစား​နည်း​တစ်မျိုး​မှာ “အုန်း​သီး​ေလး​လံုး​ ဘာ​ေလး​လံုး​ တစ်လံုး​ဆွမ်း​ေတာ်တင် တစ်လံုး​ေရထဲကျ ငါဆယ်လို့​ရ”ဆို​ေသာ ကစား​နည်း​ြဖစ်သည်။

ထိုကစား​နည်း​၌ အရင်ဆံုး​ တစ်က စြပီး​ေရတွက်သူမှာ ဗိုလ်ဆွဲသည်။ ထိုကစား​နည်း​လိုပင် သဘာဝနှင့်​ ကျွန်ုပ်တွင် သဘာဝက ဦး​စွာပထမ တာထွက်တာ​ေြကာင့်​ ဗိုလ်ဆွဲသွား​ခဲ့​သည်မှာ ြငင်း​ချက်ထုတ်ရန် အ​ေြဖမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ထို့​ေြကာင့်​ အချိန်နှင့်​ဒီ​ေရသည် လူကို မ​ေစာင့်​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည် အလိုလို ထွက်​ေပါ်လာခဲ့​သည်ဟု ထင်မှတ်ဖူး​သည်။
“ခဏသာဆို​ေပမဲ့​လည်း​
ကျန်ရစ်ခဲ့​ေသာ ​ေြခရာ​ေတွအတွက်
မနက်ြဖန်ကို ဖျား​ေယာင်း​သင့်​ရင် ဖျား​ေယာင်း​ရပါလိမ့်​မည်”။

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

“ြကိုဆိုပါ၏”ဆို​ေသာ ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်ရဲ့​တစ်ဖက်မှာ “ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​”ဆိုတာ ရှိသလိုပဲ အတိုင်း​မသိဝမ်း​သာြခင်း​ရဲ့​ေနာက်ကွယ်မှာ​ေတာ့​ အတိုင်း​မသိ ဝမ်း​နည်း​ြခင်း​ဆိုတာ ရှိစြမဲလို့​ ကျွန်ုပ်မှတ်ယူမိပါ​ေတာ့​သည်။ မှန်ပါသည်။ ထို့​အတူပင် ကံ​ေကာင်း​ြခင်း​၊​ ကံဆိုး​ြခင်း​၏ အြခား​တစ်ဖက်၌ အလွယ်သံုး​စကား​နှင့်​ ထိ​ေရာက်ဖွယ်စကား​တစ်ခုြဖစ်သည့်​ “ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​”ဆို​ေသာ စကား​စုသည် “ဝါး​လံုး​ရှည်ြဖင့်​သိမ်း​ကျံုး​ရိုက်သလို”ထိ​ေရာက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မှတ်မိ​ေလ​ေသာ​ေြကာင့်​ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုသို့​ ြပန်လည်​ေဝဖန်​ေနမိသည်။
“လမ်း​ဆံုမှာ လမ်း​ြကံုတဲ့​အခါ
ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်လို
ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​လို့​
​ေြပာနိုင်မှြဖစ်​ေတာ့​မည်”
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
{​ေဇာင်း​}
၂၀၁၁|

 

လူရွှင်​ေတာ်...

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ ​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ ဧည့်​ပရိတ်သတ်များ​ကို ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ မျက်နှာကို အစွန်း​ကုန်အထိ စပ်ြဖီး​ြဖီး​လုပ်ထား​ကာ ြမင်သူတိုင်း​ ရယ်​ေမာနိုင်​ေအာင်ဖန်း​တီး​ထား​ရပါတယ်။ ဘာ​ေြကာင့်​ ဒီလိုလုပ်ရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ လူရွှင်​ေတာ် တစ်​ေယာက်မို့​ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူရွှင်​ေတာ်ဆိုတာ ကိုယ်ြပက်လိုက်တဲ့​ ြပက်လံုး​တိုင်း​လိုလိုမှာ ရယ်စရာ ​ေမာစရာ အူရွှင်စရာ​ေတွ ပါ​ေနတာ​ေြကာင့်​ လူရွှင်​ေတာ်လို့​ သတ်မှတ်ခဲ့​ြကသည်လား​ မသိ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ လူရွှင််​ေတာ်ဆိုတာ အသံုး​ေတာ်ခံ ​ေဝါဟာရ များ​ထဲမှာ တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။

ပရိတ်သတ်များ​က လူရွှင်​ေတာ်တစ်​ေယာက် ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွမှာ လွှင့်​ေမျှာ​ေနြကအြပီး​မှာ သူတို့​ရဲ့​ ​ေကာက်ချက်က​ေတာ့​ င​ေပါ င​ေြကာင် ဟာသ​ေကာင်.....

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ လူ​ေတွကို ကျွန်​ေတာ် ရယ်​ေမာ​ေအာင် အမျိုး​မျိုး​လုပ်ြပရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ လူရို​ေသတန်တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ေတွကိုလည်း​ လုပ်ခဲ့​ရတယ်။ ​ေရာင်စံုကာလကာရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို​ေရာက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ရယ်​ေမာ​ေနတယ်ဆိုရင်ပဲ ​ေကျနပ်မိတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ် မ​ေပျာ်​ေပမဲ့​လည်း​ ပရိသတ်​ေတွ ​ေပျာ်​ေနရင် ​ေကျနပ်မိတယ်။

ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူရွှင်​ေတာ်​ေတွဆိုတာ “အငိုမျက်လံုး​ အြပံုး​မျက်နှာ”နဲ့​ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေပါ်​ေရာက်ခဲ့​ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်က မိသား​စု စား​ဝတ်​ေန​ေရး​ေတွ၊​ နာမကျန်း​ြဖစ်​ေနတာ​ေတွ၊​ သာ​ေရး​နာ​ေရး​ေတွ၊​ အကျပ်အတည်း​ေတွြကား​မှာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်နှာကို ဘယ်လို ရွှင်​ေအာင် လုပ်ရမလည်း​ေလ၊​ ဝမ်း​ေရး​အတွက် လူရွှင်​ေတာ် အလုပ်ကို လုပ်ရတဲ့​ အခိုက်မှာ​ေတာ့​။ အငိုမျက်လံုး​ အြပံုး​မျက်နှာ နဲ့​ ပရိသတ်​ေတွကို ​ေဖျာ်​ေြဖရင်း​ေပါ့​ေလ...။

ပရိတ်သတ်​ေတွက​ေတာ့​ ​ေတွး​ေနြကလိမ့်​မယ်။ လူရွှင်​ေတာ်​ေတွက အပူအပင်း​ကင်တယ်။ စိတ်ညစ်စရာ​ေတွမရှိဘူး​။ အြမဲတမ်း​ေပျာ်​ေနတဲ့​ ပံုစံ​ေလး​ပဲလို့​။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ အြပင်ပိုင်း​ကို ြကည့်​ြပီး​ ထိုလူရဲ့​ စိတ်ကို ခန့်​မှန်း​လို့​မှ မရပဲ။ လူရွှင်​ေတာ်​ေတွမှာ ​ေရာင်စံုကာလာကာရဲ့​ ​ေနာက်ကွယ်မှာ ဘယ်​ေလာက်ပဲ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေတွရှိ​ေနပါ​ေစ။ ကာလာကာ​ေရှ့​ေရာက်လာတဲ့​ အခါမှာ​ေတာ့​ အြပံုး​မျက်နှာကို တန်ဆာဆင်ရပါတယ်...။

တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ အြပံုး​မျက်နှာ​ေလး​ကို ြပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ မျက်ဝန်း​က မျက်ရည်​ေတွကို ပရိသတ်​ေတွ ြမင်နိုင်မယ်ဆိုရင်........
{​ေဇာင်း​}
View this Link
 

ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​သရုပ်​ေဆာင်

မနက်မိုး​လင်း​တာနဲ့​ လုပ်စရာရှိတာလုပ်အြပီး​ (၈)နာရီလည်း​ ထိုး​ြပီ အလုပ်က​ေလး​များ​ရမလား​လို့​ ​ေကျာက်တံတား​ဘက်ကို ​ေြခဆန့်​ရ​ေပဦး​မယ်။ ၃၅လမ်း​-၃၆လမ်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူြကမ်း​ေတွအများ​စု အသွား​အလာအများ​ဆံုး​ေလ၊​ အသွား​အလာများ​ဆို ဇာတ်ကား​တစ်ကား​မှာ လုခန်း​ ရိုက်ခန်း​ တစ်ခန်း​ေလာက်ပါလည်း​ မိသား​စု တစ်​ေန့​တာ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရတာ​ေပါ့​ဗျာ။ အလုပ်မရတဲ့​ ​ေန့​ေတွဆို ကျွန်​ေတာ့်​မိန်း​မရဲ့​ ​ေဈး​ဖိုး​ထဲက လမ်း​စရိတ်အြဖစ် နုတ်ထား​ရတာလည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဟာ နာမည်ြကီး​ေနတဲ့​ လူြကမ်း​မင်း​သား​ ကိုကိုဦး​လည်း​ မဟုတ် ​ေအာင်ခိုင်လည်း​ မဟုတ် ကျား​ြကီး​လည်း​မဟုတ် မျက်ြပူး​လည်း​မဟုတ် ဦး​ြမ​ေမာင်လည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုက်ကွင်း​ထဲ ပါသွား​ရင် ပိုက်ဆံက နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်ဗျာ၊​ ရတဲ့​နည်း​နည်း​ေလး​ကလည်း​ တစ်ကယ့်​ကို မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာ​ေလး​ေပါ့​.....။

သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​နည်း​နည်း​ေလး​ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​လို လူြကမ်း​ေတွကိုဗျာ လမ်း​သွား​လမ်း​လာက အစ​ေပါ့​၊​ ြမင်တာနဲ့​ မ​ေကျနပ်တဲ့​အြကည့်​ေတွ အလိုမကျတဲ့​ အြကည့်​ေတွနဲ့​ ြကည့်​လိုြကည့်​နဲ့​ ​ေဟာ့​... မင်း​သား​မင်း​သမီး​ေတွကိုများ​ ြပံုး​လို့​ရယ်လို့​၊​ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​ရတာနဲ့​ ဓါတ်ပံုအတူတွဲရိုက်တာနဲ့​ လူြကမ်း​ေတွနဲ့​ ဓါတ်ပံုရိုက်မလား​လို့​ေမး​ေတာ့​ ဓါတ်ပံုဖိုး​ကုန်တယ်တဲ့​ဗျာ.......၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ သရုပ်​ေဆာင် အား​လံုး​ဟာ ရိုက်ကွင်း​ေပါ်က အခိုင်း​အ​ေစ​ေတွပဲ မဟုတ်လား​။ ဒါရိုက်တာက ဒီလိုလုပ်ဆို လုပ်ရမယ်​ေလ၊​ ဟိုလိုလုပ်ဆို ဟိုလိုပဲလုပ်ရတယ်၊​

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ပါ လူြကမ်း​ဆိုတာက မင်း​သား​ မင်း​သမီး​ေတွကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစတဲ့​ ​ေညာင်ကိုင်း​အ​ေထာက်လိုပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​မနည်း​ပါဘူး​၊​ ကျွန်​ေတာ့်​အဖို့​က ဒီ​ေလာက်ပဲ ပါတာကိုး​ဗျ၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်က မင်း​သား​ြဖစ်ချင်တာဗျ ဟား​ဟား​၊​ မင်း​သား​မြဖစ်ပဲ လဒ ြဖစ်တယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​ေတာ့​မသိဘူး​၊​ ရိုက်ကွင်း​ေပါ် အဆူအ​ေငါက်ခံရတာက ခဏခဏ၊​ မင်း​သား​နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရင် တစ်ကယ်နာတာခဏခဏ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ​ေတွး​ြကည့်​ရင် လူြကမ်း​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သရုပ်​ေဆာင်ရင်း​တစ်ကယ်နာတဲ့​ “ဂျက်ကီချန်း​”လိုြဖစ်​ေနပါ​ေရာ့​လား​၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သူ့​လိုမဟုတ်ြပန်ဘူး​ဗျ၊​ ဘယ်​ေလာက်နာနာ မန်း​ဏီး​တစ်ြဖစ်လဲအသြပာက ဒီ​ေလာက်ကဒီ​ေလာက်ပဲ ရတာမဟုတ်လား​။

တစ်​ေန့​သား​မှာဗျာ ရိုက်ကွင်း​တစ်ခုမှာ​ေပါ့​ မင်း​သား​နဲ့​ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရမဲ့​ ဇာတ်ဝင်ခန်း​ရိုက်ရမယ်၊​ မင်း​သား​ကလည်း​ နာမည်ရ​ေနတဲ့​မင်း​သား​ပါ။ ကင်မရာ​ေတွ ချိန်ထား​ြပီး​ “ကဲ့​... ရိုက်မယ် ဝမ်း​ တူး​ သရီး​ အက်ရှင်” လို့​ ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်က လှမ်း​ေအာ်လိုက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေြခလှမ်း​က မင်း​သမီး​ရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို ​ေရာက်သွား​ပါတယ်၊​ ​ေြပာရရင်​ေတာ့​ဗျာ မင်း​သမီး​ကို ရစ်ရမယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ဆွဲရမ်း​ လား​ရမ်း​လုပ်ရမယ် အဲ့​ဓီအချိန်မှာ မင်း​သား​က ကယ်တင်ရှင်အ​ေနနဲ့​ ​ေရာက်လာမယ်၊​ ​ေရာက်လာရင် မင်း​ဘာြဖစ်တယ်ညာြဖစ်တယ်​ေြပာြပီး​ ချ ရ​ေတာ့​မယ်၊​ အဲ့​ဒီအခါမှာ မင်း​သာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို စထိုး​တယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်က ​ေရှာင်လိုက်တယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​တယ်။ မင်း​သား​က​ေရှာင်တယ်၊​ မင်း​သား​အလှည့်​မှာ ကျွန်​ေတာ်ခံလိုက်ရတယ်၊​ ခံလိုက်ရတာမှ သွား​ေတာင် “နဲ”သွား​တယ်၊​ ​ေသွး​နည်း​နည်း​ထွက်လာတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ နာသွား​ေတာ့​ ြပန်ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​လိုက်တယ်၊​ ထိုး​တာက ​ေြဖး​ေြဖး​ထိုး​တာပါ ဒါ​ေပမဲ့​ မင်း​သား​ကို တစ်ကယ်ထိုး​မိသလိုြဖစ်သွား​ေတာ့​ ြပဿနာြဖစ်သွား​တယ်။

ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်ြဖစ်တဲ့​ ဒါရိုက်တာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို ဆူပူ​ေရာပဲ၊​ မင်း​သား​နဲ့​လူြကမ်း​ မင်း​သား​နာရင် လူြကမ်း​အဖို့​အနည်း​ဆံုး​အ​ေအာ် အ​ေငါက်ခံရကိန်း​ရှိသလို၊​ မင်း​သား​ေြကာင့်​ လူြကမ်း​နာရင် [Sorry] နဲ့​တင် ြပီး​ခဲ့​ရတာလည်း​ ရှိလိုက်ပါ​ေသး​တယ်။

ဒီလိုနဲ့​ပဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ လူြကမ်း​အြဖစ် သရုပ်​ေဆာင်မှုဟာလည်း​ လူသာအိုသွား​ခဲ့​ပါတယ်၊​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​က​ေတာ့​ ဒံုယင်း​က ဒံုယင်း​ပါပဲ​ေလ၊​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​ က အပိုအလျံမြဖစ်​ေပမဲ့​ မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာစား​ရိတ်​ေတာ့​ ရခဲ့​ပါတယ်။

{​ေဇာင်း​}
၂ဝး​၄၃၊​ အဂင်္ါ၊​ ၁၉-၁၀-၂၀၁၀။

မှတ်ချက်
ြဖစ်တတ်တဲ့​ သ​ေဘာတရား​များ​ကို အ​ေြခခံြပီး​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​မဟုတ်ပါ
 

ကျကွဲသွား​တဲ့​ အိမ်မက်

အချစ်ဆို​ေသာ အရာသည် ြဖူသလား​ မည်း​(မဲ)သလား​ ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ သိဖို့​လည်း​ အခွင့်​အ​ေရး​သည် မရှိခဲ့​၊​ ငယ်စဉ်ကတည်း​က ကျွန်မအတွက် အချစ်သည် အ​ေဖာ်မြဖစ်လာခဲ့​၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်မသည် အချစ်ငတ်သူ တစ်​ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါက ရှက်ြပံုး​ြပံုး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ြပံုး​မိသည်။
-------------------------x x-------------------------

ငယ်စဉ်ကတည်း​က အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် ရွယ်တူလည်း​ြဖစ် ​ေကျာင်း​ေနဖက်လည်း​ြဖစ် မိသား​စုအချင်း​ချင်း​ကလည်း​ ပတ်သက်မှု​ေတွ ရှိ​ေနြကသည့်​အတွက် သူ နှင့်​ ကျွန်မ ငယ်​ေပါင်း​ြကီး​ေဖာ်အြဖစ် ရင်း​နှီး​ေနခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထက်ပင်။ သူ သည် ကျွန်မကို ချစ်​ေနသည်မှာ သိ​ေနသည်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ သူ့​ရဲ့​အချစ်ကို ကျွန်မစိတ်မဝင်စား​ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်း​ ရင်း​နှီး​ေနတာလည်း​ြဖစ် အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် သူ့​အ​ေြကာင်း​ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​လည်း​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ​ေနြကသည်။ နှစ်ဖက်မိဘများ​က ကျွန်မ နဲ့​ သူ့​ကို သ​ေဘာတူ​ေနြကသည်ကို ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ နှစ်ဖက်မိဘများ​က စကား​အြပန်အလှန်ကျွံ​ေနြပီး​ြဖစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​မိဘ ​ေတွက အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ ​ေြပာလာြကတဲ့​အခါ ကျွန်မအတွက် စိတ်​ေချာက်ချား​ေစခဲ့​သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်မမှာ ချစ်ရမဲ့​သူမရှိ​ေသး​၊​ အသက်ကလည်း​ (၂၀)ဝန်း​ကျင်သာ ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို လက်မခံပါရ​ေစနဲ့​လို့​ ြငင်း​ဆန်တဲ့​အခါ မိဘ​ေတွက စိတ်ချရ​ေအာင်​ေတာ့​ ​ေစ့​စပ်တာ​ေတာ့​ လုပ်ထား​မှ ​ေတာ်ကာြကမယ်ဆိုြပီး​ ကျွန်မ မိဘစကား​ကို မပယ်ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူနှင့်​ ​ေစ့​စပ်လက်မှတ်ထိုး​ထား​လိုက်ရ​ေတာ့​သည်..။

“အချစ်ဆိုတာ ဘာရယ်ညာရယ် မသိ​ေပမဲ့​
ဘဝနှစ်ခု​ေပါင်း​စပ်ဖို့​
ကံြကမ္မာက ဇာတ်ဆရာမလုပ်
မိဘ​ေတွက ဇာတ်ဆရာလုပ်​ေတာ့​
မိဘစကား​ မပယ်ရက်သာ
သား​ေကာင်း​သမီး​တို့​ရဲ့​
အစဉ်အလာတစ်ခုပမာ
စာရွက်​ေပါ်မှာ ဘဝတစ်ဝက်ကို​ေပး​အပ်လို့​ လက်မှတ်ကိုထိုး​၊​
မျက်ရည်မိုး​ေတာ့​ ကျတာ​ေပါ့​.....”

တစ်ဖက်က မဂင်္လာ​ေဆာင်ဖို့​ကို ခဏခဏ ​ေြပာလာ​ေပမဲ့​ ကျွန်မက​ေတာ့​ ဆင်​ေြခဆင်လက်အမျိုး​မျိုး​ေပး​လွတ်မိသည်။ ကျွန်အတွက် အချစ်ဆိုတာကို မ​ေတွ့​ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​သလို လက်လည်း​မခံချင်။ ကျွန်မ အချစ်ကိုထိ​ေတွ့​ဖူး​ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူ့​ကို ချစ်ဖို့​ ကိုယ်စိတ်ကို ဖိအား​ေပး​ဖူး​သည်။ သို့​ေပမဲ့​လည်း​ လံုး​ဝ ြပန်ချစ်လို့​မရခဲ့​...။ ဒီလိုနဲ့​ သူ တို့​မိသား​စုလည်း​ နယ်ဘက်ကို ​ေြပာင်း​ေရွ့​သွား​ြကသည်မှာ ၄-၅နှစ်ြကာခဲ့​သည်။ ဖုန်း​အဆက်အသွယ်​ေတာ့​ရသည်။ ဖုန်း​လာသည့်​အခါလည်း​ ကျွန်မဖက်က ​ေကာင်း​ေကာင်း​မွန်မွန် ​ေြပာဖို့​ အခွင့်​မ​ေပး​၊​ ကျွန်မကို စိတ်ပျက်​ေအာင် လုပ်ြပ​ေသာ်လည်း​ ဟို့​ဖက်က လံုး​ဝ ​ေနာက်မဆုတ်ပဲ တိုး​ြမဲသာ တိုး​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။ တစ်ကယ်တမ်း​ြပန်​ေတွး​ြကည့်​ရင် သူ့​ကို ကျွန်မ ချစ်လို့​မရ၊​ သူက ကျွန်မကို ချစ်လား​ေမး​ဖူး​သည်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ​ေတာ့​ သူ့​ကို သံ​ေယာဇဉ်​ေတာ့​ ရှိသည်။ ချစ်လား​ဆို​ေတာ့​ ချစ်လို့​မရခဲ့​.....။
-------------------------x x-------------------------

အခု​ေတာ့​ ကျွန်မ အချစ်ကို စတင်​ေတွ့​ရှိခဲ့​သည်။ ​ေဆာင်း​မနက်ခင်း​တစ်ခုတွင် အချစ်ကို မသိကျွမ်း​ဘူး​ေသာ ကျွန်မနဲ့​ ​ေမာင် ရင်း​နှီး​မှုများ​က စတင်လာက အခုဆိုရင် ​ေမာင့်​ ကို ကျွန်မ အချစ်ြကီး​ချစ်​ေနမိသည်။ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို သိပ်ချစ်သည်။ ကျွန်မ စိတ်ညစ်​ေအာင် ​ေမာင် က တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့​၊​ ကျွန်မလိုချင်တာမှန်သမျှ ​ေမာင်ြဖည့်​ဆည်း​ေပး​ခဲ့​သည်။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ ​ေမာင်သည် အင်မတန် အူတိုတတ်သူြဖစ်သည်။ မှန်​ေတာ့​မှန်ပါသည်။ ​ေယာကျာ်း​တို့​သည် မိန်း​မတို့​ထက် အူတိုတတ်ြကသည်။ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ရင်း​နှီး​ချစ်ခင်ြကတာ အခုဆိုရင် (၂)နှစ်​ေကျာ် ြကာြမင့်​ခဲ့​ြပီး​ ​ေမာင့်​အ​ေြကာင်း​ ​ေမာင့်​မိသား​စု အ​ေြကာင်း​ကို ကျွန်မ အကုန်သိထား​ြပီး​ြဖစ်​ေပမဲ့​ ကျွန်မ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေမာင်မသိခဲ့​။ ​ေမာင်ကလည်း​ ကျွန်မအ​ေြကာင်း​ကို မ​ေမး​ခဲ့​။ ​ေမာင့်​ကို အရမ်း​ချစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်သက်စာလံုး​ ​ေမာင်နဲ့​သာ ြဖတ်သန်း​ချင်မိသည်။

“မြမင်ဖူး​လို့​ မူး​ြမစ်ထင်တယ်ဆိုဆို
အချစ်ကို အခုမှကိုး​ကွယ်မိသလို
ကျွန်မအတွက် အချစ်ဆိုတာ ြဖူသလား​မည်း​(မဲ)သလား​
​ေတွး​စ စရာမလို၊​ သိ​ေနခဲ့​ြပီ
​ေမာင့်​ရဲ့​အချစ်တို့​ မသြဂိုလ်ရက်ဘူး​
​ေမာင်ဟာ ကျွန်မရဲ့​ ရင်ထဲက အချစ်ဦး​..”
-------------------------x x-------------------------

ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လို​ေြပာရမယ်ဆိုတာ လံုဝ မ​ေတွး​တတ်​ေအာင်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ ကျွန်မမှာ ​ေစ့​စပ်ထား​တဲ့​သူရှိတယ်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​၊​ ​ေမာင့်​ကိုကျွန်မ မုန်း​တယ်၊​ အို.... မဟုတ်​ေသး​ပါဘူး​ ကျွန်မ ​ေမာင့်​ကို မမုန်း​ဘူး​၊​ ဘယ်​ေတာ့​မှ မမုန်း​ဘူး​။ ဒါဆိုဘယ်လို​ေြပာရမလဲ။ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှြဖစ်​ေတာ့​မည့်​ အချိန်အ​ေနြဖစ်တာ​ေြကာင့်​။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ​ေတွ့​ဆံု့​မှု့​ကို ရပ်တန့်​ထား​လိုက်သည်။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေဆာက်တည်ရာမရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ အဆက်အသွယ်မရလို့​ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို စိတ်ပူ​ေတာ့​မည်။ ဒီအချိန်ဆို ​ေမာင်ဘာလုပ်​ေနမလဲ ​ေတွး​ပူ​ေနရြပန်သည်။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လိုမျိုး​စကား​ေြပာရ​ေတာ့​မယ်ဆိုတာ​ေတွး​ရင်း​ ​ေမာ​ေနခဲ့​မိသည်...။

“ချစ်လျက်နဲ့​ စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ စကား​မျိုး​
ဒီနှုတ်ဖျား​က ဘယ်လို​ေြပာရ​ေလမလဲ
မုန်း​တယ်၊​ ​ေမ့​လိုက်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်၊​ လမ်း​ခွဲ​ေတာ့​မယ်
အဲ့​လိုစကား​ေတွ ​ေြပာရမလား​ ​ေမာင်ရယ်...”
-------------------------x x-------------------------

သူမကို ကျွန်​ေတာ်ချစ်မိ​ေနသည်။ သူမကို ချစ်​ေနတဲ့​အချိန်အတွင်း​ သူမနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ ​ေဆွး​မျိုး​ညာတကာ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​၊​ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​သည်က သူမ ဘာြကိုက်တတ်လည်း​၊​ ဘယ်လို​ေတွကို မြကိုက်လည်း​၊​ သူမ ဘာ​ေတွကို လုပ်တတ်လည်း​ စသာ​ေတွကိုသာ စိတ်ဝင်စား​ခဲ့​သည်။ သူမကို ချစ်တာ သူမရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာကိုမဟုတ် သူမရဲ့​ ချစ်စရာ့​အသွင်အြပင်နှင့်​ စိတ်ထား​တို့​သာြဖစ်သည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အား​နည်း​ချက်သည် သူမ၏ အတွင်း​ကျကျအ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို မသိခဲ့​ြခင်း​သည် အား​နည်း​ချက်တာြဖစ်သည်။ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနြဖစ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့​ထက် ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ကို ြကိုတင်ြမင်​ေနမိ​ေတာ့​သည်....။

“ချစ်ခဲ့​ပါတယ်
မချစ်ဖူး​တဲ့​ အချစ်ရူး​ေတာ့​ မဟုတ်ရပါဘူး​
ငါ့​ရင်ထဲမှာ ပထမအချစ်မဟုတ်တဲ့​ မင်း​က
ငါ့​ရဲ့​ ရင်ထဲမှာ​ေတာ့​ ပထမအချစ်လိုပါပဲ
ချစ်လျက် ပိ်ုင်ဆိုင်ချင်လျက် နဲ့​
ငါဟာ ​ေတွး​ရင်း​နဲ့​ပူ....”
---------------------------------=--------------------------------------

​ေမာင်နဲ့​ကျွန်မ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ မြဖစ်နိုင်တာ မဟုတ်ခဲ့​ပါဘူး​၊​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ ြဖစ်နိုင်​ေပမဲ့​၊​ လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​စွာက ​ေစ့​စပ်လက်မှတ် ထိုး​ထား​ေသာ အချက်လက်တို့​နှင့်​ မိဘမျက်နှာ​ေတွ​ေြကာင့်​ အြပင် သူ ၏ ​ေပး​ကမ်း​မှုများ​ ​ေထာက်ပံ့​မှုများ​ေြကာင့်​လည်း​ ကျွန်မ ချစ်​ေသာ ​ေမာင် နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​ရြပီး​ သံ​ေယာဇဉ်သာ ရှိြပီး​ ချစ်လို့​မရတဲ့​ သူရဲ့​ လက်ထဲကို ကျွန်မရဲ့​ ကျန်ရှိ​ေသး​တဲ့​ ဘဝတစ်ဝက်ကို ​ေပး​အပ်လိုက်ရသည့်​ေနာက် ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်ခုလံုး​သည် ထိုသူထံ ပံုအပ်ြပီး​သား​ြဖစ်သွား​ေစခဲ့​သည်။ ကျွန်မရဲ့​ အြဖစ်သည် ချစ်မပါ​ေသာ အိမ်​ေထာင်တစ်ခုကို ​ေဆာက်လုပ်ရင်း​နဲ့​ တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ထိုသူကို ချစ်လာလိမ့်​မည်မထင်ခဲ့​။ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ကျွန်မရဲ့​ အချစ်သည် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီြဖစ်သည်....။

“မစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါဘူး​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ ​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​အြဖစ်မျိုး​
ဆိုး​လှပါတယ် ဘယ်လိုဝဋ်​ေြကွး​များ​လည်း​
ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရတဲ့​ ဘဝနဲ့​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​ဘဝမျိုး​
ဘယ်​ေတာ့​များ​မှ မြကံုချင်​ေတာ့​ပါ
​ေသဆံုး​သွား​တဲ့​အချစ်​ေတွအတွက်
​ေတာင်း​ဆု​ေြခွရင်း​............”

-------------------------x x-------------------------

ဝဿန်မိုး​ေရစက်တို့​ေအာက်၌ သူတို့​နှစ်ဦး​သည် တစ်​ေယာက်ကိုတစ်​ေယာက် တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်လျက်၊​ ​ေတွး​လျက်၊​ မျက်ဝန်း​မှ မျက်ရည်တို့​သည် မိုး​ေရနှင့်​အတူ ​ေမျှာပါသွား​သည်။ သူတို့​နှစ်ဦး​သား​ ဘယ်လိုစကား​လံုး​များ​ကို သံုး​၍ စွန့်​လွတ်ထွက်ခွာ ​ေဝး​သွား​ခဲ့​လည်း​ဆိုသည်ကို ခံစား​တတ်သူတို့​အဖို့​သာ သိနိုင်ပါ​ေတာ့​သည်။ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ ဒီလို အချစ်မျိုး​ ဘယ်နှစ်ခု​ေလာက်ရှိမလည်း​ လက်ချိုး​ေရတွက်ြကည့်​လိုက်ရင် အများ​အြပား​ရှိနိုင်ပါသည်။

{​ေဇာင်း​}
၅း​၄၇၊​ ၄.၂.၂၀၁၁။
 

သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပန

​ေလဟုန်မှာ ​ေဝ့​ဝဲ​ေနအလား​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​မှာ ငိုသူမရှိ မျက်ရည်ကျမည့်​သူမရှိ ပဲ ရယ်သံ​ေတွက ​ေတး​သွား​ေတွအလား​ သီဆို​ေနြကအခိုက်မှာ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​ဟာ တစ်ခဏအတွင်း​မှာ အသွင်​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​တယ်၊​

​ေြကွသူက ​ေြကွသွား​ခဲ့​ေပမဲ့​ စွန့်​ပစ်သူက စွန့်​ပစ်သွား​ခဲ့​တယ်၊​ ထိုစဉ်အခိုက်​ေလး​မှာ တန်ဖိုး​ကို ထား​တတ်သူတစ်​ေယာက်အတွက်​ေတာ့​ ထိုဈာပန အခမ်း​အနား​ဟာ အထီး​ကျန်မဲ့​စွာ သူမတစ်​ေယာက်တည်း​ ငို​ေြကွး​ေနခဲ့​တယ်၊​

ပင်ယံထက်မှာ ရှိ​ေနချိန်​ေတာ့​ သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ သစ်ရွက်စိမ်း​ေလး​ေတွနဲ့​ လှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြကွကာကျသွား​ချိန်​ေတာ့​ သဘာဝရဲ့​အလှတရား​ဟာ ပျိုပျက်လို့​ယိမ်း​ယိုင်ခဲ့​ေလတယ်.....။

​ေြကွပါ​ေစ​ေလ
​ေလရူး​သုန်သုန်
လွှင့်​ေမျှာကမ္ဘာြခား​
အထီး​ကျန်စွာနဲ့​
ကမ္ဘာြခား​ခဲ့​တာ
ဘဝနှစ်ခုြကား​..
{ကို​ေဇာင်း​}
11/24/09|9:42 PM
 

တာ​ေလငလျင်

‘‘အြငိုး​ြကီး​တဲ့​ေြမငလျင်’’
ထို ​ေန့​၏ သက္ကရာဇ်သည် ၂၄.၃.၂၀၁၁ ြဖစ်သည်။ ည ဂနာရီ မိနစ်၂၅/၃ဝတွင် ြပင်း​အား​ ၇.ဝခန့်​ရှိ​ေသာ ​ေြမထု​ေြမလွှာ အံုြကွမှုတို့​သည် ဘယ်အြငိုး​ရယ်​ေြကာင့်​မသိ ထမင်း​အတူစား​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း​များ​ကို ြကည့်​ရှု​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ အြပစ်မဲ့​ က​ေလး​သူငယ်များ​၊​ သက်ြကီး​ရွယ်အိုများ​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​များ​ စသည်တို့​၏ အသက်​ေပါင်း​များ​စွာကို မိနစ်ပိုင်း​အတွင်း​၌မှာပင် နှုတ်ယူကာ တစ်မျိုး​ အနာတရြဖစ်​ေစရန် တစ်ဖံု ြပုသွား​ခဲ့​သည်။

ထို့ ​သို့​ြဖင့်​ အား​မရ​ေသး​ပဲ ထို​ေန့​တစ်ညလံုး​၌ အြပင်း​တစ်မျိုး​ မသိမသာ တစ်မျိုး​နှင့်​ ​ေြမတို့​မှာ တုန်ခါ​ေန​ေလသည်။ ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရ​ေသာ ​ေဒသများ​မှ ြပည်သူလူထုတို့​သည် ထိုသို့​ငလျင်မျိုး​ ဘယ်အချိန်ထလှုပ်ခတ်​ေလမလည်း​ဟု ​ေတွး​တထိတ်ထိတ်ြဖစ်၍ ​ေနရသည်။ ကျွန်​ေတာ်အပါအဝင် ငလျင်အဖျား​ခတ်​ေဒသ (တာချီလိတ်ြမို့​ အြပင်း​အထန်မဟုတ်​ေသာ်လည်း​ ြပင်း​ထန်မည်ကို ​ေြကာက်​ေနရ​ေသာ​ေဒသ)မှ လူထုတို့​သည်လည်း​ ကျီး​လန့်​စာစား​ေနရသကဲ့​ ရှိ​ေနြကသည်။ ငလျင်လှုပ်မည်ကို ​ေြကာက်လန့်​၍ အြပင်သို့​ထွက်ခိုက် မိုး​တို့​သည် တဖွဲဖွဲကျလာြပန်သည်။ “ကံဆိုး​မ သွား​ေလရာ မိုး​လိုက်လို့​ရွာ’’ ဆိုသည်မှာ ထိုအရာမျိုး​လား​ဟု ​ေတွး​ေတာရမလိုြဖစ်​ေစခဲ့​သည်။

‘‘ပို၍ြပင်း​ထန် တာ​ေလငလျင်လှိုင်း​ဒဏ်’’
တာချီလိတ််ြမို့ ​နှင့်​ မိုင် ၂၀/၂၅ဝန်း​ကျင်ခန့်​ေဝး​ေသာ တာ​ေလြမို့​တွင် ​ေြမထု​ေြမလှိုင်း​၏ ​ေသာင်း​ကျန်း​မှုတို့​ေြကာင့်​ အိမ်​ေြခအ​ေတာ်အများ​မှာ ​ေြမသို့​ကျွံဝင်သွား​သည်များ​နှင့်​ ြပိုလဲပျက်ဆီး​သွား​သည်မှာ ြမင်ရသူအဖို့​ ရင်ထဲ ဆို့​နစ်​ေစသည်။ ထိတ်လန့်​ေစသည်။ ​ေြကကွဲဝမ်း​နည်း​ဖွယ်​ေကာင်း​သည်။

‘‘​ေြမနဂါး​သဖွယ်’’
တာ ​ေလြမို့​အတွင်း​ရှိ သံုး​ထပ်တိုက်တစ်တိုက်သည် ​ေြမထဲသို့​ ကျွံဝင်သွား​သည်မှာ အ​ေပါ်ပိုင်း​ တစ်ထပ်ပဲ ကျန်သည်များ​လည်း​ရှိသည်။ ​ေြမထဲ လံုး​ဝ ကျွံဝင်သွား​ြပီး​ ​ေခါင်မိုး​တစ်ခုသာ ကျန်ခဲ့​သည်များ​လည်း​ရှိသည်။ ထို့​သို့​ ကျွံဝင်သွား​ရာတွင် တစ်ချို့​တိုက်များ​တွင် မိသား​တစ်စုလိုက် ပါသွား​သည်များ​ရှိသည်ဟုလည်း​ သိရသည်။ တာ​ေလြမို့​အနီး​ရှိ ​ေကျး​ရွာများ​မှ ​ေကျာင်း​ကန်ဘုရာများ​၊​ အိမ်​ေြခများ​မှာလည်း​ အ​ေတာ်အများ​ ြပိုလဲပျက်စီး​ေစခဲ့​သည်။ တစ်ချို့​ တိုက်အိမ်များ​ ြပိုပျက်​ေနြကသည်မှာ အုတ်ခဲများ​ကို စုပံုထား​သကဲ့​သို့​ တူ​ေနသည်။ ​ေြမထု ​ေြမလွှာ ​ေြမလှိုင်း​တို့​၏ ထြကွ​ေသာင်း​ြကမ်း​မှုတို့​သည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း​ (၂၀၁၁ နှစ်ဦး​ပိုင်း​အတွင်း​) လှုပ်ခတ်မှု၏ (၆)ြကိမ်​ေြမာက် ြဖစ်သည်။ ထို(၆)ြကိမ်​ေြမာက်တွင် ယခု ငလျင်သည် အား​ြပင်း​ဆံုး​ြဖစ်သည်။ ​ေဒသခံများ​မှာ ထိုသို့​ ​ေြမထု​ေြမလွှာ ထြကွသည်မှာ ​ေြမ​ေအာက်တွင် နဂါး​ြကီး​ သွား​ေနသည့်​အလား​ ​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့​ အြပင်း​အထန် ငလျင်လှုပ်ခတ်ြပီး​ေသာ်လည်း​ တစ်ချက်တစ်ချက် ထထလှုပ်ခတ်လာ​ေသာ ငလျင်ငယ်များ​သည်လည်း​ ကျန်ရှိ​ေန​ေသး​သည်။
(၂၉ရက်​ေန့​အထိ အနည်း​အငယ်လှုပ်ခတ်သည်)

‘‘​ေစတနာ​ေရှ့​ထား​ လှူဒါန်း​ြကသည်’’
တစ်ဖက်နိုင်ငံြဖစ် ​ေသာ ထိုင်း​နိုင်ငံမှ ​ေစတနာရှင်များ​နှင့်​ တာချီလိတ်ြမို့​အတွင်း​မှ ​ေစတနာရှင်များ​စွာတို့​မှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကား​/ဆိုင်ကယ်/သံုး​ဘီး​တို့​ြဖင့်​ လာ​ေရာက်၍ ​ေခါက်ဆွဲ​ေြခာက်များ​၊​ ​ေရဗူး​များ​၊​ နှင့်​ အချို့​စား​စရာများ​ကို ငလျင်ဒဏ်သင့်​လူထုများ​အား​ ​ေပး​ကမ်း​ြက​ေလသည်။ တာ​ေလြမို့​နှင့်​အနီး​တစ်ဝိုက်တွင် ​ေကျး​ရွာအများ​အြပား​ရှိြကသည်။ ထို​ေကျး​ရွာများ​သို့​ သွား​ေရာက်၍ အစား​အ​ေသာက်များ​ကို ​ေပး​ကမ်း​ရာတွင် အသက်ခပ်ြကီး​ြကီး​အ​ေမအိုတစ်ဦး​မှာ “​ေခါက်ဆွဲ​ေြခာက်​ေတာ့​ ရ​ေနပါတယ်၊​ ဖ​ေယာင်း​တိုင်နဲ့​မီး​ြခစ်နဲ့​ ြခင်​ေဆး​ေခွ​ေလး​ေတာ့​ ​ေပး​ပါ သား​တို့​ရယ်” ဟု ​ေြပာ​ေလသည်။ ဆက်၍လည်း​ ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ဖို့​ ​ေမျှာ်လင့်​မိပါသည်။ ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ရာတွင် ကိုယ်ထိလက်​ေရာက် ​ေပး​ကမ်း​လှူဒါန်း​ြခင်း​က ပို၍ ထိ​ေရာက်ြမန်ဆန်သည်ဟုလည်း​ ြမင်​ေတွ့​ရသ​ေလာက် ခန့်​မှန်း​မိ​ေလသည်။

‘‘​ေလဒဏ် မိုး​ဒဏ်​ေတွထဲ ြခင်ကကိုက် ​ေအး​လိုက်ခဲလိုက်’’
ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရ​ေသာ အိုး​အိမ်စွန့်​လွှတ်လိုက်ရ​ေသာ လူထုတို့​သည် လတ်တ​ေလာ၌၎င်းတို့​၏ အိမ်​ေရှ့​(အိမ်ြခံစည်း​ရိုး​အ​ေရှ့​)တွင် ဝါး​လံုး​များ​ကို တန်း​ြပီး​ တံစက်ြမိတ်သဖွယ်ြပု၍ ပလပ်စတစ်မိုး​အကာကို အမိုး​ြဖစ်အုပ်ကာ ယာယီသ​ေဘာအြဖစ် ​ေနြကရသည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်အြပီး​ ရက်ပိုင်း​တွင် ရာသီဥတုမှာ ​ေဖာက်ြပန်လာ​ေနသည်။ အိုး​အိမ်ဆံုး​ရှံုး​မှုများ​ကို ခံစား​ရချိန်၌ ြခင်ကိုက်မှု ​ေဝဒနာများ​အြပင် အ​ေအး​ဒဏ်ကိုလည်း​၎င်းတို့​သည် ခံစား​ေနရရှာသည်။ ထို့​အြပင် ရံဖန်ရံခါ မိုး​ဖွဲဖွဲကျြခင်း​ကိုလည်း​ ခံရသည့်​ေနာက် မိုး​မလံု ​ေလမလံု တဲ​ေလး​ေတွထဲ မိသား​စုများ​စွာတို့​သည် စိတ်​ေသာကများ​စွာနှင့်​ ​ေဝ​ေန​ေတာ့​သည်။

ငလျင်နဲ့​ပတ်သက်​ေသာ သတင်း​ဓါတ်ပံု များ​

တာချီလိတ် Facebook မှ
တာ​ေလ ငလျင်

ကျွန်း​သား​ Blog မှ

အတ္တ၏ဒဏ်ရာများ​ Blog မှ
(​ေဇာင်း​)
www.zaung.net
၂၉.၃.၂၀၁၁၊​ ည ဂနာရီ ၁၉မိနစ်။
 

ကဗျာတစ်ပုဒ် ပန်း​တစ်ပွင့်​

ဖူး​သည့်​ပန်း​တို့​ပွင့်​ခဲ့​ြပီ
စွဲလန်း​သည့်​စိတ်တို့​ အချစ်ြဖစ်ခဲ့​သည်

ကမ္ဘာဦး​အစက အချစ်ကို ဘယ်သူဖန်ဆင်း​ပါသလဲ
​ေမး​ခွန်​ေတွအြပည့်​နဲ့​ မချစ်တတ်သူ​ေတွ ​ေမး​ခဲ့​ြကသည်

မချစ်ဖူး​တဲ့​ အချစ်ဦး​တစ်​ေယာက်လို
​ေတွး​ေတာ နှိုင်း​ဆကာမှ
အချစ်ကို မိမိကိုယ်သာ ဖန်း​ဆင်း​ခဲ့​သည်

သက်ဆိုင်သူအနား​ ခဏ​ေလး​ြဖစ်ြဖစ်
အချစ်ပန်း​တို့​ ပွင့်​ချင်တိုင်း​ပွင့်​ေနပါ​ေစ

စိတ်မှာရည်စူး​ လက်တို့​ မစူး​ရ​ေလ​ေအာင်
ဆူး​တို့​ဖယ်ရှား​  နှင်း​ဆီနီနီ ​ေပး​ချင်မိလျက်

အ​ေဝး​တစ်​ေနရာဆီက
လွမ်း​ရတဲ့​လူ

အမှတ်တရဆိုတာ လူကလုပ်​ေပမဲ့​လည်း​
စိတ်ချင်း​ဆက်လို့​ စကား​တစ်ခွန်း​ေတာ့​
ပန်း​ရနံ့​ေတွြကား​ ပါး​လိုက်ချင်ရဲ့​

ဒီကဗျာ​ေလး​က ချစ်သူများ​ေန့​အတွက်
ပန်း​တစ်ပွင့်​သဖွယ်အမှတ်တရြဖစ်​ေစ​ေတာ့​....

{​ေဇာင်း​}
12:38 AM 2/13/2010
 

ရက်​ေပါင်း​ကိုး​ေထာင့်​ေလး​ရာကိုး​ဆယ်

​ေဆာင်း​ေလ​ေြပ​ေလနု​ေတွအြကား​ ​ေတာင်ြကီး​ြမို့​ရဲ့​ အ​ေအး​ဒဏ်က အထက်ြပည်​ေအာက်ြပည်အဖို့​ေတာ့​ ချမ်း​ခိုက်ခိုက်တုန်ဖွယ် ြဖစ်​ေစပါ​ေတာ့​သည်။ ထိုကာလ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလအတွင်း​ အညတရ ရပ်ကွက်​ေလး​တစ်ခုတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ေသာ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက် သိပ်ထူး​ြခား​မှုမရှိ​ေသာ အရာများ​ြဖင့်​ သူများ​နည်း​တူ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​သည်။ ထူး​ြခား​သည်ဆိုလို့​ ဝါး​ရံု​ေတာထဲတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထိုသူသည် ကျွန်​ေတာ်သာြဖစ်သည်။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------


စစ်တပ်ထဲမှာရှိ​ေနတဲ့​ ဖခင်က ဘာရယ်​ေြကာင့်​မသိ စိတ်တိုြပီး​ ဗိုလ်ြကီး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ဝက်ကို ​ေသနတ်နဲ့​ပစ်မိလို့​ ကွာတား​ကျခံရတဲ့​အခါ ​ေနာက်များ​ စိတ်တိုတိုနဲ့​ကျွန်​ေတာ့်​ကို “​ေဟ့​ေကာင် မင်း​က တနဂင်္​ေနွသား​မို့​ ငါ့​ေန့​နံနဲ့​မကိုက်ဘူး​ ခိုက်တယ်” လို့​ ​ေြပာခဲ့​ဖူး​သည်။ ဖခင်ရယ်လို့​ မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ​ေန့​နံမတည့်​တာကို အဖွား​လည်း​ေြပာဖူး​သည်။ အစ်မြကီး​ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ ကျွန်​ေတာ်ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ တနဂင်္​ေနွနဲ့​ဗုဒ္ဓဟူး​ ​ေန့​နံမကိုက်ဘူး​တဲ့​၊​ ဆင်း​ရဲရင်ဆင်း​ရဲ မဆင်း​ရဲရင်ချမ်း​သာ၊​ အဲ့​လိုမှမဟုတ်ရင်လည်း​ တကျက်ကျက်နဲ့​ ခိုက်ရန်ြဖစ်မယ်လို့​ လူအများ​ေြပာတာကို ြကား​ခဲ့​ဖူး​သည်။ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ အဲ့​လို အယူအဆ​ေတွ မရှိပါ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ေအာက် ညီတစ်​ေယာက် ​ေမွး​လာခဲ့​သည်။ သူက​ေတာ့​ တနလင်္ာသား​ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် အြပစ်ဖို့​စရာြဖစ်​ေနတာလား​ေတာ့​ မ​ေြပာတတ်၊​ သူ့​ကို ​ေမွး​ြပီး​ေနာက်ပိုင်း​ မိသား​စုက နည်း​နည်း​ေချာင်လည်လာခဲ့​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ တနဂင်္​ေနွသား​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ် မိသား​စုအတွက် ငယ်စဉ်တုန်း​က အကျိုး​မ​ေပး​ခဲ့​သူ ြဖစ်ခဲ့​သည်။ ​ေန့​နံအစွဲ၊​ နတ်အစွဲတို့​သည်က မိမိရဲ့​ ယံုြကည်သက်ဝင်မှုအ​ေပါ်မှာသာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။


သား​သမီး​ေတွများ​လာခဲ့​ြပီး​ ကုန်​ေဈး​နှုန်း​ေတွကလည်း​ ​ေလှကား​ထစ်လို့​ တစ်​ေြဖး​ေြဖး​ြမှင့်​လာတဲ့​တာ​ေြကာင့်​ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ ထွက်ြပီး​အြပင်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့​သည်။ ဘုန်း​ြကီး​လူထွက်နဲ့​ တပ်ထွက်​ေတွ အြပင်​ေရာက်​ေတာ့​ ​ေယာင်​ေပ​ေပလို့​ တစ်ချို့​ေတွက ​ေြပာြကပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီစကား​ကို ​ေချပချင်မိတယ်။ အ​ေြကာင်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်ဖခင်သည် ​ေယာင်​ေပ​ေပမဟုတ်ပဲ မိသား​စုတာဝန်ကို ​ေကျပွန်စွာ ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဖခင်သည် အြပင်မှာ ပန်း​ရံအမျိုး​အစား​ထဲက ​ေကျာက်မိုင်း​ခွဲ၊​ ​ေကျာက်​ေရတွင်း​တူး​၊​ အုတ်ပ​ေလာက်ရိုက်၊​ အုတ်စီ၊​ စသာ​ေတွအြပင် ြမက်ရိတ်တဲ့​ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ြပီး​ မိသား​စုကို ​ေရ​ေလာင်း​ ​ေြမဩဇာ​ေြကွး​ ပမာ ​ေပး​ဆပ်ခဲ့​သည်။  ထိုစဉ် ြမက်ရိတ်တုန်း​က ကျွန်​ေတာ်ဟာ အလွန်ကို ငယ်ရွယ်တာ​ေြကာင့်​ ြမက်ရိတ်​ေနတဲ့​အချိန် န​ေဘး​ကလိုက် ရိတ်ြပီး​ေတာ့​ တွန်း​လှည်း​ေပါ်က လိုက်ထိုင်နဲ့​ ဒီစာကို ​ေရး​ေနစဉ်အတွင်း​မှာပဲ အဲ့​ဒီပံုရိပ်​ေလး​ကို ြမင်​ေယာင်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အ​ေဖနဲ့​အ​ေမက လှည်း​တွန်း​ရင်း​ ကျွန်​ေတာ်က လှည်း​ေပါ်မှာ ထိုင်ြပီး​ ြမက်ပင်​ေတွကို ​ေဆာ့​ခဲ့​ဖူး​သည်။
--------------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ကျွန်​ေတာ်တို့​ေနခဲ့​တဲ့​ ရပ်ကွက်​ေလး​ေနာက်တစ်ခုက ကရင်မ​ေရထွက်လို့​ ​ေခါ်သည်။ ကျွန်​ေတာ်​ေနတဲ့​ အိမ်​ေဘး​မှာ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ရွယ်တူ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက်ရှိသည်။ သူ့​မိဘများ​က​ေတာ့​ အလည်အလတ်ြကွယ်ဝသူ​ေတွပါ သူတို့​သား​ေလး​ကို ထမင်း​ေကျွး​တဲ့​အခါ “သား​ေလး​ ြကက်ြမစ်စား​မလား​၊​ ြကက်သည်း​စား​မလား​၊​ နှစ်ခုလံုး​မစား​ရဘူး​ေနာ် နှစ်ခုလံုး​စား​ရင် ​ေသတတ်တယ် တစ်ခုပဲစား​” ဆိုတာ​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​နား​ထဲ အခုထိြကား​ေနဆဲ။ ြကား​ေနဆဲဆိုတာ ကျွန်​ေတာ်ရဲ့​ မိသား​စုမှာ အဲ့​ဒီတုန်း​က ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ဆိုတာ ဘယ်ဆီမှန်း​မသိ​ေသး​။ အ​ေြကာင်း​တိုက်ဆိုင်လို့​ နည်း​နည်း​ေလာက် က​ေလး​ေတွရဲ့​အ​ေြကာင်း​ေြပာချင်မိသည်။ လူြကီး​ေတွက က​ေလး​သူငယ်တို့​ကို  စိုး​ရိမ်စိတ် ​ေြကာက်စိတ် အယူအစွဲ​ေတွ တဖက်သတ်အ​ေတွး​ေတွကို ​ေပး​သည်ဆိုသည်မှာ အရွယ်​ေရာက်လာတာနဲ့​အမျှ အ​ေတွ့​အြကံုများ​လာ​ေတာ့​ သိလိုက်ရသည်။ အထက်က ​ေြပာတဲ့​ ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ နှစ်မျိုး​မစား​ရဘူး​ဆိုတာ ကုန်မှာဆိုး​လို့​ဆိုတာ အရွယ်​ေရာက်​ေတာ့​ သ​ေဘာ​ေပါက်ခဲ့​သည်။ ထို့​အြပင် လူအများ​ေြပာတာကိုလည်း​ြကား​ဖူး​သည် “​ေရချိုး​ြပီး​မှ ထမင်း​စား​၊​ ထမင်း​စား​ြပီး​ေရမချိုး​နဲ့​ ​ေရပျင်း​စွဲတတ်တယ်”တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က တစ်ကယ်ထင်၍ လိုက်နာခဲ့​သည်။ ​ေနာက်များ​မှ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အဖွား​ကို ြပန်​ေမး​ြကည့်​တဲ့​အခါ “တကယ်​ေတာ့​မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ထမင်း​စား​ြပီး​ေရချိုး​ေတာ့​ ဝမ်း​ဟာသွား​ေရာ၊​ ဝမ်း​ဟာ​ေတာ့​ ထမင်း​ြပန်စား​တဲ့​အခါ ဆန်ကုန်မှာဆိုး​လို့​”တဲ့​။ က​ေလး​သူငယ်တို့​သည် ြဖဲ​ေြခာက်ရင် အလွန်​ေြကာက်တတ်​ေသာ အရွယ်​ေတွြဖစ်သည်။
--------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ကရင်မ​ေရထွက်က​ေန ​ေအး​သာယာြမို့​သစ်​ေလး​ဆီကို ​ေြပာင်း​ေရွ့​ြပီး​တဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ မိသား​စု​ေလး​ဟာ ​ေချာင်လည်လာခဲ့​သည်။ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ညီက ဖခင်နဲ့​ အလုပ်လိုက်လုပ်ခဲ့​ြပီး​ ရလာတာကို မိခင်ကို​ေပး​လိုက် အဖွား​ကို​ေပး​လိုက်နဲ့​ အချိန်​ေတွကို ြဖတ်သန်း​ရင်း​၊​ ​ေကျာင်း​ဖွင့်​ချိန်​ေကျာင်း​တက်လိုက်၊​ ​ေကျာင်း​တက်ရင်း​ အဂင်္လိပ်ဘာသာဆရာမက မီး​နင်း​အလံုး​(၂၀)​ေလာက်ကို ကျက်ခဲ့​ မရရင် ​ေဆာ်ပ​ေလာ်တီး​မယ်လို့​ ​ေြပာလာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် ​ေကျာင်း​ငတက်ြပား​ြဖစ်​ေရာပဲ၊​ ​ေကျာင်း​ငတက်ြပား​ဆိုတာကို ၊​ ​ေကျာင်း​ေြပး​တာကို ဆိုလိုပါသည်။ လူငယ်အချင်း​ချင်း​ေတာ့​ ​ေကျာင်း​သူခိုး​လို့​ ​ေခါ်ြကသည်။ အချင်း​ချင်း​ မတည့်​လို့​ စကား​နိုင်လုတဲ့​အခါ မင်း​က ​ေကျာင်း​သူခိုး​၊​ နင်က ​ေကျာင်း​သူခိုး​၊​ အြပန်အလှန်စကား​နိုင်လုရင်း​နဲ့​...၊​ အဲ့​ဒီလို အချိန်​ေတွက အခု​ေတာ့​ ြပန်မရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွသာြဖစ်​ေစခဲ့​သည်။ ​ေကျာင်း​ေနရင်း​ အမှတ်ရစရာ​ေလး​တစ်ခုရှိသည် အဲ့​ဒီ​ေန့​က ကျွန်​ေတာ် ​ေကျာင်း​မတက်ြဖစ်ပါ၊​ ဖခင်ရဲ့​စစ်ဖိနပ်ကို(
စစ်ထွက်ဆို​ေတာ့​ စစ်ဖိနပ်စီး​ြပီး​ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်​ေြပလို့​ ထင်ပါရဲ့​ စစ်ဖိနပ်ကိုအြမဲစီး​တယ် ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ဖခင်နဲ့​အလုပ်လိုက်လုပ်တဲ့​အခါ အဲ့​လို ဖိနပ်စီး​ြဖစ်ပါတယ်။) ​ေလျှာ်ဖွတ်​ေနတဲ့​အချိန်မှာ အိမ်​ေဘး​နား​က သူငယ်ချင်း​၊​ သူက ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ တစ်ခန်း​ထဲ သူကလာ​ေြပာတယ်ဗျ “အတန်း​ထဲမှာ စံုညီပွဲ​ေတာ်မှာ​ေပး​ဖို့​ ဆု​ေြကြငာတယ် မင်း​ဒုတိယဆုရတယ်၊​ နက်ြဖန် ​ေကျာင်း​လာခဲ့​ပါတဲ့​” အဲ့​လို​ေြပာလာ​ေတာ့​ ဘာဆုပဲရရ ကျွန်​ေတာ်အတွက် အမှတ်တရပဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ မယံုနိုင်ြဖစ်သွား​ြပီး​ “ဟုတ်​ေရာဟုတ်လို့​လား​ကွာ..” ဆိုြပီး​ ​ေလျှာ်လက်စ ဖိနပ်ကို ​ေနပူမှာသွား​လှန်း​ြပီး​ အ​ေပျာ်ြကီး​ေပျာ်​ေန​ေတာ့​သည်...။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ငယ်စဉ်က ပံုရိပ်များ​စွာထဲမှာမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း​ကို ​ေရး​ချမိလိုက်ြခင်း​ပါ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ်ထဲ အမှတ်ြကီး​မှတ်မိ​ေနတဲ့​ မှတ်မိ​ေနဆဲြဖစ်တဲ့​ ​ေနာင်လည်း​ မှတ်မိ​ေနဦး​မဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ လမ်း​ြပပုဂ္ဂိုလ်တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေလး​ကို နည်း​နည်း​ေလာက် ဒီပိုစ့်​ေလး​ထဲမှာ ​ေရး​ချင်မိသည်။ ဘိုး​ဘွား​ မိခင်ဖခင်တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေရး​ဖို့​လို​ေတာ့​မယ် မထင်ပါ၊​ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ်၊​ ​ေရး​ဖို့​ရာ စာသား​ဖွဲ့​ဆိုဖို့​ရာ မမှီနိုင်​ေအာင်မို့​...။

-------------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

အန်တီခင်

ဘဝဆိုတဲ့​ ​ေရစီး​ေြကာင်း​ကို ​ေဖာက်လုပ်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ရဲ့​ အန်တီခင် ဟာ မိသား​စုအတွက် ​ေပး​ဆပ်သွား​တဲ့​ ​ေပး​ဆပ်မှု​ေတွဟာ တုနှိုင်း​မမှီခဲ့​ပါ၊​ သူဆံုး​သွား​တဲ့​အချိန်မှာ ​ေရွှ​ေတာင်ြကီး​ြပိုကျသွား​သလို ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ်ထဲ ခံစား​မိသည်။ ​ေငွ​ေြကး​ေြကာင့်​မဟုတ်ပါ၊​ သူ​ေြပာသမျှ လုပ်​ေဆာင်သည်၊​ သူ​ေြပာသမျှ နား​ေထာင်သည်၊​ တနည်း​ေြပာရရင်ြဖင့်​ သူ့​ကိုမိသား​တစ်စုလံုး​အြပင် ပတ်ဝန်း​ကျင်ကပါ ​ေလး​စား​ရို​ေသ​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဝမ်း​နည်း​ြခင်း​၊​ နှ​ေမျာတမ်း​တြခင်း​များ​စွာြဖင့်​ ဒီပိုစ့်​ေလး​နဲ့​အမှတ်တရြဖစ်​ေစဖို့​ေရး​လိုက်ပါသည်။
“လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​တန်ဖိုး​ဟာ အဲ့​ဒီလူမရှိ​ေတာ့​မှ သိရတဲ့​အြဖစ်မျိုး​ဟာ ရင်နာစရာပါ”

​ေကျး​ဇူး​ရှင်​ေမွး​စား​ဖခင်
​ေရစီး​ေြကာင်း​ေပါ်က​ေန ​ေလှမတိမ်း​မ​ေမှာက်​ေစဖို့​ တက်ကို​ေကာင်း​စွာ​ေလှာ်တတ်​ေစဖို့​ အင်း​အား​ေတွ ​ေပး​ြပီး​ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် ြပုစုပျိုး​ေထာင်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ချစ်လှစွာ​ေသာ ​ေမွး​စား​ဖခင်၊​ အခု​ေတာ့​ သူဟာ ​ေလာကြကီး​ထဲက​ေန ကျွန်​ေတာ့်​ကို နှုတ်မဆက်ပဲ အသိမ​ေပး​ပဲ နှုတ်ဆက်သွား​ခဲ့​တယ်ဗျာ...၊​  သူ​ေလာကြကီး​က​ေန ထွက်ခွာသွား​တာ အခုဆိုရင် နှစ်​ေတွြကာခဲ့​ပါြပီ၊​ သူ​ေလာကြကီး​ထဲက​ေန ထွက်ခွာသွား​တဲ့​ေန့​ရက်​ေတွကို မသိလိုက်ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အြဖစ်၊​ ဆံုး​ပါလို့​ဆံုး​ပါသွား​မှန်း​မသိတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အြဖစ်၊​ တစ်ကယ့်​ကို ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ရင်ထဲ စိတ်ထဲ ဝမ်း​နည်း​ေြကကွဲမိသည်။ သူဆံုး​သွား​တာကို (၂)နှစ်ခန့်​ေလာက်မှ ကျွန်​ေတာ်သိလိုက်ရသည်။ ညစဉ်အိပ်မက်​ေတွထဲ ကိုယ်​ေယာင်လာြပတာကို ကျွန်​ေတာ်နား​မလည်ခဲ့​၊​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ မိသား​စုထံြပန်လာတဲ့​ပံုစံ ခဏခဏ အိပ်မက်မက်​ေနမိသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အ​ေဖ ကျွန်​ေတာ့်​ဆီ ြပန်မလာနိုင်ခဲ့​ပါ။ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် သံ​ေယာဇဉ်၊​ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် ​ေကျး​ဇူး​ေတွ အင်အား​ေတွ ​ေြပာင်း​လဲမှု​ေတွအား​လံုး​ဟာ အမှတ်တရ​ေနမှာပါ။ အပို​ေတွ မ​ေြပာတတ်ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ရင်ထဲအခုထိ ဝမ်း​နည်း​ေနလျက်ပါ။ အမှန်ကိုြပန်​ေြပာရရင် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ဖခင် ဆံုး​ပါး​သွား​သည်ကို မယံုနိုင်ြဖစ်​ေနဆဲ...။

“လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​တန်ဖိုး​ဟာ အဲ့​ဒီလူမရှိ​ေတာ့​မှ သိရတဲ့​အြဖစ်မျိုး​ဟာ ရင်နာစရာပါ”

ကိုရီး​{ကိုြကီး​}
ဘဝ​ေရစီး​ေြကာင်း​ေတွထဲ ​ေရနစ်​ေနသူကို ဝါး​ကူလို့​ထိုး​ ဆိုသလို အစ်ကိုမရှိတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ဘဝအတွက် အစ်ကိုအရင်း​တစ်​ေယာက်လို ဘွား​ကနဲ့​ေပါ်လာသူက​ေတာ့​ ကိုရီး​လို့​ေခါ်တဲ့​ ကိုရီး​{ကိုြကီး​}ပါ။  ​ေပး​ဆပ်သူတို့​ဟာ ဘာကိုမှ မ​ေမျှာ်လင့်​ပါဘူး​၊​ သူတို့​ေမျှာ်လင့်​တာ ပီတိတစ်ခုပါ။ အဲ့​လိုပါပဲ ကိုရီး​ လည်း​ထို့​အတူပါ။ လူတစ်​ေယာက်က ကိုယ်အ​ေပါ်​ေကျး​ဇူး​ေတွြပုလွန်း​တာ များ​လာတဲ့​သူကိုအခါ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ “​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်”လို့​ မ​ေြပာ​ေတာ့​ပါဘူး​၊​ အတ္တြကီး​တာ မဟုတ်ပါ၊​ ​ေကျး​ဇူး​တင်တယ်လို့​ ​ေြပာဖို့​ မလံု​ေလာက်​ေတာ့​လို့​ပါ၊​ သူတို့​လိုချင်တာလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်တယ်ဆိုတဲ့​ စကား​မဟုတ်ပါဘူး​၊​ သူတို့​ြဖစ်​ေစချင်တဲ့​ ြဖစ်သင့်​တဲ့​ ပံုစံမျိုး​ကို အန်ဝင်ခွင်ကျြဖစ်သွား​ဖို့​ပါ၊​ အဲ့​ဒီအခါ သူတို့​လိုချင်တာက ပီတီတစ်ခုသာ...။
သူဟာ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေပါ် အရမ်း​ေကာင်း​တဲ့​ အစ်ကိုြကီး​တစ်​ေယာက်ပါပဲ။ မည်သို့​ြဖစ်​ေစ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ရင်ထဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​အသိဉာဏ်ထဲ အရာအား​လံုး​ကို ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေမ့​လို့​မရသလို ​ေမ့​မှာလည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ပါ။
“ဘယ်ဘဝရဲ့​ ​ေရစက်ရယ်မသိ၊​ ညီအရင်း​အစ်ကိုပမာ၊​ ချစ်ခင်ရင်း​သာ”


ဒီအပုဒ်​ေလး​က​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့​ဘဝရဲ့​ မ​ေမ့​နိုင်စရာ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ြကီး​များ​ကို ထည့်​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------


ကျွန်​ေတာ် ဘ​ေလာ့​စ​ေရး​တဲ့​ ၂၀၀၇ က​ေန ဒီ​ေန့​အထိ ကျွန်​ေတာ်ဘာ​ေရး​ေရး​ ဖတ်ရှုခံစား​ေပး​ြက​ေသာ စာဖတ်မိတ်​ေဆွများ​နှင့်​ ဘ​ေလာ့​ဂင်း​ေဖာ်ဂင်း​ဖက်များ​ကိုလည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ အထူး​ပိုစ့်​ေလး​မှာ ​ေလး​စား​စွာြဖင့်​ မှတ်တမ်း​တင်အပ်ပါသည်။
(၃.၂.၂၀၁၁)ဟာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်နှစ်​ေြမာက်​ေမွး​ေန့​ြဖစ်ပါသည်။ ဒီပိုစ့်​ေလး​ဟာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ပိုစ့်​အြဖစ်​ေရး​သား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ အား​လံုး​ပဲ ကိုယ်စိတ်ကျန်း​မာ ချမ်း​သာြကပါ​ေစလို့​ နှုတ်ခွန်း​ဆက်သလိုက်ပါ၏

၁.၂.၂၀၁၁၊​ ရး​၄၂။
 

နှစ်ကိုယ်ြကား​ပုဒ်စာ

အချစ်ဆူး​စူး​လို့​ ရူး​တယ်​ေြပာမယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ့်​ကို အြပစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့​ ကမ္ဘာဦး​အစက အာဒံနှင့်​ဧဝ ကိုသာ အြပစ်ဖို့​ပါ​ေတာ့​လို့​ မျက်နှာလွဲခဲပစ် ​ေြပာလိုက်ပါရ​ေစလား​..။ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ ​ေြဖရခက်တဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ဟာ ချစ်ြခင်း​၊​ မုန်း​ြခင်း​ ဆိုတဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
--------------x-------------------x-----------------------------x--------------------

​ေဆာင်း​ေလ​ေအး​တိ​ေအး​စက်တို့​သည် သူမနှင့်​ ကျွန်ုပ်အြကား​ တိုး​လို့​ေဝှ့​ရင်း​နှင့်​ အမည်မသိ​ေသာ ချစ်ြခင်း​သ​ေကင်္တများ​ကို ​ေပါက်ဖွား​ေစရန် လမ်း​စပျိုး​ဖို့​အတွက် ဖိအား​ေပး​လို့​ေနရင်း​နှင့်​ အမှတ်မထင် စကား​လံုး​များ​ ​ေြကွကျလာ​ေတာ့​သည်...

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေဘး​နား​က ​ေန ခွာသွား​မှာကို စိုး​ရိမ်မိတယ် အိမ်ြပန်ချိန်ဆိုတာကို မရှိချင်ခဲ့​ဘူး​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ စိတ်ရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုရခဲ့​ေပမဲ့​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွကို ရရှိခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​နည်း​မှုကို ယူလိုက်ရတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အဲဒီလို စိုး​ရိမ်မိတဲ့​အခါ ကိုယ့်​စိတ်ကို ကိုယ်ြပန်သံုး​သပ်ြကည့်​ပါ ခဏတာ သာယာမှုလား​ တစ်ဘဝလံုး​အတွက်လား​ ၊​ ကိုယ်စိတ်ဝင်စား​တယ်ဆိုတဲ့​လူက ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ခွင့်​လွှတ်နိုင်မလား​.. အဲဒီလူကို ခဏတာ သာယာမှုအတွက် မဟုတ်ပဲ တစ်ဘဝလံုး​အတွက် တာဝန်ယူနိုင်လား​ ဒါ​ေတွကို ​ေလး​ေလး​နက်​ေလး​ သံုး​သပ်ြကည့်​ဖူး​လား​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ဖူး​ရဲ့​လား​?

​ေကာင်​ေလး​။             ။ သံုး​သပ်ြကည့်​ဖူး​ပါတယ် ခဏတာ အတွက် ဘယ်​ေတာ့​မှ မစဉ်း​စား​ခဲ့​ဖူး​ပါဘူး​ တစ်ဘဝလံုး​အတွက် စဉ်း​စား​ခဲ့​ပါတယ် ဒါဟာ ​ေလး​နက်မှုတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ တချို့​အရာ​ေတွက ကိုယ်ြမင်နိုင်တာ​ေလာက် မရိုး​ရှင်း​ဘူး​ကွယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။အရာရာတိုင်း​ဟာ တူညီမှုမှ မရှိြကတာ ဘာပကာသန မှ မလိုအပ်ပဲ ရိုး​စင်း​တဲ့​ တူညီမှုတာ ရှိမယ်ဆိုရင် တစ်ဘဝလံုး​သာ မကပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။မတူညီမှု​ေပါင်း​များ​စွာကို နား​လည်စွာနဲ့​ ညှိဖို့​ စိတ်ရှည်သည်း​ခံမှု အရမ်း​လိုတယ် ြမင့်​ြမတ်တာမဟုတ်​ေပမယ့်​ စိတ်သ​ေဘာထား​ြကီး​ရမယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။အဓိက က​ေတာ့​ နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​ပါ ​ေအး​တိ​ေအး​စက် ​ေနြပီး​ နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​တာနဲ့​ေတာ့​ မတူညီပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။တခါတရံ မျက်ကန်း​တစ်​ေယာက်လို အရူး​တစ်​ေယာက်လို အ “အ”တစ်​ေယာက်လို နား​ကန်း​တစ်​ေယာက်လို အရူး​ကွက်နင်း​နိုင်ရတယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​မှာ ​ေနွး​ေထွး​မှုဆို ရှိမှ ြဖစ်မှာပါ လှည့်​စား​မှုမပါရင်​ေတာ့​ အရူး​ကွက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကံတရား​ဆိုတာြကီး​က ပတ်ဝန်း​ကျင်က များ​ေသာအား​ြဖင့်​ လှည့်​စား​မှု​ေတွနဲ့​ ြပည့်​ေနတာပါကွယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပံု​ေသနည်း​နဲ့​ တွက်ချက်​ေနရင် ကိုယ်တိုင်က မသိသာ​ေပမဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ေနသူအဖို့​ေတာ့​ ​ေဆွး​တ​ေြမ့​ေြမ့​ပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ပံု​ေသနည်း​နဲ့​တွက်တာမဟုတ်ပါဘူး​ အ​ေြပာင်း​အလဲ​ေတွသိပ်များ​တဲ့​လူ​ေတွအြကား​ ၊​ ကျူး​ေကျာ်ဝင်​ေရာက်ြပီး​ အနိုင်ပိုင်း​မယ့်​  လူ​ေတွအတွက် အခိုင်မာဆံုး​ တံတိုင်း​တစ်ခုနဲ့​ ကိုယ့်​နယ်​ေြမကိုယ် အဲဒီ့​ရန်​ေတွက​ေန ကာထား​တာ​ေလာက်ပါပဲ ကာကွယ်ထား​တာ​ေလာက်ပါပဲ​ေလ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကျွန်​ေတာ်က တစ်စံုတစ်​ေယာက်အတွက် ကျူး​ေကျာ်သူ မဟုတ်ရပါဘူး​ အနိုင်နဲ့​ ပိုင်း​ရ​ေအာင် ချစ်ြခင်း​မုန်း​ြခင်း​က အ​ေလာင်း​ကစား​မှ မဟုတ်တာ ​ေမတ္တာ​ေပး​ရင် ​ေမတ္တာ ရတယ်၊​ အချစ်​ေပး​ရင် အချစ်ရတဲ့​ ​ေတာင်း​ဆိုမှုတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အ​ေလာင်း​အစား​မဟုတ်​ေပမယ့်​ ​ေအာင်နိုင်သူနဲ့​ ကျရှံုး​ေတွလည်း​ ရှိခဲ့​ြကပါတယ်.. သူများ​က​ေပး​လို့​ရလာမယ့်​ နာကျင်မှု​ေတွကို ​ေြကာက်ပါတယ်​ေလ.. အဲဒီနာကျင်မှုက ဘာနဲ့​မှ အစား​ထိုး​ ကုစား​လို့​မရဘူး​..

​ေကာင်​ေလး​။             ။နာကျင်မှုဆိုတာ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်တဲ့​ ​ေဝါဟာရတစ်ခုပါ တူညီမှုတာ ရှိ​ေနြကမယ်ဆိုရင် တဲစုတ်ထဲမှာ ​ေနရလည်း​ နန်း​ေတာ်တစ်ခုလိုပါပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကိုယ်ပိုင်တဲ့​လက်​ေချာင်း​ေတွ​ေတာင် အတိုအရှည်တူရဲ့​လား​.. ကိုယ်မဟုတ်တဲ့​ သူစိမ်း​တစ်​ေယာက်နဲ့​ တူညီဖို့​ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ဘူး​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။ခံစား​ချက်မတူလို့​ အဲ့​လို ဆိုလိုတာ ြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ မျှတစွာ ​ေတွး​ပါတယ် ကိုယ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ကို ကိုယ့်​စိတ်နဲ့​ နှိုင်း​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒီလိုသာဆို အသဲကွဲတဲ့​သီချင်း​ေတွ ​ေပါ်လာမှာမဟုတ်သလို အမုန်း​ဆိုတာကို လူ​ေတွသိ​ေတာင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကိုယ်ခံစား​ရရင် ခံစား​ရပါ​ေစ ဆိုတဲ့​ အ​ေတွး​နဲ့​လည်း​ေပါ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုနဲ့​ အဲ့​ဒါ​ေတွ ကို ရဖို့​အတွက် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ခံစား​မှုကို စ​ေတး​ြပီး​သား​လို့​ သတ်မှတ်ထား​ပါတယ် ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလို သတ်မှတ်ထား​ြခင်း​အတွက် အြမဲလိုလို အရှံုး​ကို ရရှိခဲ့​ပါတယ် အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ တူညီမှုမရှိတဲ့​အတွက်​ေြကာင့်​ ရရှိလာတဲ့​ ရလဒ်တစ်ခုပါ ကျွန်​ေတာ်အတွက်​ေတာ့​ အသည်း​ကွဲြခင်း​ဆိုတာ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ကို စစရည်ရွယ်ြပီဆိုကတည်း​က ၅၅% ​ေလာက် ရရှိထား​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကိုယ့်​ဘက်က ဘဝတစ်ခုလံုး​ ရည်ရွယ်ြပီး​ ကိုယ်​ေရာစိတ်ပါ အရာရာ ြမှုပ်နှံခဲ့​ြပီး​မှ လွဲ​ေချာ်မှုနဲ့​ ြကံုရရင် အဲဒီဆံုး​ရှံုး​မှုက စီး​ပွား​ရှံုး​တာထက် ပိုနစ်နာပါတယ်.. ဆယ်​ေကျာ်သက်တစ်​ေယာက်အတွက် ရည်း​စား​နဲ့​လမ်း​ခွဲတာ ြပဿနာမဟုတ်​ေပမယ့်​ အချိန်အ​ေတာ်ြကာ ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ြပီး​သား​ အရွယ်မှာ​ေတာ့​ လူ​ေြပာစရာပါ​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။လူ​ေြပာစရာ ြဖစ်တယ်မြဖစ်ဘူး​ဆိုတာက ကိုယ့်​ရဲ့​ ခံယူချက်​ေပါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်
​ေကာင်မ​ေလး​ ​ေြပာသလို​ေပါ့​ အချစ်ဆိုတာ ဆံုး​ရှံုး​ြခင်း​မှာ အား​များ​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ထပ်ြပီး​ ခွဲြခမ်း​စိတ်ြဖာရရင် မိန်း​က​ေလး​တစ်​ေယာက်အတွက် ပို​ေတာင်ဆိုး​ေသး​ ​ေယာကင်္ျား​ေလး​အတွက်က​ေတာ့​ ဘယ်အရွယ်ပဲြဖစ်ြဖစ် သိပ်ြပဿနာမဟုတ်ဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။အချစ်မှာ သတ္တိရှိမှုလည်း​လိုသလို စွန့်​စား​နိုင်မှုလည်း​ လိုပါ​ေသး​တယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အင်း​ေပါ့​ေလ လူတစ်ကိုယ် ခံယူချက်တစ်မျိုး​ေပါ့​... တူညီ​ေအာင်​ေတာ့​ ဘယ်​ေတာ့​မှ ညှိမရပါဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်လို ​ေြပာရ​ေလမလည်း​........... တစ်စံုတစ်​ေယာက်ရဲ့​ တုန့်​ြပန်မှုကို ရယူချင်ခဲ့​တယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒါ​ေပါ့​ေလ.. တုန့်​ြပန်မှုမရှိနိုင်တဲ့​ေပး​ဆပ်မှုဆိုတာ ရင်း​နိုင်မယ့်​လူဆိုတာ ​ေလာကမှာ မရှိဘူး​ပဲ တုန့်​ြပန်မှုမရှိနိုင်တဲ့​ေပး​ဆပ်မှုဆိုတာကို ရင်း​နိုင်မယ့်​လူ ​ေလာကမှာ မရှိဘူး​ပဲ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ရင်း​ ရင်း​နဲ့​ အသည်း​ကွဲ ခဲ့​တဲ့​ လူ​ေတွကို ဘယ်လို​ေြပာရမလဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။မ​ေသချာမှုကို အရင်း​အနှီး​ြပုဖို့​ လူ​ေတွက သိပ်​ေြကာက်ြကပါတယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။ ဘယ်လို ​ေြပာရမလဲ အချစ်မှာ ဆံုး​ရှံုး​မှု နဲ့​ ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်
​ေကာင်မ​ေလး​။          ။စကား​ြကီး​စကား​ကျယ်နဲ့​ ​ေြပာရမယ် ဆိုရင် ချစ်ရသူဆီက ြကင်နာမှုတဒဂင်္​ေလး​ရဖို့​ ချစ်ရသူရဲ့​ အနမ်း​တစ်ပွင့်​ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​ရဖို့​ ချစ်ရသူရဲ့​ ရင်ခွင်ထဲမှာ ခဏတာ​ေမှး​စက်ခွင့်​ရဖို့​ ချစ်ရသူနဲ့​တဒဂင်္​ေလး​မျှ အတူရှိခွင့်​ရဖို့​ နှလံုး​သား​တစ်ခု ဘဝတစ်ခု ရင်း​ြပီး​ေပး​ဆပ်ဝံ့​ပါတယ် ဆိုတာကလည်း​ ကဗျာ​ေတွ စာ​ေတွထဲမှာပဲ ရှိသကိုး​..

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ခဏသာ ဆိုတာ အနည်း​အငယ်​ေလး​အတွင်း​ကို ​ေြပာတာ မဟုတ်ပါဘူး​ အတူရှိ​ေနချိန် ခဏသာ​ေလး​ကို ဆိုလိုရင်း​ပါ ​ေပး​ဆပ်နိုင်သူ​ေတွ က​ေတာ့​ ​ေပး​ဆပ်ြကပါတယ် အချစ်ဆိုတဲ့​ စိတ်ကူး​ကလည်း​ ကဗျာ ဆန်တဲ့​ ကာရံတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒီလိုလူ​ေတွ မြမင်ဖူး​ေပါင်၊​ အဲ့​ေတာ့​ မယံုပါ

​ေကာင်​ေလး​။            ။မြမင်ဖူး​ဘူး​ဆိုတာ မြကံုဖူး​တာကို ​ေြပာတာြဖစ်မယ် မြကံုဖူး​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်က လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ကို ​ေလာင်​ေြပာင်တတ်ြကတယ် ငရုတ်သီး​ဆိုတာ စား​ဖူး​မှ စပ်တယ်ဆိုတာကို သိတာပါ စပ်​ေနသူက စပ်တယ်​ေြပာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ မစား​ဖူး​သူက​ေတာ့​ စပ်တဲ့​ အရသာကို ဘယ်သိနိုင်ပါ့​မလည်း​ အဲ့​ဒီလိုပါပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​ကို မသိလို့​ေနမှာပါ

​ေကာင်​ေလး​။             ။​ေကျး​ဇူး​ြပု၍ ​ေပး​ဆပ်မှုတစ်ခုကို ဟား​မတိုက်​ေစချင်ဘူး​ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​ကို သိဖို မသိဖို့​ဆိုတာထက် ခံစား​တတ်သူအဖို့​ေတာ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​မသိ​ေသး​လည်း​  မျက်ရည်ကျ​ေနသူကို ြမင်ရင် စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်တတ်ြကတာပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။လူ​ေတွ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​က​ေတာ့​ အြပင်ပန်း​ကိုြကည့်​ြပီး​ ဆံုး​ြဖတ်တတ်ြကပါတယ်​ေလ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ အြပင်ပန်း​ကိုအရင်ြကည့်​ြပီး​မှာသာ အတွင်း​စိတ်ကို ြမင်နိုင်သာပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အရာရာကို တံတိုင်း​ခတ်ြပီး​ ကာရံထား​သူဟာ ခံစား​ချက်ကင်း​မဲ့​ြပီး​ ​ေအး​စက်​ေနတာမဟုတ်ပါဘူး​.. တကယ်​ေတာ့​ တြခား​သူ​ေတွအား​လံုး​ထက်ပိုြပီး​ ​ေြကာက်​ေနလို့​ပါ​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။ချစ်ြခင်း​ရဲ့​လမ်း​စမှာ ​ေြကာက်လန့်​ေနြခင်း​က ချစ်ြခင်း​လမ်း​စ ​ေပျာက်​ေနသူတစ်​ေယာက်လိုပါပဲ ​ေြကာက်လန့်​ြခင်း​ေတွသာ မရှိရင် အချစ်ရဲ့​သ​ေဘာတရား​ကို သူ သိသွား​မှာပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ လွတ်ကျရံုနဲ့​ ​ေြကမွသွား​မယ့်​ ဖန်လံုး​တစ်လံုး​မို့​ တစစီ ြဖစ်မသွား​ေအာင် ​ေဖာ့​ဘူး​ထဲက မထွက်ရဲတာပါ...

​ေကာင်​ေလး​။             ။ လက်တွဲ​ေခါ်မဲ့​သူရှိ​ေနတဲ့​အခါ မ​ေြကာက်ဖို့​ေတာ့​ လိုတာ​ေပါ့​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။တံတိုင်း​ခတ်ထား​တဲ့​ အဝန်း​အဝိုင်း​ထဲမှာ ​ေနသား​ကျ​ေနြပီမို့​ အြပင်ထွက်ဖို့​ စိတ်ကူး​မယဉ်ရဲရှာပါဘူး​ေလ..ပို​ေနြမဲ ကျား​ေနြမဲ တဲ့​ စကား​ပံု​ေတာင် ရှိ​ေသး​တယ်​ေလ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ချစ်ြခင်း​မှာ အဲ့​ဒီ စကား​ပံုက အရာမဝင်ပါဘူး​ အရာဝင်သာဆိုလို့​ အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိဘူး​ဆိုတာပါပဲ လမ်း​မ​ေလျှာက်တတ်​ေသး​တဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်​ေယာက်က လက်တွဲကူမ​ေပး​မှ ​ေလျှာက်တတ်သလို​ေပါ့​....

အမှတ်တရရှိခဲ့​သည်ြဖစ်​ေစ မရှိခဲ့​သည်ြဖစ်​ေစ သူမသည် ကျွန်ုပ်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့​ ​ေရာက်မလာ​ေသး​ပါ။ ​ေမှာင်စပျိုး​၍ မာြကူရီမီး​တိုင်များ​ေအာက်မှာ အတူ​ေလျှာက်ခဲ့​ေပမဲ့​လည်း​ အထီး​ကျန် ရင်ခုန်သူ ကျွန်ုပ်အား​ စိတ်ကစား​သည်ဟု သူမ သတ်မှတ်​ေလမလား​ ​ေတွး​ရင်း​ြဖင့်​....

{​ေဇာင်း​}
၃၁-၁-၂၀၁၁၊​ ၁၅း​၂၂၊​