မိုး​စက်များ​ရဲ့​အလွန်.........

အခန်း​ (၁)
မိုး​ေရစက်​ေတွ တစ်​ေပါက်ြပီး​တစ်​ေပါက် မျက်နှာ​ေပါ် ကျလာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်နိုး​ခဲ့​ရပါြပီ။

ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​မဟုတ်ပါဘူး​။ အ​ေဖရယ် အ​ေမရယ် အစ်မြကီး​ရယ် ညီ​ေလး​၊​ ညီမ​ေလး​ေတွ​ေရာ​ေပါ့​။ ​ေဈး​သက်သက်သာသာနဲ့​ ရှာဌား​ထား​ရတဲ့​ ​ေခါင်မိုး​မလံုတဲ့​ အိမ်​ေလး​ဆို​ေတာ့​ မိုး​ရွာြပီဆိုရင် ဒုက္ခ​ေရာက်ြကရတာက​ေတာ့​ အြမဲလိုလိုပါပဲ။ မိုး​ရွာြပီဆိုရင်​ေတာ့​ အိပ်​ေနရာမှ အား​လံုး​ထြကြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​တစ်​ေနရာမှာ ဝိုင်း​စုထိုင်​ေနြကရတဲ့​ ြမင်ကွင်း​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​ထဲ တရိပ်ရိပ်ြမင်​ေနမိပါတယ်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၂)
သူ့​ရဲ့​ နာမည်အတို​ေကာက်က ဖိုး​လံုး​။ ပုပုလံုး​လံုး​မို့​ ဖိုး​လံုး​လို့​ ​ေခါ်ြကတာ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မိသား​စုဟာ အ​ေဖက ပန်း​ရံသမား​၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့​အစ်မက အိမ်ပတ်ဝန်း​ကျင်း​မှာ ​ေတာက်တိုမယ်ရ​ေလး​ေတွ လိုက်လုပ်​ေပး​တယ်။ သူက​ေတာ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွကို ထိန်း​ေပး​ရတယ်​ေပါ့​။ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝကို ြခံုြကည့်​လိုက်ရင် တစ်​ေန့​လုပ်တစ်​ေန့​စား​ဆိုတာ ဒါမျိုး​ကို ​ေခါ်တာြဖစ်မယ်။ တစ်​ေန့​အလုပ်မရရင် အိမ်က က​ေလး​ေတွ ဆာ​ေန​ေရာ့​မယ် ငို​ေန​ေရာ့​မယ်ဆိုတဲ့​အ​ေတွး​ေတွ မိဘ​ေတွရဲ့​ေခါင်း​ထဲမှာ ြပည့်​နှက်​ေနမယ်ဆိုတာ စာ​ေရး​သူ ကျွန်ုပ်အ​ေနြဖင့်​ အိမ်​ေထာင်မကျ​ေသး​ေသာ်လည်း​ ကိုယ်ချင်း​စာမိတာအမှန်ပါ။

တစ်​ေန့​လုပ်မှတစ်​ေန့​စား​ရတဲ့​ ဘဝမျိုး​ေတွ ​ေလာကြကီး​မှာ များ​ြပား​ေနပါလျက်နဲ့​ သူတို့​ အ​ေြကာင်း​ေလး​ေတွပဲ ​ေရွး​ေြပာမိတယ်။ အ​ေြကာင်း​က ဒီလိုပါ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ရဲ့​ အ​ေဖဟာ ပန်း​ရံဆရာြဖစ်​ေလ​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​သား​လည်း​ အရွယ်​ေရာက်လာြပီြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ ပန်း​ရံထဲ ဆွဲ​ေခါ်ြပီး​ အလုပ်လုပ်ခိုင်း​တယ်​ေပါ့​။ ဒါကလည်း​ ဆင်ရဲနွမ်း​ပါး​မှု​ေြကာင့်​သာ ဆွဲ​ေခါ်ရတာြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​လည်း​ မိသား​စုကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစဖို့​ရယ်။ မိသား​စုအ​ေပါ် သိတတတ်တဲ့​ စိတ်တို့​ရယ်​ေြကာင့်​ အရွယ်ပင်ငယ်​ေသာ်ြငား​လည်း​ ပင်ပန်း​တဲ့​အလုပ်​ေတွ လိုက်လုပ်ခဲ့​ပါတယ်.။ အလုပ်လိုက်လုပ်​ေပမဲ့​ ညည ြပန်​ေရာက်ြပီဆိုရင် ဘိလပ်​ေြမဒယ်အိုး​ရဲ့​ အ​ေလး​ချိန်နဲ့​ သူ့​ရဲ့​ အရွယ်မမျှမှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ပခံုး​နာတာ​ေတွ ပင်ပန်း​တာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ညီး​ညူသံက ကျွန်ုပ်အိမ်ဖက်ထိ ြကား​ေနမိတဲ့​အခါ ကျွန်ုပ်အ​ေနနှင့်​ စိတ်မ​ေကာင်း​ရံုမှတပါး​ ကူညီဖို့​ကလည်း​ မတတ်နိုင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​ စာမူ​ေလး​ တစ်ပုဒ်ပို့​ရမှ ဆန်ဖိုး​ဆီဖိုး​ေလး​ ရတာဆို​ေတာ့​ဗျာ။ ဟင်း​......................!
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၃)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်စိ​ေရှ့​မှာတင် ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ အရွယ်​ေတာ်​ေတာ်​ေရာက်ခဲ့​လာပါြပီ။ အခုဆိုရင် အသက်က ၁၃နှစ်အရွယ်​ေပါ့​။ သနား​စရာ​ေကာင်း​တာက​ေတာ့​ သူများ​က​ေလး​ေတွလို ပါး​ြပင်မှာ သနပ်ခါး​ ပါး​ကွက်ြကား​ ဘယ်ညာလူး​ြပီး​ ​ေကျာင်း​လွယ်အိတ်​ေလး​လွယ်လို့​ ​ေကျာင်း​လည်း​မသွား​နိုင်ရှာ။ တြခား​က​ေလး​ေတွ ​ေကျာင်း​သွား​ ​ေကျာင်း​ြပန်လုပ်​ေနချိန်မှာ ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ ​ေရခဲ​ေချာင်း​/​ေရခဲထုတ် ​ေသတ္တာ​ေလး​ကို လွယ်လို့​ ​ေခါင်း​ေလာင်း​ေလး​ကို “က​ေလာင် က​ေလာင် က​ေလာင်” ြမည်​ေအာင် လှုပ်ရမ်း​ြပီး​ ​ေရခဲထုတ်လိုက်​ေရာင်း​ေနရတယ်။ တစ်ခါတစ်​ေလ သူ့​အ​ေဖ ြမက်ရိတ်​ေခါ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရ။ သူ့​အ​ေမ အဝတ်​ေလျှာ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရနဲ့​ အရွယ်နဲ့​မမျှ​ေအာင်ပါပဲ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ​ေဈး​ေရာင်း​လို့​ ရတာ​ေလး​ေတွ ချစ်သူခင်သူ​ေတွက မုန့်​ဖိုး​ေပး​တာ​ေလး​ေတွထဲက အ​ေမကိုလည်း​ ​ေပး​တယ်။ တစ်ချို့​တစ်ဝက်ကို သူ့​ရဲ့​ ဝါး​ကျည်​ေတာက်စုဗူး​ေလး​ထဲမှာ စုထား​ေလရဲ့​....။ သူဟာ က​ေလး​ဆို​ေပမဲ့​ အသိဉာဏ်ြကွယ်ဝတဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ပါ။ သူ့​ရဲ့​ ​ေြပာစကား​ေလး​ကို ြကား​မိ​ေတာ့​ စိတ်ထဲ စို့​တက်လာမိတယ်ဗျာ။ “ဦး​ သား​ေလ ခု ပိုက်ဆံ​ေတွစုထား​တယ်သိလား​!...။ သား​က ​ေကျာင်း​အရမ်း​ေနချင်တာဗျ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ဗျာ....သား​ေအာက်မှာလည်း​ သား​ရဲ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွ ရှိတယ်ဆို​ေတာ့​ေလ ​ေဖြကီး​ေမြကီး​တို့​ကလည်း​ အလုပ်သိပ်အဆင်မ​ေြပ​ေတာ့​ အငယ်​ေတွ အရွယ်​ေရာက်လာရင် ​ေကျာင်း​ထား​ေပး​လို့​ရ​ေအာင် သား​ေလမုန့်​မဝယ်စား​ပဲ ​ေဖြကီး​တို့​ ​ေမြကီး​တို့​ မသိ​ေအာင် ညီ​ေလး​ညီမ​ေလး​ေတွအတွက် ပိုက်ဆံစုထား​တယ်...”တဲ့​...... ြကည့်​စမ်း​ပါအံုး​ဗျာ ကျွန်​ေတာ့်​ရင်ထဲ မ​ေကာင်း​လိုက်တာ......

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၄)
မိဘ​ေတွဟာ မနက် ၆နာရီထိုး​တာနဲ့​ က​ေလး​ေတွကို အိမ်မှာ ထား​ခဲ့​ြပီး​ အလုပ်ကိုယ်စီ သွား​ြကရပါတယ်။ အိမ်မှာ အစ်မြကီး​နဲ့​ေမာင်ဖိုး​လံုး​နဲ့​ က​ေလး​ေတွနဲ့​ သာကျန်ရစ်ခဲ့​တယ်။ အစ်မြကီး​က​ေတာ့​ ထံုး​စံအတိုင်း​ ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်​ေတွမှာ အိမ်တွင်း​သန့်​ရှင်း​ေရး​လုပ်​ေပး​ ရလာတဲ့​ မုန့်​ေတွ စား​စရာ​ေတွကို အိမ်က အငယ်​ေတွအတွက် ယူလာ​ေပး​နဲ့​ သူတို့​ နှစ်​ေယာက်ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့​ ​ေရှ့​တန်း​က တာဝန်​ေကျပွန်တဲ့​ စစ်သည်​ေတာ်​ေတွလိုပဲ မိသား​စု ရဲ့​ သိတတ်စိတ်​ေလး​ေတွက ချစ်စရာ​ေလး​ေတွနဲ့​ သနား​စရာ​ေလး​လည်း​ ​ေကာင်း​လိုက်တာ။ တစ်​ေန့​မှာ​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ့​ရဲ့​ ညီ​ေလး​နဲ့​ညီမ​ေလး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​ ဝက်သက်​ေတွ​ေပါက်ြပီး​ အြပင်း​ဖျား​ေနလို့​ သူ့​ရဲ့​ အ​ေမအလုပ်သွား​လုပ်ရာ ြမို့​ထဲကိုသွား​ေခါ်ဖို့​ရာ လိုင်း​ကား​နဲ့​သွား​ြပီး​ မှတ်တိုင်​ေရာက်ခါနီး​မှာ သူ့​အ​ေမကို ​ေတွ့​လို့​ ကား​ေပါ်က ​ေြပး​အဆင်း​ ကား​ရဲ့​အရှိန်က တအား​မြပင်း​ေပမဲ့​ ​ေမာင်း​ေနချိန် ​ေြပး​ဆင်း​လိုက်တာဆို​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ခမျာ.... ကတ္တရာလမ်း​နဲ့​ ​ေခါင်း​နဲ့​ရိုက်မိသလိုြဖစ်သွား​ြပီး​ အုတ်ဆက်ပွင့်​ကာ!...!...!....!...!....!


❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၅)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်ဝန်း​ထဲ ြမင်​ေနတဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွက အတုမဟုတ်တဲ့​ အစစ်​ေတွပါပဲလား​....။
အ​ေဖ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အ​ေမ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အစ်မြကီး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
ညီငယ်နဲ့​ညီမ​ေလး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အကုန်လံုး​ကို ကျွန်​ေတာ်​ေတွ့​ေနရတယ်။ မိုး​ရွာလို့​ မိုး​ေရစက်​ေတွကျလာတဲ့​အခါ အိပ်​ေနရင်း​က သူတို့​ေတွထ​ေြပး​ြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​မှာ သွား​ထိုင်​ေနြကတာ​ေတွ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ အလုပ်အဆင်မ​ေြပလို့​ ဆန်ြပုတ် ြပုတ်​ေသာက်​ေနြကတာ​ေတွကို ​ေတွ့​ေန ြမင်​ေနရတယ်.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ဘာများ​လုပ်​ေပး​နိုင်ပါ့​မလဲ!.....
ဘဝြခင်း​မတူ​ေတာ့​တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​လား​!.....
ကျွန်​ေတာ်တကယ် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီလား​!.....
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

{​ေဇာင်း​}
1:26 AM 9/25/2011

 

ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​

အနာဂတ်ကို ဦး​တည်၍ မသွား​ေသာ မနက်ြဖန် နှင့်​ ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိ မရှိကို အ​ေဝး​က သစ်ပုတ်ပင်ြကီး​သာ သိလိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်​မည်။ ြကယ်​ေတွ​ေြကွတိုင်း​ စို့​နစ်​ေနခဲ့​ေသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်​ ပန်း​တစ်ဆုပ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အ​ေဖာ်မွန်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုဖို့​ မနက်ြဖန်နှင့်​ အတိတ်ြပန်ဇာတ်လမ်း​ေတွကို​ေတာ့​ ​ေမ့​ထား​မှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မည်။

မလိုတာ​ေတွရြပီး​ လိုတာ​ေတွမရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် အမည်နာမများ​စွာြဖင့်​ ​ေဆး​ေြကာသုတ်သင်ဖို့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ ​ေတး​သီ၍ ​ေဖာ်ြကူး​ခဲ့​ြကသည့်​ ပံုရိပ်များ​သည် တိမ်ပန်း​ချီပမာ ခပ်ရွရွ​ေလး​ ြမူး​ြကွ​ေနလျက်၊​ ​ေတွ​ေဝ၊​ ​ေဆွး​ေငး​ဖို့​ကို အချိန်​ေတွအ​ေဝး​သို့​ ထွက်​ေြပး​သွား​ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေနာက်သို့​ လံုး​ဝ(လံုး​ဝ) လှည့်​မြကည့်​တတ်​ေသာ ရထား​တစ်စင်း​နှင့်​ အြပတ်ြပတ်သစ္စာတို့​သည် လံုး​ဝ အနား​သတ်၍ မရသည်ကို ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်က ဆံုး​ြဖတ်သွား​လိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရင်း​ ကျွန်ုပ်သည် ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်ကို သမင်လည်ြပန်အြကည့်​မျိုး​ြဖင့်​ ြကည့်​၍သာ တ​ေရွ့​ေရွ့​လှမ်း​ေနဆဲ ​ေြခလှမ်း​များ​မှာ ပျား​ရည်စက်နှင့်​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ေလသည်။
“မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်စုဆိုရင်
အဲ့​ဒီမျိုး​နွယ်စုကို သစ္စာ​ေဖာက်သင့်​ရင်​ေဖာက်ရပါလိမ့်​မည်”

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

အ​ေဝး​မှတိုက်ခိုက်လာ​ေသာ ​ေလ​ေြပ​ေလနုတို့​၏ ထိ​ေတွ့​မှုတို့​သည် ကျွန်ုပ်အား​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အ​ေဝး​သို့​ေခါ်​ေဆာင်သွား​လိုက်၊​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ အထီး​ကျန်စွာ ထား​ခဲ့​လိုက်နှင့်​ သဘာဝြကီး​နှင့်​ ကျွန်ုပ် “စိမ်​ေြပး​တမ်း​”ကစား​ေနသည်နှင့်​ တူ​ေန​ေလသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်က က​ေလး​သဘာဝအရ ​ေဆာ့​ကစား​ခဲ့​ဖူး​ေသာ ကစား​နည်း​တစ်မျိုး​မှာ “အုန်း​သီး​ေလး​လံုး​ ဘာ​ေလး​လံုး​ တစ်လံုး​ဆွမ်း​ေတာ်တင် တစ်လံုး​ေရထဲကျ ငါဆယ်လို့​ရ”ဆို​ေသာ ကစား​နည်း​ြဖစ်သည်။

ထိုကစား​နည်း​၌ အရင်ဆံုး​ တစ်က စြပီး​ေရတွက်သူမှာ ဗိုလ်ဆွဲသည်။ ထိုကစား​နည်း​လိုပင် သဘာဝနှင့်​ ကျွန်ုပ်တွင် သဘာဝက ဦး​စွာပထမ တာထွက်တာ​ေြကာင့်​ ဗိုလ်ဆွဲသွား​ခဲ့​သည်မှာ ြငင်း​ချက်ထုတ်ရန် အ​ေြဖမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ထို့​ေြကာင့်​ အချိန်နှင့်​ဒီ​ေရသည် လူကို မ​ေစာင့်​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည် အလိုလို ထွက်​ေပါ်လာခဲ့​သည်ဟု ထင်မှတ်ဖူး​သည်။
“ခဏသာဆို​ေပမဲ့​လည်း​
ကျန်ရစ်ခဲ့​ေသာ ​ေြခရာ​ေတွအတွက်
မနက်ြဖန်ကို ဖျား​ေယာင်း​သင့်​ရင် ဖျား​ေယာင်း​ရပါလိမ့်​မည်”။

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

“ြကိုဆိုပါ၏”ဆို​ေသာ ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်ရဲ့​တစ်ဖက်မှာ “ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​”ဆိုတာ ရှိသလိုပဲ အတိုင်း​မသိဝမ်း​သာြခင်း​ရဲ့​ေနာက်ကွယ်မှာ​ေတာ့​ အတိုင်း​မသိ ဝမ်း​နည်း​ြခင်း​ဆိုတာ ရှိစြမဲလို့​ ကျွန်ုပ်မှတ်ယူမိပါ​ေတာ့​သည်။ မှန်ပါသည်။ ထို့​အတူပင် ကံ​ေကာင်း​ြခင်း​၊​ ကံဆိုး​ြခင်း​၏ အြခား​တစ်ဖက်၌ အလွယ်သံုး​စကား​နှင့်​ ထိ​ေရာက်ဖွယ်စကား​တစ်ခုြဖစ်သည့်​ “ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​”ဆို​ေသာ စကား​စုသည် “ဝါး​လံုး​ရှည်ြဖင့်​သိမ်း​ကျံုး​ရိုက်သလို”ထိ​ေရာက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မှတ်မိ​ေလ​ေသာ​ေြကာင့်​ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုသို့​ ြပန်လည်​ေဝဖန်​ေနမိသည်။
“လမ်း​ဆံုမှာ လမ်း​ြကံုတဲ့​အခါ
ြမို့​အဝင်ဆိုင်း​ဘုတ်လို
ြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ြကပါဦး​စို့​လို့​
​ေြပာနိုင်မှြဖစ်​ေတာ့​မည်”
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
{​ေဇာင်း​}
၂၀၁၁|

 

လူရွှင်​ေတာ်...

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ ​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ ဧည့်​ပရိတ်သတ်များ​ကို ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ မျက်နှာကို အစွန်း​ကုန်အထိ စပ်ြဖီး​ြဖီး​လုပ်ထား​ကာ ြမင်သူတိုင်း​ ရယ်​ေမာနိုင်​ေအာင်ဖန်း​တီး​ထား​ရပါတယ်။ ဘာ​ေြကာင့်​ ဒီလိုလုပ်ရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ လူရွှင်​ေတာ် တစ်​ေယာက်မို့​ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူရွှင်​ေတာ်ဆိုတာ ကိုယ်ြပက်လိုက်တဲ့​ ြပက်လံုး​တိုင်း​လိုလိုမှာ ရယ်စရာ ​ေမာစရာ အူရွှင်စရာ​ေတွ ပါ​ေနတာ​ေြကာင့်​ လူရွှင်​ေတာ်လို့​ သတ်မှတ်ခဲ့​ြကသည်လား​ မသိ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ လူရွှင််​ေတာ်ဆိုတာ အသံုး​ေတာ်ခံ ​ေဝါဟာရ များ​ထဲမှာ တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။

ပရိတ်သတ်များ​က လူရွှင်​ေတာ်တစ်​ေယာက် ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွမှာ လွှင့်​ေမျှာ​ေနြကအြပီး​မှာ သူတို့​ရဲ့​ ​ေကာက်ချက်က​ေတာ့​ င​ေပါ င​ေြကာင် ဟာသ​ေကာင်.....

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ လူ​ေတွကို ကျွန်​ေတာ် ရယ်​ေမာ​ေအာင် အမျိုး​မျိုး​လုပ်ြပရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ လူရို​ေသတန်တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ေတွကိုလည်း​ လုပ်ခဲ့​ရတယ်။ ​ေရာင်စံုကာလကာရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို​ေရာက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ရယ်​ေမာ​ေနတယ်ဆိုရင်ပဲ ​ေကျနပ်မိတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ် မ​ေပျာ်​ေပမဲ့​လည်း​ ပရိသတ်​ေတွ ​ေပျာ်​ေနရင် ​ေကျနပ်မိတယ်။

ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူရွှင်​ေတာ်​ေတွဆိုတာ “အငိုမျက်လံုး​ အြပံုး​မျက်နှာ”နဲ့​ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေပါ်​ေရာက်ခဲ့​ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်က မိသား​စု စား​ဝတ်​ေန​ေရး​ေတွ၊​ နာမကျန်း​ြဖစ်​ေနတာ​ေတွ၊​ သာ​ေရး​နာ​ေရး​ေတွ၊​ အကျပ်အတည်း​ေတွြကား​မှာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ စိတ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်နှာကို ဘယ်လို ရွှင်​ေအာင် လုပ်ရမလည်း​ေလ၊​ ဝမ်း​ေရး​အတွက် လူရွှင်​ေတာ် အလုပ်ကို လုပ်ရတဲ့​ အခိုက်မှာ​ေတာ့​။ အငိုမျက်လံုး​ အြပံုး​မျက်နှာ နဲ့​ ပရိသတ်​ေတွကို ​ေဖျာ်​ေြဖရင်း​ေပါ့​ေလ...။

ပရိတ်သတ်​ေတွက​ေတာ့​ ​ေတွး​ေနြကလိမ့်​မယ်။ လူရွှင်​ေတာ်​ေတွက အပူအပင်း​ကင်တယ်။ စိတ်ညစ်စရာ​ေတွမရှိဘူး​။ အြမဲတမ်း​ေပျာ်​ေနတဲ့​ ပံုစံ​ေလး​ပဲလို့​။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ အြပင်ပိုင်း​ကို ြကည့်​ြပီး​ ထိုလူရဲ့​ စိတ်ကို ခန့်​မှန်း​လို့​မှ မရပဲ။ လူရွှင်​ေတာ်​ေတွမှာ ​ေရာင်စံုကာလာကာရဲ့​ ​ေနာက်ကွယ်မှာ ဘယ်​ေလာက်ပဲ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေတွရှိ​ေနပါ​ေစ။ ကာလာကာ​ေရှ့​ေရာက်လာတဲ့​ အခါမှာ​ေတာ့​ အြပံုး​မျက်နှာကို တန်ဆာဆင်ရပါတယ်...။

တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ အြပံုး​မျက်နှာ​ေလး​ကို ြပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ မျက်ဝန်း​က မျက်ရည်​ေတွကို ပရိသတ်​ေတွ ြမင်နိုင်မယ်ဆိုရင်........
{​ေဇာင်း​}
View this Link
 

ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​သရုပ်​ေဆာင်

မနက်မိုး​လင်း​တာနဲ့​ လုပ်စရာရှိတာလုပ်အြပီး​ (၈)နာရီလည်း​ ထိုး​ြပီ အလုပ်က​ေလး​များ​ရမလား​လို့​ ​ေကျာက်တံတား​ဘက်ကို ​ေြခဆန့်​ရ​ေပဦး​မယ်။ ၃၅လမ်း​-၃၆လမ်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူြကမ်း​ေတွအများ​စု အသွား​အလာအများ​ဆံုး​ေလ၊​ အသွား​အလာများ​ဆို ဇာတ်ကား​တစ်ကား​မှာ လုခန်း​ ရိုက်ခန်း​ တစ်ခန်း​ေလာက်ပါလည်း​ မိသား​စု တစ်​ေန့​တာ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရတာ​ေပါ့​ဗျာ။ အလုပ်မရတဲ့​ ​ေန့​ေတွဆို ကျွန်​ေတာ့်​မိန်း​မရဲ့​ ​ေဈး​ဖိုး​ထဲက လမ်း​စရိတ်အြဖစ် နုတ်ထား​ရတာလည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဟာ နာမည်ြကီး​ေနတဲ့​ လူြကမ်း​မင်း​သား​ ကိုကိုဦး​လည်း​ မဟုတ် ​ေအာင်ခိုင်လည်း​ မဟုတ် ကျား​ြကီး​လည်း​မဟုတ် မျက်ြပူး​လည်း​မဟုတ် ဦး​ြမ​ေမာင်လည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုက်ကွင်း​ထဲ ပါသွား​ရင် ပိုက်ဆံက နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်ဗျာ၊​ ရတဲ့​နည်း​နည်း​ေလး​ကလည်း​ တစ်ကယ့်​ကို မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာ​ေလး​ေပါ့​.....။

သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​နည်း​နည်း​ေလး​ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​လို လူြကမ်း​ေတွကိုဗျာ လမ်း​သွား​လမ်း​လာက အစ​ေပါ့​၊​ ြမင်တာနဲ့​ မ​ေကျနပ်တဲ့​အြကည့်​ေတွ အလိုမကျတဲ့​ အြကည့်​ေတွနဲ့​ ြကည့်​လိုြကည့်​နဲ့​ ​ေဟာ့​... မင်း​သား​မင်း​သမီး​ေတွကိုများ​ ြပံုး​လို့​ရယ်လို့​၊​ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​ရတာနဲ့​ ဓါတ်ပံုအတူတွဲရိုက်တာနဲ့​ လူြကမ်း​ေတွနဲ့​ ဓါတ်ပံုရိုက်မလား​လို့​ေမး​ေတာ့​ ဓါတ်ပံုဖိုး​ကုန်တယ်တဲ့​ဗျာ.......၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ သရုပ်​ေဆာင် အား​လံုး​ဟာ ရိုက်ကွင်း​ေပါ်က အခိုင်း​အ​ေစ​ေတွပဲ မဟုတ်လား​။ ဒါရိုက်တာက ဒီလိုလုပ်ဆို လုပ်ရမယ်​ေလ၊​ ဟိုလိုလုပ်ဆို ဟိုလိုပဲလုပ်ရတယ်၊​

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ပါ လူြကမ်း​ဆိုတာက မင်း​သား​ မင်း​သမီး​ေတွကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစတဲ့​ ​ေညာင်ကိုင်း​အ​ေထာက်လိုပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​မနည်း​ပါဘူး​၊​ ကျွန်​ေတာ့်​အဖို့​က ဒီ​ေလာက်ပဲ ပါတာကိုး​ဗျ၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်က မင်း​သား​ြဖစ်ချင်တာဗျ ဟား​ဟား​၊​ မင်း​သား​မြဖစ်ပဲ လဒ ြဖစ်တယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​ေတာ့​မသိဘူး​၊​ ရိုက်ကွင်း​ေပါ် အဆူအ​ေငါက်ခံရတာက ခဏခဏ၊​ မင်း​သား​နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရင် တစ်ကယ်နာတာခဏခဏ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ​ေတွး​ြကည့်​ရင် လူြကမ်း​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သရုပ်​ေဆာင်ရင်း​တစ်ကယ်နာတဲ့​ “ဂျက်ကီချန်း​”လိုြဖစ်​ေနပါ​ေရာ့​လား​၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သူ့​လိုမဟုတ်ြပန်ဘူး​ဗျ၊​ ဘယ်​ေလာက်နာနာ မန်း​ဏီး​တစ်ြဖစ်လဲအသြပာက ဒီ​ေလာက်ကဒီ​ေလာက်ပဲ ရတာမဟုတ်လား​။

တစ်​ေန့​သား​မှာဗျာ ရိုက်ကွင်း​တစ်ခုမှာ​ေပါ့​ မင်း​သား​နဲ့​ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရမဲ့​ ဇာတ်ဝင်ခန်း​ရိုက်ရမယ်၊​ မင်း​သား​ကလည်း​ နာမည်ရ​ေနတဲ့​မင်း​သား​ပါ။ ကင်မရာ​ေတွ ချိန်ထား​ြပီး​ “ကဲ့​... ရိုက်မယ် ဝမ်း​ တူး​ သရီး​ အက်ရှင်” လို့​ ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်က လှမ်း​ေအာ်လိုက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေြခလှမ်း​က မင်း​သမီး​ရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို ​ေရာက်သွား​ပါတယ်၊​ ​ေြပာရရင်​ေတာ့​ဗျာ မင်း​သမီး​ကို ရစ်ရမယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ဆွဲရမ်း​ လား​ရမ်း​လုပ်ရမယ် အဲ့​ဓီအချိန်မှာ မင်း​သား​က ကယ်တင်ရှင်အ​ေနနဲ့​ ​ေရာက်လာမယ်၊​ ​ေရာက်လာရင် မင်း​ဘာြဖစ်တယ်ညာြဖစ်တယ်​ေြပာြပီး​ ချ ရ​ေတာ့​မယ်၊​ အဲ့​ဒီအခါမှာ မင်း​သာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို စထိုး​တယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်က ​ေရှာင်လိုက်တယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​တယ်။ မင်း​သား​က​ေရှာင်တယ်၊​ မင်း​သား​အလှည့်​မှာ ကျွန်​ေတာ်ခံလိုက်ရတယ်၊​ ခံလိုက်ရတာမှ သွား​ေတာင် “နဲ”သွား​တယ်၊​ ​ေသွး​နည်း​နည်း​ထွက်လာတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ နာသွား​ေတာ့​ ြပန်ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​လိုက်တယ်၊​ ထိုး​တာက ​ေြဖး​ေြဖး​ထိုး​တာပါ ဒါ​ေပမဲ့​ မင်း​သား​ကို တစ်ကယ်ထိုး​မိသလိုြဖစ်သွား​ေတာ့​ ြပဿနာြဖစ်သွား​တယ်။

ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်ြဖစ်တဲ့​ ဒါရိုက်တာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို ဆူပူ​ေရာပဲ၊​ မင်း​သား​နဲ့​လူြကမ်း​ မင်း​သား​နာရင် လူြကမ်း​အဖို့​အနည်း​ဆံုး​အ​ေအာ် အ​ေငါက်ခံရကိန်း​ရှိသလို၊​ မင်း​သား​ေြကာင့်​ လူြကမ်း​နာရင် [Sorry] နဲ့​တင် ြပီး​ခဲ့​ရတာလည်း​ ရှိလိုက်ပါ​ေသး​တယ်။

ဒီလိုနဲ့​ပဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ လူြကမ်း​အြဖစ် သရုပ်​ေဆာင်မှုဟာလည်း​ လူသာအိုသွား​ခဲ့​ပါတယ်၊​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​က​ေတာ့​ ဒံုယင်း​က ဒံုယင်း​ပါပဲ​ေလ၊​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​ က အပိုအလျံမြဖစ်​ေပမဲ့​ မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာစား​ရိတ်​ေတာ့​ ရခဲ့​ပါတယ်။

{​ေဇာင်း​}
၂ဝး​၄၃၊​ အဂင်္ါ၊​ ၁၉-၁၀-၂၀၁၀။

မှတ်ချက်
ြဖစ်တတ်တဲ့​ သ​ေဘာတရား​များ​ကို အ​ေြခခံြပီး​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​မဟုတ်ပါ
 

ကျကွဲသွား​တဲ့​ အိမ်မက်

အချစ်ဆို​ေသာ အရာသည် ြဖူသလား​ မည်း​(မဲ)သလား​ ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ သိဖို့​လည်း​ အခွင့်​အ​ေရး​သည် မရှိခဲ့​၊​ ငယ်စဉ်ကတည်း​က ကျွန်မအတွက် အချစ်သည် အ​ေဖာ်မြဖစ်လာခဲ့​၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်မသည် အချစ်ငတ်သူ တစ်​ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါက ရှက်ြပံုး​ြပံုး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ြပံုး​မိသည်။
-------------------------x x-------------------------

ငယ်စဉ်ကတည်း​က အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် ရွယ်တူလည်း​ြဖစ် ​ေကျာင်း​ေနဖက်လည်း​ြဖစ် မိသား​စုအချင်း​ချင်း​ကလည်း​ ပတ်သက်မှု​ေတွ ရှိ​ေနြကသည့်​အတွက် သူ နှင့်​ ကျွန်မ ငယ်​ေပါင်း​ြကီး​ေဖာ်အြဖစ် ရင်း​နှီး​ေနခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထက်ပင်။ သူ သည် ကျွန်မကို ချစ်​ေနသည်မှာ သိ​ေနသည်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ သူ့​ရဲ့​အချစ်ကို ကျွန်မစိတ်မဝင်စား​ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်း​ ရင်း​နှီး​ေနတာလည်း​ြဖစ် အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် သူ့​အ​ေြကာင်း​ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​လည်း​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ​ေနြကသည်။ နှစ်ဖက်မိဘများ​က ကျွန်မ နဲ့​ သူ့​ကို သ​ေဘာတူ​ေနြကသည်ကို ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ နှစ်ဖက်မိဘများ​က စကား​အြပန်အလှန်ကျွံ​ေနြပီး​ြဖစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​မိဘ ​ေတွက အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ ​ေြပာလာြကတဲ့​အခါ ကျွန်မအတွက် စိတ်​ေချာက်ချား​ေစခဲ့​သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်မမှာ ချစ်ရမဲ့​သူမရှိ​ေသး​၊​ အသက်ကလည်း​ (၂၀)ဝန်း​ကျင်သာ ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို လက်မခံပါရ​ေစနဲ့​လို့​ ြငင်း​ဆန်တဲ့​အခါ မိဘ​ေတွက စိတ်ချရ​ေအာင်​ေတာ့​ ​ေစ့​စပ်တာ​ေတာ့​ လုပ်ထား​မှ ​ေတာ်ကာြကမယ်ဆိုြပီး​ ကျွန်မ မိဘစကား​ကို မပယ်ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူနှင့်​ ​ေစ့​စပ်လက်မှတ်ထိုး​ထား​လိုက်ရ​ေတာ့​သည်..။

“အချစ်ဆိုတာ ဘာရယ်ညာရယ် မသိ​ေပမဲ့​
ဘဝနှစ်ခု​ေပါင်း​စပ်ဖို့​
ကံြကမ္မာက ဇာတ်ဆရာမလုပ်
မိဘ​ေတွက ဇာတ်ဆရာလုပ်​ေတာ့​
မိဘစကား​ မပယ်ရက်သာ
သား​ေကာင်း​သမီး​တို့​ရဲ့​
အစဉ်အလာတစ်ခုပမာ
စာရွက်​ေပါ်မှာ ဘဝတစ်ဝက်ကို​ေပး​အပ်လို့​ လက်မှတ်ကိုထိုး​၊​
မျက်ရည်မိုး​ေတာ့​ ကျတာ​ေပါ့​.....”

တစ်ဖက်က မဂင်္လာ​ေဆာင်ဖို့​ကို ခဏခဏ ​ေြပာလာ​ေပမဲ့​ ကျွန်မက​ေတာ့​ ဆင်​ေြခဆင်လက်အမျိုး​မျိုး​ေပး​လွတ်မိသည်။ ကျွန်အတွက် အချစ်ဆိုတာကို မ​ေတွ့​ရှိ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​သလို လက်လည်း​မခံချင်။ ကျွန်မ အချစ်ကိုထိ​ေတွ့​ဖူး​ချင်တာ​ေြကာင့်​ သူ့​ကို ချစ်ဖို့​ ကိုယ်စိတ်ကို ဖိအား​ေပး​ဖူး​သည်။ သို့​ေပမဲ့​လည်း​ လံုး​ဝ ြပန်ချစ်လို့​မရခဲ့​...။ ဒီလိုနဲ့​ သူ တို့​မိသား​စုလည်း​ နယ်ဘက်ကို ​ေြပာင်း​ေရွ့​သွား​ြကသည်မှာ ၄-၅နှစ်ြကာခဲ့​သည်။ ဖုန်း​အဆက်အသွယ်​ေတာ့​ရသည်။ ဖုန်း​လာသည့်​အခါလည်း​ ကျွန်မဖက်က ​ေကာင်း​ေကာင်း​မွန်မွန် ​ေြပာဖို့​ အခွင့်​မ​ေပး​၊​ ကျွန်မကို စိတ်ပျက်​ေအာင် လုပ်ြပ​ေသာ်လည်း​ ဟို့​ဖက်က လံုး​ဝ ​ေနာက်မဆုတ်ပဲ တိုး​ြမဲသာ တိုး​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။ တစ်ကယ်တမ်း​ြပန်​ေတွး​ြကည့်​ရင် သူ့​ကို ကျွန်မ ချစ်လို့​မရ၊​ သူက ကျွန်မကို ချစ်လား​ေမး​ဖူး​သည်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ​ေတာ့​ သူ့​ကို သံ​ေယာဇဉ်​ေတာ့​ ရှိသည်။ ချစ်လား​ဆို​ေတာ့​ ချစ်လို့​မရခဲ့​.....။
-------------------------x x-------------------------

အခု​ေတာ့​ ကျွန်မ အချစ်ကို စတင်​ေတွ့​ရှိခဲ့​သည်။ ​ေဆာင်း​မနက်ခင်း​တစ်ခုတွင် အချစ်ကို မသိကျွမ်း​ဘူး​ေသာ ကျွန်မနဲ့​ ​ေမာင် ရင်း​နှီး​မှုများ​က စတင်လာက အခုဆိုရင် ​ေမာင့်​ ကို ကျွန်မ အချစ်ြကီး​ချစ်​ေနမိသည်။ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို သိပ်ချစ်သည်။ ကျွန်မ စိတ်ညစ်​ေအာင် ​ေမာင် က တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့​၊​ ကျွန်မလိုချင်တာမှန်သမျှ ​ေမာင်ြဖည့်​ဆည်း​ေပး​ခဲ့​သည်။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ ​ေမာင်သည် အင်မတန် အူတိုတတ်သူြဖစ်သည်။ မှန်​ေတာ့​မှန်ပါသည်။ ​ေယာကျာ်း​တို့​သည် မိန်း​မတို့​ထက် အူတိုတတ်ြကသည်။ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ရင်း​နှီး​ချစ်ခင်ြကတာ အခုဆိုရင် (၂)နှစ်​ေကျာ် ြကာြမင့်​ခဲ့​ြပီး​ ​ေမာင့်​အ​ေြကာင်း​ ​ေမာင့်​မိသား​စု အ​ေြကာင်း​ကို ကျွန်မ အကုန်သိထား​ြပီး​ြဖစ်​ေပမဲ့​ ကျွန်မ အ​ေြကာင်း​ကို ​ေမာင်မသိခဲ့​။ ​ေမာင်ကလည်း​ ကျွန်မအ​ေြကာင်း​ကို မ​ေမး​ခဲ့​။ ​ေမာင့်​ကို အရမ်း​ချစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်သက်စာလံုး​ ​ေမာင်နဲ့​သာ ြဖတ်သန်း​ချင်မိသည်။

“မြမင်ဖူး​လို့​ မူး​ြမစ်ထင်တယ်ဆိုဆို
အချစ်ကို အခုမှကိုး​ကွယ်မိသလို
ကျွန်မအတွက် အချစ်ဆိုတာ ြဖူသလား​မည်း​(မဲ)သလား​
​ေတွး​စ စရာမလို၊​ သိ​ေနခဲ့​ြပီ
​ေမာင့်​ရဲ့​အချစ်တို့​ မသြဂိုလ်ရက်ဘူး​
​ေမာင်ဟာ ကျွန်မရဲ့​ ရင်ထဲက အချစ်ဦး​..”
-------------------------x x-------------------------

ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လို​ေြပာရမယ်ဆိုတာ လံုဝ မ​ေတွး​တတ်​ေအာင်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ ကျွန်မမှာ ​ေစ့​စပ်ထား​တဲ့​သူရှိတယ်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​၊​ ​ေမာင့်​ကိုကျွန်မ မုန်း​တယ်၊​ အို.... မဟုတ်​ေသး​ပါဘူး​ ကျွန်မ ​ေမာင့်​ကို မမုန်း​ဘူး​၊​ ဘယ်​ေတာ့​မှ မမုန်း​ဘူး​။ ဒါဆိုဘယ်လို​ေြပာရမလဲ။ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှြဖစ်​ေတာ့​မည့်​ အချိန်အ​ေနြဖစ်တာ​ေြကာင့်​။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေမာင်နှင့်​ကျွန်မ ​ေတွ့​ဆံု့​မှု့​ကို ရပ်တန့်​ထား​လိုက်သည်။ ထိုရက်ပိုင်း​အတွင်း​ ​ေဆာက်တည်ရာမရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ အဆက်အသွယ်မရလို့​ ​ေမာင်လည်း​ ကျွန်မကို စိတ်ပူ​ေတာ့​မည်။ ဒီအချိန်ဆို ​ေမာင်ဘာလုပ်​ေနမလဲ ​ေတွး​ပူ​ေနရြပန်သည်။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမာင့်​ကို ဘယ်လိုမျိုး​စကား​ေြပာရ​ေတာ့​မယ်ဆိုတာ​ေတွး​ရင်း​ ​ေမာ​ေနခဲ့​မိသည်...။

“ချစ်လျက်နဲ့​ စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ စကား​မျိုး​
ဒီနှုတ်ဖျား​က ဘယ်လို​ေြပာရ​ေလမလဲ
မုန်း​တယ်၊​ ​ေမ့​လိုက်၊​ လက်ထပ်ရ​ေတာ့​မယ်၊​ လမ်း​ခွဲ​ေတာ့​မယ်
အဲ့​လိုစကား​ေတွ ​ေြပာရမလား​ ​ေမာင်ရယ်...”
-------------------------x x-------------------------

သူမကို ကျွန်​ေတာ်ချစ်မိ​ေနသည်။ သူမကို ချစ်​ေနတဲ့​အချိန်အတွင်း​ သူမနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ ​ေဆွး​မျိုး​ညာတကာ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို စိတ်မဝင်စား​ခဲ့​၊​ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​သည်က သူမ ဘာြကိုက်တတ်လည်း​၊​ ဘယ်လို​ေတွကို မြကိုက်လည်း​၊​ သူမ ဘာ​ေတွကို လုပ်တတ်လည်း​ စသာ​ေတွကိုသာ စိတ်ဝင်စား​ခဲ့​သည်။ သူမကို ချစ်တာ သူမရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာကိုမဟုတ် သူမရဲ့​ ချစ်စရာ့​အသွင်အြပင်နှင့်​ စိတ်ထား​တို့​သာြဖစ်သည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အား​နည်း​ချက်သည် သူမ၏ အတွင်း​ကျကျအ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို မသိခဲ့​ြခင်း​သည် အား​နည်း​ချက်တာြဖစ်သည်။ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနြဖစ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့​ထက် ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရမဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ကို ြကိုတင်ြမင်​ေနမိ​ေတာ့​သည်....။

“ချစ်ခဲ့​ပါတယ်
မချစ်ဖူး​တဲ့​ အချစ်ရူး​ေတာ့​ မဟုတ်ရပါဘူး​
ငါ့​ရင်ထဲမှာ ပထမအချစ်မဟုတ်တဲ့​ မင်း​က
ငါ့​ရဲ့​ ရင်ထဲမှာ​ေတာ့​ ပထမအချစ်လိုပါပဲ
ချစ်လျက် ပိ်ုင်ဆိုင်ချင်လျက် နဲ့​
ငါဟာ ​ေတွး​ရင်း​နဲ့​ပူ....”
---------------------------------=--------------------------------------

​ေမာင်နဲ့​ကျွန်မ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ မြဖစ်နိုင်တာ မဟုတ်ခဲ့​ပါဘူး​၊​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ ြဖစ်နိုင်​ေပမဲ့​၊​ လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​စွာက ​ေစ့​စပ်လက်မှတ် ထိုး​ထား​ေသာ အချက်လက်တို့​နှင့်​ မိဘမျက်နှာ​ေတွ​ေြကာင့်​ အြပင် သူ ၏ ​ေပး​ကမ်း​မှုများ​ ​ေထာက်ပံ့​မှုများ​ေြကာင့်​လည်း​ ကျွန်မ ချစ်​ေသာ ​ေမာင် နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​ရြပီး​ သံ​ေယာဇဉ်သာ ရှိြပီး​ ချစ်လို့​မရတဲ့​ သူရဲ့​ လက်ထဲကို ကျွန်မရဲ့​ ကျန်ရှိ​ေသး​တဲ့​ ဘဝတစ်ဝက်ကို ​ေပး​အပ်လိုက်ရသည့်​ေနာက် ကျွန်မရဲ့​ ဘဝတစ်ခုလံုး​သည် ထိုသူထံ ပံုအပ်ြပီး​သား​ြဖစ်သွား​ေစခဲ့​သည်။ ကျွန်မရဲ့​ အြဖစ်သည် ချစ်မပါ​ေသာ အိမ်​ေထာင်တစ်ခုကို ​ေဆာက်လုပ်ရင်း​နဲ့​ တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ထိုသူကို ချစ်လာလိမ့်​မည်မထင်ခဲ့​။ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ကျွန်မရဲ့​ အချစ်သည် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီြဖစ်သည်....။

“မစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါဘူး​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ ​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​အြဖစ်မျိုး​
ဆိုး​လှပါတယ် ဘယ်လိုဝဋ်​ေြကွး​များ​လည်း​
ချစ်လျက်နဲ့​စွန့်​လွတ်ရတဲ့​ ဘဝနဲ့​
မချစ်​ေသာ်လည်း​ေအာင့်​ကာနမ်း​ရမဲ့​ဘဝမျိုး​
ဘယ်​ေတာ့​များ​မှ မြကံုချင်​ေတာ့​ပါ
​ေသဆံုး​သွား​တဲ့​အချစ်​ေတွအတွက်
​ေတာင်း​ဆု​ေြခွရင်း​............”

-------------------------x x-------------------------

ဝဿန်မိုး​ေရစက်တို့​ေအာက်၌ သူတို့​နှစ်ဦး​သည် တစ်​ေယာက်ကိုတစ်​ေယာက် တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်လျက်၊​ ​ေတွး​လျက်၊​ မျက်ဝန်း​မှ မျက်ရည်တို့​သည် မိုး​ေရနှင့်​အတူ ​ေမျှာပါသွား​သည်။ သူတို့​နှစ်ဦး​သား​ ဘယ်လိုစကား​လံုး​များ​ကို သံုး​၍ စွန့်​လွတ်ထွက်ခွာ ​ေဝး​သွား​ခဲ့​လည်း​ဆိုသည်ကို ခံစား​တတ်သူတို့​အဖို့​သာ သိနိုင်ပါ​ေတာ့​သည်။ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ ဒီလို အချစ်မျိုး​ ဘယ်နှစ်ခု​ေလာက်ရှိမလည်း​ လက်ချိုး​ေရတွက်ြကည့်​လိုက်ရင် အများ​အြပား​ရှိနိုင်ပါသည်။

{​ေဇာင်း​}
၅း​၄၇၊​ ၄.၂.၂၀၁၁။
 

သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပန

​ေလဟုန်မှာ ​ေဝ့​ဝဲ​ေနအလား​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​မှာ ငိုသူမရှိ မျက်ရည်ကျမည့်​သူမရှိ ပဲ ရယ်သံ​ေတွက ​ေတး​သွား​ေတွအလား​ သီဆို​ေနြကအခိုက်မှာ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​ဟာ တစ်ခဏအတွင်း​မှာ အသွင်​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​တယ်၊​

​ေြကွသူက ​ေြကွသွား​ခဲ့​ေပမဲ့​ စွန့်​ပစ်သူက စွန့်​ပစ်သွား​ခဲ့​တယ်၊​ ထိုစဉ်အခိုက်​ေလး​မှာ တန်ဖိုး​ကို ထား​တတ်သူတစ်​ေယာက်အတွက်​ေတာ့​ ထိုဈာပန အခမ်း​အနား​ဟာ အထီး​ကျန်မဲ့​စွာ သူမတစ်​ေယာက်တည်း​ ငို​ေြကွး​ေနခဲ့​တယ်၊​

ပင်ယံထက်မှာ ရှိ​ေနချိန်​ေတာ့​ သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ သစ်ရွက်စိမ်း​ေလး​ေတွနဲ့​ လှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြကွကာကျသွား​ချိန်​ေတာ့​ သဘာဝရဲ့​အလှတရား​ဟာ ပျိုပျက်လို့​ယိမ်း​ယိုင်ခဲ့​ေလတယ်.....။

​ေြကွပါ​ေစ​ေလ
​ေလရူး​သုန်သုန်
လွှင့်​ေမျှာကမ္ဘာြခား​
အထီး​ကျန်စွာနဲ့​
ကမ္ဘာြခား​ခဲ့​တာ
ဘဝနှစ်ခုြကား​..
{ကို​ေဇာင်း​}
11/24/09|9:42 PM