မ​ေရး​ြဖစ်လိုက်တဲ့​ သတင်း​တပုဒ်

စာ​ေတွမ​ေရး​ြဖစ်တာအ​ေတာ်ြကာသွား​ခဲ့​ပါြပီ။ လူမှု​ေရး​အလုပ်​ေတွနဲ့​ ဗျာများ​ေနတာ​ေြကာင့်​ မ​ေရး​ြဖစ်တာဆိုရင် မှန်ပါလိမ့်​မယ်။ အခုတဖန်ြပန်လည်ြပီး​ Blog ​ေလး​ကို လှုပ်နိုး​ပါရ​ေစ။ ခု​ေနာက်ပိုင်း​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ ြကံု​ေတွ့​ရတဲ့​ လူမှု​ေရး​နယ်ပယ်ထဲက အ​ေတွ့​အြကံု​ေတွ၊​ လူ့​သ​ေဘာလူ့​မ​ေနာအ​ေြကာင်း​အရာ​ေလး​ေတွနဲ့​ စိတ်ထဲရှိရာ​ေလး​ေတွအြပင်၊​ အြပင်မှာ ​ေြပာမထွက်တာ​ေလး​ေတွကို စိတ်ထွက်​ေပါက်အြဖစ် ြပန်လည်လို့​ စာ​ေလး​ေတွအြဖစ် ​ေရး​ချင်မိပါတယ်။
=--------------=


ဇွန်လ(၁၅)ရက်၊​ 3:45PM ဝန်း​ကျင်၊​ စက်မှုဇံုအနီး​ 
ဒီ​ေန့​ ဇွန်လ(၁၆)ရက်​ေန့​ ရန်ကုန်က နံနက်(၁၀)နာရီဝန်း​ကျင်မှာ တာချီလိတ်ကို ​ေရာက်ပါတယ်။ ြပန်​ေရာက်ြပီး​ ဟိုဟိုဒီဒီလုပ်​ေနချိန် ည​ေန (၃း​၄၅)နာရီအချိန်​ေလာက်မှာ မိတ်​ေဆွတစ်​ေယာက်က ဖုန်း​ဆက်လာပါ​ေတာ့​တယ်။ "သတင်း​တစ်ခု​ေပး​ချင်တယ်၊​ ​ေဟာင်လိတ် စက်မှုဇံုနား​က သဲထုတ်လုပ်တဲ့​ေနရာမှာ အလုပ်သမား​ေတွ​ေနတဲ့​ အိမ်ကို ​ေြမသယ်ကား​နဲ့​ဝင်ဖျက်သွား​တယ်။ ြမန်ြမန်သွား​ သတင်း​ေကာင်း​ပဲ" ဆိုြပီး​ ဖုန်း​ချသွား​တယ်။ သတင်း​ေပး​တဲ့​လူကို ​ေကျး​ဇူး​တင်တဲ့​အြပင် အသိအမှတ်ြပုတဲ့​အ​ေနနဲ့​ သတင်း​ြဖစ်ရာ ​ေနရာကို ချက်ချင်း​သွား​ေရာက်နိုင်ြခင်း​ဟာ သတင်း​သမား​တစ်ဦး​ရဲ့​ တာဝန်တခုမဟုတ်ပါလား​....။


{ ဇွန်(၁၆) မှာ ဖျက်စီး​ခံလိုက်ရတဲ့​ အလုပ်သမား​ေနအိမ် }

ဒီလိုနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်​ေနတဲ့​ အိမ်က​ေန တာချီလိတ်ြမို့​ြပင် ​ေဟာင်လိတ်၊​ စက်မှုဇံုထိကို ဆိုင်ကယ်နဲ့​ (၁၅)မိနစ်အတွင်း​ အြမန်​ေမာင်း​ြပီး​သွား​ခဲ့​ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မိုး​ရွာ​ေန​ေပမဲ့​ တာချီလိတ်မှာ​ေတာ့​ ေလနီ​ေလနွမ်း​ေတွနဲ့​ ပူ​ေလာင်လှပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့​ သတင်း​ြဖစ်​ေပါ်ရာ ​ေနရာကို အ​ေရာက်သွား​ခဲ့​ြပီး​ ဟို​ေရာက်​ေတာ့​ ြမင်ကွင်း​က မလှ​ေတာ့​ပါဘူး​။ အလုပ်သမား​ေတွ ​ေနတဲ့​ ​ေလး​ခန်း​တွဲပါတဲ့ အုပ်စီတဲတစ်လံုး​မှာ သွပ်ြပား​ေတွဟာ ရစရာမရှိ​ေအာင်ြဖစ်​ေနြပီး​ အမိုး​ဒိုင်း​ြဖစ်တဲ့​ သစ်​ေတွဟာလည်း​ကျိုး​ပဲ့​ေနတဲ့​အြပင် အုတ်နံရံ​ေတွဟာ အချပ်လိုက်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ​ေြကမွ​ေန​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ြဖစ်​ေပါ်​ေနတဲ့​အြမင်ကွင်း​က ​ေတာက်! ​ေခါက်ချင်​ေလာက်​ေအာင် ဆိုး​ရွား​ေစခဲ့​တဲ့​အြပင် ကျွန်​ေတာ် အဲ့​ဒီ​ေနရာမှာ ရှိ​ေနတဲ့​အချိန်ထိ ရှာလို့​ မ​ေတွ့​ေသး​တဲ့​ ချစ်စရာ လသား​အရွယ် ​ေခွး​ေပါက်​ေလး​လည်း​ အုတ်နံရံပိြပီး​ ​ေသသွား​ခဲ့​ပါတယ်။

ြဖစ်စဉ်က​ေတာ့​ တစ်ချိန်တုန်း​က ဟုန်း​ပန်း​ ကုမ္ပဏီ အ​ေနနဲ့​ ပလပ်စတစ်လုပ်ဖို့​ ​ေြမဧက(၁၀၀) ရရှိထား​ြပီး​ အခု ဖျက်စီး​ခံရတဲ့​ သဲလုပ်ကွက် အလုပ်သမား​တန်း​လျား​ေလး​ဟာ သူတို့​ရဲ့​ ဧက(၁၀၀)ထဲမှာ ပါ​ေနလို့​ အခုလို ကား​နဲ့​လာတိုက်ဖျက်တာလို့​ သိရပါတယ်။ အခုလိုပဲ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ (၂၅)ရက်​ေန့​ကလည်း​ ဖျက်စီး​ခံရဖူး​တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ဒီလိုြဖစ်စဉ်ဟာ သတင်း​သမား​အ​ေနနဲ့​ တွက်ြကည့်​ရင် ကိုယ့်​သတင်း​ဌာနမှာ ​ေဖာ်ြပသင့်​တဲ့​ သတင်း​တစ်ပုဒ်ပါ။ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုရင် ဥပ​ေဒကို မထိမဲ့​ြမင်လုပ်သလို ​ေငွရှိတိုင်း​ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့​ သေဘာအြပင် လုပ်ချင်တိုင်း​လုပ်လို့​ရတယ်၊​ ငါတို့​ဟာ အဖွဲ့​အစည်း​အြကီး​ြကီး​ပဲ ဆိုြပီး​ေတာ့​ေပါ့​။

သို့​ေသာ်လည်း​....................

ကျွန်​ေတာ်​ေနသည်က နယ်စပ်ြမို့​တစ်ြမို့​ြဖစ်ြပီး​ ပုန်း​လျှိုး​ကွယ်လျှိုး​လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့​အစည်း​ြကီး​ေတွနဲ့​ စိတ်ရှိတိုင်း​ လူသတ်လို့​ရ​ေနတဲ့​ ​ေနရာတစ်ခုြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ သတင်း​တပုဒ်အတွက်နဲ့​ ကိုယ့်​မိသား​စု ဝမ်း​ေရး​ကို မျက်ကွယ်မြပုချင်ပါဘူး​။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဒီ​ေန့​ြဖစ်စဉ်ရဲ့​ သတင်း​ကို ကျွန်​ေတာ့်​တို့​ရဲ့​ တာချီလိတ်ြမို့​ရဲ့​ သတင်း​ဌာနမှာ ( www.tachileik.net ) မှာ မ​ေဖာ်ြပ​ေတာ့​ဘူး​လို့​ ဆံုး​ြဖတ်လိုက်ပါတယ်။

ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ မင်း​က​ေြကာက်​ေနတာလား​ လို့​ ​ေမး​ေကာင်း​ေမး​နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ​ေြကာက်တယ်ပဲ ဆိုပါ​ေစ၊​ ကျွန်​ေတာ်​ေြပာသလိုပဲ သတင်း​တပုဒ်အတွက်နဲ့​ ကိုယ့်​အသက်ကို မ​ေပး​ချင်ပါဘူး​။

ြဖစ်စဉ်​ေတွက အများ​ြကီး​ရှိခဲ့​ေပမဲ့​ အနီး​စပ်ဆံုး​ ကာလ​ေလး​ေတွကို ဥပမာ ​ေြပာရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၃ခုနှစ်ထဲမှာ အမည်မသိလူသတ်သမား​တစ်ဦး​က ​ေသနတ်ကိုင်ြပီး​ ဆံပင်ညပ်သမား​ကို ဝင်ပစ်သတ်ခဲ့​တယ်၊​ ဒုတိယတခုက "၀"အဖွဲ့​အစည်း​ကလို့​ ြကား​သိရထား​တဲ့​အဖွဲ့​က အမျိုး​သမီး​တစ်ဦး​ကို ညတွင်း​ချင်း​ မိုင်း​ဆတ်ဖက်ကို ကား​နဲ့​ အတင်း​ေခါ်​ေဆာင်သွား​တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့​ဒီြဖစ်စဉ်​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ခုထိ တရား​ခံ​ေတွကို ဖမ်း​မိတာ​ေတွ မရှိ​ေသး​ပါဘူး​။ အဖွဲ့​ြကီး​ေတွအ​ေနနဲ့​ သူတို့​မှာ ​ေငွရှိတယ်။ သို့​ေပမဲ့​ နား​တစ်ဖက်​ေပါက်​ေတွပဲဆို​ေတာ့​ သူတို့​အကျိုး​စီး​ပွား​ကို နည်း​နည်း​ေလး​မထိလိုက်နဲ့​ ထိလိုက်တာနဲ့​ အ​ေသကို ရန်ရှာခံရတတ်​ေတာ့​တာပဲ။

ခု​ေလာက်ဆို စာဖတ်သူ သ​ေဘာ​ေပါက်မယ်ထင်ပါရဲ့​။ တာချီလိတ်မှာက သတင်း​နဲ့​ပတ်သက်လို့​ မူး​ယစ်​ေဆး​ဝါး​နဲ့​ပတ်သက်လာရင် အ​ေသး​အမွှား​ေတွနဲ့​ ရိုး​ရိုး​သတင်း​ေတွကိုပဲ ​ေရး​လို့​ရပါတယ်။  ေဆး​အချီြကီး​မိတဲ့​ သတင်း​ေတွ၊​ ခုလို သတင်မျိုး​ေတွအြပင် လူသတ်မှုအြကီး​စား​သတင်း​ေတွဆိုရင် သတင်း​ေရး​သူအတွက် အန္တရာယ်ရှိ​ေစပါတယ်။ နယ်စပ်မှာက သတင်း​သမား​တစ်​ေယာက်အတွက် ပုလင်း​ြပား​ေလာက်​ေတာင် အကာအကွယ်မရှိလှပါဘူး​။။။။။။။။။။။။။

{ ကို​ေဇာင်း​ }
www.zaung.net
16/6/2013 | 5:00PM
 

​ေနွ​ေရာက်​ြပီ​ေမ.....

​ေနွရာသီ​ေကျာင်း​ပိတ်ခါနီး​ဆိုရင် ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေပါ့​ ​ေကျာင်း​ေနဖက်သူငယ်ချင်း​ေတွ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် အလွမ်း​သယ်ြက၊​ အမှတ်တရကဗျာ​ေလး​ေတွ​ေရး​ေပး​ြက နဲ့​ "ငါ မင်း​ကို သတိရ​ေနမှာပါ သူငယ်ချင်း​ရာ..." "ငါ​ေလ နင့်​ကို အလွမ်း​ပဲလွမ်း​ေနမိမှာ...." သူငယ်ချင်း​၊​ ချစ်သူရည်း​စား​ေတွ နှုတ်ဆက်ြကတဲ့​အချိန်အခိုက်​ေလး​ဟာ ​ေနွြကိုကာလလို့​ ​ေြပာရင် မှား​မယ်မထင်ခဲ့​။ ​
ေနွရာသီနဲ့​ပတ်သက်လို့​ ​ေကျာင်း​တုန်း​က ​ေကျာင်း​ကဗျာ လို့​ ​ေြပာလို့​ရမဲ့​...
​ေခါင်း​ေလာင်း​သံ​ေတွ
​ေကျာင်း​ေတွပိတ်ရင်
ရင်မှာ မှန်း​ဆ တမ်း​တ​ေနမှာ
မင်း​တစ်​ေယာက်သာ
​ေခါင်း​ေလာင်း​လည်း​ တိတ်
ေကျာင်း​ေတွ ပိတ်လို့​

ေဝး​ရပါြပီ ခင်.....
အဲ့​လို​ေလး​ေတွ ​ေရး​ခဲ့​ဖူး​ြက ​ေရး​ေပး​ခဲ့​ဖူး​ြကတဲ့​ ကာလဟာ ​ေကျာင်း​ပိတ်ချိန် နှုတ်ဆက်ကာလ​ေလး​ေပါ့​။

​ေဟာ့​... အခုဆိုရင် ​ေနွကို​ေရာက်ခဲ့​ပါြပီ​ေလ၊​ ​ေနွကို​ေရာက်တဲ့​အခါ အညာ​ေြမ​ေဒသ​ေတွမှာ "ဥဩ.... ဥဩ.... ဥဩ..."ဆိုတဲ့​ အသံ​ေတွ​ေလး​ကို ြကား​ရတဲ့​အခိုက်မှာ ြကား​ရသူအဖို့​မှာ အမျိုး​အမည်မသိ​ေသး​ပဲနဲ့​ လွမ်း​တဲ့​စိတ်​ေလး​ေတွြဖစ်​ေစခဲ့​ပါတယ်...။ အ​ေဝး​က ဥဩ ဆိုတဲ့​ အသံ​ေလး​ေတွကို ြကား​ြကား​ေနရ​ေပမဲ့​ ဥဩငှက်ရဲ့​ ပံုသဏ္ဍာန်ကို ​ေတာ်ရံုနဲ့​ မ​ေတွ့​နိုင်ပါဘူး​။ အ​ေကာင်သာ​ေသး​တာ အသံက လွမ်း​တဲ့​စိတ်​ေြကာင့်​ထင်ပါရဲ့​ အ​ေဝး​ကိုပျံ့​လွှင့်​ေစတယ်​ေလ....။ အဲ့​လိုပါပဲ လွမ်း​တဲ့​ စိတ်ဆိုတာ တား​ဆီး​ပိတ်ပင်လို့​မရတဲ့​ အရာြဖစ်ပါတယ်။

​ေနွရာသီကို ​ေရာက်တဲ့​အခါ အညာ​ေြမအညာ​ေဒသမှာဆိုရင် ပိုလို့​ လွမ်း​စဖွယ်​ေကာင်း​လွန်း​လှပါတယ်။ လယ်ထွန်အြပီး​ သစ်ပင်​ေအာက်နား​ေနခိုက် ပ​ေလွသံ​ေလး​ေတွ ဟိုဖက်ယာခင်း​ ဒီဖက်ယာခင်း​ အြပိုင် လွမ်း​သံ​ေလး​ေတွနဲ့​ မှုတ်​ေနြကတဲ့​ အခါ ြကား​ရသူအဖို့​မှာ ​ေနွဟာလွမ်း​စရာလို့​ သတ်မှတ်​ေစခဲ့​ပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ အညာ​ေြမ​ေဒသ​ေရာက်တဲ့​အခါ ​ေနွရာသီဟာ လွမ်း​စရာအ​ေကာင်း​ဆံုး​လို့​ ​ေြပာပါရ​ေစ....။

အညာ​ေနွနဲ့​ပတ်သက်လို့​ ကဗျာတစ်ပုဒ်​ေလာက်​ေရး​ပါရ​ေစ

{လွမ်း​လို့​တဲ့​ေလး...}
ပ​ေလွသံတစာစာနဲ့​
ဥဩငှက်တို့​ ​ေတး​ကိုသီ
လွမ်း​သံရင့်​ကျူး​ ​ေနွဦး​မှာလ
ရူမဝပါတဲ့​ ဒီ​ေနွခါ
နွား​လှည်း​ဘီး​သံ စည်း​ချက်ညီသမို့​
ဥဩငှက်တို့​ လွမ်း​လို့​ပို

ထန်း​ရနံ့​ေတွြကိုင်ြကိုင်လှိုင်
အချို အခါး​ ​ေရာသမ ပါတဲ့​
ထန်း​ရည်ဆိုင်
လယ်ထွန်ကအြပန် နွား​ကိုစီး​လို့​
လှမ်း​ခဲ့​မယ် ရွာထိပ်က ထန်း​ရည်ဆိုင်
လယ်ြကွက်​ေြကာ် တြကွပ်ြကွပ်နဲ့​
ဝါး​လိုက်ကာ ြမည်း​လိုက်ပါ့​မယ်
လွမ်း​လို့​တဲ့​ေလး​.....

လွမ်း​တတ်တဲ့သူဟာ ​ေလ​ေြပနု​ေတွရဲ့​ ပွတ်ခတ်မှုကိုခံရရင်​ေတာင် လွမ်း​တတ်ြကပါတယ်.....
{​ေဇာင်း​}
10:34AM
3.4.2012
​photo From: Google

ေနွ​နဲ့​ပတ်​သက်​လို့​ ​သီ​ချင်း​ေလး​ ​တစ်​ပုဒ်​ေလာက်​ ​နား​ေထာင်​ြကည့်​ပါ​​ ​သီ​ချင်း​ေလး​က​ေတာ့​ ​ေနွ​ ​လို့​ေခါ်​ပါ​တယ်​။​ ​ဗစ်​တာ​ခင်​ညို​ဆို​ထား​တာ​ေရာ​ ​ဝါ​သ​နာ​ရှင်​တစ်ဦး​ဆို​ထား​တာ​ေရာ​ ​အ​သွင်​နှစ်​မျိုး​နဲ့​ ​နား​ဆင်​လို့ရ​ပါ​သည်​။

​ဗစ်​တာ​ခင်​ညို​ ​ -​ ​ေနွ


ရန်​နိုင်​ -​ ​ေနွ​ေရာက်​ြပီ​ေလ
 

စိတ်ရဲ့​အ​ေမှာင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က အ​ေမ့​ဝမ်း​ထဲက​ေနထွက်လာခဲ့​တဲ့​အချိန် လူ​ေတွက “ဟယ်... ချစ်စရာ​ေလး​ေတာ့​...” “ြကည့်​စမ်း​ အ​ေမတူသား​ေလး​” “တလံုး​တခဲြကီး​ေတာ်ချစ်စရာ​ေကာင်း​လိုက်တာ” စသည်ြဖင့် ​ တကယ်စိတ်ရင်း​မှန်နဲ့​ နာလိုမှုကင်း​မဲ့​စွာ ​ေြပာတတ်ြကပါသည်။ ထိုသို့​ေြပာဆိုြကြခင်း​မှာ လူတိုင်း​သည် က​ေလး​သူငယ်များ​ကိုချစ်တတ်​ေသာ​ေြကာင့်​ပင်ြဖစ်သည်။

အရွယ်​ေရာက်လာ​ ေသာအခါ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် အစွမ်း​အစ​ေတွ​ေပါ်လာတဲ့​အခါ တနည်း​ေြပာရလျှင် ​ေအာင်ြမင်မှု​ေတွ ရှိလာတဲ့​အခါ လူတို့​ရဲ့​ မနာလိုစိတ်များ​မှာအလိုလို ထိုး​ထွက်လာတတ်သည်။ မနာလိုမှုရဲ့​ လက္ခဏာများ​မှာ တဖက်ကို ကျရှံုး​ေအာင် ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲ၊​ ဘယ်လို စိတ်အ​ေနှာက်အယှက်​ေပး​လိုက်ရမလဲဆိုသည့်​ စိတ်တို့​ြဖစ်​ေပါ်တတ်ပါသည်။

ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ ဘုရား​မြဖစ်ခင် ဘဝ ဘဝ​ေတွတုန်း​ကလည်း​ ​ေဒဝဒတ်ဟာ ဖျက်လို့​ဖျက်စီး​လုပ်ခဲ့​ဖူး​သည်။ ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ဘဝက​ေန ဘုရား​ြဖစ်သွား​တဲ့​ေနာက်မှာလည်း​ လိုက်ြပီး​ ဖျက်တဲ့​၊​ တား​တဲ့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် ဒါဟာ မနာလိုမှုလို့​ သတ်မှတ်လို့​ရပါသည်။

တစ်ချို့​က ​ေြပာြကသည် “ငါတို့​က​ေတာ့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ဘူး​ေဟ့​ လူကိုပဲ ​ေြကာက်တယ်” အဲ့​လို ​ေြပာသံြကား​တုန်း​က ဘာလို့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ပဲ လူကို

​ေြကာက်ရတာလည်း​ဟု စဉ်း​စား​မိသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​အထင် အနည်း​ဆံုး​ေတာ့​ သရဲကို ဘုရား​စာ​ေလး​ရွတ်လိုက်ရင် သရဲထွက်​ေြပး​နိုင်ပါ့​လိမ့်​မည်​ေပါ့​ လူကို​ေတာ့​ဘယ်လိုမှ လုပ်၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်ရဲ့​ အတွင်း​သဏ္ဍာန်တို့​သည် မြမင်နိုင်​ေသာ သရဲတို့​နှင့်​လည်း​ တူ၏။ အင်မတန်​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​သည်။ အြပင်ပိုင်း​မှာသာချိုသာ​ေန​ေသာ အြပံုး​ေလး​ေတွနဲ့​ “ထမင်း​စား​ြပီး​ြပီလား​” “​ေန​ေကာင်း​လား​” “အဆင်​ေြပလား​”စသည့်​ ​ေလာကွတ်စကား​ေတွ ​ေြပာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​တကယ်တမ်း​စိတ်​ေတွထဲ၌ “ဒီ​ေကာင် ငတ်ရင်​ေကာင်း​မယ်” “ဒီ​ေကာင် ​ေသရင်​ေအး​တာပဲ” “ဒီ​ေကာင်တခုခုြဖစ်မှာ​ေအး​မယ်”စသည့်​ စိတ်မျိုး​ မ​ေတွး​ေနဘူး​လို့​ေြပာ၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်အတွင်း​မှာ ဘယ်လို ​ေတွး​ေတာ မ​ေကာင်း​ြကံ​ေနသည်ကို ဘယ်သူမှအတတ်မသိနိုင်ပါ။

ယ​ေန့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် တစ်ကမ္ဘာလံုး​၌ အွန်လိုင်း​ေလာကတွင် လူတစ်ဦး​ တစ်​ေယာက်​ေြကာင့်​ ဒုက္ခ​ေရာက်​ေနြကသူများ​၊​ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်​ေသသွား​ြကသူများ​ မ​ေရတွက်နိုင်​ေလာက်​ေအာင် များ​ြပား​ေနြကသည်။ ြမန်မာြပည်အွန်လိုင်း​ေလာကမှာလည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်ရှိသည်။

ထိုသို့​ြဖစ်ရပ်များ​၏ အ​ေြခခံမှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ဟု ၉၉%သတ်မှတ်လို့​ရသည်။

မည်သူတစ်ဦး ​တစ်​ေယာက်မှ မသိလိုက်ရပဲ အွန်လိုင်း​မှာ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​အရတိုက်ခိုက်ခံရလို့​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်​ေသသွား​တဲ့​ လူ​ေတွ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင်ရှိ​ေနြပီလဲ​?


အွန်လိုင်း​မှာ တိုက်ခိုက်ခံရသည်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်သာ ကိစ္စ​ေတွ အရှက်ခွဲတာ​ေတွ စသည့်​လုပ်ရပ်များ​ေြကာင့်​ ရှက်လွန်း​ြပီး​ကိုယ့်​ကိုကိုယ်အဆံုး​စီရင်သွား​တာကို ဆိုလိုသည်။ တစ်ချို့​မှာ တိ်ုက်​ေပါ်မှ ခုန်ချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အခန်း​အလံုတွင် မီး​ဖိုြပီး​ မီး​ခိုး​ေငွကို ရှု၍ ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ေသွး​ေြကာြဖတ်​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ြကိုး​ဆွဲချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အဆိပ်​ေသာက်​ေသြကသည်။ အရှက်ရြက၍ နည်း​အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ သတ်​ေသြကသည်ကို ကမ္ဘာအနှံ့​တွင် ​ေတွ့​ြမင်နိုင်သည်။


ဝဋ်နဲ့​ပတ်သက်၍ ဥပမာြပရ​ေသာ်....
ေရှးအခါက သူြကွယ်မတစ်ဦးသည် အရွယ်ေရာက်လာေသာ သားအားသင့်ေလျာ်ေသာ အမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လပ်ထပ်ထိမ်းြမားေပးရာ ကာလအတန်ြကာသည့်တိုင် သားသမီးမထွန်းကားသြဖင့် အြခားအမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လက်ဆက်ေစြပန်သည်။ ပထမဇနီးက ဒုတိယဇနီးအား သားသမီးမထွန်းကားေစလိုသြဖင့် ပဋိသေန္ဓပျက်စီးေအာင် အြကိမ်ြကိမ်ြပုေလသည်။ မေသဆံုးမီ ဒုတိယဇနီးသည် ပထမဇနီးအား လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းခဲ့ရာ ေြကာင်မ ြဖစ်ေသာဘ၀၌ ပထမဇနီးသည်က ြကက်မ ြဖစ်၍ ေပါက်သမှျ ြကက်ကေလးများကို ေြကာင်က စားပစ်ေလသည်။ ြကက်က တစ်ဖန် လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းြပန်ရာ ကျားမြဖစ်လာ၍ ၎င်း၏ြငိုးဘက် သမင်မ ေမွးသမှျ သမင်များကို စားြပန်ေလ၏။ သမင်ကက တစ်ဖန် လက်စားေချရန် ဆုေတာင်းြပန်ရာ ေနာက်ဘ၀တွင် ဘီလူးမ ြဖစ်၍ ြငိုးဘက်မိန်းမ ေမွးသမှျ သားများကို လုယူစားြပန်သည်။

အထက်ပါ ဥပမာကို ြကည့်​ြခင်း​အား​ြဖင့်​ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ အရာများ​မှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ကို ​​ေတွ့​ြမင်နိုင်ြပီး​ မနာလိုစိတ်​ေြကာင့်​ ဝဋ်လည်တတ်သည်ကို ြပထား​သည်။

အချုပ်ဆိုရ ​ေသာ် လူ့​စိတ်သည် အင်မတန်​ေြကာက်မက်ဖွယ်​ေကာင်း​ေသာ အရာပင်ြဖစ်သည်။ လူတစ်ဖက်သား​ကို မနာလို၍ တိုက်ခိုက်ေသာ လူတို့​၏ရလဒ်မှာဝဋ်​ေြကွး​ဆို​ေသာ အရာသာ ရရှိသွား​ြကသည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ တစ်​ေန့​တစ်ချိန် ဝဋ်ြပန်လည်တတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ စကား​ပံုတစ်ခုရှိသည် “ဝဋ်မှာအြမဲ ငရဲမှာအပ” ။

ကိုးကား။ ခုဒ္ဒကနိကာသယ်၊ ဓမ္မပေဒ၊ ၁-ယမက၀ဂ်၊ ၄- ကာဠီယကိ္ခနိ၀တ္ထု။
ေြကာင်တစ်သက် ြကက်တစ်ြမံု

{​ေဇာင်း​}
30.3.2012, 11:31AM

မှတ်ချက်။ ။ စိတ်၏တစ်စိတ်တစ် ​ေဒသကိုသာ ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ြပီး​ သူသူငါငါ ကိုယ်ချင်း​စာတာထက် ငါချင်း​စာတတ်ြကဖို့​အတွက် အြမင်​ေလး​ေတွ၊​ ေတွ့​ြမင်ရတာ​ေလး​ေတွ၊​ ြဖစ်ခဲ့​ြကံုခဲ့​ဖူး​တာ​ေတွကို ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

Photo: Google
 

ပန်း​တို့​ပွင့်​တဲ့​ ဒီကဗျာ

သစ်ရွက်က​ေလး​ေတွ ​ေနွမှာ​ေြကွ
​ေလမှာ​ေဝတဲ့​ ပန်း​ပိ​ေတာက်

သစ္စာ​ေတွ အနား​သပ်မရ
အထပ်ထပ်ခါခါ ဖတ်မရတဲ့​
ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်

မင်း​အတွက် ရင်မှာရည်စူး​
ကဗျာဖူး​ေလး​ေတွ ပိ​ေတာက်နဲ့​အတူ
ပန်ဆင်​ေပး​ချင်ပါရဲ့​

အလကင်္ာမလှလို့​
​ေတာ်ဝင်ပန်း​ကိုမှ လှမ်း​ချင်သူ
နမ်း​မထိုက်လို့​ မပွင့်​တဲ့​ ရာသီ

​ေတာ်ပါြပီ​ေလ
​ေလနှင့်​အတူ ​ေမျှာလွှင့်​လို့​သွား​
​ေဟာ့​ဒီရင်မှာ ကဗျာပန်း​ေတွ ပွင့်​ေနြပီ ခင်......

{​ေဇာင်း​}
23.3.2012. 2:58PM
 

ပျက်စီးသွားတဲ့ အနာဂတ်အိမ်ေလး


မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် တနလင်္ာ​ေန့​နှင့်​ ​ေသာြကာ​ေန့​များ​အထိ သူမသည် အြဖူအစိမ်း​ ​ေကျာင်း​ဝတ်စံု​ေလး​ကို ဝတ်လို့​ ​ေကာင်​ေလး​ လာအြကိုကို ​ေစာင့်​ေနတတ်သည်။ အြမဲလိုလို သူမရဲ့​ အလှဟာ ရိုး​စင်း​ေနခဲ့​သည်။ သူမရဲ့​ လွယ်အိတ်​ေလး​ထဲတွင် ​ေကာင်​ေလး​ ​ေပး​ခဲ့​ဖူး​ေသာ သူမနှစ်သက်​ေသာ ခ​ေရဗူး​ေလး​ အြမဲလိုလို ပါ​ေနတတ်သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကျာင်း​သို့​ေရာက်​ေသာအခါ သူမ၏ သူငယ်ချင်း​များ​က ​ေကာင်​ေလး​ တို့​နှစ်​ေယာက်ကို အလွန်စ​ေနာက်ကျ၏။ သူမ၏ ​ေကျာင်း​ခန်း​ဝထိ လိုက်ပို့​အြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူ၏ စာသင်ခန်း​ရှိရာသို့​ သွား​သည်။ ည​ေန ​ေကျာင်း​ဆင်း​ချိန်၌လည်း​ သူမကို ြကို၍ အိမ်သို့​ ြပန်ပို့​တတ်​ေလသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဒီလိုနှင့်​ သူမနှင့်​ေကာင်​ေလး​ ​ေကျာင်း​တတ်ရင်း​ ရင်း​နှီး​ခဲ့​ြကသည်မှ (၁)နှစ်ခန့်​ေလာက်တွင် ချစ်သူအြဖစ်သို့​ ​ေရာက်သွား​ခဲ့​သည်။ သူမလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​ကို ချစ်၍ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမကို ချစ်ခဲ့​သည်။ နှစ်​ေယာက်စလံုး​ရဲ့​ ဘဝမှာ ြပည့်​စံုမှု​ေတွ မရှိြက​ေပမဲ့​ တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ နား​လည်ခဲ့​ြကသည်။ နား​လည်မှုနှင့်​အတူ နှစ်​ေယာက်အတူ ြဖူစင်စွာချစ်ခဲ့​ြက​ေလ​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေန့​ရက်များ​ဆီမှ လ​ေပါင်း​များ​စွာ မှတည် သူမနှင့်​ ​ေကာင်​ေလး​ ချစ်သူသက်တမ်း​ (၅)နှစ်​ေကျာ် (၆)နှစ်ထဲသို့​ ​ေရာက်လာခဲ့​ေလသည်။ တစ်​ေယာက်နှင့်​တစ်​ေယာက် အိမ်​ေထာင်ြပုကျဖို့​ရာ အရွယ်သို့​ ​ေရာက်​ေန​ေသာ်လည်း​ သူမ၏ရည်မှန်း​ချက် ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက် တို့​သည် အတူတည်​ေဆာက်မဲ့​ အိမ်​ေလး​ကို ဟန့်​တား​ေနသည်ဟု ယခုြမင်မိသည်။ နှစ်ဦး​နှစ်ဖက် ြပည့်​စံုမှုမရှိရင် ဘဝခရီး​လမ်း​ြကမ်း​တမ်း​တတ်တယ်ဆို​ေသာ အ​ေတွး​မျိုး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​မှာ ရှိ​ေနခဲ့​သည်​ေြကာင့်​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​က ​ေဝး​ခဲ့​ေလသလား​မသိခဲ့​............
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကာင်​ေလး​ သတင်း​ြကား​လိုက်မိသည်က သူမ အိမ်​ေထာင်ကျသွား​ေသာ သတင်း​ြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

"ငါ​ေလ မဂင်္လာမ​ေဆာင်ခင် ညက နင့်​ကို လိုက်ရှာမိတယ်။ ြပီး​ေတာ့​ ငိုလည်း​ငိုမိတယ် နင့်​ကို မ​ေတွ့​မှာ အရမ်း​ေြကာက်​ေနတာ၊​ ြပီး​ေတာ့​ နင့်​ကို ​ေတွ့​မှ ​ေတွ့​ပါ​ေလမလား​လို့​ေပါ့​"
အဲ့​ဒီစကား​မျိုး​ ြကား​လိုက်မိချိန်၌ စိတ်ထဲ အမည်မ​ေဖာ်ြပနိုင်​ေသာ ခံစား​မှုမျိုး​စံုတို့​က ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​သည်။ ဝမ်း​နည်း​မိသည်။ သူမှရဲ့​ ဝမ်း​နည်း​အသံြဖင့်​ေြပာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ သူမှရဲ့​ မျက်နှာ​ေလး​ကို ြကည့်​ြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​ ​ေနာင်တ ရ​ေနခဲ့​သည်ဟု ဝန်ခံမိသည်။

“နင့်​ကို ​ေတွ့​ရင် ငါတို့နှစ်ေယာက်အတူ တစ်​ေနရာရာကို ထွက်သွား​ဖို့​ ငါဆံုး​ြဖတ်ထား​ေပမဲ့​ တစ်ြမို့​လံုး​နှံ့​ေအာင် လိုက်ရှာ​ေပမဲ့​ နင်မရှိခဲ့​ဖူး​၊​ နင့်​ကိုမ​ေတွ့​ခဲ့​ဘူး​ဟာ.... ငါတို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ အလိုလို ပျက်စီး​သွား​ခဲ့​ြပီလို့​ ငါခံစား​မိတဲ့​ေနာက် မဂင်္လာ​ေဆာင်တဲ့​အထိ ငို​ေနမိတယ်....”
​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ပျက်စီး​သွား​တဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ဆီက မျက်ရည်စက်​ေတွနဲ့​စီး​ေမျှာလာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို ​ေြကကွဲစွာြဖင့်​ ဆက်ြကား​ေနရ​ေပမဲ့​ နား​ထဲမှာ ​ေဝဝါး​သွား​ခဲ့​သည်။ အဘယ့်​ေြကာင့်​ဆို​ေတာ့​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမလို စို့​နစ်​ေနခဲ့​၍သာ.....။

​ေကာင်မ​ေလး​ လိုက်ရှာ​ေသာ ညတွင် ​ေကာင်​ေလး​မှာ ထိုြမို့​တွင် မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ​ေကာင်မ​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ ရှာမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ​ေကာင်​ေလး​ခရီး​ထွက်​ေနသည်ကိုလည်း​ ​ေကာင်မ​ေလး​က မသိသလို၊​ ​ေကာင်မ​ေလး​ မဂင်္လာ​ေဆာင်ရမည်ဆိုတာကိုလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ မသိခဲ့​ပါ။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဟုတ်ပါသည်။
ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည်။ ​ေကာင်​ေလး​ အတွက် စွန့်​လွတ်ြပီး​မှ ရရှိလာ​ေသာ စကား​လံုး​ြဖစ်သလို သူမသည်လည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်။ မချစ်မနှစ်သက်​ေသာ သူနှင့်​ေနရသည်မှာ မည်သို့​ခံစား​ရသည်ကို သူမ မ​ေြပာလည်း​ပဲ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနနှင့်​ ခံစား​နား​လည်း​သိရှိခဲ့​ပါသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

သူမသည် ​ေကာင်​ေလး​အတွက် လွန်စွာ ရိုး​သား​ြဖူစင်​ေသာ၊​ နား​လည်မှုအြပည့်​ရှိ​ေသာ ​ေကာင်မ​ေလး​တစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ်.... ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​၊​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်ြက​ေသာ အရာတို့​သည် သူနှင့်​သူမ တို့​၏ ဇာတ်လမ်း​တစ်ပုဒ်အတွက် စာကိုး​ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

{​ေဇာင်း​}
3.11.2012| 12:10PM


မှတ်ချက်။ ။ မည်သူ့​ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုများ​ရှိခဲ့​ပါက စာ​ေရး​သူ၏ စိတ်ကူး​ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ​ေပး​ေစလိုပါသည်။
 

ကေလးပံုရိပ်

က ကေလးငယ် ချစ်စဖွယ်
ခ ခေရကံုး မေလးြပံုး

ဂ ဂဏန်းသင် ြပံုးရွှင်ရွှင်
င ငချိတ်ေပါင်း စားလို့ေကာင်း

..
....
...
..
...
.
.... .. . .
အ အမိေြမ တို့တိုင်းြပည် ငါတို့ချစ်တဲ့ေြမ

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

တစ်ဖက်အိမ်က ကေလးေလးရဲ့ စာအန်သံေတွ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ နားထဲသို့ ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။ ရင်ထဲမှာ လွမ်းမိ၊ တမ်းတမိ၊ ေဆွးမိ ြပန်လိုချင်မိ။ သို့ေသာ်လည်း ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အသက်အရွယ်မှာ

အဲ့ဒီဘဝမျိုးကို ြပန်သွားဖို့မြဖစ်နိုင်ေတာ့တဲ့ အေြခအေနပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖိုးလမင်းဆီက ေမေမ ေတာင်းေကျွးခဲ့ဘူးတဲ့ ေရွှလင်ပန်းထဲက ထမင်းဆီဆမ်းကို သတိရမိြပန်ရဲ့။ အပူပင်ကင်းမဲ့ေသာ

ကေလးေလးတို့ရဲ့ဘဝမှာ စားမယ် ေဆာ့မယ် အိပ်မယ် အလုပ်သံုးမျိုးသာရှိြက၏။ သူတို့ေလးေတွရဲ့ အားသာချက်မှာ လိုတာမရရင် ငိုြပီးေတာင်းပိုင်ခွင့်ရှိြကေလရဲ့....။

ေကျာင်းလွယ်အိတ်ေလးေတွ ကိုယ်စီလွယ်ြပီးေကျာင်းတက်ေနြကေသာ ကေလးငယ်ေလးေတွကို အားကျလိုက်ပါဘိ။ တကယ်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွဟာ အဲ့ဒီဘဝမျိုးကို အရင်ဆံုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဆိုေသာ်လည်း

မည်သူကမှ ေကျာင်းသားဘဝကို မြငီးေငွ့တတ်ြက။ ြပန်ရပိုင်ခွင့်ရှိြကရင်ြဖင့် သူသူငါငါ လိုချင်မိမှာမလွဲပါ။

တစ်ချိန်တုန်းက ကေလးေလးေတွြဖစ်ေသာ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ခုချိန်မှာေတာ့ မိဘ၊ ဦးေလး၊ အေဒါ်စသည့် ေနရာကေန သူတို့ရဲ့အေပျာ်ေတွကိုပဲ ထိုင်ြကည့်ေနရေတာ့မည် မဟုတ်ပါလား.....

{ေဇာင်း}
1:23 PM
8.01.2012
မှတ်ချက်။ ။ ဟိုဟိုဒီဒီေတွးမိလို့ တမ်းတကာ ေရးမိပါသည်။
 

မိုးေရထဲက ဆရာမေလး


ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ေလးနဲ့ လှေသွးြကွယ်
၀ဿန်မိုးေရစက်ေအာက်က လှပေန သူ့ပံုရိပ်
ထီးေလးမပါ မခို့တရို့ေလးနဲ့
ေကျာင်းကအြပန် ဘတ်စကားကို သူေစာင့်

အေဝးတစ်ေနရာက ရင်ခုန်သံ
ဆရာမေလး ြကားပါ့ေလမလား

ဒီမိုးစက်ေတွကို ကာကွယ်ကာေပးဖို့
ထီးေလးတစ်လက် ကိုယ်ယူကာ လာခဲ့ပါ့မယ်

အေဝးတစ်ေနရာကို ေရှာင်ကာမသွားပါနဲ့လား
ရန်သူမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ့
ရင်ခုန်ဖက်လူ.....

{ေဇာင်း}
10:41 AM
8.01.2012