​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ....


ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ လူ​ေတွ ငို​ေနြကတယ်
အိပ်ယာထဲက ပုကျိတစ်​ေကာင်
ြကံုး​ဝါး​လို့​ ​ေအာ်​ေနတယ်
​ေြမြပင်ဟာ ကွဲအက်လို့​
လှိုင်း​တံပိုး​ေတွ ဝုန်း​ဒိုင်း​ြကဲကုန်တဲ့​ေနာက်
ကျန်ခဲ့​တဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွဟာ
​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ....

{ကို​ေဇာင်း​}
13.12.2013 12:47AM

ႈImage: google
 

အ​ေမ့​အတွက် ​ေမွး​ေန့​လက်​ေဆာင်

ကျွန်​ေတာ့်​ အ​ေမ​ေမွး​ေန့​အြဖစ် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်​ေန့​က ကျ​ေရာက်ခဲ့​ပါတယ်။ ြပီး​ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​က ​ေမွး​ေန့​ေတွကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ရယ်လို့​ အမှန်ဝန်ခံရရင် ဘာမှ မလုပ်​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​သလို ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ေမွး​ေန့​ကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ မလုပ်ြဖစ်ခဲ့​ပါ။ ညီ၊​ ညီမ၊​ တူ၊​ တူမ​ေလး​ေတွရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ကို​ေတာ့​ လုပ်​ေပး​ခဲ့​ြဖစ်ပါတယ်။ 


ဒီနှစ် ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေမရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​မှာ ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ေလး​လည်း​ြဖစ်​ေအာင်လို့​ တစ်ခုခု​ေပး​ချင်ခဲ့​ေပမဲ့​ ကိတ်မုန့်​ပဲ ခွဲ​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့​ ​ေငွမ​ေလာက်မှာ စိုး​ရိမ်လို့​ ခဏ​ေစာင့်​ြပီး​ ဒီ​ေန့​ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်​ေန့​မှာ အ​ေမ့​အတွက် ပန်စရာ ​ေရွှနား​ကပ်တစ်ရံ လက်​ေဆာင်အြဖစ် ဝယ်ြပီး​ ကန်​ေတာ့​ ြဖစ်ပါတယ်။

ကန်​ေတာ့​ြပီး​မှ သိလိုက်ရတာက​ေတာ့​ အ​ေမက နား​ကပ်လိုချင်​ေနတာ ြကာ​ေနြပီ၊​ ခုမှပဲ လိုအပ်ဆန္ဒြပည့်​ေတာ့​တယ်လို့​ အစ်မ​ေြပာြပမှပဲ သိရပါတယ်။ တကယ်ကို ဝမ်း​သာပီတိြဖစ်မိတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မြဖစ်စ​ေလာက် အတိအကျမရှိ ဝင်​ေငွ​ေလး​နဲ့​ အ​ေမ့​ကို လက်​ေဆာင်​ေပး​နိုင်ခဲ့​လို့​ ရင်ထဲ ဝမ်း​ေြမာက်မိတယ်။

အ​ေမဟာ ဓနုတိုင်း​ရင်း​သူြဖစ်ြပီး​ သူတစ်ပါး​အ​ေပါ် အား​နာတတ်၊​ သနား​တတ်သလို သား​သမီး​များ​အ​ေပါ်လည်း​ အနွံအနာခံဆံုး​နဲ့​ ညှာတာဆံုး​ မိခင်​ေကာင်း​တစ်​ေယာက်ပါ။ အ​ေမ့​ကို ကျွန်​ေတာ် ​ေန့​တိုင်း​ "အ​ေမ ​ေဈး​ဖိုး​ ရှိ​ေသး​လား​"လို့​ ​ေမး​တိုင်း​ ရပါတယ်၊​ ရှိ​ေသး​တယ်လို့​ ​ေြပာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်​ေလမှာ မရှိလည်း​ ရှိတယ်လို့​ ​ေြပာတတ်တယ်။ ဒီလို ​ေြပာတာကလည်း​ သူ့​သား​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ မ​ေြပမလည်ြဖစ်​ေနတဲ့​ အချိန်မှာ ​ေဈး​ဖိုး​ေတာင်း​ရင် စိတ်အ​ေနှာက်အယှက်ြဖစ်မှာ ဆိုး​တဲ့​ သ​ေဘာပါတူပါရဲ့​။ မိသား​စုအတွက် တစ်​ေထာင့်​တစ်​ေနရာက ြဖည့်​စွမ်း​ေပး​ေနရလို့​ ကျွန်​ေတာ် ပီတိြဖစ်မိပါတယ်။ 

ကျွန်​ေတာ် ဒီလို​ေရး​လို့​ ​ေတာ်လိုက်တဲ့​ သား​ ဘာညာ ဆိုြပီး​ အ​ေြပာခံချင်လို့​မဟုတ်ပါ၊​ မိတ်​ေဆွတို့​လည်း​ ပီတိကို မျှ​ေဝခံစား​နိုင်​ေအာင်အတွက် မျှ​ေဝလိုက်ြခင်း​ပါ။

{ကို​ေဇာင်း​}
3Dec2013
 

ေဆးဖက်၀င်တဲ့လ တန်ေဆာင်မုန်းည

၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်​ေန့​ဟာ တန်​ေဆာင်မုန်း​လြပည့်​ေန့​ ြဖစ်သလို၊​ ြမန်မာ့​ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရဲ့​ သူခိုး​ြကီး​ ငတက်ြပား​ရဲ့​ ​ေန့​လည်း​ ြဖစ်သတဲ့​။ တစ်ခု က​ေတာ့​ ​ေဆး​ဖက်ဝင်တဲ့​လ တန်​ေဆာင်မုန်း​ညလို့​လည်း​ သတ်မှတ်​ေလရဲ့​...။

ထိုနည်း​၎င်းပဲ ထိုင်း​နိုင်ငံ ထိုင်း​လူမျိုး​တို့​ရဲ့​ ရိုး​ရာထံုး​စံတစ်ခုြဖစ်တဲ့​ ြကာပန်း​မီး​ေမျှာ ဆု​ေတာင်း​ပွဲ​ေတာ်လို့​ ​ေခါ်ဆိုရတဲ့​ လွိုင်ကထံုး​ ပွဲ​ေတာ်လည်း​ ြဖစ်​ေနသတဲ့​...။


ခု ကျွန်​ေတာ်ရိုက်ထား​တဲ့​ ပံုထဲက ြမင်ကွင်း​က​ေတာ့​ ြမန်မာ - ထိုင်း​ - ​ေလာ သံုး​နိုင်ငံ ထိစပ်​ေနတဲ့​ ြတိဂံ​ေဒသပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒီ ​ေဒသ​ေလး​မှာ လွိုင်ကထံုး​ပွဲ​ေတာ် ြပုလုပ်တိုင်း​ လူစည်ကား​ြပီး​ ြမစ်လယ်ထဲက သ​ေဘင်္ာအ​ေသး​စား​ေလး​ေပါ်မှာ အ​ေပျာ် စား​ေသာက်ြက၊​ မီး​ေမျှာြက၊​ မီး​ပံုး​လွှတ်ြကနဲ့​ အဲ့​ဒီ
အချိန်​ေလး​ဟာ စိတ်ထဲ ​ေပျာ်စရာတစ်ခုအြဖစ် ကိန်း​ေအာင်း​ေနခဲ့​ပါတယ်။
ကို​ေဇာင်း​
18Nov2013


 

အတ္တဆန်တဲ့​ မာန

လူ​ေတွမှာ အ​ေြကာင်း​အရာ ကိစ္စရပ်​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​အ​ေပါ်မှာ အတ္တ သို့​မဟုတ် မာန​ေတွ လွန်ကဲတတ်တာကို ​ေတွ့​ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း​ အတ္တလား​ မာနလား​ မသိတဲ့​ အရာတခုခု​ေတာ့​ ရှိ​ေနတယ်လို့​ သံုး​သပ်မိပါတယ်။

ငါစွဲ​ေနရင် အတ္တ၊​ မထင်မဲ့​ြမင်​ေနရင် မာန တဲ့​ ဘယ်လို အမျိုး​အစား​မှာ ကျွန်​ေတာ် ရပ်တည်​ေနလည်း​ဆိုတာ​ေတာ့​ ​ေဝခွဲမရပါ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ အဲ့​ဒီအချက် နှစ်ချက်လံုး​ဟာ မ​ေကာင်း​တဲ့​ ​ေဝါဟာရ​ေတွလို့​ ကျွန်​ေတာ် ြမင်မိပါတယ်။

ရာထူး​၊​ အာဏာ၊​ ငါ့​အ​ေရး​၊​ ငါပိုင်တာစသည်ြဖင့်​ ပိုင်ဆိုင်တာ​ေတွကို အစွဲြပုြပီး​ စဉ်း​စား​ ​ေတွး​ေခါ်ြကည့်​တဲ့​အခါမှာ ထင်ထင်ရှား​ရှား​ြကီး​ ဘွား​ကနဲ ​ေပါ်လာတာက​ေတာ့​ အတ္တ ဆိုတဲ့​ အစုအ​ေဝး​ပါ၊​ အလွယ်ဆံုး​ေြပာရရင်​ေတာ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​ ဆန်တယ်လို့​ အများ​က သံုး​သပ်ြကပါတယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ အစွန်း​ေရာက်​ေနတာကိုလည်း​ အတ္တဆန်လွန်း​တယ်လို့​ သံုး​သပ်ြကပါတယ်။

တစ်ချို့​က မရှိမာန၊​ တစ်ချို့​ တလွဲမာန၊​ မာန​ေတွ အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ တန်ဆာဆင်ထား​တဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ အဲ့​ဒီ မာနဟာ အတ္တဆန်တဲ့​ မာနြဖစ်သွား​တတ်ပါတယ်။ အတ္တဆန်တဲ့​ မာနြဖစ်သွား​ရင်​ေတာ့​ ကျန်သူ​ေတွမှာ စိတ်မချမ်း​မသာြဖစ်​ေစတတ်သလို ​ေဝခွဲမရ​ေလာက်​ေအာင် တလွဲ​ေတွနဲ့​ သံုး​သပ်ြကလိမ့်​မှာ မလွဲပါ။

တစ်ခါတုန်း​က မိတ်​ေဆွတစ်​ေယာက်ရှိခဲ့​ဖူး​ပါတယ်။ သူဟာ ​ေခတ်စကား​အရ ​ေြပာရရင် စာ​ေပ​ေလ့​လာမှု​ေတွ လွန်ကဲလို့​လား​၊​ ဘာသာ​ေရး​ စာ​ေပလွန်ကဲလွန်း​လို့​လား​၊​ တစ်လမ်း​တည်း​ကိုပဲ ​ေရွး​ချယ်​ေလ့​လာလို့​လား​ မ​ေြပာတတ်ပါ။ သူ့​မှာ လွန်ကဲ့​တဲ့​ အ​ေတွး​အ​ေခါ်​ေတွကို ​ေတွ့​ရပါတယ်။

သူဟာ ​ေကာင်း​ေစချင်တဲ့​ စိတ်ဓါတ်အြပည့်​နဲ့​ ​ေြပာဆို​ေပမဲ့​ ြမန်မာ့​ေရှး​စကား​အရ "အ​ေြပာမ​ေတာ်​ေတာ့​ ဆဲသလို၊​ အြပမ​ေတာ်​ေတာ့​ ရိုင်း​သလို" ဆိုသလို​ေပါ့​ ​ေြပာဆိုလိုက်တိုင်း​မှာ လူတိုင်း​နဲ့​ အံဝင်ဂွင်ကျမှု မရှိတာကို ​ေတွ့​ရပါတယ်။ အဲ့​လို​ေတွ တခါလည်း​မဟုတ် နှစ်ခါလည်း​မဟုတ်လာ​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​ စိတ်အတွင်း​သဏ္ဍာန်မှာ အတ္တနဲ့​မာန​ေတွဟာ အလိုလို ြပည့်​နှက်လာြပီး​ အတ္တဆန်တဲ့​မာန​ေတွနဲ့​ တသီး​တြခား​မှာ ​ေန​ေနပါ​ေတာ့​တယ်။

ဆိုလိုတဲ့​ အဓိပ္ပါယ်က​ေတာ့​ လူ​ေတွနဲ့​ အံဝင်ဂွင်ကျ​ေအာင် ​ေနဖို့​ဆိုတာ အင်မတိ အင်မတန်ကို ခက်ခဲလှပါတယ်။ အ​ေနမ​ေတာ် အစား​မ​ေတာ်​ေတာ့​ လူ​ေတွရဲ့​ အစွန်း​ကို ​ေရာက်သွား​ြပီး​ အလိုလို အတ္တဆန်တဲ့​မာန​ေတွကို ရရှိသွား​ြပန်တယ်။

အဲ့​လို အတ္တဆန်တဲ့​ မာနမျိုး​ စာဖတ်သူ မှာ​ေရာ ရှိ​ေနမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊​ အတ္တဆန်တဲ့​ မာနရှိ​ေနလား​ မရှိဘူး​လား​ဆိုတာကို ဘယ်လို ဆန်း​စစ်မလဲ၊​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ ဒီအ​ေတွး​အြမင် စာစုနဲ့​ပဲ ကိုယ့်​ကိုယ်ကိုယ် ြပန်ဆန်း​စစ်လိုက်ပါ​ေတာ့​တယ်။

{ကို​ေဇာင်း​}
၂၀.၇.၂၀၁၃၊​ 
ည​ေန ၆နာရီ ၃၄မိနစ်