Posts

Showing posts from 2008

​ေပျာ်စရာ မိသား​စုဘဝ

​ ေဆာင်း​တွင်း​ေရာက်ြပီဆိုရင် ​ေနွး​ေထွး​မှုကို ယူရဖို့​ ဂံုနီအိတ်အ​ေဟာင်း​ေတွကို ရှာဝယ်ြပီး​ ​ေစာင်အြဖစ် အသံုး​ြပုခဲ့​ရတုန်း​က မိသား​စုရဲ့​ ြပဿနာက စား​ဝတ်​ေန​ေရး​တစ်ခုပါပဲ အဲ့​ဒီလို​ေလး​ေတွ အဆင်​ေြပ​ေစဖို့​ အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ မနက်မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် သား​သမီး​ေတွကို စိတ်မချ​ေသာ်လည်း​ မြဖစ်မ​ေန အိမ်မှာထား​ခဲ့​ကာ ဝမ်း​စာ​ေရး​အတွက် တစ်​ေန့​တာြပီး​တစ်​ေန့​ ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ရတယ် မုန်တိုင်း​တစ်ခုလိုပါပဲ ဘဝက ြပင်း​ထန်ခဲ့​တယ်.. ဘဝရဲ့​ တစ်​ေန့​တာ မှာ ပင်ပန်း​မှု့​ေတွကို​ေြဖ​ေဖျာက်​ေစဖို့​ အလုပ်က​ေန အိမ်ကို အြပန်မှာ အရက်က​ေလး​ တစ်ြမြမနဲ့​ ​ေသာက်လာကာ မူး​ရင်ဆဲဆိုမှု​ေတွ လိုအပ်တာထက်ပိုခဲ့​တာ​ေတွကို ရင်ဆိုင်ခဲ့​ရတာ အ​ေဖ့​ရဲ့​ မူး​ခဲ့​ချိန်တုန်း​က မိသား​တစ်စုလံုး​ပါပဲ…။ အ​ေဖ့​ကို အြပစ်​ေြပာ​ေနတာ​ေတာ့​ ဟုတ်ပါဘူး​….အ​ေဖအရက်​ေသာက်တယ် ဆိုတာအ​ေဖအလုပ်လုပ်ရတဲ့​ အလုပ်က ​ေရတွင်း​တူး​ရတဲ့​အလုပ်​ေလ… သူများ​ေတွလို့​ အဝစီတွင်း​တို့​ ​ေြမြကီး​ကို တူး​ရတဲ့​ ​ေရတွင်း​လို့​မဟုတ်ပါဘူး​….။ ခက်ခဲမာ​ေြကာလှတဲ့​ ​ေကျာက်​ေရတွင်း​ကို တူး​ရတဲ့​အလုပ်​ေပါ့​…။ ဒီြကား​ထဲ အဆင်​ေြပရင်​ေြပသလို ဘ​ေလာက်အုတ်ရိုက်ဆိုလဲ အ​ေဖရိုက်ခဲ့​တယ် ကျ​ေနာ်တ…

အ​ေမ

Image
အ​ေမ့​ရင်ကိုနှုတ်ဆက် ခံစား​ချက်မဲ့​တဲ့​ ဒီနိုင်ငံမှာ ပညာရှာရင်း​ကျွန်ခံ သား​တို့​ဘဝကို ြမုပ်နှံခဲ့​ြပီ...အ​ေမ
ပူြပင်း​လှတဲ့​ ​ေနွလွင်ြပင်​ေအာက် အထီး​ကျန်ဆိုတဲ့​ သူငယ်ချင်း​နဲ့​ အ​ေမ့​ကိုလွမ်း​လို့​ မျက်ရည်ကျရင်း​
သား​စိတ်​ေပျာ့​တယ် ဆိုမလား​....အ​ေမ အ​ေမ​ေရ ​ေပျာ်တဲ့​သူလည်း​ ​ေပျာ်ြကလိမ့်​မယ် ​ေလး​လပိုင်း​ရဲ့​ အလယ်ရက်မှာ နှုတ်ခမ်း​အြပံုး​ နှလံုး​သား​မျက်ရည်နဲ့​ အ​ေပျာ်တစ်ခုကို ဖန်ဆင်း​ခဲ့​ရတယ် အ​ေမ မီး​ခဲများ​ နီရဲမယ့်​ေန့​အထိ ဆား​မပါတဲ့​ ဟင်း​တစ်ခွက်ကို ​ေလး​နှစ်ြပည့်​ေအာင် သည်း​ခံြပီး​ရင် အ​ေမရယ် အ​ေမ့​လက်ရာ ဟင်း​တစ်ခွက်ကို ငတ်ငတ်ြပတ်ြပတ် စား​ေသာက်ချင်ပါရဲ့​ ~~~ကိုြကီး​~~~ ​ေခတ္တ - စကင်္ာပူ ( အ​ေမကိုချစ်​ေသာ သူတိုင်း​ခံစား​နား​လည် နိုင်ပါ​ေစ။ ) ဝန်ခံချက် ။ ။ အ​ေမ ဆိုတဲ့​ဒီကဗျာ​ေလး​ဟာ လွန်ခဲ့​တဲ့​ငါး​နှစ်​ေလာက်က ကျွန်​ေတာ့်​ သူငယ်ချင်း​တစ်​ေယာက် ​ေရး​ထား​တာပါ။ (​ေနြခည်မင်း​သစ်) ဆိုတဲ့​က​ေလာင်အမည်နဲ့​ မဂ္ဂဇင်း​တစ်ခုမှာ ​ေဖာ်ြပခဲ့​ဘူး​ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း​အမည် ကို​ေတာ့​ မမှတ်မိ​ေတာ့​ပါ။ နိုင်ငံရပ်ြခား​မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင် ​ေနြကတဲ့​သူတိုင်း​ မည်သူမဆို ြကံု​ေတွ့​ရင်ဆိုင်ရတဲ့​ အ​ေြခအ​ေန​ေတွကို အမှန်တကယ်် ​ေရး​ဖွဲ့​ထာ…

နိုး​စက်

Image
မနက်မိုး​လင်း​အထိ အိပ်ပုပ်ြကီး​တတ်တဲ့​ ငါ့​အတွက်မင်း​က နိုး​စက်် ​ေလး​ေပါ့​…..

ဖုန်း​ထဲက မင်း​ရဲ့​သံ​ေလး​ြကား​မှ
အိပ်ယာထဲက ထတတ်တဲ့​ငါ
အခု​ေတာ့​ နိုး​စက်​ေလး​
ဘယ်​ေပျာက်​ေနြပီလဲ
မနက်မိုး​လင်း​တိုင်း​
မင်း​ရဲ့​အသံ​ေလး​ကို
ငါတမ်း​တ​ေနမိတယ်

နား​လည်မှု့​ေတွနဲ့​အတူ
ြပန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်
ြပန်လာပါကွယ် နိုး​စက်​ေလး​ရယ်….


သံ​ေယာဇဉ်

Image
ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝ
အစဉ်ထာဝရ
တွယ်ရစ်ခဲ့​ေသာ သံ​ေယာဇဉ်။

အစွဲအလမ်း​ြကီး​စွာ
ချစ်တတ်သူ၏
ြဖစ်တည်ခဲ့​ေသာ သံ​ေယာဇဉ်။

ပဋိပက္ခအြကား​
လွင့်​ြပယ်မသွား​
တည်ြမဲခဲ့​ေသာ သံ​ေယာဇဉ်။
ဤနွယ်ပင်ြကိုး​
အမျှင်တန်း​ကို
ရှင်ခန်း​မည်သူ ြဖတ်မည်နည်း​။ ။ ။ ။

~~~ကိုြကီး​~~~
​ေခတ္တ - စကင်္ာပူ

ဒီကဗျာ​ေလး​ကို စကင်္ာပူ​ေရာက် ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ အကိုြကီး​မှ ​ေပး​ပို့​ေသာ ကဗျာြဖစ်ပါသည် အား​ေပး​ပါအံုး​ခင်ဗျာသံ​ေယာဇဉ် ြကိုး​ဝိုင်း​

Image
အချစ်ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​ထက် ပိုတန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ စကား​လံုး​တစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ သံ​ေယာဇဉ် ​ေပါ့​…။ အချစ်ဆိုတာ ​ေရ​ေနွး​ပူလိုပါပဲ သံုး​တတ်ရင် အမျိုး​မျိုး​သံုး​လို့​ရတယ် မသံုး​တတ်ရင်​ေတာ့​ အပူ​ေလာင်ြပီ သာမှတ်..။ ချစ်ြပီး​ရင် အမုန်း​ဆိုတာ လာစြမဲပါပဲ။ သံ​ေယာဇဉ်ဆိုတာက​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်ကို ​ေအး​ြမတဲ့​ ​ေတာင်ကျ​ေရလိုပါ….။ အ​ေရာင်​ေတွမပါတဲ့​ ခင်မင်ြခင်း​ေတွမှာ အြကီး​မား​ဆံုး​က သံ​ေယာဇဉ်​ေပါ့​…။ သံ​ေယာဇဉ်ြကီး​မား​လွန်း​လို့​ အ​ေဖ နဲ့​ အ​ေမ အစ်ကို​ေတွ အစ်မ​ေတွ ညီ​ေလး​ေတွ ညီမ​ေလး​ေတွ သူငယ်ချင်း​ေတွ နဲ့​ မခွဲြခင်ဘူး​…။ ငါ​ေသသွား​ရင် သူတို့​ဘယ်လို​ေနမလဲ၊​ ဒုက္ခ​ေရာက်သွား​ြကမှာလား​၊​ စား​ဝတ်​ေနထိုင်​ေရး​အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ြကမလဲ.. အဲ့​ဒီလို အ​ေတွး​ေတွ နစ်မွန်း​ေနရင်း​ ငါမရှိရင်ဘယ်လို​ေနမလဲ ငါ​ေသသွား​ခဲ့​ရင် ငါ​ေသသွား​ခဲ့​ရင်….. အ​ေတွး​ေတွက အိပ်ပျက်ည​ေတွမှာ မက်ခဲ့​ရတဲ့​ ​ေချာက်ချား​အိပ်မက်​ေတွလိုပါပဲ… ဒါ​ေတွက ြကီး​မား​တဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်​ေတွ​ေြကာင့်​ပါ..။ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို လွတ်လပ်မှု​ေတွကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့​တဲ့​ေနာက် ​ေအး​ြမလှတဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်ြကီး​ထဲမှာ အ​ေြခချ​ေနထိုင်လာခဲ့​ရာ ငယ်စဉ်ကလို ​ေပျာ်စရာ​ေတွ​ေကာင်း​လာသလ…

အြပစ်မယူရက်ပါ

Image

မင်း​ခ​ေယာကင်္ျား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်

Image
တစ်ချိန်တုန်း​က​ေတာ့​ ငါဟာဘုရင်​ေပါ့​… အရာရာတိုင်း​ကို စိုး​မိုး​နိုင်တယ်… အခု​ေတာ့​ အလိုရှိတိုင်း​ အသံုး​ချဖို့​ သခင်မအပါး​ခစား​ေနရတဲ့​ အမူ​ေတာ်ထမ်း​ မင်း​ခ​ေယာကင်္ျား​အြဖစ်သို့​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ရတယ်..။ သခင်မအလိုကျ ငိုြပဆို ငိုြပခဲ့​ရတယ်..။ ရယ်ြပဆိုလည်း​ရယ်ြပခဲ့​ရတယ်..။ အရာရာတိုင်း​မှာ သခင်မအလိုကျပါ..။ သခင်မရဲ့​ မျက်နှာ​ေတာ်က အ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​အြပံုး​ေလး​ေတွ ​ေပျာက်ပျက်သွား​မှာ​ေတာ့​ စိုး​ရိပ်မိတယ်…. နဂါး​မျက်​ေစာင်း​ကို ပိုင်ဆိုင်ထား​တဲ့​ သခင်မရဲ့​ အြကည့်​ကို ရင်မဆိုင်ဝံ့​ပါဘူး​…။ ​ေပျာ်ရွှင်မှုဆိုတဲ့​ အရာ​ေတွကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​မ​ေပး​ချင်လည်း​ေနပါ..။ စစ်မှန်​ေသာ ကျွန်​ေတာ်မျိုး​၏ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အိမ်မက်​ေတွကို သခင်မရဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အတု​ေတွနဲ့​ မဖျက်ဆီး​ပါနဲ့​လား​…။တစ်ကယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ်မျိုး​က အရှင်သခင်မရဲ့​ မင်း​ခ​ေယာကင်္ျား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်ပါ……
{ZaunG}

ရက်စက်​ေသာ နှင်း​ (​ေဆာင်း​)

Image
ဒီဇင်ညများ​ရဲ့​ ဘုရား​ေကျာင်း​က ခရစ္စမတ် သီချင်း​တိုက်သံ​ေတွကို ြကား​ေယာင်မိတိုင်း​ အလွမ်း​ကိုယ်စီနဲ့​ လွမ်း​ေနြကရမှာ ​ေဝး​ကွာသူတို့​ရဲ့​ သဘာဝပါပဲ​ေလ……။ ဒီလို အချိန်မျိုး​ေတွ​ေပါ့​…။ သူနဲ့​အတူ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်….။ အခု​ေတာ့​ ဒီလိုအချိန်မျိုး​ေတွမှာ တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​ေနရတယ်​ေလ…။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို ​ေပး​သွား​ရစ်ခဲ့​ြပီး​မှ အခု​ေတာ့​ တစ်ြခား​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ရင်ခွင်ထဲမှာ သူ​ေနွး​ေထွး​စွာ ​ေပျာ်ြမူး​ေန​ေလရဲ့​…ရက်စက်လိုက်တဲ့​ ကံြကမ္မာ လွှင်​ေမျှာခဲ့​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​….။ တစ်စစီြပန့်​ကျဲခဲ့​တဲ့​ သဲမှုန်​ေတွလို ငါဟာ တန်ဖိုး​မဲ့​ခဲ့​ရ​ေလြပီ….။ ထား​ခဲ့​ပါ​ေတာ့​ေလ…. ရက်စက်​ေသာ နှင်း​စက်များ​ေအာက်မှာ ငါဟာ က​ေဝတစ်​ေကာင်လို အသက်မဲ့​ေနဆဲ​ေပါ့​…။ အလွမ်း​ေတွကို နိုး​ဆွ​ေပး​တဲ့​ ဒီဇင်ဘာညတိုင်း​မှာ​ေတာ့​ လွမ်း​လို့​ကျတဲ့​မျက်ရည်​ေတွက နှင်း​မှုန့်​ေလး​ေတွအတိုင်း​သာ…….

{ZaunG}

​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်

Image
​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​......

အလွမ်း​ဓါတ်ခံရှိတဲ့​သူမို့​လား​မသိ အ​ေဆွး​သီချင်း​ေတွဆို ​ေတာ်​ေတာ်ြကိုက်တယ်ဗျာ...... အခုလည်း​ ကျ​ေနာ်ြကိုက်တဲ့​ သီချင်း​ထဲက ​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက် ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ကို ​ေဝမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... နား​ဆင်ခံစား​ြကည့်​ပါ လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း​ ကူး​ယူလိုရပါတယ်..။

ဆို.... Black Hole (အစိုင်း​)ကူး​ယူရန်ဟိုအရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ဒီအချိန်ဆို

ဂစ်တာသံ​ေလး​များ​ေပး​လိုက်တိုင်း​

အြကင်နာဆံုး​သူရယ် ြပူတင်း​ေပါက်..မှာ

ကိုယ်ထင်ြပတဲ့​ ချစ်သူ​ေလး​

ဂစ်တာ​ေလး​နဲ့​ေဆွး​ြပီး​အခု​ေတာ့​

ကိုယ်​ေယာင်​ေဖျာက်ခဲ့​ ချစ်အရိပ်​ေလး​

​ေမျှာ်ကာြကည့်​ကာရင်ထဲ ​ေဆွး​စရာ

​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်​ေလး​ပဲ ​ေပါ့​​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​ဟာ….

ဂစ်တာသီး​သံများ​ြကား​ရင်

ကိုယ်ထင်ြပကာနား​ဆင်အံုး​

အြပာ​ေရာင် မီး​က​ေလး​ကို ထွန်း​လို့​

တံခါး​ေလး​ဖွင့်​လို့​ြကည့်​လိုက်အံုး​

အ​ေမျှာ်လင့်​ဆံုး​သူ​ေလး​ ​ေဝး​ရင်

ဒီ​ေဝဒနာြပူတင်​ေပါက်​ေလး​ပဲ​ေပါ့​ဂစ်တာ​ေတး​သွား​များ​ဟာ အချစ်အတွက်

သီဆိုက ဆက်သခဲ့​သူမို့​….

ြပန်လည်​ေပး​အပ်ခဲ့​ေသာအ​ေြကာင်း​အရာ

ဒ…

​ေြကွချိန်မတန်​ေသာ ြကယ်များ​

Image
ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က ြကယ်​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ အား​ကျ သ​ေဘာကျခဲ့​တယ်...။ လမင်း​ြကီး​ကို ​ေတာက်ပ​ေအာင် အ​ေဖာ်ရ​ေအာင် တစ်ခါတစ်​ေလ လမင်း​ြကီး​မရှိတဲ့​ အချိန်​ေတွမှာဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက လမင်း​ြကီး​ကိုယ်စား​ ထွက်ထွက်လာြကတယ်..။ လှလိုက်တာ သူတို့​ရဲ့​ ဂုဏ်​ေရာင်​ေတွ စွမ်း​အား​ေတွ​ေပါ့​...။ ဒီလိုြကယ်​ေလး​ေတွကို အား​ကျ​ေနခိုက် ြဖုတ်ဆို ​ေြကွကျလာတဲ့​ ြကယ်က​ေလး​ကို ြမင်​ေတာ့​ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ခံစား​လိုက်ရတယ်..။ တစ်ကယ်ဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက ​ေလာကြကီး​ကို အကျိုး​ြပု​ေနတဲ့​ ြကယ်ပါ လမင်း​ြကီး​ကို လည်း​ ​ေတာက်ပ​ေအာင် စွမ်း​ေဆာင်​ေပး​ေနြကတာ​ေလ..။ အချိန်မတိုင်ပဲ အ​ေြကွ​ေစာခဲ့​ရတဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွကို ဘယ်လိုတား​ေပး​ရပါ့​မလဲ​ေလ.... ငါ့​ကိုယ်ငါနတ်သား​ ြဖစ်​ေနရင်​ေတာင် ဒီြကယ်စင်​ေတွကို ငါကယ်နိုင်ပါ့​မလား​.... ။ ြကယ်​ေတွသာ ​ေြကွသွား​ေပမဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွရဲ့​ အလင်း​ဟာ ရင်ထဲမှာထာဝရပါ.... ြကယ်​ေတွကို ​ေြကွ​ေအာင် ဆု​ေတာင်း​ေပး​ေနတဲ့​ နတ်ဆိုး​က​ေတာ့​ ​ေပျာ်​ေနမှာပါ ​ေပျာ်​ေန​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​က အမဲ​ေရာင်​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေပါ့​...............
တန်း​ဖိုး​ရှိ​ေသာ အရာကို
စွန့်​လွတ်လိုက်ရြခင်း​ဟာ
အနာဂတ…

Ten Things I Hate About Myself ( Tag )

Image
ကိုြကီး​လင်း​ဦး​ နဲ့​ အစ်မြကီး​ ယမင်း​ တို့​က Tag ထား​တာ​ေလး​ပါ မိမိရဲ့​ အမုန်း​ဆံုး​ (သို့​) ြပင်မရနိုင်​ေသာ စိ်တ်ဓါတ် (သို့​) အကျင့်​ဆိုး​ (၁၀)မျိုး​ဆိုလား​ပဲ....။ အခုလို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့​ Tag Game ​ေလး​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ပါ...။ တစ်ကယ်ဆိုရင် လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်က ​ေမျာက်စိတ်နဲ့​တူလှပါတယ်...။ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ဂနာမြငိမ်​ေသာ ​ေမျာက်စိတ်လို လူရဲ့​စိတ်ကလည်း​ ​ေြပာင်း​လည်း​ြခင်း​ေတွနဲ့​ တည်​ေဆာက်ထား​ေသာ​ေြကာင့်​တည်း​.....။ ဂနာမြငိမ်တဲ့​ စိတ်​ေတွြကား​ထဲမှာ ​ေြပာင်း​လည်း​လို့​မရနိုင်​ေသာ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ စိတ် (၁၀)မျိုး​ကို ​ေဖာ်ြပရလျှင်..................

၁။ လူတိုင်း​ကို အယံုအြကည်လွယ်ြခင်း​
၂။ စိတ်တိုသည့်​အခါ မည်သူ့​ကိုမှ စကား​မ​ေြပာြခင်း​
၃။ ​ေြပာဖို့​လိုအပ်လာလျှင် မ​ေြပာပဲ စိတ်ထဲ၌သာ ြမိုသိပ်ထား​ြခင်း​
၄။ အလိုလို​ေနရင်း​ လူ​ေတွကို သနား​တတ်ြခင်း​
၅။ အနစ်နာခံ၍ကူညီတတ်ြခင်း​
၆။ ညတိုင်း​အိပ်မ​ေပျာ်​ေသာအခါ ​ေခါင်း​ကို ​ေခါင်း​အုန်း​ြဖင့်​ အ​ေပါ်က အုပ်ထား​မှအိပ်၍ရြခင်း​
၇။ စိတ်အလွန်ညစ်​ေသာအခါ အခါး​ဆံုး​ ​ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ကို ဇိမ်နဲ့​ေသာက်ြခင်း​
၈။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အ​ေတွး​နယ်ချဲ့​လွန်ြခင်း​
၉။ ကိုယ်မှန်သည်ထင်လျှင် ဇ…

ကျိန်စာသင့်​ခဲ့​ အ​ေရခွံများ​

Image
အတိတ်ကြဖူစင်ခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွ အလင်း​ေရာင်ရှိခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွမှာ တို့​တစ်​ေတွ​ေပျာ်ရွှင်စွာ​ေနခဲ့​ြကတာ​ေလး​ေတွကို ယ​ေန့​ထက်တိုင်​ေမ့​လို့​မရနိုင်​ေသး​ေပ..။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွ အိပ်မက်​ေတွနဲ့​ အ​ေရခွံြခံုထား​တဲ့​ ငါတို့​ဘဝ​ေတွမှာ ြဖစ်ကိုြဖစ်ရမယ်လို့​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်​ေတွချထား​ခဲ့​တဲ့​ေနာက်… စွန့်​လွှတ်ြခင်း​ေတွ ကိုယ်စီရှိခဲ့​ြကရတယ်…။ ခွဲခွာြခင်း​မျိုး​စံုနဲ့​ေရာ​ေပါ့​… တစ်ချို့​ေတွဆို လံုး​ဝကို မဆံု​ေတွ့​နိုင်​ေသာ ခွဲခွာြခင်း​နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​တယ်…။ တို့​တစ်​ေတွရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွ လွတ်လပ်ြခင်း​ေတွ ဟာ တစ်ချို့​တစ်ချို့​ေသာ အ​ေရခွံြခံုသူ​ေတွရဲ့​ ကျိန်စာ​ေတွ​ေြကာင့်​ သဲထဲ​ေရသွန်လိုက်သလို ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​ခဲ့​တယ်…။ ငါတို့​ရဲ့​ မနက်ြဖန်တိုင်း​ကို သာယာလှပ​ေစဖို့​ ြဖူစင်​ေသာ အ​ေရခွံကို ဝတ်ရံုြပီး​ ​ေပါင်း​စပ်နိုင်ရင် က​ေလး​ဘဝတုန်း​က လွတ်လပ်စွာ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ေသာ ​ေပျာ်ရွှင်မှုမျိုး​ ရရှိနိုင်မှာမလွဲ….။ အြဖူ​ေရာင်က​ေန ြကိုက်တဲ့​ အ​ေရာင်​ေြပာင်း​လို့​ရတယ် ဒါ​ေပမဲ့​ အမည်း​(အနက်)​ေရာင် က​ေန အြဖူ​ေရာင် ြဖစ်ဖို့​ဆိုတာ လံုး​ဝမရနိုင် မြဖစ်နိုင်​ေသာအရာပါ….။ တစ်ကယ်ဆို လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်ဓါတ်က ရိုး​သား​ြပီး​သ…

​ေဆွး​ေြမ့​အသည်း​

Image
ဒီသီချင်း​ေလး​ကို နား​ေထာင်လိုက်တာ ခံစား​မှု​ေတွလွယ်ကူတဲ့​သူ​ေတွအဖို့​ေတာ်​ေတာ်ထိတယ်ဗျာ
အဲ့​ဒီသီချင်း​ေလး​ထဲမှာ အြကိုက်ဆံုး​စာသား​ေလး​က ငါတန်ဖိုး​ထား​တဲ့​မင်း​ေလး​ကို တစ်ြခား​လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​
ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါြမင်​ေတွ့​ေနတိုင်း​ ငါြမင်ရ​ေနတိုင်း​ ငါ့​ရဲ့​ စိတ်​ေတွ
တစ်ကယ်မ​ေကာင်း​ပါ...... ဆိုထား​တာ​ေတာ့​ Cobra ပါ သီချင်း​နာမည်​ေလး​က ​ေဆွး​ြမည့်​အသည်း​ တဲ့​.........


သီချင်း​ေလး​ကိုလည်း​ နား​ဆင်ြကည့်​ပါအံုး​ေနာ်ကူး​ယူချင်ရင်

ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ ချစ်ခဲ့​မိတဲ့​ေနာက်ပိုင်း​မှာ
မင်း​ကိုငါယံုြကည်ခဲ့​လို့​ အ​ေြခအ​ေန​ေပး​ရင်
တို့​ရဲ့​အချစ်​ေတွခိုင်ြမဲ​ေအာင် မိဘ​ေတွဆီမှာလာ​ေတာင်း​မယ်

ငါယံုြကည်တဲ့​မင်း​ေလး​ ငါအထင်ြကီး​တဲ့​မင်း​ေလး​
အခု​ေတာ့​ ဘယ်လိုြဖစ်သွား​သလဲ
ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ေဝး​တဲ့​ အချိန်တို​ေလး​အတွင်း​မှာ
မင်း​ဟာ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ထပ်ရသွား​ြပီ..

ဒီသတင်း​ဆိုး​ြကီး​လွဲပါရ​ေစ ငါ့​ဆု​ေတာင်း​ေတွမြပည့်​ခဲ့​ပါ
တစ်ကယ်ကိုဟုတ်ပါတယ် တစ်ကယ်ကိုချစ်​ေနြကတဲ့​ မင်း​တို့​အတွဲကို ငါ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်
တို့​နှစ်​ေယာက်အချစ်က ​ေမ့​ဖို့​လွယ်သလား​ မင်း​ေလး​ေြပာစမ်း​ပါ
တို့​နှစ်​ေယာက်​ေဝး​ဖို့​အ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ ငါ​ေလမစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါ
​ေမျှာ်လင…

စစ်မှန်​ေသာ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​

Image
ြကမ်း​တမ်း​လှတဲ့​ ခရီး​ြကမ်း​ေတွကို ငါြဖတ်​ေလျှာက်ခဲ့​ရင်း​ ​ေမာပမ်း​မှု​ေတွ အထီး​ကျန်မှု့​ေတွ နဲ့​ ြပည့်​နှက်​ေနခိုက် ဘဝအတွက် အ​ေမာ​ေြဖစရာ ​ေအး​ချမ်း​လှတဲ့​ မင်း​ရဲ့​ ချစ်ြခင်း​နဲ့​အတူ မင်း​ရဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အစစ်​ေတွကို လိုချင်ပါရဲ့​…။ ​ေလနှင်ရာ ြဖတ်​ေလျှာက်ရတဲ့​ဘဝမှာ စစ်မှန်နှလံုး​သား​ ရင်ခွင်ကရှား​သမို့​… အတုအ​ေယာင်အိပ်မက်တစ်စံုနဲ့​ ငါ့​ကိုအ​ေဖာ်မြပူခဲ့​ပါနဲ့​လား​… မင်း​မုန်း​သွား​မှာထက် ခံစား​ရခက်တဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေဝဒနာဆိုး​ကို ငါ​ေြကာက်လို့​ပါ….။ ဘဝ ဘဝ​ေတွထဲမှာ အချစ််က အ​ေရး​မြကီး​ဘူး​လို့​ တစ်ချို့​ေတွယူဆြက​ေပမဲ့​ တစ်ကယ်တမ်း​က အချစ်သည် လူကို အရာရာ​ေြပာင်း​လည်း​ေစနိုင်တယ်​ေလ..။ ​ေပျာ်ရွှင်တစ်စံုကို ရရှိဖို့​ ရှည်လျှား​လှတဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို မင်း​ေပး​ခဲ့​တယ် ​ေနာက်တစ်ချိန်မှာ မင်း​ေပး​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွက အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်လာရင်​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ပါရဲ့​...။ တစ်ကယ်တမ်း​မြဖစ်လာတဲ့​အခါ ပင်လယ်ြပင်ထဲမှာ ​ေကျာက်ချထား​တဲ့​သ​ေဘင်္ာတစ်စင်း​လို့​ ငါ့​ရဲ့​အနာဂါတ်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ​ေလ... ြဖစ်နိုင်ရင်​ေတာ့​ ငါ့​ဘဝအတွက် စစ်မှန်တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​သာ လိုခ…

အပိုင်း​ပိုင်း​ထဲက အချစ်

Image
​ေြပာင်း​လည်း​ြခင်း​ေတွ ရှိခဲ့​ေပမယ့်​ ​ေမျှာ်လင့်​ဆိုတာရှိ​ေနမှ​ေတာ့​ ချစ်တဲ့​စိတ်​ေတွလည်း​မ​ေြပာင်း​လည်း​ေတာ့​ဘူး​လို့​ဆံုး​ြဖတ်ချက်​ေတွက ထွက်​ေပါ်လာခဲ့​တယ်..။ ခက်​ေတာ့​ခက်ပါရဲ့​ အချစ်ဆို ကမ်း​မြမင် လမ်း​မြမင်နိုင်တဲ့​ ပင်လယ် အလယ် ထဲ ​ေရာက်​ေနသလိုပဲ... တစ်ခါတစ်ရံ ​ေြကကွဲလိုက် တစ်ခါတစ်ရံ ​ေပျာ်ရွှင်လိုက်နဲ့​ အချစ်က​ေတာ်​ေတာ်ဆန်း​ြကယ်သား​..။ ကမ္ဘာ​ေကျာ် စံု​ေထာက်ြကီး​ေတွ ​ေြခရာခံလို့​မမိ​ေသး​တာလည်း​ရှိ​ေသး​ရဲ့​ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ အချစ်​ေလ....။ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆို အချစ်သည် လူကို နုပျို​ေစသလို အိုမင်း​လွယ်​ေစတယ်... ​ေနာက်ဆံုး​အချစ်သည် လူကို​ေသ​ေစနိုင်သည်...။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်ုပ်လည်း​ လူထဲကလူမို့​ အချစ်နဲ့​မကင်း​နိုင်​ေပ.......

အ​ေတာင်စံုရင်ပျံြကစတမ်း​လား​

Image
လူရယ်လို့​ြဖစ်လာကတည်း​က ဘဝများ​စွာရဲ့​ မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွြကား​မှာ ရှင်သန်ြကီး​ပျင်း​လာရသလိုပါပဲ…။ ဆန်ြပုတ်နဲ့​ဖရံုသီး​ြပုတ်ကို မိန်ရည်ရှက်ရည် စား​ေသာက်လာရတဲ့​ အချိန်အခါတုန်း​က ညအိပ်ရင် အ​ေနွး​ေထွး​ဆံုး​ေစာင်က ဂုန်နီအိတ်​ေလး​ေပါ့​..။ မိသား​စုအတွက် နဖူး​က​ေချွး​ ​ေြခမကျလည်း​ ဂရုမစိုက်နိုင်​ေအာင် လုပ်​ေကျွး​ခဲ့​တဲ့​အ​ေဖ… အခု​ေတာ့​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​မှာ ကင်း​ေဝး​စွာ အနား​ယူသွား​ခဲ့​ေလြပီ။ မိုး​လင်း​လာတိုင်း​ ငှက်သိုက်ထဲက ပါး​စပ်ဟြပီး​ အစာ​ေအာ်​ေတာင်း​ေနတဲ့​ ငှက်​ေပါက်​ေလး​ေတွလို တစ်ပူတစ်ဆာ​ေအာ်​ေနြကတဲ့​ သား​သမီး​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ မျက်ရည်ကျမိတဲ့​ အ​ေမ… အခု​ေတာ့​ စိတ်မညစ်ပါနဲ့​ေတာ့​ အ​ေမ သား​သမီး​ေတွအလှည့်​ေရာက်ပါြပီ အရိပ်ထဲမှာ ​ေကာင်း​မွန်စွာအနား​ယူပါ​ေတာ့​လား​…။ အရွယ်​ေရာက်ရင် မိခင်ရင်ခွင်ကိုပစ်၍ အ​ေတာင်စံုရင်ပျံတဲ့​ ငှက်​ေတွလို မလုပ်ဘူး​ဆိုတာ ယံုြကည်​ေပး​ပါအ​ေမ…။ မိဘ မှ တစ်ပါး​ အြခား​ နား​ခိုစရာမရှိ ဆိုသလို လူတစ်​ေယာက်မှာ တစ်ဦး​တည်း​ေသာ မိနှင့်​ဖ ဆိုတာပဲရှိတယ် အစား​ထိုး​လို့​မရနိုင်​ေသာ​ေြကာင့်​………

အစား​ထိုး​လို့​
မရနိုင်​ေသာအရာသည် မိဘ
“​ေဇာင်း​”

​ေဆာင်း​အလွမ်း​

Image
အ​ေတွး​ေတွကိုယ်စီနဲ့​
ဒီ​ေဆာင်း​မှာ​ေတာ့​
ခိုက်ခိုက်တုန်​ေန​ေပမဲ့​
မင်း​ကိုလွမ်း​ေနမယ်ဆိုတာ​ေတာ့​သိ​ေစချင်..။

နီး​လျှက်နဲ့​ေဝး​​ေနရတာအခုဆို
ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာ​ေန့​ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာညပါပဲ….။

ြပန်​ေြပာမရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​
လွမ်း​ြခင်း​ေတွကို ဒီ​ေဆာင်း​ညမှာ​ေတာ့​ ​ေြဖ​ေဖျာက်ချင်တယ်….။

နီး​စပ်ခွင့်​ရှိမယ်ဆိုရင် နီး​စပ်ပါရ​ေစချစ်သူ….
တစ်ကယ်ဆို ငါ​ေနချင်တာ မင်း​အနား​မှာပါ….။


MMU & MMZ

Image
ကျ​ေနာ်လည်း​အခုတစ်​ေလာ blospot ဖက်ကို သိပ်မလှည့်​ြဖစ်ဘူး​ဗျာ... ကိုရီး​လင်း​ထက် က


ြမန်မာ မန်ယူ ဖိုရမ်ဘက် လှည့်​ေနတုန်း​ ကျ​ေနာ်လည်း​ြမန်မာ မာတီရပ်ဝန်း​ကို ပျိုး​ေထာင်​ေနလို့​ blog ကိုလည်း​မဝင်ြဖစ်သလို လိုက်ပတ်မလည်ြဖစ်ဘူး​ြဖစ်​ေနတယ်ဗျာ.... ကျ​ေနာ် Post အသစ်မတင်နိုင်တာကို နား​လည်ခွင့်​လွှတ်​ေပး​ြက​ေသာ blog ညီအကို​ေမာင်နှမများ​ကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ရင်း​ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ ြမန်မာ မာတီရပ်ဝန်း​ကို ​ေြကာ်ြငာဝင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ......

အား​လံုး​ကို​ေလး​စား​စွာြဖင့်​
{ZaunG}

ြကိုး​ြကာသို့​ လွမ်း​ချင်း​

အလကင်္ာ​ေတွမပိုပါတဲ့​​ေရွှမိုး​ညိုကြကိုး​ြကာပျို.....

လွမ်း​သျှင်​ေနှာင်​ေဖာ်စံုြကူး​ကာတူညီစွာကွန်ြမူး​ခဲ့​ြက

​ေဖာ်စံုရမတ်တမ်း​တရက်သို့​လွမ်း​ေမာကု​ေဋ အသ​ေခင်္ျ

​ေမျှာ်​ေနသူမှာ​ေပါ်မလာ​ေလ​ေတာ့​ရင်နှစ်ကွဲ​ေပါ့​ြကိုး​ြကာပျို............

ဘဝ​ေဆာင်ပုဒ်

​ေကာင်း​ကင်တစ်စံု ​ေအာက်က မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွနဲ့​ လူသား​များ​စွာ “နံဖူး​က​ေချွး​ ​ေြခမကျ” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာ ရှိတယ်.........
ပင်ပန်း​မှု​ေတွနဲ့​ရင်း​နှီး​ြပီး​မှရတဲ့​ မတန်တစ်ဆ ​ေလး​ေတွကို မိသား​စုအတွက် ​ေထာက်ပံကူညီ​ေနရတဲ့​ လူသား​များ​စွာ “တစ်​ေန့​လုပ် တစ်​ေန့​စား​” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာရှိတယ်…...............
ဘဝအတွက် “မ​ေရရာတဲ့​ မနက်ြဖန်”​ေတွမှာ သူတို့​ေတွ ရှင်သန်​ေနြကရတယ်…
“ြဖစ်ချင်တာြဖစ် ​ေမာင်ဘချစ်” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ်ကို ကိုင်​ေဆာင်ထား​ြကတဲ့​ လူတစ်ချို့​… မိသား​စု အသိုက်အြမံုအတွက် ဘဝကို “စွန့်​လွှတ်ရဲတဲ့​ သတ္တိ”သူတို့​မှာရှိတယ်…။
အညတရ​ေတာ့​မဟုတ်ြက​ေပမဲ့​ အညတရြဖစ်​ေအာင် ကံြကမ္မာက ​ေစညွန်ြပန်​ေတာ့​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​မှာလူ​ေပါင်း​များ​စွာ ရုန်း​ကန်​ေနဆဲ​ေပါ့​......
ဘဝများ​စွာ​ေတွအတွက် ပံုြပင်ထဲက ြမစ်​ေစာင့်​နတ်လို ြကင်နာမှုရှိရင် မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွြကား​က လွတ်​ေြမာက်နိုင်​ေသး​ရဲ့​.................

မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွကို
ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့​
ခံနိုင်ရည်​ေတာ့​ ရှိရမည်
{​ေဇာင်း​}

အချစ်ဆိုသည်မှာ ( Tag )

Image
ဒီတစ်ခါလည်း​ ကိုြကီး​လင်း​ထက် က ပညာသား​ပါပါ​ေလး​နဲ့​ cbox မှာ ​ေအာ်သွား​တဲ့​ ​ေြကာ်ြငာထား​ပံု​ေလး​ြကည့်​ပါအံုး​ဗျာ“ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ? အဲဒီအဓိပ္ပာယ် ကိုဖွင့်​ဆိုမယ့်​ ဒဿနိကပညာ ရှင်များ​ စာရင်း​ေလး​ လာြကည့်​ပါအံုး​”တဲ့​ တဂ်ထား​တယ်လို့​ မ​ေြပာဘူး​ ကိုလင်း​ြကီး​က လူလည်ြကီး​ေနာ် ဟီး​ဟီး​. ကဲ...​ေရး​လိုက်ြပီဗျို့​ကိုလင်း​ြကီး​ေရ့​…
~~~ အချစ်ဆိုသည်မှာ ~~~မဟူရာ​ေချာက်က ဘယ်​ေလာက်ပဲနက်နက် တိုင်း​ထွား​လို့​ရရင်ရနိုင်​ေကာင်း​ရဲ့​
တစ်​ေယာက်​ေသာ သူကိုချစ်မိ​ေသာ အချစ်က​ေတာ့​ အတိုင်း​အဆမရှိ တိုင်း​ထွာလို့​မရ

~~~ အချစ်ဆိုသည်မှာ ~~~

​ေအး​သ​ေယာင်နဲ့​ ပု​ေလာင်လှပါတယ် ပူမှန်း​သိလျှက်နဲ့​ေရှ့​ဆက်တိုး​ေသာ
သား​ရဲသတ္တဝါလို ငါ့​ရဲ့​အြဖစ်ကတူလွန်း​တယ်… ချစ်သူမင်း​ကို မချစ်မိဖို့​ ဘယ်​ေလာက်ပဲ
အြကိမ်ြကိမ် အား​တင်း​ထား​ေပမဲ့​ နက်နည်း​လှ​ေသာ ချစ်စိတ်များ​ေြကာင့်​ အပူမီး​ကို ငါဆုပ်ကိုင်​ေနမိြပီ….

~~~ အချစ်ဆိုသည်မှာ ~~~တီထွင်မှုမရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ အတိုင်း​အဆမရှိ အ​ေြဖများ​စွာကိုဆုပ်ကိုင်ထား​ေသာအရာြဖစ်သည်
ထို့​ေြကာင့်​…. အချစ်သည် ​ေြဖရှင်း​ရခက်​ေသာ ပုဒ်စ္ဆာ…….

~~~ အချစ်ဆိုသည်မှာ ~~~

​ေမျှာ်လင့်​မထား​ေသာ အိပ်မက်ကိုမက်​ေနရသလို ​ေလထဲအ…

ပိုင်း​ြခား​ချက်

လိုချင်တတ်မတ် ​ေလာဘ​ေတွက မီး​ေတာက်မီး​လျှံလို ​ေတာက်​ေလာင်​ေနချိန်် အြဖူအမဲ ခွဲြခား​မသိ မြမင်နိုင်တဲ့​အခိုက်မှာ​ေတာ့​ အမှား​ေပါင်း​များ​စွာ ကို ကျူး​လွန်ခဲ့​သူ သင်ဟာ မာန်နတ်ကို ဆရာတင် အမဲကိုအြဖူြမင် အလင်း​ကိုအ​ေမှာင်ြမင် အမှား​ကိုအမှန်ထင်​ေတာ့​ ကျန်လူများ​စွာ ဒုက္ခကို အလှဆင်ခဲ့​ြကရြပီ….။ မထူး​ေတာ့​တဲ့​ ဇာတ်ကို မိုး​လင်း​အထိ ထိုင်ြကည့်​ေနဖို့​ မတတ်နိုင်​ေတာ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ အိမ်ကိုြပန်ဖို့​ ခွန်အား​သစ်​ေတွ ​ေမွး​ရ​ေပအံုး​မည်။

အလင်း​ဆိုတာ
ရှိ​ေနသ၍​ေတာ့​
အ​ေမှာင်ဆိုတာ
ဆက်လက်ရှိ​ေနအံုး​မှာပဲ….
{​ေဇာင်း​}

စပ်မိစပ်ရာ ( ၁ )

Image
“စိတ်ညစ်လိုက်တာ”
ငယ်ငယ်တုန်း​က လူအများ​ေြပာြက​ေသာ စကား​ေလး​တစ်ခွန်း​ ရှိခဲ့​ပါသည်။ “စိတ်ညစ်လိုက်တာ”တဲ့​ အဲ့​ဒီစကား​လံုး​ကို ငယ်စဉ်တုန်း​က ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်း​ မသိခဲ့​..။ အခု​ေတာ့​ ​ေလာကြကီး​ရဲ့​ ဘဝအဘိဓါန်ထဲမှာ ရှာြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့​စကား​လံုး​က အတွင်း​နက်နက် စိတ်ကို ထံုမှိုင်း​ကွဲအက်​ေစသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆမိပါသည်.....။


ယိုယွင်း​သစ္စာ

Image
သစ်ငုတ်တိုအြဖစ်နဲ့​ မတုန်မလှုပ်ဘဝမှာ ​ေနခဲ့​တာ ြကာ​ေညာင်း​ခဲ့​ပါြပီ…. ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို မပျက်​ေသာ သစ္စာနဲ့​တည်ြမဲစွာ​ေစာင့်​ဆိုင်း​ဖို့​ အိပ်မက်​ေတွကို​ေပး​ခဲ့​သူ….။

ယံုြကည့်​ေနခဲ့​တယ်..
​ေြပာခဲ့​ဖူး​ေသာစကား​ေတွ
​ေမျှာ်လင့်​ေနခဲ့​တယ်
သူနဲ့​အတူဆံုဆည်း​ရဖို့​
အိပ်မက်တစ်ခုလို​ေတာ့​မြဖစ်ချင်
​ေြပာမဆံုး​တဲ့​ မင်း​ရဲ့​သစ္စာတရား​ေတွ အခု​ေတာ့​ ပျက်တုန်း​ေနမှန်း​မင်း​သိလျှက်နဲ့​ ဆက်၍လှည့်​စား​ခဲ့​သူ… ချစ်တတ်တဲ့​စိတ်တစ်ခု​ေြကာင့်​ အတု​ေယာင်​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို သိလျှက်နဲ့​ ြကည်နှုး​ေနမိ​ေသာ ချစ်တတ်သူငါက “အ” လို့​ေတာ့​ ဟုတ်ဘူး​ကွယ်… အြပစ်မြမင်နိုင်တဲ့​ ချစ်တဲ့​စိတ်​ေတွ​ေြကာင့်​ငါမင်း​ကို ခွင့်​လွှတ်တတ်ခဲ့​တယ်
အချစ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန်​ေတာ့​မဟုတ်ပါဘူး​ကွယ် ​ေမျှာ်လင့်​မထား​တဲ့​အရာ​ေတွကို စိုး​မိုး​ေနဆဲြဖစ်တဲ့​ မြမင်နိုင်​ေနှာင်ြကိုး​ေတွ​ေြကာင့်​ေပါ့​….ထား​လိုက်ပါ​ေတာ့​ေလ ချစ်တတ်သူတိုင်း​မှာ ြပဿဒါး​ဆိုတာ မကင်း​ပါဘူး​ေလ………….
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ကို ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​တူ​ေအာင် ​ေမျှာ်လင့်​ေနဖို့​ ခွန်း​အား​ေတွ မရှိ​ေတာ့​ဘူး​ကွယ်
ဘာ​ေြကာင့်​လဲ….ဆိုရင်
တစ်ြဖုတ်ြဖုတ်နဲ့​ေြကွကျသွား​ေသာ ြကယ်​ေတွလို
မင်း​ရဲ့​သစ…

ပထမဆံုး​ Tag ​ေလး​တစ်ခု

သူများ​တဂ်ထား​ တာ​ေတွ ြကည့်​ြပီး​ ကိုယ့်​အလှည့်​ေရာက်ရင် ဘယ်လို​ေြဖရမလဲလို့​ စဉ်း​စား​ေနတာ အဲ့​....စဉ်း​စား​ရင်း​နဲ့​ “ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ပထမဦး​ဆံုး​ေတွ ဆက်တဂ်ထား​တယ်​ေနာ် ဘယ်သူ​ေတွလဲသိချင်လာဖတ်အံုး​” လို့​ Gtalk မှာ ​ေနာင်​ေတာ် ကိုလင်း​ထက်ြကီး​ တင်ထား​တာ​ေတွ့​လို့​ www.လင်း​ထက်.co.cc ကို သွား​ြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ ​ေအာက်ဆံုး​ကိုအရင်ြကည့်​မိတယ်ဗျ ဘယ်သူ​ေတွများ​ တဂ်ခံရမလဲလို့​ ဟီး​ ဟီး​< >ဒီတစ်ြကိမ်​ေတာ့​ ခံလိုက်ရြပီဗျို့​ ပထမဆံုး​ကို ပထမဦး​ဆံုး​ေလး​နဲ့​ တဂ်ထား​ေတာ့​ ​ေရး​လိုက်ြပီး​ဗျို့​ ​ေနာင်​ေတာ်ြကီး​ေရ...

~~~~~~ မှတ်ပံုတင်အရ ~~~~~~
အ​ေနာ့​ရဲ့​နာမည်
​ေဇာင်း​

အ​ေနာ့​ကိုစငယ်ချင်း​ေတွကစီလို​ေဆာ်တယ်
ဂဏန်း​၊​ ချာ​ေဇာင်း​၊​

အ​ေနာ်စီမှာ​ေနလယ်
ြပား​သလိုလို ကမ္ဘာြကီး​ေအာက်

အ​ေနာ့​ချီဖုန်း​ဆက်ချင်ရင်
၂ ၉ ၅ ၈ ၁၀


~~~~~~ ပထမဆံုး​ေလး​ေတွ ~~~~~~
ပထမဆံုး​ေနခဲ့​သည့်​ေကျာင်း​
အလက (၁) ​ေအး​သာယာြမို့​သစ်

ပထမဆံုး​ရခဲ့​သည်မုန့်​ဖိုး​
၁ ကျပ် (အဲ့​ဒီတုန်း​က ​ေရွှငါး​ေနြကာ​ေစ့​ဆိုရင် နှစ်ထုတ်မှ တစ်ကျပ်ပဲ​ေလ)

ပထမဆံုး​ ​ေကျာင်း​လစ်ချိန်
အဲ့​ဒီတုန်း​က​ေလ ​ေကျာင်း​ကလည်း​မသွား​ချင်ဘူး​ ဘယ်မှာ သွား​ရမှန်း​မသိလို့​ သူငယ်ချင်း​နဲ…

​ေပး​ဆပ်မှု့​ (သို့​) လိုအပ်ချက်

Image
ယိမ်း​ယိုင်​ေန​ေသာ တိမ်တိုက်​ေပါ်မှာ ဇိမ်ရှိရှိမင်း​ေနချင်တယ်လို့​ ​ေြပာလိုက်ချိန်မှာ ငါ့​အတွက် အတတ်နိုင်ဆံုး​က မင်း​ေလး​ေပျာ်ဖို့​ပါ….။ ဘာမဆိုမင်း​အတွက် ြဖည့်​ဆည်း​နိုင်ဖို့​ အင်အား​ေတွမရှိ​ေပမဲ့​ မင်း​ေပျာ်ရွှင်​ေအာင်​ေတာ့​ ထား​နိုင်ပါရဲ့​…။ ဘဝနှစ်ခုမှာ နီး​စပ်မှုဆိုတာထက် နား​လည်မှု​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်ကိုတစ်​ေယာက်တုန့်​ြပန်နိုင်မယ်ဆိုရင် ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​မှာပဲကွယ်…။ မင်း​နဲ့​ပတ်သတ်လို့​ ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​တိမ်တိုက်​ေတွကို ငါ့​ရင်ထဲမှာ ဘယ်​ေတာ့​မှ​ေမ့​မှာမဟုတ်ပါဘူး​…။ ဘဝဆိုတဲ့​ စစ်ဆင်​ေရး​မှာ မင်း​အတွက် အရှံုး​ေတွမြဖစ်​ေပါ်လာ​ေအာင် တတ်နိုင်သ၍​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ေဘး​နား​မှာ ​ေန​ေပး​မှာပါ…။ မင်း​လိုအပ်သည်ြဖစ်​ေစ မလိုအပ်သည်ြဖစ်​ေစ​ေပါ့​..။ အရာရာတိုင်း​မှာ မင်း​ရဲ့​နား​မှာ ငါ့​ရဲ့​စိတ်​ေတွ ​ေရာက်​ေနတယ်ကွာ…။ ​ေြပာင်း​ြပန်စီး​တဲ့​ ြမစ်တစ်စင်း​လို့​ မင်း​ရဲ့​စိတ်​ေတွ ြဖစ်ရင်​ေကာင်း​မှာပဲ… ဘာ​ေြကာင့်​လဲဆိုရင် ငါသိပ်ချစ်သလို မင်း​လည်း​ြပန်ချစ်နိုင်​ေအာင်​ေပါ့​….။

အရိပ်မာယာ

Image
​ေပျာ်စရာတဲ့​လား​….
မင်း​ငါ့​ကိုချစ်တာ….
ခဏတာပါ ​ေနာက်ကွယ်မှာ​ေတာ့​ မင်း​လှည့်​စား​မဲ့​ မာယာကို အရိပ်ပမာ ​ေတွ့​ေနရလို့​ မင်း​ကိုချစ်ရမှာ ​ေြကာက်မိတယ်…။ တစ်ကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မင်း​ရဲ့​ အ​ေရခွံြဖစ်တဲ့​ မာယာကို ချွတ်ခဲ့​ပါကွာ…။ မာယာ​ေတွကို မင်း​စွဲမက်​ေနခိုက်​ေတာ့​ ဒို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​အချစ်က ခိုင်ြမဲြခင်း​အရိပ်အ​ေယာင်ကို ြမင်နိုင်မှာမဟုတ်….။ ​ေြပာချင်တာ​ေြပာ​ေရး​ချင်တာ​ေရး​ေနတာ​ေတာ့​ ဟုတ်ပါဘူး​ကွယ်… မင်း​သိလျှက်နဲ့​ အ​ေဖာ်ြပု​ေနတဲ့​ မာယာ​ေတွနဲ့​ စွန့်​ခွာ​ေစချင်လို့​ပါ…. မင်း​သိနိုင်မလား​ပဲ မာယာ​ေတွတာမင်း​ရဲ့​ အနား​မှာ မရှိရင် ​ေပျာ်စရာသိပ်​ေကာင်း​မှာ…။ အခု​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ မာယာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ငါ​ေလ နင်သိ​ေအာင်​ေြပာြပဖို့​ စကား​လံုး​ေတွ​ေပျာက်ခဲ့​ြပီ…….

{ZaunG}

အတိတ်မဲ့​ ဒဏ်ရာ

Image
အိပ်မက်ဆန်တဲ့​
လုပ်ရပ်​ေတွနဲ့​
ငါ့​ရဲ့​ဘဝထဲကို
နင်ဝင်လာခဲ့​တယ်​ေနာ်
မ​ေမာင်း​ထုတ်ရက်ပါဘူး​
ဒီရင်မှာက ​ေဝဒနာ​ေတွနဲ့​မို့​
အမုန်း​ေတွ​ေပး​ခဲ့​မှာကို​ေတာ့​
​ေြကာက်မိတယ်….
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွလည်း​
မင်း​ေပး​ခဲ့​တယ်
အြပစ်မယူပါဘူး​ကွယ်
ငါ့​ရဲ့​ဘဝမှာ အစကတည်း​က
ချစ်ကံ​ေခ ြပီး​သား​သူမို့​
မထူး​ဆန်း​ေတာ့​ေပမဲ့​
ဒဏ်ရာ​ေတွကို​ေတာ့​
မရချင်​ေတာ့​ဘူး​ကွယ်……

ဘဝ

Image
ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ဘာလဲ လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​… ထမင်း​ဆိုတာကိုလည်း​ ဘယ်က ရလည်း​လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​..။ ဒီြကား​ထဲ လိုတာကိုမရလို့​ မိဘ​ေတွကို ဂျီြကငိုြပခဲ့​ဖူး​ေသး​တယ်..။ သား​သမီး​ ​ေတွ အတွက် အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ ​ေနပူမိုး​ရွာထဲမှာ ဘယ်​ေလာက်များ​ပင်ပန်း​ြက​ေလမလည်း​ေနာ်.. အခု​ေတာ့​ ကျ​ေနာ် နား​လည်ပါြပီ အ​ေမရယ်..။ ဘဝဆိုတာ ြပည့်​စံုမှုရှိခိုက်​ေတာ့​ ​ေပျာ်စရာ​ေပါ့​….။ လိုအပ်ချက်​ေတွများ​လာတဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ ဘဝြကီး​က စိတ်ပျက်စရာပါပဲ အ​ေမရယ်…။ ဘဝဆိုတာြကီး​ကို​ေတာ့​ အရှံုး​မ​ေပး​ပါဘူး​အ​ေမ..။ မတရား​တဲ့​ ​ေလာကြကီး​မှာ မလှပတဲ့​ဘဝကိုပဲ အြပစ်ပံုချ​ေနမိ​ေတာ့​တယ် အ​ေမရယ်…။ မိုး​လင်း​မိုး​ချူပ် စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ေနရတဲ့​ လူ​ေတွကို ြမင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ြဖစ်မိတဲ့​ေနာက် စဉ်း​စား​မိတယ် ဘဝဆိုတာ ပင်ပန်း​မွန်း​ြကပ်ြခင်း​လား​လို့​.. ဟုတ်လည်း​ဟုတ်မှာပါအ​ေမရယ်…။ ​ေလာကြကီး​က လူ လူချင်း​လည်း​ မတရား​ြကဘူး​ဗျာ…။ သူတို့​ေတွက မတူမတန်တဲ့​ အြကည့်​ေတွ မဟူရာဆန်တဲ့​ မုန်း​တီး​ြခင်း​ေတွနဲ့​ မွမ်း​မံထား​ြကတယ်..။ ကျ​ေနာ် သူတို့​ေတွရဲ့​ လုပ်ရပ်​ေတွကို မုန်း​တယ်အ​ေမ..။ တစ်ခါတစ်​ေလများ​…

အမှတ်တရများ​စွာ

Image
တစ်ဘဝစာအတွက်
တစ်ခဏတာမှန်း​
အစကတည်း​က
သိြပီး​သား​ပါကွယ်
​ေပါင်း​စပ်ြခင်း​မရှိတဲ့​
တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​
အနှုတ်လက္ခာ​ေတွမှာ
ညီမျှြခင်း​ေတွ
ကိုယ်စီနဲ့​ပါ
တစ်ချိန်တစ်ခါက
ကုန်း​ဆံုး​ခဲ့​ေသာအချိန်​ေတွမှာ
မင်း​နဲ့​တို့​နှစ်​ေယာက်
​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​တဲ့​အရာ​ေတွကို
ြပန်လည်း​စဉ်း​စား​မိတိုင်း​
မင်း​မ​ေမ့​ပါနဲ့​လား​ချစ်သူ
အရာရာတိုင်း​ဟာ
အမှတ်တရ​ေတွနဲ့​မို့​ပါ………


မိုး​ညထဲ

Image
တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်​ေသာမိုး​ည​ေတွထဲ
မိုး​ေလး​ေတွ တစ်ဖွဲ့​ဖွဲ့​ကျခိုက်
ြကင်နာစွာ မင်း​ရဲ့​
​ေထွး​ေပွ့​မှု​ေတွနဲ့​အတူ
ညင်သာတဲ့​ အနမ်း​များ​စွာတို့​ေြကာင့်​
ရင်ခုန်ခဲ့​မိပါတယ်ချစ်သူရယ်…
ခဏသာ ​ေတွ့​ရ​ေပမဲ့​
တစ်ဘဝစာ မင်း​ရဲ့​နား​က
မ​ေမ့​နိုင်​ေသာ
အြကင်နာ​ေတွ
ရခဲ့​တဲ့​ေနာက်
အဆံုး​မရှိတဲ့​
ခွဲခွာြခင်း​ေတွကို
စဉ်း​စား​မိတိုင်း​
​ေြကာက်မိပါရဲ့​
ချစ်သူရယ်

အ​ေမှာင်ည

Image
”လ”ကလည်း​မသာပါဘူး​… အ​ေမှာင်ည​ေတွပါပဲ..။ ဒါဆိုငါ​ေရာက်​ေနတာ အ​ေမှာင်ကမ္ဘာမှာလား​…။ တစ်ကယ်ကို ငါ​ေချာက်ချား​မိတယ်..။ အ​ေဖာ်မဲ့​ရပ်ဝန်း​တစ်ခုမှာ ​ေနရသလို ြကင်နာမှု​ေတွနဲ့​ကင်း​ေဝး​ခဲ့​တယ်..။ ထား​ပါ​ေတာ့​ေလ ​ေရး​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ မင်း​ဘဝနဲ့​မင်း​ ကိုယ့်​ဘဝနဲ့​ကိုယ်လို​ေပါ့​..။ တစ်ကယ်ဆို ​ေမျှာ်လင့်​လိုလား​ ​ေတာင်း​တမိတာ မင်း​ရဲ့​အြကင်နာ​ေတွပါ..။ ဗိုက်ဆာလို့​ ​ေအာ်ငို​ေနတဲ့​က​ေလး​ေတွကို အား​ကျမိတယ်..။ သူတို့​ေတွဆိုရင် လိုချင်တာမရင် ဂျီဂျငိုြပလို့​ရတယ်…။ ငါ့​မှာ​ေတာ့​ ဂျီဂျပိုင်ခွင့်​လည်း​မရှိ ငိုြပပိုင်ခွင့်​လည်း​မရှိ..။ အတား​အဆီး​ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​ေတွကို ငါစိတ်ရှိလက်ရှိ ကိုင်​ေပါက်ပစ်လိုက်ချင်တယ် လွတ်လပ်စွာ​ေပါ့​…။ အလင်း​မရှိတဲ့​ အ​ေမှာင်ည​ေတွမှာပဲ ငါရှင်သန်​ေနရတဲ့​ အြဖစ်က ငါ့​အတွက်​ေတာ့​ မထူး​ဆန်း​ေတာ့​ပါဘူး​ေလ…။ အ​ေရခွံထူ​ေနတဲ့​ ဆင်တစ်​ေကာင်လို​ေပါ့​..။

နလိန်း​ပိန်း​တံုး​ေတာ့​ ဟုတ်ဘူး​ေနာ် မလင်း​မရှိတဲ့​ အ​ေမှာင်ည​ေတွမှာ လသာမဲ့​ေန့​ေတွကို ​ေစာင့်​ေနတာ…ကိုယ့်​ဘဝနဲ့​ကိုယ် မင်း​ဘဝနဲ့​မင်း​

Image
မာယာတစ်ခုအြကံဖန်ထုကာ အချစ်တစ်ခုထက် လိုချင်တာရဖို့​ ဦး​စား​ေပး​တတ်တဲ့​မင်း​ရဲ့​ စိတ်တစ်ချို့​ေြကာင့်​ တစ်​ေြမ့​ေြမ့​ေလာင်ကျွမ်း​တဲ့​ မီး​လို မင်း​ကိုချစ်တဲ့​စိတ်​ေတွ ယိုယွင်း​လာတယ်..။ ဟိုအ​ေဝး​ကိုလည်း​ မင်း​ြကည့်​လိုက်ပါအံုး​လား​..။ မင်း​လှည့်​စား​ခဲ့​တဲ့​ လူ​ေတွမင်း​ကိုစိမ်း​စိမ်း​ြကီး​ြကည့်​ေနြကတယ်..။ ငါ​ေတာ့​မကယ်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​ေလ..။ လူဆိုတာ ကိ်ုယ့်​ဘဝနဲ့​ကိုယ် မင်း​ဘဝနဲ့​မင်း​ ပဲ..။ ကိ်ုယ်အလှည့်​ကျရင် လာမှပဲဆိုတာ​ေတာ့​ သိထား​ဖို့​လိုတယ်​ေလ..။ အရင်က ငါမင်း​ကိုချစ်တဲ့​စိတ်​ေြကာင့်​ မင်း​ကိုအခုကယ်ချင်​ေပမဲ့​လဲ သူတို့​က မင်း​ကိုပဲ မဲ​ေနြက​ေလ​ေတာ့​ ခံ​ေပအံုး​ေပါ့​ မင်း​လုပ်ခဲ့​သမျှ​ေတွ..။ ​ေပျာ်​ေပျာ်ြကီး​ခံလိုက်​ေနာ်..။ မင်း​လုပ်ခဲ့​တုန်း​ကလည်း​ ​ေပျာ်​ေပျာ်ြကီး​ပဲ လှည့်​စား​ခဲ့​တယ်မလား​…။ အခု​ေတာ့​ ငါဟာမင်း​ရဲ့​မာယာစက်ကွင်း​က​ေန အလိုက်သိစွာ ​ေကျာခိုင်း​ခဲ့​ချိန် အလိုလို​ေနရင်း​ ​ေလထဲမှာ လွှင့်​ေမျှာတဲ့​ သစ်ရွက်လို ​ေပါ့​ပါး​စွာ​ေပါ့​…။ ကိုယ်ချင်း​စာတတ်ဖို့​ထက် ငါချင်း​စာတတ်ဖို့​က အဓိကပါကွယ်..။ ​ေနာက်ဆိုမင်း​လည်း​ မာယာ​ေတွနဲ့​ ကင်း​ကွာမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ မင်း​လှည့်​စား​ခဲ့​တာကို ခံရတဲ့​လူ​ေ…

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​မဟုတ်​ေသာ ​ေကာင်း​ကင်တစ်စံု

Image
အတိတ်ကမျက်ရည်စက်​ေတွကို ခဝါချခဲ့​ြပီး​တဲ့​ေနာက် အတိုင်း​မသိတဲ့​ မိုး​ရည်စက်​ေတွနဲ့​အတူ အား​လံုး​ကို ​ေမ့​သလို​ေနကာ ​ေပျာ်ရွှင်ဖူး​ခဲ့​တယ်။ အဆင့်​ြမင့်​ြမင့်​ ထိုင်ခံု​ေအာက်မှာ ​ေညာင်​ေနရတဲ့​ ​ေြကာင်တစ်​ေကာင်လို ပွတ်သပ််ြကင်နာယုယြခင်း​ေတွကို​ေတာ့​ လိုအပ်ပါရဲ့​..။ ​ေြပာင်း​လဲမှုမရှိဘူး​တဲ့​ ​ေကာင်း​ကင်တစ်စံုက​ေြပာတယ် နင်တစ်​ေယာက်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့​ကိုမှ မချစ်ဘူး​တဲ့​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ အဲ့​ဒီစကား​ဟာ သူ့​ရဲ့​ လက်သံုး​စကား​ေပါ့​.။ မာယာလည်း​မဟုတ် ရာမလည်း​မဟုတ်တဲ့​ ငါလိုဒဿက​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ လက်သံုး​စကား​ေတွထဲမှာ နစ်​ေမျှာ​ေနစဲ​ေလ...။ မီး​ကိုပူမှန်း​သိလျှက်နဲ့​ အတင်း​ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အြဖစ်က​ေတာ့​ အရှံုး​များ​စွာကို အပိုင်ဆိုင်ဖို့​နီး​စပ်လာတဲ့​ေနာက် ​ေနာင်တ​ေတွကို ငါကိ်ုယ်တိုင် ရန်ရှာမိ​ေတာ့​တယ်..။ ြပစ်မရှိတဲ့​ ​ေရခဲကိုလည်း​ မီး​နဲ့​ရှို့​ခဲ့​မိတယ်..။ အမှား​များ​စွာကို လွန်​ေြမှာက်ြပီး​ခဲ့​တဲ့​ေနာက် ဘဝများ​စွာကိုသ​ေန္ဓတည်ဖို့​ ငါကိုယ်တိုင်ြကိုး​စား​ေနစဲ…။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတာင်ထိပ်ကို ​ေရာက်ဖို့​ ပ​ေလာင်း​ေတွ ​ေတာင်တတ်သလို ြကိုး​စား​ပမ်း​စား​နဲ့​ အား​စိုက်ကာ တတ်လှမ်း​ခဲ့​တယ်..။ ကမ်း​လှမ်း​ြကိုဆ…

Dtac အ​ေြကာင်း​တစ်​ေစ့​တစ်​ေစာင်း​

Image
ထိုင်း​နိုင်ငံအတွင်း​ (သို့​) ထိုင်း​နယ်စပ်တွင် လူများ​အသံုး​ြပုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်း​နံပါတ်ကဒ် ( Sim Card ) များ​ကို ​ေဈး​နှုန်း​သက်သာစွာြဖင့်​ ထုတ်လုပ်​ေရာင်း​ချ​ေပး​ေန​ေသာ Sim Card ကုမ္မဏင်္ီြကီး​ သံုး​ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့​မှာ Dtac, One 2 Call နှင့်​ Orange(Truemove)တို့​ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း Sim Card များ​ကို ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ နယ်စပ်များ​ထဲမှ ထိုင်း​နယ်စပ် ြမန်မာတွင် တာချီလိတ်ြမို့​၊​ ြမဝတီ နှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံနှင့်​နီး​ေသာ နယ်စပ်ြမို့​များ​တွင်လည်း​အသံုး​ြပုလို့​ရ​ေပသည်။ ၎င်း Sim Card ​ေတွ၏တန်ဖိုး​မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကလို ကျပ် သိန်း​ ၂၀ ​ေကျာ်​ေလာက်​ေတာ့​ မ​ေပး​ရပါ။ ထိုင်း​ Sim Cardတစ်ခု၏ တန်ဖိုး​သည် ထိုင်း​ေငွ ၄၉ဘတ်မှ ၂၅ဝဘတ်အထိသာရှိပါသည်။ကျပ်​ေငွြဖင့်​တွက်ရ​ေသာ် ၁၅ဝဝကျပ်မှ ၈၅၀၀ ကျပ်အထိသာ။ လက်ထဲမှာ ထိုင်း​ေငွ ဘတ်500(သို့​)ြမန်မာ​ေငွ 12000ကျပ်​ေကျာ် ​ေလာက်ရှိရင်ြဖင့်​ အ​ေကာင်း​စား​မဟုတ်ရင်​ေတာင်မှာ အ​ေပါစား​ဖုန်း​တစ်လံုး​ေတာ့​ ကိုင်​ေဆာင်လို့​ရ​ေပမည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ထိုင်း​ြမန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်ြမို့​တွင် ပလပ်စတစ်​ေကာက်သမား​ကအစ ဖုန်း​ကိုင်​ေဆာင်နိုင်သည်မှာ ဧကန်အမှန်ြဖစ်​ေပသည်။ စီး​ပွား​ေရး​သမ…

​ေရာသမကဗျာ ( ၃ )

ြမင့်​မား​ေတာင််​ေဇာင်း​
လှိုင်း​သံြကား​က
ထွက်၍​ေပါ်လာ
စာသား​များ​ြကား​
လာ​ေရာက်မယ်ဆို
အား​လံုး​ကိုြကို...

မင်း​ရဲ့​အြပံုး​ေလး​က
မိုး​ဦး​ကျမှပွင့်​တဲ့​
မိုး​ဆမ်း​ပန်း​လို
အစဉ်အြမဲ
လှပ​ေနဆဲ...

​ေမာင်မျိုး​​ေြပာဆို
ညိမ်း​ညို စိမ်း​စိုသတဲ့​
မှတ်သား​ေလာက်​ေပ
ချစ်မိတ်​ေဆွ...

ငါ့​ရဲ့​ခရမ်း​ရင့်​​ေရာင်
အသည်း​နှလံုး​ကို
ပစ်​ေပါက်​ေဆာ့​ကစား​ဖို့​
မင်း​ဘက်ကစိတ်ကူး​ခဲ့​ရင်
​ေပး​ဆပ်ြခင်း​အချစ်ကို
ထမ်း​ေဆာင်​ေန​ေပမဲ့​
ခဲမှန်ဖူး​တဲ့​ စာသူငယ်လို့​
​ေြကာက်ပါရဲ့​....

အသည်း​ကိုကွဲ​ေစတတ်တဲ့​
ပိုး​​ေကာင်​ေလး​​ေတွ
ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲကိုဝင်​ေရာက်ခဲ့​ြပီ​ေနာက်
ဒဏ်ရာများ​စွာနဲ့​ငါဟာ
အသည်း​ကွဲလူြကမ်း​ြဖစ်ခဲ့​ရ​ေပါ့​....

တစ်ရွှာသား​မို့​
ဥပက္ခာမြပု​ေစချင်
တစ်ရွှာသား​ေပမယ့်​
အညာသား​​ေလး​အချစ်ကပိုပါတယ်
လံု​ေမငယ်...

ကဗျာဆန်​ေသာ blogger name များ​ကို ရှာ​ေပး​ေသာ ​ေမာင်မျိုး​ကို ​ေနာက်မှမုန့်​ဝယ်​ေကျွး​မည်....။ မုန့်​စား​ချင်သူများ​ ကဗျာဆန်​ေသာ blog name များ​ကို ရှာြကံ၍ ဒီလိပ်စာ အတိုင်း​ပို့​ေပး​ြက​ေနာ် ဆက်ရန်​ေလး​ဖတ်ချင်ရင် :) :) .................

​ေရာသမကဗျာ ( ၂ )

ဘယ်​ေလာက်ပဲ
ဆိုး​သွမ်း​​ေနပါ​ေစ
ချစ်တတ်တဲ့​စိတ်​ေလး​ေတာ့​
ရှိ​ေသး​ရဲ…..

ပုဂံရာဇဝင်ထဲက
မင်း​ကျန်စစ်လို
ချစ်သက်​ေသြပပါဆိုရင်
ြပလို့​ေတာ့​ရပါတယ်
ဒါ​ေပမဲ့​….
လှံနဲ့​ပစ်ခံရမှာကို​ေတာ့​
​ေြကာက်ပါရဲ့​……

ဘဝနှစ်ခုကို
တစ်ခုအြဖစ်​ေြပာင်း​ဖို့​
စိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​ကို
တည်​ေဆာက်ရင်း​
ဘဝရဲ့​အ​ေမာ​ေတွကို
မင်း​ရဲ့​အနား​မှာ​ေြဖပါရ​ေစ…

​ေမှာင်​ေနတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​ဘဝ​ေတွမှာ
ချစ်သူမင်း​က
မီး​ြပတိုက်ဆိုရင်ငါက
မင်း​ဘဝအတွက်
ညမီး​အိမ်​ေပါ့​……

​ေတ​ေလငှက်တစ်​ေကာင်အတွက်
ြပင်း​ထန်တဲ​ေနွမုန်တိုင်း​လို တိုက်ခတ်ဖို့​
မင်း​မှာ စိတ်ကူး​ရှိရင်
အြပစ်​ေတာ့​မယူ ချစ်သူ……

လင်း​ထက်အ​ေမှာင်မှာ
မင်း​ေပျာ်​ေန​ေလ​ေတာ့​
တစ်စစီပျက်စီး​သွား​တဲ့​
ဖ​ေယာင်း​တိုင်လို
အြဖည့်​ခံဘဝမှာ ကုန်း​ဆံုး​သွား​မှာစိုး​……

​ေအး​ြကည်မရဲ့​ချစ်သူ​ေမာင်မျိုး​
​ေတာ့​မှာမ​ေန ြမို့​မှာ​ေန​ေတာ့​
ကွဲသွား​ပါ​ေစ(အသည်း​)
ဆယ်ခါြပန်လည်း​
ပလပ်စတာနဲ့​ြပန်ကပ်မယ်….

ဒီလိုဒီဇင်ဘာနှင်း​ကျတဲ့​
ည​ေလး​ထဲ
နှင်း​ပွင့်​ြဖူ​ေလး​​ေတွရဲ့​
အြပံုး​ေလး​များ​ေြကာင့်​
ရင်ကိုယ်​ေအး​ြမရ​ေစသား​…

အမှတ်တရများ​စွာ
မင်း​ေပး​ခဲ့​ြပီး​မှ
မုန်း​ေမ့​ရက်သူ
ရင်မှာမချစ်ဖူး​
ချစ်ဦး​တစ်​ေယာက်လို​ေပါ့​..

ဒီ​ေဆာင်း​တစ်ည​ေတာ့​
ချစ်သူမင်း​နဲ့​အတူ
ြကယ်​ေတွလ…

​ေရာသမကဗျာ ( ၁ )

အလွမ်း​မိုး​ေတွ
​ေြမသို့​ခချိန်
တစ်​ေယာက်​ေသာသူကို
ရှာကာ​ေတွ့​ဖို့​
မိုး​ည​ေတွထဲ
​ေယာင်လည်လည်နဲ့​
လိုက်ရှာ​ေနဆဲ​ေလ...

တစ်ချိန်တုန်း​က
ချစ်သူကို​ေပး​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​
ပန်း​ခ​ေရ​ေတွလည်း​
အခု​ေတာ့​အလွမ်း​ေတွနဲ့​
​ေဝခဲ့​ြပီ....

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အိပ်မက်​ေတွကို
မက်​ေနခိုက် အတိတ်က
အိပ်မက်မဲြကီး​က
လိုက်လို့​ေန​ေလ​ေတာ့​
ကံြကမ္မာ​ေစရာ​ေပါ့​....

ချစ်သူနဲ့​တူ
ဆံုဆည်း​ခဲ့​တဲ့​
ဒီဆိုင်​ေလး​လည်း​
အခု​ေတာ့​ အလွမ်း​ကဖီး​ ြဖစ်ခဲ့​ြပီ॥
ဒို့​နှစ်​ေယာက်ြပန်ဆံုနိုင်ဖို့​
Teaဆရာရဲ့​ အလိုကျ
ကရ​ေပ​ေတာ့​မည်...

နား​ရွက်က​ေလး​က​ေထာင်
သွား​က​ေလး​က​ေြပာင်
ဘာ​ေကာင်လို့​ေမး​
​ေမး​ပါနဲ့​ေလး​...
ဒို့​ရွှာြပင်​ေနာက်​ေြကာက
ယုန်က​ေလး​တဲ့​ေလး​....

အ​ေပျာ်သ​ေဘာသာ​ေရး​သား​ထား​ြခင်း​ပါ.... အိပ်မက်မဲြကီး​ရဲ့​ေကာင်း​မှု့​ေြကာင့်​Linkချိတ်ထား​ပါသည် ......​ေြကြငါ....ဆက်ရန်ရှိသည်

မင်း​ရဲ့​ဒဿ

မရှံုစဖူး​
ရှံုး​နိပ့်​ဖူး​တဲ့​
ငါလိုဒဿ
မင်း​ရဲ့​ေရှ့​မှာ
ဒူး​ေထာက်​ေတာင်း​ခံ
ချစ်စစ်မှန်ကို
မျက်နှာလွဲကာ
​ေရှာင်ဖယ်​ေြပး​လို့​
ပုန်း​ေရှာင်​ေနသူ
မပျက်သစ္စာ
ရင်၌တည်၍
ချစ်တယ်​ေြပာတာ
ယံုြကည်ပါကွယ်......

အြပံုး​မရှိတဲ့​ ဘဝ

မာယာနဲ့​အတ္တ​ေတွ ကင်း​စင်တဲ့​ က​ေလး​ဘဝကို အရင်က​ေတာ့​ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့​ေပမယ့်​ အခု​ေတာ့​ မာယာနဲ့​အတ္တ ​ေတွရဲ့​ြကား​မှာ ရှင်သန်​ေနရင်း​ ဘဝရဲ့​ စစ်သူြကီး​ြဖစ်ဖို့​ ဘဝသင်ခန်း​စာ​ေတွကို ​ေလ့​လာ​ေနရင်း​ ဆံုး​ရှံုး​မှု​ေတွနဲ့​ရင်ဆိုင်ရတဲ့​ေနာက် ​ေကျာက်​ေတာင်လို မာ​ေြကာခက်ထန်ဖို့​ စိတ်ဓါတ်​ေတွကို ​ေဆး​ေြကာကာ အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်း​........

ြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​

ပုခံုး​နှစ်လံုြကား​က ​ေခါင်း​ေပါက်​ေန​ေသာ အတ္တလူသား​ေတွအ​ေြကာင်း​ ဟန်​ေဆာင်ြပံုး​၍ လက်ြပနှုတ်ဆက်မဲ့​အစား​ ငါ့​ကိုနာနာ​ေလး​လက်သီး​နဲ့​ ထိုး​သွား​လိုက် ​ေအး​ေဆး​ပဲ…။ ဟန်​ေဆာင်အြပံုး​ေတာ့​လာ မြပံုး​နဲ့​ လက်သီး​နဲ့​ထိုး​တာထက် ပိုနာတယ်…။
တိတ်ဆိတ်တဲ့​ အခန်း​ကျဉ်း​ေလး​ထဲ ​ေအာ်သံ​ေတွ ရီသံ​ေတွ ငိုသံ​ေတွနဲ့​ ြပည့်​နှက်​ေနခိုက် မွန်း​ြကပ်လှတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အသက်ရှုသံကို ငါြပန်ြကား​ေနမိတယ် တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဒါ​ေတွဟာစိတ်ရဲ့​ နိယာမ တစ်ခုတဲ့​လား​…..။
အလင်း​စက်​ေလး​ေတွကိုလည်း​ ငါ​ေတွ့​ဖူး​ပါရဲ့​ ဒါ​ေပမဲ့​သူတို့​က အမှန်တစ်ကယ် သူတို့​က အလင်း​ဘက်ကို မပို့​ေပး​နိုင်ခဲ့​ဘူး​…..။
တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း​ စဉ်း​စား​မိ​ေသး​ရဲ့​… ပုခံုး​နှစ်လံုြကား​က ​ေခါင်း​ေပါက်​ေန​ေသာ အတ္တလူသား​​ေတွအ​ေြကာင်း​ ဟန်​ေဆာင်ြပံုး​၍ လက်ြပနှုတ်ဆက်မဲ့​အစား​ ငါ့​ကိုနာနာ​ေလး​လက်သီး​နဲ့​ ထိုး​သွား​လိုက် ​ေအး​ေဆး​ပဲ…။ ဟန်​ေဆာင်အြပံုး​ေတာ့​လာ မြပံုး​နဲ့​ လက်သီး​နဲ့​ထိုး​တာထက် ပိုနာတယ်…။
လူအမျိုး​မျိုး​ စိတ်အ​ေထွ​ေထွ တဲ့​ ဘာဘဲ​ေြပာ​ေြပာလူ့​ရဲ့​စိတ်က​ေမျာက်စိတ်လိုပါပဲ.. ဂနာမြငိမ်ြခင်း​ကိုလည်း​ အ​ေဖာ်ြပုတယ်၊​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ မျိုး​စံုကိုလည်း​ ဖန်တီး​ေပး​နိုင…
ကျွန်​ေတာ် Blog ​ေရး​ြခင်း​မှ ရပ်နား​ပါ​ေတာ့​မယ်။

ဝမ်း​နည်း​မှတ်တမ်း​

Image
ငယ်စဉ်က တိ်ု့​တစ်​ေတွ
အတူ​ေဆာ့​ကစား​ကာ
​ေပျာ်ရွှင်စွာ​ေန့​ရက်​ေတွ
လွန်ခဲ့​တယ်.....

အရွယ်​ေရာက်လို့​
မင်း​နဲ့​တို့​
တစ်နယ်စီြခား​သွား​ခဲ့​ေတာ့​
ြပန်ဆံုနိုင်အံုး​မယ်လို့​
ငါ​ေမျှာ်လင့်​ခဲ့​တယ်
အခု​ေတာ့​....

နာဂစ်(မုန်တိုင်း​) ရဲ့​လက်ထဲမှာ
ပါသွား​ခဲ့​ြပီ
နာဂစ်မင်း​ကို
ခါး​မတန်လို့​ မာန်​ေလျှာ့​လိုက်ရ​ေပမဲ့​
မင်း​ကိုတို့​တစ်​ေတွ
အမုန်း​ကမ္ဘာမ​ေြကဘူး​........

။သူငယ်ချင်း​ မင်း​ရဲ့​မိသား​စုနဲ့​ ငါတို့​လည်း​ထပ်တူထပ်မျှဝမ်း​နည်း​ေြကကွဲရပါတယ် ​ေကာင်း​ရာသုဂတိလား​ပါ​ေစ။


{ZaunG}

အိပ်မက်အတု ၊​သို့​၊​ နိဂံုး​

မင်း​နဲ့​တို့​နှစ်​ေယာက်
​ေလထဲမှာတည်​ေဆာက်ခဲ့​ြကတဲ့​
စိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​ကို
တစ်ကယ်​ေတာ့​…..
ဖျက်ဆီး​သင့်​ပါြပီ..
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အတု​ေတွက
မသိမသာ မင်း​ရဲ့​ဘက်မှာ
ပါ​ေန​ေတာ့​….
ငါ့​အတွက် ြကင်နာြခင်း​က​ေန
နာြကင်ြခင်း​ေတွ ြဖစ်ခဲ့​တယ်….
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ဆိုတာလည်း​
အဓိပါယ်မဲ့​ခဲ့​တယ်….
တစ်ကယ်​ေတာ့​…
မင်း​ေြပာခဲ့​တဲ့​စကား​လံုး​ေတွက
အိပ်မက်ထဲ​ေြပာ​ေနြပီး​
အြပင်မှာကျ​ေတာ့​
တစ်ြခား​စီပါလား​…..

အနမ်း​

မင်း​ရဲ့​မျက်ဝန်း​ေလး​
မှိတ်လို့​....
ညင်သာစွာ ​ေခါင်း​ေလး​
​ေမာ့​ခိုက်....
အမှတ်မထင်
အနမ်း​ေလး​တစ်ခု​ေတာ့​
​ေပး​ချင်ရဲ့​....
ြကင်သူလက်ခံမယ်ဆို
အြပံုး​ေလး​နဲ့​ြကို....

ကာရံမဲ့​အလွမ်း​

တစ်​ေန့​ေသာအခါက မင်း​ကိုလွမ်း​လို့​ ​ေအာ်တဲ့​ငါ့​အသံ​ေြကာင့်​ ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​ေတာင် အ​ေမှာင်ထဲမှာ ပုန်း​ေန​ေလရဲ့​...။ အလင်း​ဘက်​ေရာက်​ေန​ေသာ ​ေနမင်း​ြကီး​က​ေတာ့​ ငါ့​ကိုသနား​လို့​လား​ ကဲ့​ရဲ့​ချင်လို့​လား​မသိ တစိမ့်​စိမ့်​ြကည့်​ေနဆဲ....။ ​ေလာကြကီး​ရယ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ချစ်သူကို​ေတွ့​ရင် ​ေြပာ​ေပး​ပါလား​ နီး​လျှက်နဲ့​ေဝး​ေနရတဲ့​အြဖစ်ကို လွန်ချင်ပါြပီလို့​......

မိုး​ည

ငါ့​ရဲ့​မဟူရာညနက်ထဲ အမှတ်မထင် ရွာကျလာ​ေသာ မိုး​ေရ​ေတွ​ေြကာင့်​ အိပ်​ေပျာ်​ေန​ေသာ ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​လဲ လန့်​နိုး​လာကာ တက်ြကွရွှင်လန်း​ခဲ့​တယ်..... ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​​ေတွ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​​ေတွကိုလဲ မိုး​​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ ​ေပး​ခဲ့​တယ်... အထီး​ကျန်​ေန​ေသာ နှလံုး​သား​တစ်စံုအတွက် အ​ေဖာ်အြဖစ်​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ မိုး​ေလး​ရယ်.... မင်း​ကိုနာမည်​ေလး​တစ်ခု​ေလာက် ​ေပး​ချင်ရဲ့​..... “မိုး​ည”လို့​.......

အ​ေြဖ

လ​ေရာင်လွှမ်း​တဲ့​
ညတစ်ညမှာ
​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွ
ြကည််နှုး​မှု​ေတွ
နဲ့​အတူ...
ကာရံမနိုင်
ကဗျာမမှီ
စကား​ေလး​တစ်ခွန်း​
ြကား​ခဲ့​ရတယ်....
“ချစ်တယ်”တဲ့​.........

စိတ္တဇထဲက မဟူရာ

အလင်း​ေရာင်ြပြပ​ေလး​သာရှိ​ေသာ ဂူဝထိပ်က ပင့်​ကူတစ်​ေကာင်လို ရှုပ်ရှက်ခတ်​ေန​ေအာင် ​ေြခရှုပ်​ေပမဲ့​လည်း​ ငါ့​အတွက်​ေတာ့​ မဟူရာ​ေချာက်နက်ထဲက မီး​ေသွး​ခဲလို အမည်း​ေရာင်က အမည်း​ေရာင်ပါပဲ....၊​ ချစ်တတ်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ မဟူရာ​ေချာက်နက်ထဲမှာကိုမှ ​ေနချင်​ေလ​ေသာ နတ်မိမယ် မင်း​အတွက် အလင်း​ေရာင်ကို ြပုလုပ်မ​ေပး​နိုင်​ေပမဲ့​.. ​ေြကာက်လန့်​ြခင်း​​ေတွ ပျင်း​ရိြခင်း​​ေတွကို​ေတာ့​ ကာကွယ်​ေပး​နိ်ုင်ရဲ့​....

စိတ်ကူး​အြပံုး​

မြမင်ရတဲ့​ မင်း​ရဲ့​
အြပံုး​တစ်ခုကို
စိတ်ကူး​ယဉ်စွာ
ငါရင်ခုန်ခဲ့​မိတယ်...

အြပံုး​မရှိတဲ့​
တိမ်တိုက်​ေတွ​ေတာင်
စိတ်ကူး​ထဲက
မင်း​ရဲ့​အြပံုး​​ေတွ​ေြကာင့်​
အလိုလို​ေနရင်း​
လှပလာခဲ့​တယ်...

တစ်ကယ်​ေတာ့​...
မင်း​ရဲ့​အြပံုး​​ေတွကို
စိတ်ကူး​ယဉ်စွာ
ငါ​ေစာင့်​ေမျှာ်​ေနဆဲပါ...

အြပံုး​တု ရဲ့​ မျက်ရည်

ညကမက်ခဲ့​တဲ့​
အိပ်မက်တစ်စံုထဲ
ချစ်သူမင်း​က
မင်း​သမီး​တဲ့​….

မင်း​သမီး​ေပျာ်ရွှင်​ေအာင်
ဇာတ်ဆရာအလိုကျ
ငါက လူရွှင်​ေတာ်
ြဖစ်ခဲ့​ရတယ်….

ဒါဆိုလဲမမှီတဲ့​
ပန်း​မို့​လက်လှမ်း​ခွင့်​
မရ​ေပမဲ့​
အနီး​ကပ် ခစား​ခွင့်​ေလး​ေတာ့​
​ေကျနပ်ပါရဲ့​….

အြငိမ်မ​ေနဇာတ်ဆရာ
အလိုကျ​ေြကာင့်​
​ေနာက်တစ်​ေယာက်​ေပါ်လာ​ေတာ့​
သူကမင်း​သား​တဲ့​….

ဒါဆိုငါက လူြကမ်း​​ေပါ့​….

ဇာတ်ဆရာကို
လာဘ်မထိုး​မိတဲ့​
ငါ့​ရဲ့​အမှား​ေြကာင့်​
အခု​ေတာ့​...

လူရွှင်​ေတာ် ရဲ့​ အြပံုး​တုနဲ့​
လူြကမ်း​ မျက်ရည်ကျခဲ့​ရ​ေပါ့​….

အိပ်မက်ချိုချို

ဆန်း​ြကယ်လှ​ေသာ
​ေလာကြကီး​ထဲ ( အင်တာနက် )
မင်း​နဲ့​ငါ
ဆံု​ေတွ့​ခဲ့​တယ်…

​ေပျာ်ရွှင်မှုနဲ့​
ြကင်နာမှု​ေတွက
ရင်ထဲမှာအြပည့်​ေပါ့​

ညစဉ်​ေစာင့်​ေမျှာ်​ေနရတဲ့​
ဖုန်း​ေလး​ထဲက
မင်း​ရဲ့​အသံ​ေလး​
​ေပျာက်ပျက်မသွား​ေအာင်
အြမဲဆု​ေတာင်း​ေနမိတယ်

​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ေတွ
ြငီး​ေငွ့​ြခင်း​ေတွ
မလိုအပ်တဲ့​
ဒို့​နှစ်​ေယာက်အတွက်

သံ​ေယာဇဉ်
​ေရစီး​ေချာင်း​ထဲမှာ
အတူတူစီး​ေမျှာရင်း​……

မှတ်ချက်....
။ တစ်​ေယာက်​ေသာသူသို့​...။

​ေတာ​ေခါ်သံချပ် ြမို့​ေခါ်ဟစ်​ေဟာ့​

Image
​ေလ​ေအး​ေတွက တိုက်ခတ်လာလိုက် ​ေလပူ​ေတွကတိုက်ခတ်လာလိုက်နဲ့​ ​ေနက စိန်​ေခါ်​ေနလိုက်တာ ပူကျစ်​ေတာက်ပဲ..။ အင်း​…. ​ေလာကြကီး​လဲ ​ေတာ် ​ေတာ် အလုပ်ရှုပ်​ေနမှာပဲ​ေနာ်…။
ကျ​ေနာ်လည်း​ ဘာလိုလိုနဲ့​ ရွာမှာကျန်ခဲ့​တဲ့​"​ေပါက်​ေကျာ်မ"ကိုသတိရမိ တယ်..။ သူ့​ခမျာ ြမို့​ကိုအ​ေတာ်လိုက်ချင်​ေနတာ ရွာမှာ​ေနရင် ထန်း​ေတာထဲမှာ အြမဲတမ်း​ မူး​ရူး​ေနတဲ့​ "ချက်ြကီး​"ကိုြကည့်​ြပီး​ မျက်စိ​ေနှာက် စိတ်ရှုပ်လို့​တဲ့​…။ အင်း​ေပါ့​ေလ… ​ေပါက်​ေကျာ်မ ခမျာ မျက်စိ​ေနှာက် စိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုလဲ ရှုပ်ချင်စရာပါပဲ…။ ချက်ြကီး​တို့​ကမူး​လာရင် ထမီမနိုင် ပဝါမနိုင် ပုဆိုး​စလွယ်သိုင်း​နဲ့​ ​ေအာက်​ေချလွတ်​ေနပံုများ​ အသည်း​ယား​စရာြကီး​.. ဟီး​..ဟီး​…။ မျက်စိထဲ မြမင်​ေယာင်နဲ့​အံုး​ေနာ် ​ေတာ်ြကာ ချက်ြကီး​ ရှက်​ေနအံုး​မယ်…။ ချက်ြကီး​တို့​က အိမ်ြပန်ရင် ​ေကာင်း​ေကာင်း​မြပန်ဘူး​ အဆို​ေလး​ အက​ေလး​ပါမှြပန်တာ..။ ချက်ြကီး​တို့​က ရွာမှာ​ေန​ေပမဲ့​ အထင်မ​ေသး​နဲ့​အံုး​ ြမို့​ေပါ်က ဟစ်​ေဟာ့​ ဆိုတာ ြကီး​ကို သူ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိတယ်…။ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင်​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ လည်း​ဆိုတာကို ြကွား​ချင်လို့​ထင်ပါ့​ သူရဲ့​ ​ေသာက်​ေဖာ်​ေသာက်ဖက်ြဖစ်တဲ့​ လု…