ချစ်လျှက်နဲ့​ေဝး​

“ငါသွား​ေတာ့​မယ်... လွတ်လပ်တယ်ဆိုြပီး​... ​ေပွမ​ေနနဲ့​ေနာ်”တဲ့​ မှတ်မိ​ေနဆဲပါ။ စိတ်ချပါချစ်သူ မင်း​မရှိတဲ့​အချိန်​ေတွမှာ ​ေချာက်ြခား​စွာ အထီး​ကျန်​ေနရင်​ေတာင် မ​ေဖာက်ြပား​ပါသစ္စာနဲ့​....။ ကဲ့​မယံုရင်ဒီမှာြကည့်​... မင်း​ကိုလွမ်း​လို့​ ငါရဲ့​လွမ်း​ြခင်း​ေတွ​ေတာင် စာသား​ေတွ အြဖစ်​ေြပာင်း​လဲကုန်ြပီ...။ အရာရာတိုင်း​မှာမင်း​ပဲစိုး​မိုး​ေနတယ်လို့​ေြပာရင် ပိုတယ်လို့​မင်း​ထင်လိမ့်​မယ်...။ တစ်ကယ်ပါ ချစ်တတ်သူ တိုင်း​ရဲ့​စိတ်ထဲမှာ ခံစား​တတ်ရင် သိလာပါလိမ့်​မယ်...။ လွမ်း​တဲ့​အ​ေြကာင်း​ကို ​ေြပာရရင် ငါလွမ်း​သလို မင်း​လည်း​လွမ်း​ေနမှာလား​...။ ငါလွမ်း​ သလိုသာ မင်း​လည်း​လွမ်း​ေနမယ်ဆိုရင် ​ေပျာ်စရာ​ေတွ ​ေပျာက်ဆံုး​တဲ့​ ​ေချာက်ြခား​ညလိုြဖစ်သွား​နိုင်တယ်...။ ဒါ​ေတွက အလွမ်း​ဒဏ်​ေြကာင့်​ေလ...။ ​ေမျှာ်လင့်​မထား​တဲ့​ ခွဲခွာြခင်း​ေတွ​ေြကာင့်​ တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်​ေတွ သဲန္တာရထဲမှာ အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ လမ်း​ေလျှာက်​ေနရသလို ြဖစ်ခဲ့​ရတယ်...။ တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ အမုန်း​မရှိတဲ့​ ကမ္ဘာမှာ ချစ်လျှက်နဲ့​ေဝး​ရတာ မဆံုနိုင်​ေတာ့​တဲ့​ ခွဲခွာြခင်း​မျိုး​ နဲ့​ဆိုရင် အြပစ်မရှိတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​ကို ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါ​ေတာ့​မယ်........

Comments

  1. အား​ေပး​ေနတဲ့​အတွက်​ေကျး​ဇူး​တင်​ေတာ်မူပါတယ်
    ကိုကျန်စစ်​ေရ :)

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်