ရိုး​ရိုး​ေလး​လှသူ

ပါး​ြပင်မှာ သနပ်ခါး​နဲ့​
ရှည်လျား​ဆံနွယ်

​ေလမှာဝဲလို့​
ရိုး​ရိုး​ေလး​နဲ့​

လှသူရယ်
စွဲလန်း​စရာ

မင်း​ရဲ့​အြပံုး​ေြကာင့်​

​ေမာလှရင်​ေတွ ​ေြပပါရ​ေစ......

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်