လမင်း​နဲ့​ြကယ်စင်

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ တိမ်တိုက်​ေတွလို တ​ေြဖး​ေြဖး​ လွှင့်​ေမျှာရင်း​ ြကယ်စင်​ေတွကို ငါ မက်​ေမာခဲ့​တရ်...
တစ်ကရ်ဆို ​ေငွ​ေရာင်လမင်း​ ရှိလျှက်သား​နဲ့​ ငါြကယ်စင်ကိုပဲ ​ေတာင်း​တမိတရ်.... မစာနာတဲ့​ မီး​မုန်တိုင်း​လို
ငါ့​ရဲ့​ ဘဝကို ြကယ်စင်​ေတွက တစ်စစီဝါး​မျိုခဲ့​တရ်... မြကင်နာ​ေသာ ြကယ်စင်​ေတွထက် အစဉ်အြမဲ နား​လည်မှု့​ ​ေတွ ​ေပး​ေန​ေသာ ​ေငွ​ေရာင်လမင်း​ေလး​က​ေတာ့​ ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲမှာ အြမဲတမ်း​ရှိ​ေနပါတရ်....

Comments

  1. ြကင်နာတတ်တဲ့​ြကယ်ရှိပါတယ် ဗျ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်