မဆံုနိုင်​ေသာ မျဉ်း​

ချစ်ြခင်း​များ​စွာနဲ့​
ခိုင်မာစွာချည်​ေနှာင်ခဲ့​ြပီး​မှ
သူ့​ရဲ့​ရင်ခွင်​ေလး​လည်း​
သူနဲ့​အတူ ပျက်သုဉ်း​သွား​ခဲ့​ြပီ

အမှတ်တရများ​စွာ
​ေပး​ထား​ခဲ့​တဲ့​
သူ့​ရဲ့​အချစ်​ေတွလည်း​
သူနဲ့​အတူ ပါသွား​ခဲ့​ြပီ

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွနဲ့​အတူ
​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွကို
​ေပး​ခဲ့​ေသာ ချစ်သူရယ်
မဆံုနိုင်​ေတာ့​တဲ့​ မျဉ်း​လို
ဒို့​နှစ်​ေယာက် တစ်ဘဝစီြခား​ခဲ့​ရ​ေလြပီ .....

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်