မိုး​ည

ငါ့​ရဲ့​မဟူရာညနက်ထဲ
အမှတ်မထင်
ရွာကျလာ​ေသာ
မိုး​ေရ​ေတွ​ေြကာင့်​
အိပ်​ေပျာ်​ေန​ေသာ
ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​လဲ
လန့်​နိုး​လာကာ
တက်ြကွရွှင်လန်း​ခဲ့​တယ်.....
​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​​ေတွ
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​​ေတွကိုလဲ
မိုး​​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ
​ေပး​ခဲ့​တယ်...
အထီး​ကျန်​ေန​ေသာ
နှလံုး​သား​တစ်စံုအတွက်
အ​ေဖာ်အြဖစ်​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ
မိုး​ေလး​ရယ်....
မင်း​ကိုနာမည်​ေလး​တစ်ခု​ေလာက်
​ေပး​ချင်ရဲ့​.....
မိုး​ည”လို့​.......

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်