တည်ရှိဆဲ

​ေပျာ်စရာ​ေတွနဲ့​ ထုလုပ်ထား​တဲ့​
အနီ​ေရာင် ​ေကျာက်သင်ဘုန်း​
ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲမှာ နှလံုး​သား​အြဖစ်
တည်ရှိ​ေနဆဲ.....
ခံစား​မှု့​ေတွ​ေပါ်လာတဲ့​အခါ
စာလံုး​ေလး​ေတွအြဖစ်တန်း​စီကာ
နှလံုး​သား​ေကျာက်သင်ဘုန်း​မှာ
​ေပါ်ထွက်လာဆဲ....
ခံစား​ချက်​ေတွ ြပင်း​ထန်လာတဲ့​အခါ
မျက်ရည်​ေတွကျလာတတ်တဲ့​
မိုး​တိမ် ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲမှာ
အလွမ်း​အိမ်အြဖစ်
တည်ရှိ​ေနဆဲ....

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်