Posts

Showing posts from June, 2008

Dtac အ​ေြကာင်း​တစ်​ေစ့​တစ်​ေစာင်း​

Image
ထိုင်း​နိုင်ငံအတွင်း​ (သို့​) ထိုင်း​နယ်စပ်တွင် လူများ​အသံုး​ြပုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်း​နံပါတ်ကဒ် ( Sim Card ) များ​ကို ​ေဈး​နှုန်း​သက်သာစွာြဖင့်​ ထုတ်လုပ်​ေရာင်း​ချ​ေပး​ေန​ေသာ Sim Card ကုမ္မဏင်္ီြကီး​ သံုး​ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့​မှာ Dtac, One 2 Call နှင့်​ Orange(Truemove)တို့​ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း Sim Card များ​ကို ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ နယ်စပ်များ​ထဲမှ ထိုင်း​နယ်စပ် ြမန်မာတွင် တာချီလိတ်ြမို့​၊​ ြမဝတီ နှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံနှင့်​နီး​ေသာ နယ်စပ်ြမို့​များ​တွင်လည်း​အသံုး​ြပုလို့​ရ​ေပသည်။ ၎င်း Sim Card ​ေတွ၏တန်ဖိုး​မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကလို ကျပ် သိန်း​ ၂၀ ​ေကျာ်​ေလာက်​ေတာ့​ မ​ေပး​ရပါ။ ထိုင်း​ Sim Cardတစ်ခု၏ တန်ဖိုး​သည် ထိုင်း​ေငွ ၄၉ဘတ်မှ ၂၅ဝဘတ်အထိသာရှိပါသည်။ကျပ်​ေငွြဖင့်​တွက်ရ​ေသာ် ၁၅ဝဝကျပ်မှ ၈၅၀၀ ကျပ်အထိသာ။ လက်ထဲမှာ ထိုင်း​ေငွ ဘတ်500(သို့​)ြမန်မာ​ေငွ 12000ကျပ်​ေကျာ် ​ေလာက်ရှိရင်ြဖင့်​ အ​ေကာင်း​စား​မဟုတ်ရင်​ေတာင်မှာ အ​ေပါစား​ဖုန်း​တစ်လံုး​ေတာ့​ ကိုင်​ေဆာင်လို့​ရ​ေပမည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ထိုင်း​ြမန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်ြမို့​တွင် ပလပ်စတစ်​ေကာက်သမား​ကအစ ဖုန်း​ကိုင်​ေဆာင်နိုင်သည်မှာ ဧကန်အမှန်ြဖစ်​ေပသည်။ စီး​ပွား​ေရး​သမ…

​ေရာသမကဗျာ ( ၃ )

ြမင့်​မား​ေတာင််​ေဇာင်း​
လှိုင်း​သံြကား​က
ထွက်၍​ေပါ်လာ
စာသား​များ​ြကား​
လာ​ေရာက်မယ်ဆို
အား​လံုး​ကိုြကို...

မင်း​ရဲ့​အြပံုး​ေလး​က
မိုး​ဦး​ကျမှပွင့်​တဲ့​
မိုး​ဆမ်း​ပန်း​လို
အစဉ်အြမဲ
လှပ​ေနဆဲ...

​ေမာင်မျိုး​​ေြပာဆို
ညိမ်း​ညို စိမ်း​စိုသတဲ့​
မှတ်သား​ေလာက်​ေပ
ချစ်မိတ်​ေဆွ...

ငါ့​ရဲ့​ခရမ်း​ရင့်​​ေရာင်
အသည်း​နှလံုး​ကို
ပစ်​ေပါက်​ေဆာ့​ကစား​ဖို့​
မင်း​ဘက်ကစိတ်ကူး​ခဲ့​ရင်
​ေပး​ဆပ်ြခင်း​အချစ်ကို
ထမ်း​ေဆာင်​ေန​ေပမဲ့​
ခဲမှန်ဖူး​တဲ့​ စာသူငယ်လို့​
​ေြကာက်ပါရဲ့​....

အသည်း​ကိုကွဲ​ေစတတ်တဲ့​
ပိုး​​ေကာင်​ေလး​​ေတွ
ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲကိုဝင်​ေရာက်ခဲ့​ြပီ​ေနာက်
ဒဏ်ရာများ​စွာနဲ့​ငါဟာ
အသည်း​ကွဲလူြကမ်း​ြဖစ်ခဲ့​ရ​ေပါ့​....

တစ်ရွှာသား​မို့​
ဥပက္ခာမြပု​ေစချင်
တစ်ရွှာသား​ေပမယ့်​
အညာသား​​ေလး​အချစ်ကပိုပါတယ်
လံု​ေမငယ်...

ကဗျာဆန်​ေသာ blogger name များ​ကို ရှာ​ေပး​ေသာ ​ေမာင်မျိုး​ကို ​ေနာက်မှမုန့်​ဝယ်​ေကျွး​မည်....။ မုန့်​စား​ချင်သူများ​ ကဗျာဆန်​ေသာ blog name များ​ကို ရှာြကံ၍ ဒီလိပ်စာ အတိုင်း​ပို့​ေပး​ြက​ေနာ် ဆက်ရန်​ေလး​ဖတ်ချင်ရင် :) :) .................

​ေရာသမကဗျာ ( ၂ )

ဘယ်​ေလာက်ပဲ
ဆိုး​သွမ်း​​ေနပါ​ေစ
ချစ်တတ်တဲ့​စိတ်​ေလး​ေတာ့​
ရှိ​ေသး​ရဲ…..

ပုဂံရာဇဝင်ထဲက
မင်း​ကျန်စစ်လို
ချစ်သက်​ေသြပပါဆိုရင်
ြပလို့​ေတာ့​ရပါတယ်
ဒါ​ေပမဲ့​….
လှံနဲ့​ပစ်ခံရမှာကို​ေတာ့​
​ေြကာက်ပါရဲ့​……

ဘဝနှစ်ခုကို
တစ်ခုအြဖစ်​ေြပာင်း​ဖို့​
စိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​ကို
တည်​ေဆာက်ရင်း​
ဘဝရဲ့​အ​ေမာ​ေတွကို
မင်း​ရဲ့​အနား​မှာ​ေြဖပါရ​ေစ…

​ေမှာင်​ေနတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​ဘဝ​ေတွမှာ
ချစ်သူမင်း​က
မီး​ြပတိုက်ဆိုရင်ငါက
မင်း​ဘဝအတွက်
ညမီး​အိမ်​ေပါ့​……

​ေတ​ေလငှက်တစ်​ေကာင်အတွက်
ြပင်း​ထန်တဲ​ေနွမုန်တိုင်း​လို တိုက်ခတ်ဖို့​
မင်း​မှာ စိတ်ကူး​ရှိရင်
အြပစ်​ေတာ့​မယူ ချစ်သူ……

လင်း​ထက်အ​ေမှာင်မှာ
မင်း​ေပျာ်​ေန​ေလ​ေတာ့​
တစ်စစီပျက်စီး​သွား​တဲ့​
ဖ​ေယာင်း​တိုင်လို
အြဖည့်​ခံဘဝမှာ ကုန်း​ဆံုး​သွား​မှာစိုး​……

​ေအး​ြကည်မရဲ့​ချစ်သူ​ေမာင်မျိုး​
​ေတာ့​မှာမ​ေန ြမို့​မှာ​ေန​ေတာ့​
ကွဲသွား​ပါ​ေစ(အသည်း​)
ဆယ်ခါြပန်လည်း​
ပလပ်စတာနဲ့​ြပန်ကပ်မယ်….

ဒီလိုဒီဇင်ဘာနှင်း​ကျတဲ့​
ည​ေလး​ထဲ
နှင်း​ပွင့်​ြဖူ​ေလး​​ေတွရဲ့​
အြပံုး​ေလး​များ​ေြကာင့်​
ရင်ကိုယ်​ေအး​ြမရ​ေစသား​…

အမှတ်တရများ​စွာ
မင်း​ေပး​ခဲ့​ြပီး​မှ
မုန်း​ေမ့​ရက်သူ
ရင်မှာမချစ်ဖူး​
ချစ်ဦး​တစ်​ေယာက်လို​ေပါ့​..

ဒီ​ေဆာင်း​တစ်ည​ေတာ့​
ချစ်သူမင်း​နဲ့​အတူ
ြကယ်​ေတွလ…

​ေရာသမကဗျာ ( ၁ )

အလွမ်း​မိုး​ေတွ
​ေြမသို့​ခချိန်
တစ်​ေယာက်​ေသာသူကို
ရှာကာ​ေတွ့​ဖို့​
မိုး​ည​ေတွထဲ
​ေယာင်လည်လည်နဲ့​
လိုက်ရှာ​ေနဆဲ​ေလ...

တစ်ချိန်တုန်း​က
ချစ်သူကို​ေပး​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​
ပန်း​ခ​ေရ​ေတွလည်း​
အခု​ေတာ့​အလွမ်း​ေတွနဲ့​
​ေဝခဲ့​ြပီ....

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အိပ်မက်​ေတွကို
မက်​ေနခိုက် အတိတ်က
အိပ်မက်မဲြကီး​က
လိုက်လို့​ေန​ေလ​ေတာ့​
ကံြကမ္မာ​ေစရာ​ေပါ့​....

ချစ်သူနဲ့​တူ
ဆံုဆည်း​ခဲ့​တဲ့​
ဒီဆိုင်​ေလး​လည်း​
အခု​ေတာ့​ အလွမ်း​ကဖီး​ ြဖစ်ခဲ့​ြပီ॥
ဒို့​နှစ်​ေယာက်ြပန်ဆံုနိုင်ဖို့​
Teaဆရာရဲ့​ အလိုကျ
ကရ​ေပ​ေတာ့​မည်...

နား​ရွက်က​ေလး​က​ေထာင်
သွား​က​ေလး​က​ေြပာင်
ဘာ​ေကာင်လို့​ေမး​
​ေမး​ပါနဲ့​ေလး​...
ဒို့​ရွှာြပင်​ေနာက်​ေြကာက
ယုန်က​ေလး​တဲ့​ေလး​....

အ​ေပျာ်သ​ေဘာသာ​ေရး​သား​ထား​ြခင်း​ပါ.... အိပ်မက်မဲြကီး​ရဲ့​ေကာင်း​မှု့​ေြကာင့်​Linkချိတ်ထား​ပါသည် ......​ေြကြငါ....ဆက်ရန်ရှိသည်

မင်း​ရဲ့​ဒဿ

မရှံုစဖူး​
ရှံုး​နိပ့်​ဖူး​တဲ့​
ငါလိုဒဿ
မင်း​ရဲ့​ေရှ့​မှာ
ဒူး​ေထာက်​ေတာင်း​ခံ
ချစ်စစ်မှန်ကို
မျက်နှာလွဲကာ
​ေရှာင်ဖယ်​ေြပး​လို့​
ပုန်း​ေရှာင်​ေနသူ
မပျက်သစ္စာ
ရင်၌တည်၍
ချစ်တယ်​ေြပာတာ
ယံုြကည်ပါကွယ်......

အြပံုး​မရှိတဲ့​ ဘဝ

မာယာနဲ့​အတ္တ​ေတွ ကင်း​စင်တဲ့​ က​ေလး​ဘဝကို အရင်က​ေတာ့​ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့​ေပမယ့်​ အခု​ေတာ့​ မာယာနဲ့​အတ္တ ​ေတွရဲ့​ြကား​မှာ ရှင်သန်​ေနရင်း​ ဘဝရဲ့​ စစ်သူြကီး​ြဖစ်ဖို့​ ဘဝသင်ခန်း​စာ​ေတွကို ​ေလ့​လာ​ေနရင်း​ ဆံုး​ရှံုး​မှု​ေတွနဲ့​ရင်ဆိုင်ရတဲ့​ေနာက် ​ေကျာက်​ေတာင်လို မာ​ေြကာခက်ထန်ဖို့​ စိတ်ဓါတ်​ေတွကို ​ေဆး​ေြကာကာ အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်း​........