မင်း​ရဲ့​ဒဿ

မရှံုစဖူး​
ရှံုး​နိပ့်​ဖူး​တဲ့​
ငါလိုဒဿ
မင်း​ရဲ့​ေရှ့​မှာ
ဒူး​ေထာက်​ေတာင်း​ခံ
ချစ်စစ်မှန်ကို
မျက်နှာလွဲကာ
​ေရှာင်ဖယ်​ေြပး​လို့​
ပုန်း​ေရှာင်​ေနသူ
မပျက်သစ္စာ
ရင်၌တည်၍
ချစ်တယ်​ေြပာတာ
ယံုြကည်ပါကွယ်......

Comments

  1. သစ္စာနဲ့​ မတန်တဲ့​သူ​ေတွက ​ေတာ်​ေတာ်ကို များ​ေနပါြပီဗျာ...။ ကိုယ်က တန်ဖိုး​ထား​ရင် ကိုယ်ပဲခံစား​ ရမယ်..။ ​ေစာ​ေစာစီး​စီး​ထဲက ကိုယ်က အရင်ဦး​ေအာင်သာ.....

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်