​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​မဟုတ်​ေသာ ​ေကာင်း​ကင်တစ်စံု

အတိတ်ကမျက်ရည်စက်​ေတွကို ခဝါချခဲ့​ြပီး​တဲ့​ေနာက် အတိုင်း​မသိတဲ့​ မိုး​ရည်စက်​ေတွနဲ့​အတူ အား​လံုး​ကို ​ေမ့​သလို​ေနကာ ​ေပျာ်ရွှင်ဖူး​ခဲ့​တယ်။ အဆင့်​ြမင့်​ြမင့်​ ထိုင်ခံု​ေအာက်မှာ ​ေညာင်​ေနရတဲ့​ ​ေြကာင်တစ်​ေကာင်လို ပွတ်သပ််ြကင်နာယုယြခင်း​ေတွကို​ေတာ့​ လိုအပ်ပါရဲ့​..။ ​ေြပာင်း​လဲမှုမရှိဘူး​တဲ့​ ​ေကာင်း​ကင်တစ်စံုက​ေြပာတယ် နင်တစ်​ေယာက်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့​ကိုမှ မချစ်ဘူး​တဲ့​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ အဲ့​ဒီစကား​ဟာ သူ့​ရဲ့​ လက်သံုး​စကား​ေပါ့​.။ မာယာလည်း​မဟုတ် ရာမလည်း​မဟုတ်တဲ့​ ငါလိုဒဿက​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ လက်သံုး​စကား​ေတွထဲမှာ နစ်​ေမျှာ​ေနစဲ​ေလ...။ မီး​ကိုပူမှန်း​သိလျှက်နဲ့​ အတင်း​ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အြဖစ်က​ေတာ့​ အရှံုး​များ​စွာကို အပိုင်ဆိုင်ဖို့​နီး​စပ်လာတဲ့​ေနာက် ​ေနာင်တ​ေတွကို ငါကိ်ုယ်တိုင် ရန်ရှာမိ​ေတာ့​တယ်..။ ြပစ်မရှိတဲ့​ ​ေရခဲကိုလည်း​ မီး​နဲ့​ရှို့​ခဲ့​မိတယ်..။ အမှား​များ​စွာကို လွန်​ေြမှာက်ြပီး​ခဲ့​တဲ့​ေနာက် ဘဝများ​စွာကိုသ​ေန္ဓတည်ဖို့​ ငါကိုယ်တိုင်ြကိုး​စား​ေနစဲ…။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတာင်ထိပ်ကို ​ေရာက်ဖို့​ ပ​ေလာင်း​ေတွ ​ေတာင်တတ်သလို ြကိုး​စား​ပမ်း​စား​နဲ့​ အား​စိုက်ကာ တတ်လှမ်း​ခဲ့​တယ်..။ ကမ်း​လှမ်း​ြကိုဆိုမဲ့​ အြပံုး​တစ်စံုလည်း​ ငါ့​မှာမရှိ..။ အထီး​မကျန်​ေပမဲ့​ အ​ေဖာ်ကင်း​မဲ့​ေနတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အချိန်​ေတွ က​ေတာ့​ ​ေရာက်တတ်​ေနရာမှာ ​ေပျာ်သလိုမ​ေနနိုင်ရှာဘူး​..။ ဘဝများ​စွာကို ဖန်တီး​နိုင်ဖို့​အ​ေရး​ ဘဝနှစ်ခုကို အရင်း​ဆံုး​ေပါင်း​စပ်ဖို့​ရာ အြပက်ြပက်နဲ့​ ​ေပျာက်ဆံုး​ေန​ေသာ သစ္စာ​ေတွ​ေြကာင့်​ အ​ေဖာ်မဲ့​ရပ်ဝန်း​မှာ ငါ့​ကိုယ်ငါြပစ်စလက်ခတ် ​ေနခဲ့​ရတယ်..။ အ​ေမှာင်ကမ္ဘာမှာ မင်း​ေနခဲ့​ေတာ့​တဲ့​ နတ်ဆိုး​တစ်​ေကာင်က ငါ့​ကို​ေကျနပ်စွာ ​ေလာင်​ေြပာင်​ေြပာဆိုခဲ့​တယ်.။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ မမှုပါဘူး​အရာရာတိုင်း​ဟာ အ​ေကာင်း​မှမရှိတာ..။ မတည်ြမဲမိုး​သား​ေတွလို​ေပါ့​…..

Comments

  1. တရာနဲ့​သာ ​ေြဖပါ ​ေမာင်​ေဇာင်း​ ရာ။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်