ဘဝ

ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ဘာလဲ လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​… ထမင်း​ဆိုတာကိုလည်း​ ဘယ်က ရလည်း​လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​..။ ဒီြကား​ထဲ လိုတာကိုမရလို့​ မိဘ​ေတွကို ဂျီြကငိုြပခဲ့​ဖူး​ေသး​တယ်..။ သား​သမီး​ ​ေတွ အတွက် အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ ​ေနပူမိုး​ရွာထဲမှာ ဘယ်​ေလာက်များ​ပင်ပန်း​ြက​ေလမလည်း​ေနာ်.. အခု​ေတာ့​ ကျ​ေနာ် နား​လည်ပါြပီ အ​ေမရယ်..။ ဘဝဆိုတာ ြပည့်​စံုမှုရှိခိုက်​ေတာ့​ ​ေပျာ်စရာ​ေပါ့​….။ လိုအပ်ချက်​ေတွများ​လာတဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ ဘဝြကီး​က စိတ်ပျက်စရာပါပဲ အ​ေမရယ်…။ ဘဝဆိုတာြကီး​ကို​ေတာ့​ အရှံုး​မ​ေပး​ပါဘူး​အ​ေမ..။ မတရား​တဲ့​ ​ေလာကြကီး​မှာ မလှပတဲ့​ဘဝကိုပဲ အြပစ်ပံုချ​ေနမိ​ေတာ့​တယ် အ​ေမရယ်…။ မိုး​လင်း​မိုး​ချူပ် စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ေနရတဲ့​ လူ​ေတွကို ြမင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ြဖစ်မိတဲ့​ေနာက် စဉ်း​စား​မိတယ် ဘဝဆိုတာ ပင်ပန်း​မွန်း​ြကပ်ြခင်း​လား​လို့​.. ဟုတ်လည်း​ဟုတ်မှာပါအ​ေမရယ်…။ ​ေလာကြကီး​က လူ လူချင်း​လည်း​ မတရား​ြကဘူး​ဗျာ…။ သူတို့​ေတွက မတူမတန်တဲ့​ အြကည့်​ေတွ မဟူရာဆန်တဲ့​ မုန်း​တီး​ြခင်း​ေတွနဲ့​ မွမ်း​မံထား​ြကတယ်..။ ကျ​ေနာ် သူတို့​ေတွရဲ့​ လုပ်ရပ်​ေတွကို မုန်း​တယ်အ​ေမ..။ တစ်ခါတစ်​ေလများ​ ဘဝဆိုတာြကီး​ကို ြငီး​ေငွ့​လာတယ်..။ တစ်ကယ်ပါ ဘဝရဲ့​ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​က သူတို့​ေတွရဲ့​ လူမှု့​ေရး​တိုက်ခိုက်မှု​ေတွလဲ ခံရတယ်ဗျာ…။ လူ​ေတွက ​ေြပာြကတယ်ဗျ ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲတဲ့​.. ဟုတ်လား​အ​ေမ..။ ဒါဆို ဘဝဆိုတဲ့​ တိုက်ပွဲြကီး​မှာ ရန်သူြဖစ်တဲ့​ မာယာ​ေတွ မာန​ေတွ ခွဲြခား​ြခင်း​ေတွ ကဲ့​ရဲ့​ြခင်း​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိ​ေနမှာ​ေပါ့​ေနာ်……

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်